Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Forward Industries - FORD CFD

  0.7679
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0069
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.7679
  Άνοιγμα* 0.7679
  Μεταβολή 1 έτους* -38.07%
  Εύρος ημέρας* 0.7579 - 0.7679
  Εύρος 52 εβδ. 0.79-1.77
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 12.89K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 420.47K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.05M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 10.06M
  Έσοδα 41.42M
  EPS -0.26
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.47
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Dec 14, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 28, 2023 0.7679 0.0000 0.00% 0.7679 0.7679 0.7579
  Sep 27, 2023 0.7679 0.0000 0.00% 0.7679 0.7699 0.7679
  Sep 26, 2023 0.7779 -0.0100 -1.27% 0.7879 0.7917 0.7579
  Sep 25, 2023 0.7899 -0.0180 -2.23% 0.8079 0.8079 0.7679
  Sep 22, 2023 0.7879 0.0200 2.60% 0.7679 0.7879 0.7650
  Sep 21, 2023 0.7680 -0.0049 -0.63% 0.7729 0.7739 0.7579
  Sep 20, 2023 0.7731 -0.0548 -6.62% 0.8279 0.8279 0.7679
  Sep 19, 2023 0.7839 -0.0240 -2.97% 0.8079 0.8179 0.7579
  Sep 18, 2023 0.7684 0.0105 1.39% 0.7579 0.8047 0.7579
  Sep 15, 2023 0.7679 -0.0125 -1.60% 0.7804 0.7805 0.7579
  Sep 14, 2023 0.7804 -0.0025 -0.32% 0.7829 0.7879 0.7779
  Sep 13, 2023 0.7829 0.0000 0.00% 0.7829 0.7865 0.7779
  Sep 12, 2023 0.7829 -0.0020 -0.25% 0.7849 0.7879 0.7829
  Sep 11, 2023 0.7849 -0.0001 -0.01% 0.7850 0.8037 0.7849
  Sep 8, 2023 0.7667 0.0000 0.00% 0.7667 0.7697 0.7647
  Sep 7, 2023 0.7647 -0.0112 -1.44% 0.7759 0.7817 0.7647
  Sep 6, 2023 0.7897 -0.0100 -1.25% 0.7997 0.7997 0.7758
  Sep 5, 2023 0.7897 -0.0002 -0.03% 0.7899 0.7997 0.7897
  Sep 1, 2023 0.7899 -0.0048 -0.60% 0.7947 0.8017 0.7897
  Aug 31, 2023 0.8018 -0.0019 -0.24% 0.8037 0.8277 0.7797

  Forward Industries Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, December 14, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Forward Industries Inc Earnings Release
  Q4 2023 Forward Industries Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, February 12, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Forward Industries Inc Earnings Release
  Q1 2024 Forward Industries Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, February 14, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Forward Industries Inc Annual Shareholders Meeting
  Forward Industries Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 42.3374 39.022 34.4784 37.409 34.4995
  Έσοδα 42.3374 39.022 34.4784 37.409 34.4995
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 33.9691 30.8876 27.8398 30.8281 27.9314
  Ακαθάριστο Εισόδημα 8.36827 8.13442 6.63851 6.58088 6.56807
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 43.5771 38.4304 36.4607 40.5064 34.2388
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.39494 8.68742 7.03389 9.51627 6.30742
  Λειτουργικά Έσοδα -1.23967 0.59157 -1.98238 -3.09738 0.26065
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.12341 -0.0832 -0.11703 -0.201 -0.11545
  Άλλο, Καθαρό -0.01261 0.01543 0.3333 -0.30981 0.48712
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.3757 0.52381 -1.76611 -3.60819 0.63232
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.37825 0.52381 -1.77528 -3.60403 1.37932
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.37825 0.52381 -1.77528 -3.60403 1.37932
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη -1.37825 0.52381 -1.77528 -3.60403 1.37932
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.37825 0.52381 -1.77528 -3.60403 1.37932
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.37825 0.52381 -1.77528 -3.60403 1.37932
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.37825 0.52381 -1.77528 -3.60403 1.37932
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10.0612 10.443 9.58344 9.53203 9.35467
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.13699 0.05016 -0.18524 -0.3781 0.14745
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.13699 -0.07974 -0.07761 -0.3781 0.14745
  Depreciation / Amortization 0.213 0.212 0.162
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -1.35657 1.587
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 10.1272 10.658 10.8097 9.82025 10.5888
  Έσοδα 10.1272 10.658 10.8097 9.82025 10.5888
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8.304 9.14555 8.89098 8.24115 8.6711
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.82316 1.51243 1.9187 1.5791 1.91774
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.6492 11.502 11.2766 10.5656 10.9746
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.29221 2.30349 2.33258 2.27144 2.25054
  Depreciation / Amortization 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -0.52205 -0.84406 -0.46688 -0.74534 -0.3858
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.01499 -0.02592 -0.02796 -0.0293 -0.03042
  Άλλο, Καθαρό 0.00029 -0.00097 0.06456 -0.00583 -0.00268
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.53674 -0.87095 -0.43028 -0.78047 -0.41891
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.53674 -0.87095 -0.43028 -0.78303 -0.41891
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.53674 -0.87095 -0.43028 -0.78303 -0.41891
  Καθαρά Κέρδη -0.53674 -0.87095 -0.43028 -0.78303 -0.41891
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.53674 -0.87095 -0.43028 -0.78303 -0.41891
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.53674 -0.87095 -0.43028 -0.78303 -0.41891
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.53674 -0.87095 -0.43028 -0.78303 -0.41891
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10.0612 10.0612 10.0612 10.0612 10.0612
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.05335 -0.08657 -0.04277 -0.07783 -0.04164
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.05335 -0.08657 -0.04277 -0.07783 -0.04164
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14.3368 12.7947 12.2221 11.8383 15.2117
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.57552 1.41037 2.92463 3.09281 4.36987
  Μετρητά 2.57552 1.41037 2.92463 3.09281 4.36987
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.54267 8.76072 7.60232 6.69512 9.02452
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7.54267 8.76072 7.60232 6.69512 9.02452
  Συνολικό Απόθεμα 3.80103 2.06256 1.27569 1.60883 1.56891
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.41761 0.56107 0.41947 0.4415 0.24843
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20.939 19.8555 19.3563 16.0944 19.2279
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.66887 3.91124 3.72737 0.243 0.35898
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.06874 0.07225 0.1167 0.25501 0.06355
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 9.97776 7.20804 8.82637 8.29568 7.62429
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.26816 0.39199 0.19702 0.31544 0.32997
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.33085 0.78013 0.75206 0.51115 0.59489
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 2.6 1.3 0.35
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8.37876 6.0344 4.27548 4.47435 4.52245
  Σύνολο Οφειλών 14.6726 12.4121 12.7732 8.38305 8.12827
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.4 1.6 0.54274 0.02644 0.11838
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3.29482 3.60405 3.40409 0.06094 0.38561
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.26643 7.44344 6.58307 7.7113 11.0996
  Κοινή Μετοχή 0.10061 0.10061 0.09884 0.09534 0.09534
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 20.1157 19.9145 19.5797 18.9361 18.7204
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -13.9499 -12.5716 -13.0955 -11.3202 -7.71614
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20.939 19.8555 19.3563 16.0944 19.2279
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 10.0612 10.0612 9.88385 9.53385 9.53385
  Υπεραξία, Καθαρό 1.75868 1.75868 1.75868 2.18243 2.18243
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.1059 1.31866 1.53142 1.24871 1.41118
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.00152 1.00181 1.69474 1.82699
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.4 1.6 0.52997 0 0.05434
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.01277 0.02644 0.06404
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4.04173 4.43724 4.21004 0.86158
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.373 -0.526 -0.483 -0.61858
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.32694
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.9725 15.3881 14.3368 16.3709 14.9408
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.35571 2.33181 2.57552 2.27764 1.54119
  Μετρητά 2.35571 2.33181 2.57552 2.27764 1.54119
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.18482 8.52308 7.54267 8.73826 8.6859
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 8.18482 8.52308 7.54267 8.73826 8.6859
  Συνολικό Απόθεμα 2.92098 4.13888 3.80103 4.87173 3.89748
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.51102 0.39434 0.41761 0.48323 0.81625
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20.2878 21.8582 20.939 23.2286 21.9732
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.48831 3.58996 3.66887 3.86767 3.98916
  Υπεραξία, Καθαρό 1.75868 1.75868 1.75868 1.75868 1.75868
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.99952 1.05271 1.1059 1.15909 1.21228
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.06874 0.06874 0.06874 0.07225 0.07225
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10.9069 11.4688 9.97776 11.3043 11.0422
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.40884 0.57645 0.26816 0.43341 0.4639
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.15827 0.84422 1.53185 1.49125 1.19282
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 1.5
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9.33984 10.0482 8.17776 9.37961 7.88546
  Σύνολο Οφειλών 15.2838 15.9981 14.6726 16.2319 14.6012
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.3 1.35 1.4 1.45 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.3 1.35 1.4 1.45 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3.07686 3.17928 3.29482 3.47763 3.55906
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.004 5.86009 6.26643 6.99666 7.37194
  Κοινή Μετοχή 0.10061 0.10061 0.10061 0.10061 0.10061
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 20.1545 20.1397 20.1157 20.0629 20.0193
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -15.2511 -14.3802 -13.9499 -13.1669 -12.748
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20.2878 21.8582 20.939 23.2286 21.9732
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 10.0612 10.0612 10.0612 10.0612 10.0612
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1.37825 0.52381 -1.77528 -3.60403 1.37932
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.53479 -0.52831 -0.26295 -1.96973 0.95649
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.30924 0.32729 0.27197 0.31158 0.22819
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.46615 -0.80125 1.17482 2.2664 -0.06907
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.13765 -0.57816 0.06555 -0.94368 0.16505
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.16963 -0.06721 -0.39006 -0.03314 -1.38545
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.16963 -0.06721 -0.06846 -0.03314 -0.05588
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -0.3216 0 -1.32957
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.2 -0.91874 0.48482 0.72581 0.17585
  Total Cash Dividends Paid
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0.26771 0.032
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1.16516 -1.51426 -0.16819 -1.27705 -0.25312
  Cash Taxes Paid 0.01086 0.00839 0.00485 0 0.00269
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.12341 0.15451 0.17811 0.201 0.11544
  Deferred Taxes 0 -0.747
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.5 0 -0.5
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.2 -1.18646 0.95282 0.72581 0.67585
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -1.30122 -0.43028 -1.37825 -0.59522 -0.17631
  Cash From Operating Activities -0.04999 -0.14861 1.53479 1.15761 0.36033
  Cash From Operating Activities 0.15613 0.07753 0.30924 0.23351 0.15653
  Non-Cash Items 0.04249 -0.00296 0.46615 0.20835 0.16445
  Cash Taxes Paid 0.00539 0.01086 0.0081 0.0068
  Cash Interest Paid 0.05474 0.02796 0.12341 0.09412 0.06367
  Changes in Working Capital 1.05261 0.2071 2.13765 1.31098 0.21566
  Cash From Investing Activities -0.06982 -0.04511 -0.16963 -0.14034 -0.1295
  Capital Expenditures -0.06982 -0.04511 -0.16963 -0.14034 -0.1295
  Cash From Financing Activities -0.1 -0.05 -0.2 -0.15 -0.1
  Financing Cash Flow Items
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.1 -0.05 -0.2 -0.15 -0.1
  Net Change in Cash -0.21981 -0.24372 1.16516 0.86727 0.13083
  Other Investing Cash Flow Items, Total

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Forward Industries Company profile

  Σχετικά με την Forward Industries

  Η Forward Industries, Inc. είναι ένας πλήρως ολοκληρωμένος πάροχος λύσεων σχεδιασμού, ανάπτυξης και κατασκευής για ιατρικούς και τεχνολογικούς πελάτες παγκοσμίως. Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν τις Forward Industries (IN), Inc., Forward Industries (Switzerland) GmbH, Forward Industries UK Limited, Intelligent Product Solutions, Inc. και Kablooe, Inc. Δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Διανομή ΟΕΜ, διανομή λιανικής και σχεδιασμός. Ο τομέας διανομής ΚΑΕ προμηθεύει και διανέμει θήκες μεταφοράς και άλλα αξεσουάρ για ιατρικά κιτ παρακολούθησης και διάγνωσης και μια ποικιλία άλλων φορητών ηλεκτρονικών και μη ηλεκτρονικών συσκευών απευθείας σε ΚΑΕ ή στους συμβατικούς κατασκευαστές τους. Ο τομέας διανομής λιανικής προμηθεύει και πωλεί έπιπλα με έξυπνες λειτουργίες και διάφορα άλλα προϊόντα μέσω συμφωνιών με διάφορους λιανοπωλητές, τόσο σε καταστήματα όσο και μέσω διαδικτυακών ιστότοπων λιανοπωλητών. Ο τομέας σχεδιασμού παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών σχεδιασμού και μηχανικής προϊόντων υλικού και λογισμικού.

  Industry: Handbags & Luggage

  700 Veterans Memorial Hwy, Suite 100
  HAUPPAUGE
  NEW YORK 11788
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0755%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0975%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου