Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Ford Motor Co - F CFD

13.17
1.72%
0.04
Χαμηλό: 12.98
Υψηλό: 13.56
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 09:10

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.04
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Ford Motor Co ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 13.4
Άνοιγμα* 13.39
Μεταβολή 1 έτους* -34.14%
Εύρος ημέρας* 12.98 - 13.56
Εύρος 52 εβδ. 10.61-20.62
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 60.52M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.08B
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 57.57B
Αναλογία P/E 6.47
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.02B
Έσοδα 151.74B
EPS 2.21
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.18994
Beta 1.53
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 13.17 -0.21 -1.57% 13.38 13.59 12.77
Feb 2, 2023 13.36 -0.53 -3.82% 13.89 14.58 13.03
Feb 1, 2023 13.89 0.43 3.19% 13.46 13.97 13.37
Jan 31, 2023 13.46 0.58 4.50% 12.88 13.55 12.71
Jan 30, 2023 12.88 -0.12 -0.92% 13.00 13.18 12.85
Jan 27, 2023 13.21 0.36 2.80% 12.85 13.35 12.78
Jan 26, 2023 12.80 0.01 0.08% 12.79 13.04 12.70
Jan 25, 2023 12.79 0.10 0.79% 12.69 12.83 12.47
Jan 24, 2023 12.74 -0.01 -0.08% 12.75 12.88 12.60
Jan 23, 2023 12.75 0.46 3.74% 12.29 12.89 12.29
Jan 20, 2023 12.35 0.17 1.40% 12.18 12.40 12.07
Jan 19, 2023 12.17 -0.12 -0.98% 12.29 12.43 12.03
Jan 18, 2023 12.29 -0.31 -2.46% 12.60 12.83 12.29
Jan 17, 2023 12.60 -0.07 -0.55% 12.67 12.83 12.42
Jan 13, 2023 12.69 -0.70 -5.23% 13.39 13.42 12.45
Jan 12, 2023 13.39 0.19 1.44% 13.20 13.51 12.99
Jan 11, 2023 13.21 0.42 3.28% 12.79 13.24 12.77
Jan 10, 2023 12.79 0.15 1.19% 12.64 12.87 12.49
Jan 9, 2023 12.64 0.03 0.24% 12.61 12.91 12.54
Jan 6, 2023 12.55 0.33 2.70% 12.22 12.58 12.03

Ford Motor Co Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 151800 156776 160338 155900 127144 136341
Έσοδα 151800 156776 160338 155900 127144 136341
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 135042 140367 145730 143405 121336 119903
Ακαθάριστο Εισόδημα 16758 16409 14608 12495 5808 16438
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 146014 151895 157135 155381 131553 133520
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10972 11527 11403 11161 10193 11915
Λειτουργικά Έσοδα 5786 4881 3203 519 -4409 2821
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1264 463 -248 8 2614 8312
Άλλο, Καθαρό -266 2815 1390 -1167 679 6647
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6784 8159 4345 -640 -1116 17780
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4600 7237 3572 179 -1276 17910
Δικαίωμα Μειοψηφίας -11 -26 -18 -37 -3 27
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4589 7211 3554 142 -1279 17937
Καθαρά Κέρδη 4589 7731 3677 47 -1279 17937
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4589 7211 3554 142 -1279 17937
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4589 7731 3677 47 -1279 17937
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4589 7731 3677 47 -1279 17937
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3999 3998 3998 4004 3973 4034
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.14754 1.80365 0.88894 0.03546 -0.32192 4.44646
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.6 0.65 0.6 0.6 0.15 0.1
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02776 1.65158 1.26838 1.87787 0.28341 4.63857
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1 2 -44
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 520 123 -95
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 859 24 1702
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 36228 26752 35683 37678 34476
Έσοδα 36228 26752 35683 37678 34476
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 30921 23897 31394 33691 30393
Ακαθάριστο Εισόδημα 5307 2855 4289 3987 4083
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 33764 26774 34341 38641 33133
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2843 2877 2947 3248 2740
Λειτουργικά Έσοδα 2464 -22 1342 -963 1343
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 740 -165 -231 7968 -5854
Άλλο, Καθαρό 738 922 774 4213 663
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3942 735 1885 11218 -3848
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3262 553 1822 12273 -3119
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 8 10 9 9
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3262 561 1832 12282 -3110
Καθαρά Κέρδη 3262 561 1832 12282 -3110
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3262 561 1832 12282 -3110
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3262 561 1832 12282 -3110
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3262 561 1832 12282 -3110
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4016 4028 4036 4055 4008
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.81225 0.13928 0.45391 3.02885 -0.77595
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.1 0.1
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.92679 0.05785 0.71903 2.92355 -0.38224
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1702
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 108461 116801 114649 114047 116744 108996
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38827 38927 33951 34651 49961 49593
Μετρητά & Ισοδύναμα 15905 18492 16718 17504 25243 20540
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22922 20435 17233 17147 24718 29053
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 57368 62809 65548 62888 52575 44038
Accounts Receivable - Trade, Net 11102 10599 11195 9237 10174 11495
Total Inventory 8898 11176 11220 10786 10808 12065
Other Current Assets, Total 3368 3889 3930 5722 3400 3300
Total Assets 237951 258496 256540 258537 267261 257035
Property/Plant/Equipment, Total - Net 60901 63562 65297 67114 66321 64837
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 59876 66421 102290 103704 100800
Accumulated Depreciation, Total -27804 -30243 -36788 -38687 -37157
Goodwill, Net 50 264 278 258 619
Intangibles, Net 198 178 188 144 111
Long Term Investments 3304 3085 2709 2519 6601 5445
Note Receivable - Long Term 49924 56182 55544 53703 55277 51256
Other Long Term Assets, Total 15113 18866 17899 20688 21916 25771
Total Current Liabilities 90281 94600 95569 98132 97192 90727
Accounts Payable 21296 23282 21520 20673 22204 22349
Accrued Expenses 3039 3295 3286 3869 3822 3454
Notes Payable/Short Term Debt 16654 18549 15319 14032 12042 15096
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 33015 33072 38174 39914 39301 34596
Other Current Liabilities, Total 16277 16402 17270 19644 19823 15232
Total Liabilities 208781 222918 220608 225352 236571 208516
Total Long Term Debt 93301 102666 100720 101361 110341 88400
Long Term Debt 93301 102666 100720 101276 109973 87911
Deferred Income Tax 691 815 597 490 538 1581
Minority Interest 113 126 134 45 121 103
Other Liabilities, Total 24395 24711 23588 25324 28379 27705
Total Equity 29170 35578 35932 33185 30690 48519
Common Stock 41 41 41 41 41 41
Additional Paid-In Capital 21630 21843 22006 22165 22290 22611
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 15634 21906 22668 20320 18243 35769
Treasury Stock - Common -1122 -1253 -1417 -1613 -1590 -1563
Unrealized Gain (Loss) -14 -15 -59 71 156 -19
Other Equity, Total -6999 -6944 -7307 -7799 -8450 -8320
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 237951 258496 256540 258537 267261 257035
Total Common Shares Outstanding 4047 4058 4071 4082 4096 4121
Capital Lease Obligations 85 368 489
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 113932 101275 106968 108996 106142
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46107 41036 46426 49593 41228
Μετρητά & Ισοδύναμα 21826 22955 27429 20540 21013
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24281 18081 18997 29053 20215
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 51276 43222 43576 44038 45928
Accounts Receivable - Trade, Net 10612 8883 10976 11495 13153
Total Inventory 12742 13593 13508 12065 14647
Other Current Assets, Total 3807 3424 3458 3300 4339
Total Assets 260819 248532 252677 257035 252986
Property/Plant/Equipment, Total - Net 64172 64285 63337 64837 62171
Goodwill, Net 566 741 695 619 617
Long Term Investments 7494 7482 7528 5445 5506
Note Receivable - Long Term 52570 51836 50839 51256 50000
Other Long Term Assets, Total 22085 22913 23310 25882 28550
Total Current Liabilities 94249 83474 89033 90727 90352
Accounts Payable 23492 18593 22923 22349 23256
Accrued Expenses 3595 3447 3551 3454 2956
Notes Payable/Short Term Debt 12161 12859 13388 15096 14363
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 37310 33153 33935 34596 33923
Other Current Liabilities, Total 17691 15422 15236 15232 15854
Total Liabilities 226991 213868 216084 208516 208001
Total Long Term Debt 103201 100905 97249 88400 87315
Long Term Debt 103201 100905 97249 87911 87315
Deferred Income Tax 688 783 883 1581 1734
Minority Interest 146 120 111 103 99
Other Liabilities, Total 28707 28586 28808 27705 28501
Total Equity 33828 34664 36593 48519 44985
Common Stock 41 41 41 41 42
Additional Paid-In Capital 22240 22408 22477 22611 22550
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 21502 22062 23894 35769 32251
Treasury Stock - Common -1585 -1579 -1574 -1563 -1564
Unrealized Gain (Loss) 91 81 58 -19 -272
Other Equity, Total -8461 -8349 -8303 -8320 -8022
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 260819 248532 252677 257035 252986
Total Common Shares Outstanding 4109 4112 4113 4121 4137
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 31319
Accumulated Depreciation, Total -4815
Capital Lease Obligations 489
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 4600 7757 3695 84 -1276 17910
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 19850 18096 15022 17639 24269 15787
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9023 9122 9280 9689 8751 7318
Deferred Taxes 1473 -350 -197 -1370 -269 -563
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1760 -1320 -1487 2991 -1693 -13345
Cash Taxes Paid 467 585 740 599 421 568
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2994 2887 3731 6245 18756 4467
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -25302 -19360 -16261 -13721 -18615 2745
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6992 -7049 -7785 -7632 -5742 -6227
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -18310 -12311 -8476 -6089 -12873 8972
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 7400 3394 -122 -3129 2315 -23498
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -107 -151 -192 -226 -184 -105
Total Cash Dividends Paid -3376 -2584 -2905 -2389 -596 -403
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -145 -131 -164 -237 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 11028 6260 3139 -277 3095 -22990
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -265 489 -370 45 225 -232
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1683 2619 -1731 834 8194 -5198
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5100 4800 4700
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 3262 3815 5637 17910 -3119
Cash From Operating Activities 4492 5248 12256 15787 -1084
Cash From Operating Activities 2103 3639 5478 7318 1857
Deferred Taxes 427 345 652 -563 -1053
Non-Cash Items -1336 -2511 -2974 -13345 5288
Changes in Working Capital 36 -40 3463 4467 -4057
Cash From Investing Activities -491 6178 5008 2745 3315
Capital Expenditures -1368 -2881 -4455 -6227 -1370
Other Investing Cash Flow Items, Total 877 9059 9463 8972 4685
Cash From Financing Activities -7793 -14198 -15420 -23498 -1661
Financing Cash Flow Items -102 -90 -163 -105 -156
Total Cash Dividends Paid -3 -3 -3 -403 -405
Issuance (Retirement) of Debt, Net -7688 -14105 -15254 -22990 -1100
Foreign Exchange Effects -93 -1 -155 -232 -24
Net Change in Cash -3885 -2773 1689 -5198 546
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.3657 330416823 4475798 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.463 176272847 -1985125 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.3032 169961013 1119620 2022-09-30 LOW
Newport Trust Company Bank and Trust 3.797 149968792 1745702 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7651 69715133 350399 2022-09-30 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 1.1386 44970209 44867359 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.951 37560363 -832070 2021-12-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.8993 35517920 -2635126 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7152 28246987 699 2022-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.68 26855869 -902597 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6735 26600887 -328882 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6427 25384739 668984 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5815 22966017 70326 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.5542 21888760 1391232 2022-09-30 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.5118 20214221 -2933807 2022-09-30 MED
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.5103 20155913 -4512637 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.51 20143664 934179 2022-09-30 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.5055 19966503 -8638553 2022-09-30 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 0.4997 19737612 619402 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4498 17764517 -2724815 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Ford Motor Company profile

Σχετικά με την Ford Motor Co

Η Ford Motor Company είναι αυτοκινητοβιομηχανία. Η Εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει, εμπορεύεται και συντηρεί μια πλήρη σειρά ηλεκτροκίνητων επιβατικών και εμπορικών οχημάτων, όπως φορτηγά Ford, οχήματα κοινής ωφέλειας, φορτηγά και αυτοκίνητα, καθώς και πολυτελή οχήματα Lincoln. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Automotive, Mobility και Ford Credit. Ο τομέας Automotive ασχολείται με την ανάπτυξη, κατασκευή, διανομή και εξυπηρέτηση των οχημάτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ των οχημάτων Ford και Lincoln. Ο τομέας Mobility περιλαμβάνει κυρίως την ανάπτυξη των αυτόνομων οχημάτων της Ford και των σχετικών επιχειρήσεων, τη συμμετοχή της Ford στο μετοχικό κεφάλαιο της Argo AI (εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων αυτόνομης οδήγησης) και άλλες επιχειρήσεις και επενδύσεις στον τομέα της κινητικότητας. Ο τομέας Ford Credit αποτελείται από την επιχείρηση Ford Credit σε ενοποιημένη βάση, η οποία περιλαμβάνει κυρίως δραστηριότητες χρηματοδότησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης που σχετίζονται με οχήματα. Η Ford Credit προσφέρει μια σειρά από προϊόντα χρηματοδότησης αυτοκινήτων σε και μέσω αντιπροσώπων αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο.

Industry: Auto & Truck Manufacturers (NEC)

One American Road
DEARBORN
MICHIGAN 48126-2701
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,398.20 Price
-0.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου