Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές General Electric Co - GE CFD

  121.98
  0.3%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 09:10

  Mon: 09:10 - 00:00

  Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

  Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.76
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 121.61
  Άνοιγμα* 121.45
  Μεταβολή 1 έτους* 41.17%
  Εύρος ημέρας* 120.65 - 122.99
  Εύρος 52 εβδ. 59.93-103.73
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.09M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 130.78M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 96.01B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.09B
  Έσοδα 75.14B
  EPS -4.70
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.36417
  Beta 1.25
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 121.61 -0.18 -0.15% 121.79 121.79 121.45
  Nov 30, 2023 121.45 2.84 2.39% 118.61 121.78 116.95
  Nov 29, 2023 118.20 0.10 0.08% 118.10 119.62 116.95
  Nov 28, 2023 118.72 -0.98 -0.82% 119.70 120.00 118.48
  Nov 27, 2023 119.56 0.12 0.10% 119.44 120.25 118.83
  Nov 24, 2023 119.18 0.43 0.36% 118.75 120.28 118.60
  Nov 23, 2023 119.51 0.13 0.11% 119.38 119.51 119.38
  Nov 22, 2023 119.38 0.33 0.28% 119.05 120.43 117.95
  Nov 21, 2023 118.95 -0.05 -0.04% 119.00 120.20 118.69
  Nov 20, 2023 119.98 2.03 1.72% 117.95 120.67 117.95
  Nov 17, 2023 119.38 0.48 0.40% 118.90 120.02 117.20
  Nov 16, 2023 118.94 3.15 2.72% 115.79 118.94 114.70
  Nov 15, 2023 115.76 -0.94 -0.81% 116.70 117.67 114.42
  Nov 14, 2023 116.95 2.15 1.87% 114.80 117.50 114.77
  Nov 13, 2023 115.38 0.52 0.45% 114.86 116.49 113.42
  Nov 10, 2023 115.10 2.21 1.96% 112.89 115.50 111.95
  Nov 9, 2023 112.89 -0.26 -0.23% 113.15 114.69 112.75
  Nov 8, 2023 113.33 1.81 1.62% 111.52 113.97 109.55
  Nov 7, 2023 111.52 0.27 0.24% 111.25 112.86 109.85
  Nov 6, 2023 111.28 2.98 2.75% 108.30 111.82 107.85

  General Electric Co Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 76556 74196 75834 90221 97012
  Έσοδα 76556 74196 75834 90221 97012
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 56837 55315 59319 67292 74700
  Ακαθάριστο Εισόδημα 19719 18881 16515 22929 22312
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 76757 78821 66300 89775 114549
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11183 11208 11782 12813 12515
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3189 7382 -9923 3082 24130
  Other Operating Expenses, Total 2735 2419 2557 3470 3204
  Λειτουργικά Έσοδα -201 -4625 9534 446 -17537
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 681 2111 -1490 1670 -1201
  Άλλο, Καθαρό 932 -1168 -2075 -2170 -2249
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1412 -3682 5969 -54 -20987
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 936 -3404 6505 -604 -20869
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -67 71 158 -7 90
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 869 -3333 6663 -611 -20779
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -644 -3187 -960 -4368 -1575
  Καθαρά Κέρδη 225 -6520 5703 -4979 -22354
  Total Adjustments to Net Income -285 -246 -637 -461 -455
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 584 -3579 6026 -1072 -21234
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -60 -6766 5066 -5440 -22809
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -60 -6766 5066 -5440 -22809
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1096 1098 1095 1091 1086.38
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.53285 -3.25956 5.5032 -0.98258 -19.5457
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.32 0.32 0.32 0.32 3.84
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.1323 4.10747 -3.25662 1.89276 -5.92797
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2813 2497 2565 3118
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 17346 16698 14485 21787 14471
  Έσοδα 17346 16698 14485 21787 14471
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13128 12587 10950 15758 11829
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4218 4111 3535 6029 2642
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16643 16443 14502 21798 14940
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2069 2243 2017 2952 1920
  Έρευνα & Ανάπτυξη 471 455 431 790 426
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 265 424 421 1538 260
  Other Operating Expenses, Total 710 734 683 760 505
  Λειτουργικά Έσοδα 703 255 -17 -11 -469
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -849 568 6082 2389 24
  Άλλο, Καθαρό 446 567 427 -141 214
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 300 1390 6492 2237 -231
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 162 1057 6221 2302 -244
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 14 -4 27 -16 -4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 176 1053 6248 2286 -248
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 173 -1019 1257 -64 409
  Καθαρά Κέρδη 349 34 7505 2222 161
  Total Adjustments to Net Income -91 -57 -145 -96 -73
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 85 996 6103 2190 -321
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 258 -23 7360 2126 88
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 258 -23 7360 2126 88
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1099 1089 1097 1101.55 1095
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.07734 0.9146 5.56335 1.9881 -0.29315
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.59327 1.52158 5.92616 3.59129 0.00548
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 58384 66348 84853 103096 100779
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23419 28067 43849 45699 64632
  Μετρητά & Ισοδύναμα 15810 15770 36530 35811 31124
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 17298 20501 22455 27670 22344
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 17298 20501 22455 23958 14645
  Συνολικό Απόθεμα 14891 15847 15890 17215 13803
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2776 1933 2659 12512
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 188851 198874 256211 265177 311072
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 12192 15609 16699 45879 43611
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 26641 34510 34950 74880 75618
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -16303 -18901 -18251 -29001 -32007
  Υπεραξία, Καθαρό 12999 26182 25524 26734 33974
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6105 9330 9671 10653 12178
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 36027 50049 48932 42647 0
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 5776 6124 5888 12303 24574
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 57368 25232 64644 23865 95956
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 49428 51953 54613 78865 60469
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10033 16243 16458 17357 14257
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 115 97 1457 6176 4523
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3624 4264 3256 17465 8253
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 35656 31349 33442 37867 33436
  Σύνολο Οφειλών 155155 158564 220660 236861 280091
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 20320 30824 70189 67241 90824
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 20320 30824 70189 67241 90824
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1216 1302 1522 1545 20500
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 84191 74485 94336 89210 108298
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 33696 40310 35551 28316 30981
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 6 6 6 6 6
  Κοινή Μετοχή 15 15 702 702 702
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 82983 85110 92247 87732 93109
  Treasury Stock - Common -81209 -81093 -81961 -82797 -83925
  Unrealized Gain (Loss) -1927 2498 32 61 -39
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 33828 33774 24525 22612 21128
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 188851 198874 256211 265177 311072
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1089.11 1099.03 1095.69 1092.3 1087.78
  Total Preferred Shares Outstanding 5.79544 5.93988 5.93988 5.93988 5.93988
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7609 12297 7319 9888 33508
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 56434 60213 60286 58384 60082
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20181 23651 24815 23419 18893
  Μετρητά & Ισοδύναμα 13127 12766 12001 15810 12596
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7054 10885 12814 7609 6297
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 16421 16804 16456 17298 20898
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 16421 16804 16456 17298 20898
  Συνολικό Απόθεμα 17020 16789 16198 14891 17536
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2812 2969 2817 2776 2755
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 156662 163006 164472 188851 180877
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 12203 12374 12170 12192 14295
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 27154 27212 26957 26641 30718
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -16767 -16771 -16640 -16303 -18705
  Υπεραξία, Καθαρό 13177 13345 13107 12999 25275
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5790 5954 5990 6105 7725
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 35528 37392 38262 36027 33624
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 5427 5440 5631 5776 6221
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 28103 28288 29026 57368 33655
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 48164 48108 48177 49428 54657
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10693 10538 10049 15399 17331
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 121 127 114 115 129
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1213 1755 2148 3624 4156
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 36137 35688 35866 30290 33041
  Σύνολο Οφειλών 127997 131812 132820 155155 149402
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 19488 19900 20159 20320 26121
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 19488 19900 20159 20320 26121
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1167 1174 1171 1216 1278
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 59178 62630 63313 84191 67346
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28665 31194 31652 33696 31475
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 3 3 6 6
  Κοινή Μετοχή 15 15 15 15 15
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 85017 84848 84955 82983 82655
  Treasury Stock - Common -80244 -80524 -80762 -81209 -81049
  Unrealized Gain (Loss) -3075 -1696 -1222 -1927 -2418
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 26952 28548 28663 33828 32266
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 156662 163006 164472 188851 180877
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1088.39 1088.38 1088.96 1089.11 1092.67
  Total Preferred Shares Outstanding 5795 2.79544 2.79544 5.79544 5.83576
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 292 -6591 5546 -4912 -22443
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5916 3332 3567 8735 4979
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1802 1871 2128 2018 4419
  Amortization 1742 1138 1336 1523 2163
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 805 11441 -6379 8166 20748
  Cash Taxes Paid 1127 1165 1441 1950 1404
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1561 2536 2976 4101 4409
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1275 -4527 936 1940 92
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 2270 21308 16671 8977 18280
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1484 -1361 -1730 -2498 -6947
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3754 22669 18401 11475 25227
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5585 -45177 -19852 -16133 -31807
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -963 -7735 -432 -1642 -5774
  Total Cash Dividends Paid -639 -575 -648 -649 -4474
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1048 -17
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2935 -36867 -18772 -13842 -21542
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -369 -213 145 -50 -628
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2232 -20750 531 1529 -9176
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 7478 292 -1946 -1786 -1014
  Cash From Operating Activities -257 5916 1417 -6 -556
  Cash From Operating Activities 367 1802 1310 903 460
  Amortization 140 1742 1498 1261 1025
  Non-Cash Items -7757 805 2624 2480 399
  Cash Taxes Paid 172 1127 810 479 192
  Changes in Working Capital -485 1275 -2069 -2864 -1426
  Cash From Investing Activities -1796 2270 1592 1525 -444
  Capital Expenditures -299 -1484 -1035 -708 -363
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1497 3754 2627 2233 -81
  Cash From Financing Activities -3232 -5585 -5127 -3140 -1459
  Financing Cash Flow Items 2085 -963 -872 -494 -98
  Total Cash Dividends Paid -203 -639 -455 -294 -140
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1805 -2935 -3112 -1982 -1221
  Foreign Exchange Effects 65 -369 -623 -266 -75
  Net Change in Cash -5220 2232 -2741 -1887 -2534
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -3309 -1048 -688 -370
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 8.5044 92560364 -11755741 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.0258 87351496 110339 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.1475 56024959 -730760 2023-06-30 LOW
  Capital International Investors Investment Advisor 4.9855 54261585 156054 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.6131 50207805 1717793 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.3743 47608901 2813753 2023-06-30 LOW
  TCI Fund Management Limited Hedge Fund 3.8268 41650076 15537329 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.6851 40108220 -4901185 2023-06-30 LOW
  Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 2.241 24391081 -10190400 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8145 19748382 476355 2023-06-30 LOW
  Eagle Capital Management L.L.C. Investment Advisor 1.2305 13392076 -918543 2023-06-30 LOW
  Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.7465 8124407 1084291 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6966 7581743 960089 2022-12-31 LOW
  Viking Global Investors LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6558 7138176 -1474056 2023-06-30 MED
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6491 7064606 -160044 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6244 6795848 271084 2023-06-30 LOW
  Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6153 6697314 -5390792 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5897 6417858 -180004 2023-06-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5477 5960841 102084 2023-06-30 LOW
  Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.5326 5796662 922331 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Consumer Goods Conglomerates

  One Financial Center
  Suite 3700
  BOSTON
  MASSACHUSETTS 02111
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου