Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές GDS Holdings Limited - GDS CFD

24.67
3.86%
0.16
Χαμηλό: 24.53
Υψηλό: 25.36
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 21:00

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.16
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

GDS Holdings Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 25.66
Άνοιγμα* 24.72
Μεταβολή 1 έτους* -43.2%
Εύρος ημέρας* 24.53 - 25.36
Εύρος 52 εβδ. 8.41-48.40
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.17M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 38.37M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.78B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.52B
Έσοδα 1.35B
EPS -1.35
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.65
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 20, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 2, 2023 25.66 0.51 2.03% 25.15 26.13 25.01
Feb 1, 2023 25.28 0.74 3.02% 24.54 25.59 23.65
Jan 31, 2023 23.27 0.09 0.39% 23.18 24.24 23.03
Jan 30, 2023 23.52 -0.44 -1.84% 23.96 24.41 23.03
Jan 27, 2023 26.22 0.35 1.35% 25.87 26.75 25.44
Jan 26, 2023 25.88 0.35 1.37% 25.53 26.26 24.10
Jan 25, 2023 23.54 0.54 2.35% 23.00 23.88 22.77
Jan 24, 2023 23.36 -0.23 -0.97% 23.59 23.97 22.99
Jan 23, 2023 23.85 0.99 4.33% 22.86 24.31 22.46
Jan 20, 2023 22.57 -0.12 -0.53% 22.69 23.33 21.60
Jan 19, 2023 21.82 -0.50 -2.24% 22.32 23.26 21.03
Jan 18, 2023 22.05 -1.83 -7.66% 23.88 23.95 21.66
Jan 17, 2023 23.81 -0.39 -1.61% 24.20 24.20 22.77
Jan 13, 2023 24.64 1.01 4.27% 23.63 25.02 23.27
Jan 12, 2023 23.42 1.56 7.14% 21.86 23.61 21.86
Jan 11, 2023 21.84 0.35 1.63% 21.49 22.62 19.44
Jan 10, 2023 23.64 -0.25 -1.05% 23.89 23.90 21.80
Jan 9, 2023 23.99 -2.41 -9.13% 26.40 26.40 23.87
Jan 6, 2023 24.29 -0.15 -0.61% 24.44 24.49 23.15
Jan 5, 2023 25.06 -0.22 -0.87% 25.28 26.28 24.69

GDS Holdings Limited Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 1055.96 1616.17 2792.08 4122.4 5738.97 7818.68
Έσοδα 1055.96 1616.17 2792.08 4122.4 5738.97 7818.68
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 790.286 1207.69 2169.64 3079.68 4188.52 6039.25
Ακαθάριστο Εισόδημα 265.674 408.472 622.441 1042.73 1550.45 1779.43
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1098.33 1533.94 2623.72 3642.62 5010.88 7242.15
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 293.523 312.08 432.852 530.871 716.857 1041.44
Έρευνα & Ανάπτυξη 8.376 6.708 13.343 20.35 36.369 33.64
Depreciation / Amortization 6.149 7.455 7.891 11.725 124.284 134.831
Λειτουργικά Έσοδα -42.374 82.229 168.355 479.78 728.095 576.532
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -244.854 -418.702 -616.667 -921.676 -1308.53 -1611.94
Άλλο, Καθαρό 2.501 3.497 8.653 15.463 32.002 86.652
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -284.727 -332.976 -439.659 -426.433 -548.436 -948.752
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -276.412 -326.9 -430.268 -442.083 -669.214 -1191.21
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -276.412 -326.9 -430.268 -442.083 -666.407 -1187.22
Καθαρά Κέρδη -276.412 -326.9 -430.268 -442.083 -666.407 -1187.22
Total Adjustments to Net Income -126.99 0 0 -58.104 -71.336 -126.717
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -403.402 -326.9 -430.268 -500.187 -737.743 -1313.94
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -403.402 -326.9 -430.268 -500.187 -737.743 -1313.94
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -403.402 -326.9 -430.268 -500.187 -737.743 -1313.94
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 299.094 784.566 990.256 1102.95 1253.56 1452.91
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.34875 -0.41666 -0.4345 -0.4535 -0.58852 -0.90435
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.34875 -0.41666 -0.4345 -0.4535 -0.61712 -0.90749
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -55.154 -7.01
Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.807 3.995
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1705.97 1863.92 2061.42 2187.38 2243.59
Έσοδα 1705.97 1863.92 2061.42 2187.38 2243.59
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1309.11 1424.05 1605.98 1700.1 1757.18
Ακαθάριστο Εισόδημα 396.852 439.869 455.435 487.273 486.417
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1585.2 1717.01 1911.58 2028.36 2108.21
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 266.794 284.35 296.575 322.845 341.267
Έρευνα & Ανάπτυξη 9.293 8.605 9.023 12.422 9.767
Λειτουργικά Έσοδα 120.765 146.914 149.837 159.016 135.383
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -356.468 -412.703 -396.005 -446.76 -458.201
Άλλο, Καθαρό 16.309 18.477 14.672 37.194 21.533
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -219.394 -247.312 -231.496 -250.55 -301.285
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -278.737 -298.463 -301.131 -312.882 -373.253
Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.996 2.135 2.87 -3.006 0.482
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -276.741 -296.328 -298.261 -315.888 -372.771
Καθαρά Κέρδη -276.741 -296.328 -298.261 -315.888 -372.771
Total Adjustments to Net Income -24.153 -28.529 -39.235 -34.8 -201.695
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -300.894 -324.857 -337.496 -350.688 -574.466
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -300.894 -324.857 -337.496 -350.688 -574.466
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -300.894 -324.857 -337.496 -350.688 -574.466
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1445.79 1449.63 1456.2 1459.89 1460.92
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.20812 -0.2241 -0.23176 -0.24021 -0.39322
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.20812 -0.2241 -0.23176 -0.24334 -0.39322
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 -7.01 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2210.31 2454.03 3037.4 7084.71 18318.8 14463.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1811.32 1873.45 2161.62 5810.94 16259.5 9968.11
Cash 1811.32 1873.45 2161.62 5810.94 16259.5 9968.11
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 272.293 476.975 700.318 1009.96 1635.95 1961.78
Accounts Receivable - Trade, Net 198.851 364.654 536.842 879.962 1480.33 1732.69
Prepaid Expenses 50.361 50.373 64.843 80.913 163.986 202.744
Other Current Assets, Total 76.34 53.234 110.613 182.902 259.408 2331.25
Total Assets 8203.87 13144.6 20885.2 31492.5 57258.8 71632.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4322.89 8165.6 13994.9 19981.3 32655.8 44653.7
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4936.55 9131.36 15529.3 22561.6 36783.3 51079
Accumulated Depreciation, Total -613.658 -965.758 -1534.37 -2580.32 -4127.5 -6425.29
Goodwill, Net 1341.09 1570.76 1751.97 1905.84 2596.39 7076.5
Intangibles, Net 92.569 348.466 482.492 394.628 785.322 1282.64
Note Receivable - Long Term 98.863 290.065 488.526 888.483 1445.52 2218.94
Other Long Term Assets, Total 138.143 315.652 1129.91 1237.55 1456.99 1936.78
Total Current Liabilities 1479.22 2423.07 3507.88 3999.51 7643.82 13465.2
Accounts Payable 513.543 1110.41 1508.02 1675.97 3657.11 3901.8
Accrued Expenses 163.348 316.072 387.715 758.591 1369.88 2685.63
Notes Payable/Short Term Debt 239.777 462.946 684.788 397.213 1230.76 4639.67
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 477.294 425.481 765.43 962.997 1177.05 2007.48
Other Current Liabilities, Total 85.259 108.161 161.926 204.747 209.024 230.659
Total Liabilities 5217.39 8669.05 15363.3 20137 30711.9 46200.1
Total Long Term Debt 3573.19 5762.81 11342.7 14829.2 20593.1 29113.9
Long Term Debt 2550.23 3459.76 7208.42 10078.1 12495.2 20180.4
Capital Lease Obligations 1022.96 2303.04 4134.33 4751.12 8097.88 8933.54
Deferred Income Tax 53.28 124.277 171.878 252.672 462.007 734.278
Other Liabilities, Total 111.706 358.898 340.812 1055.54 1892.15 2422.86
Total Equity 2986.47 4475.51 5521.92 11355.6 26546.9 25432.3
Redeemable Preferred Stock 0
Common Stock 0.26 0.32 0.341 0.412 0.507 0.507
Additional Paid-In Capital 4036.96 5861.44 7275.94 12403 28728.7 28983.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -858.665 -1185.56 -1615.11 -2057.19 -2723.6 -3910.81
Other Equity, Total -192.08 -200.688 -139.254 -52.684 -439.635 -599.186
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8203.87 13144.6 20885.2 31492.5 57258.8 71632.4
Total Common Shares Outstanding 760.009 941.27 1007.07 1216.43 1495.18 1495.18
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 1061.98 980.91 958.48
Minority Interest 120.82 463.846
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 17348.5 15123.9 12671.4 14463.9 14511.8
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14914.1 12326.9 10103.6 9968.11 11320.9
Cash 14914.1 12326.9 10103.6 9968.11 11320.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1981.46 2271.62 2053.64 1961.78 2556.85
Accounts Receivable - Trade, Net 1810.4 2095.91 1860.24 1732.69 2313.11
Prepaid Expenses 452.888 525.426 514.18 202.744 634.039
Total Assets 58312.1 62456.4 64433 71632.4 75665.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 34481.6 37763 41180.6 44653.7 49055.5
Intangibles, Net 3353 6207.04 6822.59 1282.64 8300.32
Other Long Term Assets, Total 3129.02 3362.41 3758.31 1936.78 3797.83
Total Current Liabilities 7677.42 8533.37 8923.2 13465.2 13221.5
Accounts Payable 3441.61 3788.34 3855.64 3901.8 3758.02
Accrued Expenses 1661.48 2075.86 2106.1 2825.29 2670.38
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2574.34 2669.16 2961.46 6647.16 6793.1
Total Liabilities 31920.5 36432 38658.9 46200.1 50729.2
Total Long Term Debt 21747.5 24974.3 26798.9 29113.9 33983.9
Long Term Debt 13684.7 16781.8 18347.8 20180.4 25398.6
Capital Lease Obligations 8062.81 8192.59 8451.12 8933.54 8585.37
Minority Interest 187.526 370.143 369.553 463.846 59.257
Other Liabilities, Total 2308.04 2554.11 2567.19 2422.86 3464.46
Total Equity 26391.7 26024.4 25774.1 25432.3 24936.3
Redeemable Preferred Stock 987.885 971.034 974.837 958.48 954.346
Common Stock 0.507 0.507 0.507 0.507 0.516
Additional Paid-In Capital 28817.1 28892.1 28922.2 28983.3 28877.5
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3000.34 -3296.67 -3594.93 -3910.81 -4283.59
Other Equity, Total -413.512 -542.513 -528.533 -599.186 -612.516
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 58312.1 62456.4 64433 71632.4 75665.4
Total Common Shares Outstanding 1495.18 1495.18 1495.18 1495.18 1495.18
Other Current Assets, Total 2331.25
Goodwill, Net 7076.5
Note Receivable - Long Term 2218.94
Other Current Liabilities, Total 90.992
Deferred Income Tax 734.278
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -276.412 -326.9 -430.268 -442.083 -669.214 -1191.21
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -128.98 -167.816 -12.91 293.436 320.887 1201.36
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 227.355 378.13 741.507 1142.03 1638.47 2616.9
Deferred Taxes -10.624 -11.622 -36.597 -50.172 -89.739 -48.463
Μη Χρηματικά Στοιχεία 67.864 107.943 169.703 289.92 464.799 634.031
Cash Taxes Paid 5.645 1.369 3.371 17.031 211.612 252.071
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 228.678 358.748 633.063 841.388 1113.44 1538.97
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -137.163 -315.367 -457.255 -646.261 -1023.43 -809.89
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1147.06 -2005.05 -4733.05 -5131.23 -9378.01 -13691.5
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -987.763 -1726.17 -4376.14 -4921.62 -8217.91 -9880.31
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -159.301 -278.889 -356.906 -209.606 -1160.09 -3811.23
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2128.61 2355.73 4876.81 8361.94 20143.7 8119.15
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -57.438 -86.599 -246.861 -42.924 884.873 -1673.26
Total Cash Dividends Paid -76.502 0 0 -25.014 -65.489 -49.221
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1221.52 653.211 1300.17 5978.94 16053.3 2.082
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1041.04 1789.12 3823.49 2450.93 3271.01 9839.55
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 55.499 -74.25 206.302 164.37 -566.874 -95.542
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 908.069 108.608 337.148 3688.51 10519.7 -4466.56
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -278.737 -577.2 -878.331 -1191.21 -373.253
Cash From Operating Activities -24.197 339.077 795.268 1201.36 -244.73
Cash From Operating Activities 560.22 1179.83 1877.72 2616.9 781.756
Non-Cash Items 130.918 322.31 465.389 634.031 138.025
Changes in Working Capital -436.598 -585.866 -669.512 -809.89 -791.258
Cash From Investing Activities -2307.71 -7144.94 -10961.9 -13691.5 -4932.02
Capital Expenditures -2274.91 -4143.31 -7385.23 -9880.31 -2161.75
Other Investing Cash Flow Items, Total -32.805 -3001.63 -3576.67 -3811.23 -2770.28
Cash From Financing Activities 938.433 2886 4000.7 8119.15 4610.81
Financing Cash Flow Items 938.433 2886 4000.7 -1673.26 4610.81
Foreign Exchange Effects 46.069 -126.939 -104.332 -95.542 -5.92
Net Change in Cash -1347.41 -4046.8 -6270.26 -4466.56 -571.859
Deferred Taxes -48.463
Total Cash Dividends Paid -49.221
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.082
Issuance (Retirement) of Debt, Net 9839.55
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. Investment Advisor 8.6959 15835680 0 2022-09-30 LOW
Aspex Management (HK) Limited Hedge Fund 4.9928 9092216 1000000 2022-11-10 MED
CPP Investment Board Pension Fund 4.685 8531570 0 2022-09-30 LOW
12 West Capital Management, L.P. Hedge Fund 3.9087 7117884 -218427 2022-09-30 LOW
GIC Private Limited Sovereign Wealth Fund 3.0026 5467924 2665411 2023-01-11 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 2.028 3693036 257787 2022-09-30 MED
Cederberg Capital UK LLP Investment Advisor 1.2992 2365856 -378000 2022-09-30 LOW
Huang (William Wei) Individual Investor 1.1167 2033588 426600 2021-12-31
Cerity Partners LLC Investment Advisor 1.0257 1867797 -195 2022-09-30 MED
Federated Hermes Global Investment Management Corp. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9895 1801958 210458 2022-09-30 LOW
Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 0.7287 1327091 164316 2022-09-30 HIGH
Baron Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.668 1216383 -13059 2022-09-30 LOW
Tekne Capital Management, LLC Investment Advisor 0.6564 1195353 0 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6174 1124369 -173954 2021-12-31 LOW
Toronado Partners LLC Hedge Fund 0.5313 967472 -84681 2022-09-30 MED
Ranger Global Real Estate Advisors, LLC. Investment Advisor 0.5106 929854 -1125 2022-09-30 MED
Citi Investment Research (US) Research Firm 0.4742 863528 -393826 2022-09-30 LOW
Library Research Limited Hedge Fund 0.4317 786199 -228107 2022-09-30 MED
Bridgewater Associates, LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.4202 765183 56104 2022-09-30 MED
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.3867 704262 -6970 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

GDS Company profile

Σχετικά με την GDS Holdings Limited

Η GDS Holdings Ltd είναι μια εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Κίνα που ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη και τη λειτουργία κέντρων δεδομένων υψηλής απόδοσης. Η εταιρεία είναι ουδέτερη σε φορείς εκμετάλλευσης και παρόχους υπηρεσιών cloud, γεγονός που επιτρέπει στους πελάτες της να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μεγάλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα στην Κίνα, καθώς και σε κινεζικά και παγκόσμια δημόσια clouds, τα οποία φιλοξενεί σε πολλές από τις εγκαταστάσεις της. Προσφέρει υπηρεσίες συστέγασης και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ιδιωτικής σύνδεσης με δημόσια νέφη, μια πλατφόρμα υπηρεσιών για τη διαχείριση υβριδικών νέφη και, όπου απαιτείται, τη μεταπώληση υπηρεσιών δημόσιου νέφους. Παρέχει επίσης υπηρεσίες εξωτερικού κέντρου δεδομένων. Οι πελάτες της, οι οποίοι αποτελούνται από παρόχους υπηρεσιών cloud, εταιρείες διαδικτύου, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακούς φορείς, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής (IT), μεγάλες επιχειρήσεις και πελάτες δημόσιων υπηρεσιών. Η εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της κυρίως στην κινεζική αγορά.

Industry: IT Services & Consulting (NEC)

浦東新區洲海路999號森蘭國際大廈c座4/5樓
SHANGHAI
SHANGHAI 200137
CN

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.39 Price
-3.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1001%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0692%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,756.10 Price
+1.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

77.33 Price
+1.720% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0219%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.41 Price
+0.360% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00268

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου