Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές GDS Holdings Limited - GDS CFD

  8.75
  4.89%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 21:00

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.06
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  GDS Holdings Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 9.2
  Άνοιγμα* 8.92
  Μεταβολή 1 έτους* -48.79%
  Εύρος ημέρας* 8.75 - 8.92
  Εύρος 52 εβδ. 9.54-27.89
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 595.65K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 13.97M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.07B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.51B
  Έσοδα 1.35B
  EPS -0.98
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.61
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 13, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 7, 2023 9.20 -0.14 -1.50% 9.34 9.34 9.06
  Dec 6, 2023 9.32 -0.42 -4.31% 9.74 9.75 9.32
  Dec 5, 2023 9.62 -0.07 -0.72% 9.69 9.78 9.56
  Dec 4, 2023 9.98 0.03 0.30% 9.95 10.14 9.80
  Dec 1, 2023 10.24 0.23 2.30% 10.01 10.26 9.92
  Nov 30, 2023 10.23 -0.24 -2.29% 10.47 10.47 10.15
  Nov 29, 2023 10.52 0.03 0.29% 10.49 10.75 10.45
  Nov 28, 2023 10.76 0.08 0.75% 10.68 10.92 10.59
  Nov 27, 2023 10.80 -0.18 -1.64% 10.98 10.99 10.80
  Nov 24, 2023 11.22 0.24 2.19% 10.98 11.34 10.97
  Nov 22, 2023 11.15 0.33 3.05% 10.82 11.17 10.66
  Nov 21, 2023 10.95 -0.29 -2.58% 11.24 11.33 10.73
  Nov 20, 2023 11.76 0.22 1.91% 11.54 11.95 11.54
  Nov 17, 2023 11.53 0.29 2.58% 11.24 11.63 11.24
  Nov 16, 2023 11.44 0.26 2.33% 11.18 11.51 11.02
  Nov 15, 2023 11.92 0.34 2.94% 11.58 12.24 11.58
  Nov 14, 2023 11.41 0.34 3.07% 11.07 11.46 11.06
  Nov 13, 2023 10.79 -0.17 -1.55% 10.96 10.99 10.60
  Nov 10, 2023 10.89 0.44 4.21% 10.45 10.92 10.43
  Nov 9, 2023 10.66 -0.36 -3.27% 11.02 11.16 10.59

  GDS Holdings Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 9325.63 7818.68 5738.97 4122.4 2792.08
  Έσοδα 9325.63 7818.68 5738.97 4122.4 2792.08
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7389.77 6039.25 4188.52 3079.68 2169.64
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1935.86 1779.43 1550.45 1042.73 622.441
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8568.85 7242.15 5010.88 3642.62 2623.72
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1116.95 1041.44 716.857 530.871 432.852
  Έρευνα & Ανάπτυξη 29.342 33.64 36.369 20.35 13.343
  Depreciation / Amortization 225.031 134.831 124.284 11.725 7.891
  Λειτουργικά Έσοδα 756.779 576.532 728.095 479.78 168.355
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1844.16 -1611.94 -1308.53 -921.676 -616.667
  Άλλο, Καθαρό 97.493 86.652 32.002 15.463 8.653
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -989.883 -948.752 -548.436 -426.433 -439.659
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1266.12 -1191.21 -669.214 -442.083 -430.268
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1268.89 -1187.22 -666.407 -442.083 -430.268
  Καθαρά Κέρδη -1268.89 -1187.22 -666.407 -442.083 -430.268
  Total Adjustments to Net Income -240.995 -126.717 -71.336 -58.104 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1509.89 -1313.94 -737.743 -500.187 -430.268
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1509.89 -1313.94 -737.743 -500.187 -430.268
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1509.89 -1313.94 -737.743 -500.187 -430.268
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1464.45 1452.91 1253.56 1102.95 990.256
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.03103 -0.90435 -0.58852 -0.4535 -0.4345
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.11635 -0.90749 -0.61712 -0.4535 -0.4345
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -192.241 -7.01 -55.154
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.772 3.995 2.807
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 2472.02 2408.96 2404.03 2367.59 2310.41
  Έσοδα 2472.02 2408.96 2404.03 2367.59 2310.41
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1921.02 1917.27 1916 1874.79 1841.81
  Ακαθάριστο Εισόδημα 550.997 491.687 488.034 492.805 468.601
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2227.79 2254.39 2062.74 2220.61 2177.28
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 301.72 327.337 328.999 339.144 326.103
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.045 9.785 9.986 6.682 9.371
  Λειτουργικά Έσοδα 244.232 154.565 341.29 146.979 133.127
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -464.519 -491.402 -472.116 -446.636 -467.202
  Άλλο, Καθαρό 20.243 25.793 30.97 27.377 17.613
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -200.044 -311.044 -99.856 -272.28 -316.462
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -225.306 -474.612 -177.895 -339.663 -375.307
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.27 -1.73 -2.851 -0.353 -0.05
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -226.576 -476.342 -180.746 -340.016 -375.357
  Καθαρά Κέρδη -226.576 -476.342 -180.746 -340.016 -375.357
  Total Adjustments to Net Income -13.306 -12.895 -13.662 -13.12 -12.518
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -239.882 -489.237 -194.408 -353.136 -387.875
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -239.882 -489.237 -194.408 -353.136 -387.875
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -239.882 -489.237 -194.408 -353.136 -387.875
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1467.2 1467.2 1467.23 1466.53 1463.05
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.1635 -0.33345 -0.1325 -0.2408 -0.26511
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.1635 -0.33345 -0.21766 -0.2408 -0.26511
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -192.241
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1672.53 2024.19 2563.68 991.492 425.078
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1204.69 1395.02 2275.48 813.23 302.515
  Μετρητά 1204.69 1395.02 2275.48 813.23 302.515
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 359.774 274.547 228.949 141.342 98.0083
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 336.719 242.486 207.17 123.149 75.1301
  Προπληρωθέντα Εξοδα 26.1433 28.3737 22.9495 11.3236 9.07466
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 81.9215 326.254 36.3037 25.5968 15.4801
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 10470.1 10024.8 8013.27 4407.32 2922.85
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7354.36 6249.21 4570.12 2796.35 1958.57
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8653.41 7148.42 5147.75 3157.46 2173.3
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1299.05 -899.208 -577.637 -361.111 -214.732
  Υπεραξία, Καθαρό 990.344 990.344 363.361 266.719 245.185
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 146.625 179.503 109.904 55.2275 67.5239
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 161.722 310.537 202.298 124.342 68.3683
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 144.497 271.048 203.903 173.193 158.129
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1483.92 1884.44 1069.74 559.725 490.921
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 432.844 546.05 511.806 234.548 211.045
  Δεδουλευμένα Έξοδα 138.566 375.849 191.713 106.163 54.26
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 231.222 649.314 172.242 55.5893 95.8349
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 631.09 280.944 164.725 134.77 107.121
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 50.2021 32.2803 29.2525 28.654 22.6613
  Σύνολο Οφειλών 7101.8 6465.63 4298.07 2818.13 2150.07
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5140.2 4074.44 2881.97 2075.33 1587.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3892.39 2824.21 1748.68 1410.42 1008.81
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1247.82 1250.23 1133.28 664.911 578.592
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 197.38 102.761 64.6571 35.361 24.054
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 263.976 339.075 264.803 147.72 47.696
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3368.28 3559.21 3715.19 1589.19 772.784
  Redeemable Preferred Stock 146.527
  Κοινή Μετοχή 0.072213 0.070954 0.070954 0.057659 0.047722
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4065.3 4056.17 4020.53 1735.78 1018.26
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -724.891 -547.312 -381.163 -287.9 -226.031
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -118.726 -83.855 -61.5261 -7.37303 -19.4883
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 10470.1 10024.8 8013.27 4407.32 2922.85
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1524.43 1524.43 1495.18 1216.43 1007.07
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 134.138 137.277 148.622
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 16.3171 64.9144 16.9085
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11255.4 1704.62 2017.75 1672.53 1761.12
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7524.89 1145.45 1433.25 1204.69 1272.47
  Μετρητά 7524.89 1145.45 1433.25 1204.69 1272.47
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3057.14 434.785 450.797 359.774 397.551
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2883.7 410.796 427.112 336.719 370.716
  Προπληρωθέντα Εξοδα 673.371 124.384 133.704 26.1433 91.1031
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 76842.3 10783.6 10934.7 10470.1 10478.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 54986.3 7599.91 7449.28 7354.36 7231.34
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 7945.61 1123.38 1134.41 146.625 1145.15
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2654.97 355.746 333.25 144.497 341.137
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7397.74 1360.27 1560.31 1483.92 1580.36
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2921.88 415.157 369.563 432.844 530.019
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1451.48 205.304 220.046 166.918 272.618
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3024.38 739.812 970.701 862.312 777.727
  Σύνολο Οφειλών 53893.3 7528.58 7617.73 7101.8 7104.12
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 43187.1 5699.63 5581.76 5140.2 5057.19
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 35153.9 4530.39 4436.25 3892.39 3775.06
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 8033.21 1169.24 1145.51 1247.82 1282.12
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 129.938 18.1838 16.5263 16.3171 14.3629
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3178.49 450.488 459.135 263.976 452.208
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 22949 3255.07 3316.96 3368.28 3374.63
  Redeemable Preferred Stock 1079.21 152.002 144.573 146.527 149.351
  Κοινή Μετοχή 0.516 0.072213 0.072213 0.072213 0.072213
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 29264.8 4081.93 4075.86 4065.3 4061.33
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -6303.8 -823.263 -791.554 -724.891 -699.595
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1091.7 -155.665 -111.985 -118.726 -136.528
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 76842.3 10783.6 10934.7 10470.1 10478.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1512.43 1512.43 1512.43 1524.43 1524.43
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 81.9215
  Υπεραξία, Καθαρό 990.344
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 161.722
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 21.8501
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 197.38
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1266.12 -1191.21 -669.214 -442.083 -430.268
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2858.07 1201.36 320.887 293.436 -12.91
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3189.07 2616.9 1638.47 1142.03 741.507
  Deferred Taxes -99.153 -48.463 -89.739 -50.172 -36.597
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 360.177 634.031 464.799 289.92 169.703
  Cash Taxes Paid 343.349 252.071 211.612 17.031 3.371
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1803.01 1538.97 1113.44 841.388 633.063
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 674.087 -809.89 -1023.43 -646.261 -457.255
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -11274.9 -13691.5 -9378.01 -5131.23 -4733.05
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -10134.5 -9880.31 -8217.91 -4921.62 -4376.14
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1140.38 -3811.23 -1160.09 -209.606 -356.906
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 4856.32 8119.15 20143.7 8361.94 4876.81
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -174.364 -1673.26 884.873 -42.924 -246.861
  Total Cash Dividends Paid -51.578 -49.221 -65.489 -25.014 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 2.082 16053.3 5978.94 1300.17
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5082.26 9839.55 3271.01 2450.93 3823.49
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 416.198 -95.542 -566.874 164.37 206.302
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3144.3 -4466.56 10519.7 3688.51 337.148
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -474.612 -1266.12 -1088.22 -748.56 -373.253
  Cash From Operating Activities -131.42 2858.07 1950.16 1374.44 -244.73
  Cash From Operating Activities 843.359 3189.07 2368.63 1573.3 781.756
  Non-Cash Items 126.676 261.024 410.474 295.192 138.025
  Changes in Working Capital -626.843 674.087 259.282 254.501 -791.258
  Cash From Investing Activities -2193.36 -11274.9 -9143.92 -7004.53 -4932.02
  Capital Expenditures -2042.1 -10134.5 -5668.46 -3906.25 -2161.75
  Other Investing Cash Flow Items, Total -151.255 -1140.38 -3475.47 -3098.28 -2770.28
  Cash From Financing Activities 3874.42 4856.32 3996.35 2616.07 4610.81
  Financing Cash Flow Items 3874.42 -174.364 3996.35 2616.07 4610.81
  Foreign Exchange Effects 24.942 416.198 424.85 316.61 -5.92
  Net Change in Cash 1574.58 -3144.3 -2772.56 -2697.42 -571.859
  Deferred Taxes
  Total Cash Dividends Paid -51.578
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 5082.26
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. Investment Advisor 8.6477 15835680 0 2023-06-30 LOW
  Aspex Management (HK) Limited Hedge Fund 4.7909 8773031 0 2023-06-30 MED
  CPP Investment Board Pension Fund 4.5479 8328005 0 2023-06-30 LOW
  GIC Private Limited Sovereign Wealth Fund 2.986 5467924 2665411 2023-01-11 LOW
  12 West Capital Management, L.P. Hedge Fund 2.7773 5085804 -1136050 2023-06-30 MED
  The Carlyle Group Private Equity 2.224 4072624 0 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 1.8894 3459932 118677 2023-06-30 MED
  Huang (William Wei) Individual Investor 1.2599 2307188 273600 2022-12-31
  Tekne Capital Management, LLC Investment Advisor 1.2127 2220726 75000 2023-06-30 LOW
  Cerity Partners LLC Investment Advisor 1.015 1858677 -32636 2023-06-30 MED
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.7411 1357112 -613425 2023-06-30 LOW
  Citi Investment Research (US) Research Firm 0.7219 1321973 -306433 2023-06-30 MED
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.499 913719 913719 2023-06-30 LOW
  Library Research Limited Hedge Fund 0.4046 740969 -45230 2023-06-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.3887 711752 0 2023-06-30 LOW
  J.P. Morgan Securities LLC Research Firm 0.3466 634724 634724 2023-06-30 MED
  Credit Suisse International Research Firm 0.2727 499406 355148 2023-06-30 MED
  BNP Paribas Securities Corp. North America Research Firm 0.2724 498756 421706 2023-06-30 HIGH
  Ranger Global Real Estate Advisors, LLC. Investment Advisor 0.2665 487957 0 2023-06-30 MED
  Alyeska Investment Group, L.P. Hedge Fund 0.2283 417997 417997 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  GDS Company profile

  Σχετικά με την GDS Holdings Limited

  Η GDS Holdings Ltd είναι μια εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Κίνα που ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη και τη λειτουργία κέντρων δεδομένων υψηλής απόδοσης. Η εταιρεία είναι ουδέτερη σε φορείς εκμετάλλευσης και παρόχους υπηρεσιών cloud, γεγονός που επιτρέπει στους πελάτες της να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μεγάλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα στην Κίνα, καθώς και σε κινεζικά και παγκόσμια δημόσια clouds, τα οποία φιλοξενεί σε πολλές από τις εγκαταστάσεις της. Προσφέρει υπηρεσίες συστέγασης και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ιδιωτικής σύνδεσης με δημόσια νέφη, μια πλατφόρμα υπηρεσιών για τη διαχείριση υβριδικών νέφη και, όπου απαιτείται, τη μεταπώληση υπηρεσιών δημόσιου νέφους. Παρέχει επίσης υπηρεσίες εξωτερικού κέντρου δεδομένων. Οι πελάτες της, οι οποίοι αποτελούνται από παρόχους υπηρεσιών cloud, εταιρείες διαδικτύου, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακούς φορείς, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής (IT), μεγάλες επιχειρήσεις και πελάτες δημόσιων υπηρεσιών. Η εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της κυρίως στην κινεζική αγορά.

  Industry: IT Services & Consulting (NEC)

  浦東新區洲海路999號森蘭國際大廈c座4/5樓
  SHANGHAI
  SHANGHAI 200137
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0015%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου