Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Franklin Wireless Corp. - FKWL CFD

  2.86
  0.35%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.04
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.84
  Άνοιγμα* 2.8
  Μεταβολή 1 έτους* -44.55%
  Εύρος ημέρας* 2.8 - 2.85
  Εύρος 52 εβδ. 2.78-5.44
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 8,600.00
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 287.88K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 38.36M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 11.78M
  Έσοδα 47.50M
  EPS -0.17
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.08
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 12, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 2.86 0.05 1.78% 2.81 2.86 2.80
  Feb 22, 2024 2.84 0.05 1.79% 2.79 2.85 2.79
  Feb 21, 2024 2.80 0.01 0.36% 2.79 2.81 2.79
  Feb 20, 2024 2.84 0.02 0.71% 2.82 2.85 2.79
  Feb 16, 2024 2.88 0.04 1.41% 2.84 2.89 2.82
  Feb 15, 2024 2.88 0.04 1.41% 2.84 2.89 2.82
  Feb 14, 2024 2.94 0.13 4.63% 2.81 2.94 2.81
  Feb 13, 2024 2.83 0.04 1.43% 2.79 2.84 2.79
  Feb 12, 2024 2.94 0.11 3.89% 2.83 2.94 2.83
  Feb 9, 2024 2.86 0.03 1.06% 2.83 2.99 2.83
  Feb 8, 2024 2.89 0.00 0.00% 2.89 2.90 2.81
  Feb 7, 2024 2.90 0.01 0.35% 2.89 2.93 2.84
  Feb 6, 2024 2.89 0.10 3.58% 2.79 2.91 2.67
  Feb 5, 2024 2.77 -0.03 -1.07% 2.80 2.80 2.75
  Feb 2, 2024 2.80 -0.03 -1.06% 2.83 2.89 2.78
  Feb 1, 2024 2.88 0.05 1.77% 2.83 2.89 2.83
  Jan 31, 2024 2.84 -0.05 -1.73% 2.89 2.97 2.80
  Jan 30, 2024 2.94 -0.10 -3.29% 3.04 3.04 2.89
  Jan 29, 2024 3.05 0.01 0.33% 3.04 3.06 3.04
  Jan 26, 2024 3.04 0.00 0.00% 3.04 3.08 3.04

  Franklin Wireless Corp. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, May 13, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 Franklin Wireless Corp Earnings Release
  Q3 2024 Franklin Wireless Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 45.9485 23.9978 184.115 75.0723 36.4689
  Έσοδα 45.9485 23.9978 184.115 75.0723 36.4689
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 38.9278 20.1812 151.651 60.5478 30.7294
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7.02075 3.81658 32.464 14.5245 5.73949
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 50.4598 28.9343 160.81 67.9942 38.5764
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.45165 4.50934 5.07785 3.69986 4.89137
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3.91866 4.28213 4.56786 3.7465 2.95558
  Λειτουργικά Έσοδα -4.51126 -4.9365 23.3056 7.07813 -2.10746
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.45987 0.07138 0.00879 0.15975 0.13846
  Άλλο, Καθαρό 0.22008 0.15565 0.12108 0.06102 0.06649
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.83132 -4.70947 23.4355 7.29889 -1.9025
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.94466 -3.67241 18.3962 5.91859 -1.42224
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.08164 -0.09044 -0.69715 -0.36797 0.19763
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.86302 -3.76285 17.699 5.55062 -1.22461
  Καθαρά Κέρδη -2.86302 -3.76285 17.699 5.55062 -1.27612
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.86302 -3.76285 17.699 5.55062 -1.22461
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.86302 -3.76285 17.699 5.55062 -1.27612
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.86302 -3.76285 17.699 5.55062 -1.27612
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.7366 11.6138 11.5929 10.716 10.5702
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.24394 -0.324 1.52671 0.51798 -0.11585
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.12422 -0.32615 1.49372 0.51798 -0.11585
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.05151
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.16169 -0.0384 -0.4873
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 17.004 11.852 8.98364 8.10894 12.1448
  Έσοδα 17.004 11.852 8.98364 8.10894 12.1448
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 14.5686 9.80646 8.0376 6.51508 10.5445
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2.43533 2.04551 0.94604 1.59386 1.60031
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19.2527 12.2973 10.185 8.72483 12.625
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.41262 1.46343 1.33597 1.23964 1.01602
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.91946 1.05267 0.97642 0.97012 1.10291
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.35199 -0.02529 -0.165 -0.0384
  Λειτουργικά Έσοδα -2.24874 -0.4453 -1.20134 -0.61589 -0.48022
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.25372 -0.04081 1.13578 -0.88883 0.06582
  Άλλο, Καθαρό 0.0256 0.11909 0.10063 -0.02524 -0.16228
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.96942 -0.36703 0.03508 -1.52995 -0.57668
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.64594 0.21164 -0.08379 -1.42657 -0.66647
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.0406 0.03599 -0.29453 0.29958 -0.03636
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.60534 0.24763 -0.37832 -1.12699 -0.70283
  Καθαρά Κέρδη -1.60534 0.24763 -0.37832 -1.12699 -0.70283
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.60534 0.24763 -0.37832 -1.12699 -0.70283
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.60534 0.24763 -0.37832 -1.12699 -0.70283
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.60534 0.24763 -0.37832 -1.12699 -0.70283
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.7841 11.7843 11.6952 11.6843 11.6737
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.13623 0.02101 -0.03235 -0.09645 -0.06021
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0065 0.01962 -0.04152 -0.09645 -0.06234
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 51.8571 48.3904 54.8356 61.411 17.1391
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38.9696 42.6141 51.182 33.5436 11.8277
  Μετρητά & Ισοδύναμα 12.2413 26.2774 45.796 28.1616 6.44751
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.0553 1.36275 2.59247 16.0346 4.17928
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 8.9498 1.32262 2.54243 15.9735 4.13847
  Συνολικό Απόθεμα 3.74164 4.19786 0.97552 11.7834 1.05274
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.09056 0.21574 0.08561 0.04943 0.07938
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 56.9271 52.0419 57.7886 65.3916 21.1953
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.25375 0.55457 0.90487 1.36056 0.13188
  Υπεραξία, Καθαρό 0.27329 0.27329 0.27329 0.27329 0.27329
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.18088 1.35006 1.24675 1.12515 1.10991
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.36206 1.47353 0.52809 1.22156 2.54107
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 16.5123 9.28037 11.1555 42.9845 5.92083
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 12.9505 8.14331 9.71899 42.0833 5.67251
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.40871 0.89874 1.10304 0.86653 0.24766
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.15304 0.23833 0.3335 0.03471 0.00065
  Σύνολο Οφειλών 18.0002 11.0091 13.1026 45.0381 6.40987
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.48797 1.56961 1.47916 0.78202 0.48905
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 38.9269 41.0328 44.686 20.3535 14.7854
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.01426 0.01416 0.01407 0.01401 0.01397
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 14.4382 13.5934 12.9722 7.47537 7.44227
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 29.1012 31.9643 35.7271 18.0281 12.4774
  Treasury Stock - Common -3.55489 -3.55489 -3.55489 -4.51348 -4.51348
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.07193 -0.98415 -0.4725 -0.65043 -0.6348
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 56.9271 52.0419 57.7886 65.3916 21.1953
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.7843 11.6843 11.5903 10.6059 10.5702
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.7283 16.3367 5.38603 5.38192 5.38023
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.9064 1.42032 1.68705 2.86483
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.65265 -0.86575 -0.78218 -1.50427
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 0.1591 0.46794 1.27153
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 46.0914 51.8571 47.3452 50.446 46.9666
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 33.6469 38.9696 33.9783 34.5347 40.7609
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6.84472 12.2413 17.5697 17.9045 25.5049
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.8022 26.7283 16.4086 16.6302 15.256
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.0344 9.0553 7.34924 8.22511 0.97418
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 9.92136 8.9498 7.21835 8.07155 0.94601
  Συνολικό Απόθεμα 2.26236 3.74164 5.91129 7.3895 5.05326
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.14778 0.09056 0.10632 0.29668 0.17825
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 50.9025 56.9271 52.3568 54.6476 50.9706
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.16886 0.25375 0.33764 0.4236 0.49259
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.9064 0.97965 1.18668 1.37416
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.65265 -0.64202 -0.76308 -0.88157
  Υπεραξία, Καθαρό 0.27329 0.27329 0.27329 0.27329 0.27329
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.95847 2.18088 2.36941 2.0439 1.67027
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.41053 2.36206 2.03133 1.46087 1.56781
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10.8468 16.5123 10.448 12.9871 9.84828
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 7.1497 12.9505 9.30726 11.8901 8.6807
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.46965 3.40871 0.97088 0.82288 0.86407
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.22745 0.15304 0.16983 0.27403 0.30351
  Σύνολο Οφειλών 12.2553 18.0002 11.9765 14.5516 11.1982
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.40846 1.48797 1.52857 1.56456 1.27003
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 0 0 0.07995
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 38.6473 38.9269 40.3803 40.096 39.7723
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.01426 0.01426 0.01426 0.01426 0.01416
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 14.4898 14.4382 14.2642 14.0878 13.7742
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 28.8435 29.1012 30.7066 30.4589 30.8373
  Treasury Stock - Common -3.55489 -3.55489 -3.55489 -3.55489 -3.55489
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.1454 -1.07193 -1.04987 -0.91011 -1.29837
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 50.9025 56.9271 52.3568 54.6476 50.9706
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.7843 11.7843 11.6843 11.6843 11.6843
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -3.67241 18.3962 5.91859 -1.47376 -2.17258
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -7.40736 12.1042 22.0043 0.77509 -2.00869
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.08774 0.09032 0.09274 0.09296 0.11977
  Amortization 0.57901 0.43557 0.48279 0.42218 0.48805
  Deferred Taxes -0.95989 0.55064 1.34479 -0.42955 -0.19152
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.83587 0.75824 0.40003 0.25778 0.14762
  Cash Taxes Paid 0.20035 4.12449 0.0008 0.0008 0.0008
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.27768 -8.12676 13.7654 1.90547 -0.40004
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -11.675 -0.72252 -0.79497 -6.25071 -0.39919
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.7244 -0.7184 -0.71828 -0.63615 -0.39919
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -10.9506 -0.00412 -0.07669 -5.61456
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.07545 6.07476 0.52043 0 0.067
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.07545 6.07476 0.03313 0 0.067
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.51165 0.17792 -0.01562 -0.05282 0.03182
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -19.5186 17.6344 21.7141 -5.52844 -2.30906
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0.4873
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -1.29872 -1.51036 -1.42657 -3.67241 -3.00594
  Cash From Operating Activities -7.04424 -7.18719 -1.01214 -7.40736 -7.2964
  Cash From Operating Activities 0.04134 0.03003 0.01582 0.08774 0.06811
  Amortization 0.59522 0.36089 0.17989 0.57901 0.39654
  Deferred Taxes -0.55863 0.01468 -0.10418 -0.95989 -1.17135
  Non-Cash Items 0.56744 0.34196 0.25358 0.83587 0.62995
  Cash Taxes Paid 0.0008 0.0008 -0.0008 0.20035 0.31636
  Changes in Working Capital -6.39089 -6.42439 0.06932 -4.27768 -4.21371
  Cash From Investing Activities -1.73171 -1.39376 0.55388 -11.675 -1.78048
  Capital Expenditures -1.65978 -1.10022 -0.52678 -0.7244 -0.54011
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.07193 -0.29355 1.08066 -10.9506 -1.24038
  Cash From Financing Activities 0.134 0.134 0 0.07545 0.0216
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.134 0.134 0 0.07545 0.0216
  Foreign Exchange Effects -0.06571 0.07404 -0.31422 -0.51165 -0.28666
  Net Change in Cash -8.70766 -8.37292 -0.77248 -19.5186 -9.34195
  Financing Cash Flow Items
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Kim (OC) Individual Investor 9.3064 1096695 0 2023-09-28
  Jyoung (Joon Won) Individual Investor 8.5279 1004948 0 2023-09-28
  Globis Capital Management L.P Investment Advisor 7.4191 874292 199554 2022-12-31
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4282 403984 0 2023-06-30 LOW
  Nelson Gary Wendel Individual Investor 2.6646 314008 311379 2023-09-28
  AIGH Capital Management, LLC. Private Equity 2.4709 291174 0 2023-06-30 MED
  Lee (Yun J) Individual Investor 1.5699 185000 0 2023-09-28
  Worth Venture Partners, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8386 98826 0 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3675 43309 0 2023-06-30 LOW
  Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.2541 29946 -4451 2023-06-30 MED
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.2461 29000 4300 2023-06-30 HIGH
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1994 23495 0 2023-06-30 LOW
  Smith, Moore & Company Investment Advisor 0.1874 22079 0 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1767 20828 2135 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.1649 19437 -8163 2023-06-30 LOW
  Osaic Holdings, Inc. Investment Advisor 0.1583 18659 7159 2023-06-30 LOW
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.1533 18063 0 2023-06-30 MED
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1434 16900 0 2023-06-30 LOW
  Simplex Trading, LLC Research Firm 0.1341 15806 -26801 2023-06-30 HIGH
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1263 14880 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Franklin Wireless Corp. Company profile

  Σχετικά με την Franklin Wireless Corp.

  Η Franklin Wireless Corp. είναι πάροχος ασύρματων λύσεων, συμπεριλαμβανομένων κινητών hotspots, δρομολογητών, ανιχνευτών και άλλων συσκευών. Η εταιρεία σχεδιάζει υλικό και λογισμικό που επιτρέπει τις εφαρμογές machine-to-machine (M2M) και το Internet of Things (IoT). Οι λύσεις M2M και IoT της περιλαμβάνουν ενσωματωμένες μονάδες, μόντεμ και πύλες που έχουν κατασκευαστεί για την παροχή εφαρμογών βασισμένων στην ασύρματη τεχνολογία πέμπτης και τέταρτης γενιάς (5G/4G). Η εταιρεία προσφέρει ασύρματα ευρυζωνικά προϊόντα 5G/4G LTE, συσκευές παρακολούθησης IoT και συνδεδεμένες συσκευές, καθώς και πλατφόρμα και εφαρμογή διακομιστή IoT. Παρέχει επίσης τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες περιλαμβάνουν κινητά hotspots 5G/4G, εξοπλισμό εγκαταστάσεων πελατών 5G/4G και λύσεις διαχείρισης κινητών συσκευών (MDM). Η θυγατρική της, Franklin Technology Inc. (FTI), εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης, η οποία παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης ασύρματων προϊόντων. Η εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της στη Βόρεια Αμερική, την Καραϊβική και τη Νότια Αμερική, καθώς και στην Ασία.

  Industry: Communications & Networking (NEC)

  9707 Waples Street, Suite 150
  SAN DIEGO
  CALIFORNIA 92121
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0384%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου