Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Flexsteel - FLXS CFD

18.08
2.53%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.11
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 18.58
Άνοιγμα* 18.33
Μεταβολή 1 έτους* 1.38%
Εύρος ημέρας* 17.82 - 18.33
Εύρος 52 εβδ. 13.46-23.81
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 16.08K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 217.62K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 100.70M
Αναλογία P/E 14.34
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 5.18M
Έσοδα 453.75M
EPS 1.36
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.08483
Beta 0.66
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 18.08 -0.24 -1.31% 18.32 18.33 17.82
Jun 28, 2022 18.58 -0.91 -4.67% 19.49 19.87 18.55
Jun 27, 2022 19.93 -1.16 -5.50% 21.09 21.09 19.82
Jun 24, 2022 21.19 1.65 8.44% 19.54 21.72 19.54
Jun 23, 2022 20.59 0.71 3.57% 19.88 20.60 19.47
Jun 22, 2022 19.43 1.39 7.71% 18.04 19.55 18.04
Jun 21, 2022 18.42 0.01 0.05% 18.41 19.34 18.29
Jun 17, 2022 19.15 0.92 5.05% 18.23 19.36 18.04
Jun 16, 2022 18.42 -0.79 -4.11% 19.21 19.21 18.12
Jun 15, 2022 20.01 0.85 4.44% 19.16 20.56 19.16
Jun 14, 2022 19.85 0.06 0.30% 19.79 19.89 19.14
Jun 13, 2022 19.80 0.30 1.54% 19.50 20.15 19.50
Jun 10, 2022 20.00 -1.11 -5.26% 21.11 21.76 20.00
Jun 9, 2022 21.97 0.70 3.29% 21.27 22.78 21.27
Jun 8, 2022 21.78 0.81 3.86% 20.97 22.15 20.94
Jun 7, 2022 21.31 1.95 10.07% 19.36 21.35 19.36
Jun 6, 2022 20.08 0.97 5.08% 19.11 20.18 19.11
Jun 3, 2022 19.64 0.64 3.37% 19.00 19.79 19.00
Jun 2, 2022 19.68 0.80 4.24% 18.88 19.68 18.84
Jun 1, 2022 18.94 -0.12 -0.63% 19.06 19.72 18.63

Flexsteel Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 544.282 478.925 366.926 443.588 489.18
Έσοδα 544.282 478.925 366.926 443.588 489.18
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 471.602 382.15 310.632 373.648 390.961
Ακαθάριστο Εισόδημα 72.68 96.775 56.294 69.94 98.219
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 537.665 447.725 401.321 486.742 464.675
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 63.833 66.077 65.542 76.898 68.049
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.9 1.9 4 4.4 3.9
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.67 -2.402 21.147 31.796 -1.835
Λειτουργικά Έσοδα 6.617 31.2 -34.395 -43.154 24.505
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.835 -0.01 -0.082 0 0
Άλλο, Καθαρό 0.121 0.277 0.72 0.546 0.621
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5.903 31.467 -33.757 -42.608 25.126
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1.853 23.048 -26.844 -32.805 15.866
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.853 23.048 -26.844 -32.805 15.866
Καθαρά Κέρδη 1.853 23.048 -26.844 -32.605 17.666
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.853 23.048 -26.844 -32.805 15.866
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.853 23.048 -26.844 -32.605 17.666
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.853 23.048 -26.844 -32.605 17.666
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 6.503 7.468 7.956 7.889 7.919
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.28495 3.08623 -3.37406 -4.15832 2.00354
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.6 0.35 0.88 0.88 0.86
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.21798 2.85065 -1.64636 -1.53855 1.85721
Other Operating Expenses, Total 3.6
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.2 1.8
Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Συνολικά έσοδα 124.517 140.408 141.668 137.689 136.172
Έσοδα 124.517 140.408 141.668 137.689 136.172
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 106.845 118.337 132.141 114.279 109.759
Ακαθάριστο Εισόδημα 17.672 22.071 9.527 23.41 26.413
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 120.951 134.594 150.304 131.816 129.068
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.091 16.316 17.541 18.785 18.599
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.015 -0.059 0.622 -1.248 0.71
Λειτουργικά Έσοδα 3.566 5.814 -8.636 5.873 7.104
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.233 -0.176 -0.223 -0.203 -0.01
Άλλο, Καθαρό 0.005 0.014 0.104 -0.002 0.007
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3.338 5.652 -8.755 5.668 7.101
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.271 5.316 -7.545 4.353 5.841
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.271 5.316 -7.545 4.353 5.841
Καθαρά Κέρδη -0.271 5.316 -7.545 4.353 5.841
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.271 5.316 -7.545 4.353 5.841
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.271 5.316 -7.545 4.353 5.841
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.271 5.316 -7.545 4.353 5.841
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 5.471 6.494 6.682 7.09 7.219
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.04953 0.8186 -1.12915 0.61396 0.80911
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04775 0.81006 -1.06865 0.47878 0.89001
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 228.54 181.843 165.967 189.634 195.25
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.342 48.197 22.247 43.701 46.832
Μετρητά & Ισοδύναμα 1.342 48.197 22.247 27.75 28.874
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 55.986 32.217 38.157 41.253 42.362
Accounts Receivable - Trade, Net 55.986 32.217 38.157 41.253 42.362
Total Inventory 161.125 70.565 93.659 96.204 99.397
Other Current Assets, Total 10.087 30.864 11.904 8.476 6.659
Total Assets 296.779 237.259 254.287 284.293 270.045
Property/Plant/Equipment, Total - Net 66.84 51.995 79.238 90.725 70.661
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 115.984 110.687 159.768 174.604 155.412
Accumulated Depreciation, Total -49.144 -58.692 -80.53 -83.879 -84.751
Other Long Term Assets, Total 1.399 3.421 9.082 3.934 4.134
Total Current Liabilities 99.751 53.462 47.764 40.929 37.195
Accounts Payable 67.773 27.747 18.414 17.228 16.758
Accrued Expenses 30.813 25.148 27.592 21.97 18.873
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1.165 0.567 1.758 1.731 1.564
Total Liabilities 128.811 61.754 48.86 42.595 39.285
Total Long Term Debt 3.5 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 25.56 8.292 1.096 1.666 2.09
Total Equity 167.968 175.505 205.427 241.698 230.76
Common Stock 8.133 8.008 7.903 7.868 7.822
Additional Paid-In Capital 34.015 31.748 27.512 26.321 26.186
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 157.14 137.312 170.004 209.553 198.465
Unrealized Gain (Loss)
Other Equity, Total 0 0.008 -2.044 -1.713
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 296.779 237.259 254.287 284.293 270.045
Total Common Shares Outstanding 6.848 7.876 7.90271 7.8683 7.82208
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15.951 17.958
Treasury Stock - Common -31.32 -1.563
Long Term Debt 3.5
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 209.543 242.145 257.425 228.54 181.498
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.403 4.087 3.995 1.342 16.971
Μετρητά & Ισοδύναμα 3.403 4.087 3.995 1.342 16.971
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 44.524 50.001 48.246 55.986 44.231
Accounts Receivable - Trade, Net 44.524 50.001 48.246 55.986 44.231
Total Inventory 154.118 179.042 193.7 161.125 109.448
Other Current Assets, Total 7.498 9.015 11.484 10.087 10.848
Total Assets 289.878 323.754 323.89 296.779 251.73
Property/Plant/Equipment, Total - Net 78.418 79.701 65.074 66.84 68.848
Other Long Term Assets, Total 1.917 1.908 1.391 1.399 1.384
Total Current Liabilities 71.142 71.03 75.97 99.751 60.463
Accounts Payable 39.274 38.092 44.948 67.773 31.798
Accrued Expenses 31.868 32.938 31.022 31.978 28.665
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 149.278 168.69 153.619 128.811 88.204
Total Long Term Debt 41.593 59.734 53.053 3.5 0
Other Liabilities, Total 36.543 37.926 24.596 25.56 27.741
Total Equity 140.6 155.064 170.271 167.968 163.526
Common Stock 8.159 8.153 8.143 8.133 8.125
Additional Paid-In Capital 35.364 36.001 34.917 34.015 33.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 156.355 151.888 160.446 157.14 152.349
Treasury Stock - Common -59.278 -40.978 -33.235 -31.32 -30.048
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 289.878 323.754 323.89 296.779 251.73
Total Common Shares Outstanding 5.656 6.544 6.81 6.848 6.876
Long Term Debt 41.593 59.734 53.053 3.5
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 23.048 -26.844 -32.605 17.666 23.786
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -32.692 18.287 6.714 27.294 26.388
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.21 8.37 7.44 7.367 7.936
Deferred Taxes 2.111 5.453 -6.121 0.286 1.606
Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.977 5.726 33.787 -1.391 -0.497
Cash Taxes Paid -5.556 -4.304 1.19 8.46 -9.78
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -62.084 25.582 4.213 3.366 -6.443
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 16.062 16.785 -5.17 -21.353 -29.672
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.58 -3.688 -21.346 -29.447 -13.457
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 18.642 20.473 16.176 8.094 -16.215
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -30.225 -9.122 -7.047 -7.065 -4.622
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.44 -0.558 -0.21 -0.552 0.362
Total Cash Dividends Paid -2.622 -7.022 -6.918 -6.746 -6.062
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -29.663 -1.542 0.081 0.233 1.078
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 3.5 0 0 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -46.855 25.95 -5.503 -1.124 -7.906
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.01 0.082
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 2.124 -3.192 4.353 23.048 17.207
Cash From Operating Activities -3.909 -40.998 -44.315 -32.692 -15.401
Cash From Operating Activities 3.983 2.662 1.327 5.21 3.938
Deferred Taxes 0 0 0 2.111 2.111
Non-Cash Items -0.116 0.485 -0.118 -0.977 -2.057
Cash Taxes Paid -1.278 -1.719 0.741 -5.556 -7.038
Changes in Working Capital -9.9 -40.953 -49.877 -62.084 -36.6
Cash From Investing Activities -0.93 0.402 0.629 16.062 16.569
Capital Expenditures -2.867 -1.535 -0.821 -2.58 -1.957
Other Investing Cash Flow Items, Total 1.937 1.937 1.45 18.642 18.526
Cash From Financing Activities 6.9 43.341 46.339 -30.225 -32.394
Financing Cash Flow Items -0.293 -0.293 -0.248 -1.44 -1.329
Total Cash Dividends Paid -3.06 -3.06 -1.05 -2.622 -2.62
Issuance (Retirement) of Stock, Net -27.84 -9.54 -1.915 -29.663 -28.445
Issuance (Retirement) of Debt, Net 38.093 56.234 49.552 3.5 0
Net Change in Cash 2.061 2.745 2.653 -46.855 -31.226
Cash Interest Paid 0.546 0.351 0.157
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 8.9786 464857 -5094 2022-12-31 LOW
Carolyn T Bleile Declaration of Trust dated August 8 2001 Corporation 6.3668 329632 0 2023-02-14
Bertsch (Steven H) Individual Investor 5.991 310175 0 2022-03-15 LOW
Bertsch (Jeffrey T) Individual Investor 5.3279 275848 0 2023-02-14 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.7072 243710 -101 2022-12-31 LOW
Punch & Associates Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.7722 195300 -1000 2022-12-31 LOW
Schmidt Derek P Individual Investor 3.5278 182649 470 2022-12-15 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 3.0033 155493 -15200 2022-12-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.7598 142885 -1556 2022-12-31 LOW
Dittmer (Jerald K) Individual Investor 1.7239 89254 -1533 2022-12-14 LOW
RBF Capital, LLC Hedge Fund 1.5801 81809 0 2022-12-31 LOW
North Star Investment Management Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.2854 66550 0 2022-12-31 LOW
Ancora Advisors, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.989 51204 8769 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9673 50082 -112 2022-12-31 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.9059 46900 3500 2022-12-31 LOW
Kaness (Matthew) Individual Investor 0.7988 41356 1138 2023-03-09 LOW
Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.727 37642 -20717 2022-12-31 MED
Rangen (Eric S) Individual Investor 0.6439 33335 1234 2022-12-15 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.5685 29432 0 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.5399 27954 -30039 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Flexsteel Company profile

Σχετικά με την Flexsteel

Η Flexsteel Industries, Inc. είναι κατασκευαστής, εισαγωγέας και διαδικτυακός έμπορος οικιακών επίπλων και προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία προσφέρει μια σειρά από ποικιλία επίπλων, όπως καναπέδες, καθιστικά, καρέκλες, αναπαυτικές και κουνιστές-αναπαυτικές καρέκλες, περιστρεφόμενες κουνιστές, καναπέδες-κρεβάτια, μετατρέψιμες μονάδες κρεβατιών, περιστασιακά τραπέζια, γραφεία, τραπεζαρίες και καρέκλες και έπιπλα υπνοδωματίου. Ο τομέας των προϊόντων επίπλων της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διανομή κατασκευασμένων και εισαγόμενων προϊόντων που αποτελούνται από μια σειρά επίπλων για οικιακές και συμβατικές αγορές. Η Εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του καναλιού ηλεκτρονικού εμπορίου και του δικτύου αντιπροσώπων της. Διαχειριζόταν εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται στη Τζόρτζια και στο Juarez του Μεξικού.

Industry: Furniture

385 Bell St.
DUBUQUE
IOWA 52001
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.54 Price
+2.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00485

Gold

1,967.27 Price
-0.360% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,791.00 Price
+1.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

28,488.65 Price
+4.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου