Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Genprex, Inc. - GNPX CFD

0.8803
3.94%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0347
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.9164
Άνοιγμα* 0.8864
Μεταβολή 1 έτους* -60.07%
Εύρος ημέρας* 0.8744 - 0.9079
Εύρος 52 εβδ. 0.74-2.67
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 275.75K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.57M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 48.79M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 51.97M
Έσοδα N/A
EPS -0.47
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -0.36
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 0.9164 0.0185 2.06% 0.8979 0.9201 0.8925
Mar 27, 2023 0.8951 0.0008 0.09% 0.8943 0.9084 0.8580
Mar 24, 2023 0.8763 0.0682 8.44% 0.8081 0.8924 0.8078
Mar 23, 2023 0.8150 -0.0130 -1.57% 0.8280 0.8544 0.7941
Mar 22, 2023 0.7960 -0.0021 -0.26% 0.7981 0.8149 0.7775
Mar 21, 2023 0.7603 0.0151 2.03% 0.7452 0.7772 0.7283
Mar 20, 2023 0.7274 -0.0656 -8.27% 0.7930 0.7931 0.7210
Mar 17, 2023 0.7449 -0.0700 -8.59% 0.8149 0.8149 0.7283
Mar 16, 2023 0.7870 -0.0179 -2.22% 0.8049 0.8091 0.7558
Mar 15, 2023 0.7945 -0.0751 -8.64% 0.8696 0.8781 0.7677
Mar 14, 2023 0.8400 -0.1078 -11.37% 0.9478 0.9541 0.8400
Mar 13, 2023 0.8952 0.0272 3.13% 0.8680 0.9172 0.8505
Mar 10, 2023 0.8868 -0.1109 -11.12% 0.9977 1.0077 0.8779
Mar 9, 2023 0.9977 -0.0299 -2.91% 1.0276 1.0376 0.9937
Mar 8, 2023 1.0276 -0.0699 -6.37% 1.0975 1.0975 1.0077
Mar 7, 2023 1.0276 -0.0699 -6.37% 1.0975 1.1075 1.0176
Mar 6, 2023 1.0875 -0.0200 -1.81% 1.1075 1.1175 1.0875
Mar 3, 2023 1.1175 -0.0299 -2.61% 1.1474 1.1574 1.0875
Mar 2, 2023 1.1274 -0.0100 -0.88% 1.1374 1.1574 1.0576
Mar 1, 2023 1.1274 -0.1197 -9.60% 1.2471 1.2671 1.1174

Genprex, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19.6008 17.9616 10.6827 12.3635 3.31235
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.9705 10.6359 8.7026 11.3862 3.01917
Έρευνα & Ανάπτυξη 8.60775 7.30292 1.96701 0.97143 0.28993
Depreciation / Amortization 0.02253 0.02278 0.01307 0.00589 0.00324
Λειτουργικά Έσοδα -19.6008 -17.9616 -10.6827 -12.3635 -3.31235
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -19.5956 -17.9428 -10.6548 -12.3723 -3.31416
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -19.5956 -17.9428 -10.6548 -12.3723 -3.31416
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -19.5956 -17.9428 -10.6548 -12.3723 -3.31416
Καθαρά Κέρδη -19.5956 -17.9428 -10.6548 -12.3723 -3.31416
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -19.5956 -17.9428 -10.6548 -12.3723 -3.31416
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -19.5956 -17.9428 -10.6548 -12.3723 -3.31416
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -19.5956 -17.9428 -10.6548 -12.3723 -3.31416
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 47.0973 35.5229 16.027 13.771 13.035
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.41607 -0.5051 -0.6648 -0.89843 -0.25425
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.41607 -0.5051 -0.6648 -0.89843 -0.25425
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.00513 0.01881 0.02791 -0.0088 -0.00181
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6.11065 5.17507 5.72336 5.68292 3.43893
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.51112 2.4315 3.8558 2.19563 2.00044
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.59331 2.73703 1.86084 3.48033 1.432
Depreciation / Amortization 0.00622 0.00654 0.00673 0.00696 0.00649
Λειτουργικά Έσοδα -6.11065 -5.17507 -5.72336 -5.68292 -3.43893
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.02788 0.00574 0.00088 0.00099 0.00106
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -6.08278 -5.16933 -5.72248 -5.68193 -3.43787
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -6.08278 -5.16933 -5.72248 -5.68193 -3.43787
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -6.08278 -5.16933 -5.72248 -5.68193 -3.43787
Καθαρά Κέρδη -6.08278 -5.16933 -5.72248 -5.68193 -3.43787
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.08278 -5.16933 -5.72248 -5.68193 -3.43787
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.08278 -5.16933 -5.72248 -5.68193 -3.43787
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.08278 -5.16933 -5.72248 -5.68193 -3.43787
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 47.9847 47.8934 47.8796 47.8353 47.6124
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.12676 -0.10793 -0.11952 -0.11878 -0.07221
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.12676 -0.10793 -0.11952 -0.11878 -0.07221
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 39.1402 27.7044 2.97664 8.84707 0.19357
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38.6289 27.3197 2.00249 8.60092 0.16125
Cash 38.6289 27.3197 2.00249 8.60092 0.16125
Prepaid Expenses 0.51135 0.38455 0.17172 0.23685 0.02348
Total Assets 42.8623 31.3672 3.53423 9.26896 1.25954
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.04861 0.03944 0.04465 0.02435 0.0078
Intangibles, Net 3.66476 3.61267 0.4912 0.37945 0.29857
Other Long Term Assets, Total 0.00869 0.01074 0.02173 0.01809 0.75959
Total Current Liabilities 1.5853 0.45072 0.51068 0.38782 0.83096
Accounts Payable 0.9732 0.19297 0.43626 0.29507 0.62907
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.07443 0.09275 0.20189
Total Liabilities 1.5853 0.45072 0.51068 0.38782 0.83096
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 41.277 30.9165 3.02355 8.88114 0.42857
Preferred Stock - Non Redeemable, Net
Common Stock 0.04787 0.04312 0.01926 0.01524 0.01172
Additional Paid-In Capital 119.247 89.2956 43.4837 38.6906 17.8692
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -78.0179 -58.4222 -40.4795 -29.8247 -17.4524
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 42.8623 31.3672 3.53423 9.26896 1.25954
Total Common Shares Outstanding 47.8747 43.1177 19.2638 15.2392 13.035
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0.00013 0.00066 0.0093 0.00884
Accounts Receivable - Trade, Net 0 0.00013 0.00066 0.0093 0.00884
Total Inventory 0.80178
Other Current Liabilities, Total 0.6121 0.25776
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 35.7031 39.1402 45.6447 48.0615 50.3777
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 34.5553 38.6289 42.0205 44.2435 47.0687
Cash 34.5553 38.6289 42.0205 44.2435 47.0687
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.03217 0 0.00013 0.00013 0.00013
Accounts Receivable - Trade, Net 0.03217 0 0.00013 0.00013 0.00013
Total Inventory 2.87505 3.06236 3.1079
Prepaid Expenses 1.1156 0.51135 0.74903 0.7556 0.201
Total Assets 39.4094 42.8623 46.3272 48.7314 51.0365
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.04188 0.04861 0.04434 0.03949 0.0373
Intangibles, Net 3.65444 3.66476 0.62736 0.61967 0.6107
Other Long Term Assets, Total 0.01 0.00869 0.01074 0.01074 0.01074
Total Current Liabilities 2.38482 1.5853 1.16189 1.04722 0.61363
Accounts Payable 1.25298 0.9732 0.59194 0.36979 0.33897
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1.13184 0.6121 0.56995 0.67743 0.27466
Total Liabilities 2.38482 1.5853 1.16189 1.04722 0.61363
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 37.0246 41.277 45.1653 47.6842 50.4229
Common Stock 0.04788 0.04787 0.0478 0.04752 0.04732
Additional Paid-In Capital 120.717 119.247 117.453 116.535 115.287
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -83.7403 -78.0179 -72.3359 -68.8981 -64.9119
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 39.4094 42.8623 46.3272 48.7314 51.0365
Total Common Shares Outstanding 47.8797 47.8747 47.8036 47.5229 47.3148
Other Equity, Total 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -19.5956 -17.9428 -10.6548 -12.3723 -3.31416
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -14.2849 -13.9351 -6.91872 -6.84653 -2.17159
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.02253 0.02278 0.01307 0.00589 0.00324
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.27821 4.24619 3.52998 5.43538 1.32389
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.00995 -0.26128 0.19299 0.08454 -0.18457
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.0838 -2.33725 -0.9469 -0.10332 -0.06342
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.07244 -0.12799 -0.14512 -0.10332 -0.06342
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 25.6779 41.5895 1.26719 15.3895 0.79397
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 25.6779 41.5895 1.26719 15.3895 0.79397
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 11.3092 25.3172 -6.59843 8.43967 -1.44104
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.01136 -2.20926 -0.80178
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -5.72248 -19.5956 -13.9137 -10.4758 -6.48971
Cash From Operating Activities -4.08386 -14.2849 -11.0668 -8.43209 -5.46528
Cash From Operating Activities 0.00673 0.02253 0.01558 0.00909 0.00624
Non-Cash Items 1.47011 4.27821 2.48457 1.8092 0.67174
Cash Taxes Paid 0 0
Cash Interest Paid 0 0
Changes in Working Capital 0.16179 1.00995 0.34669 0.22545 0.34645
Cash From Investing Activities 0.01032 -0.0838 0.08978 -0.07851 -0.11003
Capital Expenditures -0.00184 -0.07244 -0.04622 -0.02719 -0.10077
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.01216 -0.01136 0.136 -0.05132 -0.00926
Cash From Financing Activities 0 25.6779 25.6779 25.4344 25.3243
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 25.6779 25.6779 25.4344 25.3243
Net Change in Cash -4.07354 11.3092 14.7008 16.9238 19.749
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5144 1826600 1043 2022-12-31 LOW
Varner (John Rodney) Individual Investor 2.2348 1161535 625000 2023-02-18 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.069 555623 2408 2022-12-31 LOW
Confer (Ryan M.) Individual Investor 0.8379 435499 245000 2023-02-18 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8314 432137 -8520 2022-12-31 LOW
Berger (Mark Stanley) Individual Investor 0.4714 245000 245000 2023-02-18
Vaczy (Catherine M) Individual Investor 0.4714 245000 245000 2023-02-18
Kumar (Hermant) Individual Investor 0.3848 200000 200000 2023-02-18
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.3089 160546 -119788 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2496 129739 0 2022-12-31 LOW
Cypress Capital, LLC Investment Advisor 0.1924 100000 0 2022-12-31 MED
Verus Capital Partners, LLC Investment Advisor 0.1703 88500 -2000 2022-12-31 MED
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1663 86430 11029 2022-12-31 LOW
Group One Trading, L.P. Research Firm 0.1161 60354 -79668 2022-12-31 HIGH
Silvercrest Asset Management Group LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.1077 56000 0 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.1056 54900 -18656 2022-12-31 HIGH
IHT Wealth Management, LLC Investment Advisor 0.1008 52375 0 2022-12-31 LOW
Staley Capital Advisers, Inc. Hedge Fund 0.0962 50000 0 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.0687 35688 21508 2022-12-31 HIGH
StoneX Group Inc. Research Firm 0.0676 35150 0 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Genprex, Inc. Company profile

Σχετικά με την Genprex, Inc.

Η Genprex, Inc. είναι μια εταιρεία γονιδιακής θεραπείας κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπειών για τον καρκίνο και τον διαβήτη. Το κύριο υποψήφιο φάρμακο της εταιρείας για τον καρκίνο, το φάρμακο ανοσογονιδιακής θεραπείας REQORSA (που αναφέρεται επίσης ως GPX-001), αναπτύσσεται για τη θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC). Ο δραστικός παράγοντας στο REQORSA είναι ένα πλασμίδιο που εκφράζει το γονίδιο TUSC2, το οποίο είναι ενθυλακωμένο σε νανοσωματίδιο χοληστερόλης DOTAP. Το TUSC2 είναι ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο το οποίο έχει τόσο ογκοκτόνο (μέσω απόπτωσης) όσο και ανοσοτροποποιητικές επιδράσεις. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί το ONCOPREX Nanoparticle Delivery System για την παράδοση του πλασμιδίου που εκφράζει το γονίδιο TUSC2 στα καρκινικά κύτταρα. Η γονιδιακή θεραπεία της για τον διαβήτη, η οποία αναφέρεται επίσης ως GPX-002, έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μετατρέποντας τα άλφα κύτταρα του παγκρέατος σε λειτουργικά κύτταρα που μοιάζουν με τα βήτα, τα οποία μπορούν να παράγουν ινσουλίνη αλλά είναι αρκετά διαφορετικά από τα βήτα κύτταρα ώστε να αποφεύγουν το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

Suite 3.322
1601 Trinity Street, Bldg. B
78712

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.93 Price
-0.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.55 Price
+4.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00456

Gold

1,963.58 Price
-0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,851.70 Price
+1.770% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου