Αγορές
Μάθετε πώς να συναλλάσσεστε
Τα βασικά της διαπραγμάτευσης
ελληνικά
 

Συναλλαγές British Pound / Japanese Yen CFD

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W

Trader sentiment

% Buyers % Sellers
 • Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0000%
  Περιθώριο. Η επένδυσή σας $1,000.00
  Νυχτερινό τέλοςΧρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.00) -0.0000 %
 • Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0000%
  Περιθώριο. Η επένδυσή σας $1,000.00
  Νυχτερινό τέλοςΧρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.00) -0.0000 %
 • Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
 • Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1000
 • Νόμισμα JPY
 • Περιθώριο 3.3333%
 • Ώρες συναλλαγών (UTC)
  Mon - Thu: 00:00 - 21:00
  21:05 - 00:00
  Fri: 00:00 - 21:00
  Sun: 21:05 - 00:00
 • Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

0+

Traders

0+

Active clients monthly

$0

Monthly investing volume

$0

Withdrawn each month


Trade forex with leverage

Currencies are available to trade with up to 30:1 leverage. Start trading with as little as $100 to control a position of $3000

Forex CFDs

 • Trade 24/5 on a wide range of Forex

 • Buy and sell Forex to take advantage of rises and falls in price

Profit and loss control

You can easily define Stops and Limits to request positions to close at a specified price.

Set up price alerts to be informed of big moves.

You might be interested in