Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές General Motors Co - GM CFD

  42.20
  0.96%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:10

  Mon - Thu: 08:10 - 00:00

  Fri: 08:10 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.70
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 42.61
  Άνοιγμα* 42.61
  Μεταβολή 1 έτους* 21.22%
  Εύρος ημέρας* 42.2 - 43
  Εύρος 52 εβδ. 30.33-67.21
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 15.13M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 320.49M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 56.98B
  Αναλογία P/E 6.81
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.42B
  Έσοδα 147.21B
  EPS 5.89
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.89753
  Beta 1.31
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 31, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 17, 2024 42.20 -0.17 -0.40% 42.37 43.10 41.75
  Apr 16, 2024 42.65 0.29 0.68% 42.36 42.86 41.93
  Apr 15, 2024 42.35 -0.48 -1.12% 42.83 43.92 42.35
  Apr 12, 2024 42.96 -0.79 -1.81% 43.75 43.84 42.20
  Apr 11, 2024 43.75 0.04 0.09% 43.71 44.09 42.91
  Apr 10, 2024 43.57 -0.87 -1.96% 44.44 44.76 43.27
  Apr 9, 2024 44.17 0.15 0.34% 44.02 44.81 43.66
  Apr 8, 2024 44.07 0.26 0.59% 43.81 44.80 43.65
  Apr 5, 2024 44.13 0.38 0.87% 43.75 44.25 43.41
  Apr 4, 2024 43.64 -1.44 -3.19% 45.08 45.98 43.31
  Apr 3, 2024 44.46 -0.07 -0.16% 44.53 45.36 44.15
  Apr 2, 2024 44.45 -0.72 -1.59% 45.17 45.32 44.40
  Apr 1, 2024 44.95 -0.50 -1.10% 45.45 45.70 44.87
  Mar 28, 2024 45.41 0.94 2.11% 44.47 45.47 44.47
  Mar 27, 2024 44.59 0.63 1.43% 43.96 44.75 43.93
  Mar 26, 2024 44.19 0.56 1.28% 43.63 44.51 42.97
  Mar 25, 2024 43.50 0.65 1.52% 42.85 43.91 42.45
  Mar 22, 2024 42.93 -0.22 -0.51% 43.15 43.60 42.59
  Mar 21, 2024 43.00 0.05 0.12% 42.95 43.53 42.75
  Mar 20, 2024 42.37 1.02 2.47% 41.35 42.90 41.04

  General Motors Co Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 156735 127004 122485 137237 147049
  Έσοδα 156735 127004 122485 137237 147049
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 134554 103726 107313 123265 132954
  Ακαθάριστο Εισόδημα 22181 23278 15172 13972 14095
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 147077 117680 115851 131756 142604
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10156 7354 5638 8491 9650
  Λειτουργικά Έσοδα 9658 9324 6634 5481 4445
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 310 497 -183 915 1843
  Άλλο, Καθαρό 1629 2895 1644 1040 2261
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 11597 12716 8095 7436 8549
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 9709 9945 6321 6667 7875
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 226 74 106 65 9
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 9935 10019 6427 6732 7884
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 130
  Καθαρά Κέρδη 9935 10019 6427 6732 8014
  Total Adjustments to Net Income -1020 -182 -180 -151 -98
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8915 9837 6247 6581 7786
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8915 9837 6247 6581 7916
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8915 9837 6247 6581 7916
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1454 1468 1442 1439 1431
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.13136 6.70095 4.33218 4.57331 5.44095
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.18 1.52 1.52
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 8.05277 10.5927 6.33088 5.27862 6.99424
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2368 6600 2900
  Other Operating Expenses, Total -1
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 44131 44746 39985 43108 41889
  Έσοδα 44131 44746 39985 43108 41889
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 38575 39200 34659 36905 35720
  Ακαθάριστο Εισόδημα 5556 5546 5326 6203 6169
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 41118 41957 37407 41154 38497
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2251 2312 2448 2882 2477
  Λειτουργικά Έσοδα 3013 2789 2578 1954 3392
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 320 133 16 169 230
  Άλλο, Καθαρό 131 107 181 465 475
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3464 3029 2775 2588 4097
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2994 2507 2347 2008 3252
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 70 59 49 -8 53
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3064 2566 2396 2000 3305
  Καθαρά Κέρδη 3064 2566 2396 2000 3305
  Total Adjustments to Net Income -26 -26 -27 -16 -27
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3038 2540 2369 1984 3278
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3038 2540 2369 1984 3278
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3038 2540 2369 1984 3278
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1378 1389 1402 1424 1457
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.20464 1.82865 1.68973 1.39326 2.24983
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.40724 2.04913 2.39795 2.13918 2.41326
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 293 446 299 1368 300
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
  Other Operating Expenses, Total -1 -1 1 -1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 100451 82103 80924 74992 75293
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 31303 28676 29038 23243 26810
  Μετρητά & Ισοδύναμα 19153 20067 19992 19069 20844
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12150 8609 9046 4174 5966
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 46956 34043 34244 33398 33399
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 13333 7394 8035 6797 6549
  Συνολικό Απόθεμα 15366 12988 10235 10398 9816
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6826 6396 7407 7953 5268
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 264037 244718 235194 228037 227339
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 79049 80144 78451 81905 82317
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 120314 120924 116455 68549 65483
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -41265 -40780 -38004 -28699 -26725
  Υπεραξία, Καθαρό 1911 1914 1910 1859 1861
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3034 3173 3320 3478 3718
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 10176 9677 8406 8562 9215
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 40591 36167 31783 26355 25083
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 28825 31540 30400 30886 29852
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 91173 74408 79910 84905 82237
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 27486 20391 19928 21018 22297
  Δεδουλευμένα Έξοδα 22421 17836 19937 23253 24140
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 38778 33720 36913 37400 31891
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2488 2461 3132 3234 3909
  Σύνολο Οφειλών 196245 184974 190164 186245 188479
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 75921 75659 72981 65924 73060
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 75921 75659 72981 65924 73060
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 4492 6071 4647 4165 3917
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 24659 28836 32626 31251 29265
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 67792 59744 45030 41792 38860
  Κοινή Μετοχή 14 15 14 14 14
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 26428 27061 26542 26074 25563
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 49251 41937 31962 26860 22322
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -7901 -9269 -13488 -11156 -9039
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 264037 244718 235194 228037 227339
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1400 1500 1400 1400 1400
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 110721 106804 98832 100451 98271
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 34875 32630 28208 31303 30311
  Μετρητά & Ισοδύναμα 25224 23074 18227 19153 20745
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9651 9556 9981 12150 9566
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 50147 48508 45985 46956 45070
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 13923 14068 13702 13333 14021
  Συνολικό Απόθεμα 17740 17912 17758 15366 16367
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7959 7754 6881 6826 6523
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 281705 275833 267004 264037 260529
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 80460 79501 78743 79049 76573
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 38777 39541 39991 42019 42082
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7716 -7981 -8143 -8218 -8305
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4907 4950 4968 4945 4968
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 10549 10064 10542 10176 9910
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 44987 44201 43582 40591 39551
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 30081 30313 30337 28825 31256
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 96820 92718 90185 91173 86003
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 30387 29800 28931 27486 26886
  Δεδουλευμένα Έξοδα 27782 26249 24244 22421 24034
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 38652 36668 37010 38778 35084
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο -1 1 2488 -1
  Σύνολο Οφειλών 207230 204178 197127 196245 195260
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 80221 81375 77411 75921 77523
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 80221 81375 77411 75921 77523
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 4252 4317 4355 4492 4499
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 25937 25768 25176 24659 27235
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 74475 71655 69877 67792 65269
  Κοινή Μετοχή 14 14 14 14 14
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 26058 26078 26323 26428 26657
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 56322 53517 51318 49251 47910
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -7919 -7954 -7778 -7901 -9312
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 281705 275833 267004 264037 260529
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1400 1400 1400 1400 1500
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 9708 9945 6321 6667 8075
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16043 15188 16670 15021 15256
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11290 12051 12815 14118 13669
  Deferred Taxes 425 2214 925 -133 -112
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -1614 -2977 -889 -969 -3322
  Cash Taxes Paid 1191 652 719 689 660
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3606 3403 3958 4214 3597
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3766 -6045 -2502 -4662 -3054
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -17882 -16355 -21826 -10899 -20763
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -21187 -22111 -20533 -23996 -25497
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3305 5756 -1293 13097 4734
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 383 1744 5552 -4677 11454
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1179 -212 -412 -253 -640
  Total Cash Dividends Paid -397 -186 -669 -2350 -2242
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -4621 1736 492 457 2672
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 6580 406 6141 -2531 11664
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -138 -152 -222 2 -299
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1594 425 174 -553 5648
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 2346 9708 7701 4449 2807
  Cash From Operating Activities 3086 16043 10419 5228 2104
  Cash From Operating Activities 2812 11290 8520 5747 2891
  Deferred Taxes 46 425 504 79 -81
  Non-Cash Items -182 -1614 -1585 -1129 -731
  Changes in Working Capital -1936 -3766 -4721 -3918 -2782
  Cash From Investing Activities -2262 -17882 -10971 -8227 -3909
  Capital Expenditures -5585 -21187 -14995 -10032 -4651
  Other Investing Cash Flow Items, Total 3323 3305 4024 1805 742
  Cash From Financing Activities -1685 383 699 -762 -1852
  Financing Cash Flow Items -324 -1179 -1022 -901 -235
  Total Cash Dividends Paid -185 -397 -270 -81 -73
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -369 -4621 -3621 -2127 -2124
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -807 6580 5612 2347 580
  Foreign Exchange Effects 54 -138 -190 -66 93
  Net Change in Cash -807 -1594 -43 -3827 -3564

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Auto & Truck Manufacturers (NEC)

  300 Renaissance Center
  DETROIT
  MICHIGAN 48265-3000
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου