Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Five Below, Inc. - FIVE CFD

  160.78
  2.44%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.47
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Five Below Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 156.95
  Άνοιγμα* 162.01
  Μεταβολή 1 έτους* 17.91%
  Εύρος ημέρας* 160.78 - 162.81
  Εύρος 52 εβδ. 128.30-220.19
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.29M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 13.08M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.95B
  Αναλογία P/E 33.00
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 55.69M
  Έσοδα 3.25B
  EPS 4.87
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.22
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 28, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 160.78 2.88 1.82% 157.90 163.04 157.64
  Sep 28, 2023 156.95 7.05 4.70% 149.90 157.65 149.88
  Sep 27, 2023 151.00 4.85 3.32% 146.15 151.19 146.14
  Sep 26, 2023 145.96 0.58 0.40% 145.38 146.50 144.44
  Sep 25, 2023 148.00 1.81 1.24% 146.19 148.71 145.30
  Sep 22, 2023 147.81 -1.51 -1.01% 149.32 150.16 146.76
  Sep 21, 2023 149.30 -3.78 -2.47% 153.08 153.08 148.47
  Sep 20, 2023 154.60 -1.82 -1.16% 156.42 156.46 154.02
  Sep 19, 2023 156.96 0.44 0.28% 156.52 157.24 154.11
  Sep 18, 2023 156.80 -1.25 -0.79% 158.05 159.44 155.80
  Sep 15, 2023 158.91 1.52 0.97% 157.39 160.04 157.39
  Sep 14, 2023 159.75 -2.26 -1.39% 162.01 162.97 158.33
  Sep 13, 2023 161.75 -0.12 -0.07% 161.87 163.29 159.79
  Sep 12, 2023 158.29 -1.00 -0.63% 159.29 161.12 156.74
  Sep 11, 2023 160.00 -0.86 -0.53% 160.86 162.76 158.69
  Sep 8, 2023 161.38 2.85 1.80% 158.53 162.83 158.53
  Sep 7, 2023 160.07 -1.26 -0.78% 161.33 162.08 159.36
  Sep 6, 2023 162.16 -2.43 -1.48% 164.59 165.24 161.72
  Sep 5, 2023 165.79 -1.15 -0.69% 166.94 170.27 165.38
  Sep 1, 2023 169.11 -3.32 -1.93% 172.43 173.53 166.47

  Five Below, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, November 28, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Five Below Inc Earnings Release
  Q3 2023 Five Below Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 3076.31 2848.35 1962.14 1846.73 1559.56
  Έσοδα 3076.31 2848.35 1962.14 1846.73 1559.56
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1980.82 1817.91 1309.81 1172.76 994.478
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1095.49 1030.44 652.33 673.966 565.085
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2731.26 2468.47 1807.33 1629.45 1372.38
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 644.848 458.764 418.127 401.682 336.401
  Depreciation / Amortization 105.6 84.8 69.3 55 41.5
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 107 10.1
  Λειτουργικά Έσοδα 345.043 379.88 154.803 217.284 187.184
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.491 -13.177 -1.736 4.285 4.623
  Άλλο, Καθαρό
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 347.534 366.703 153.067 221.569 191.807
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 261.528 278.81 123.361 175.056 149.645
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 261.528 278.81 123.361 175.056 149.645
  Καθαρά Κέρδη 261.528 278.81 123.361 175.056 149.645
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 261.528 278.81 123.361 175.056 149.645
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 261.528 278.81 123.361 175.056 149.645
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 261.528 278.81 123.361 175.056 149.645
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 55.7453 56.3038 56.06 56.1662 56.2209
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.69148 4.95188 2.20052 3.11675 2.66173
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.69148 6.39679 2.34571 3.11675 2.66173
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Συνολικά έσοδα 726.247 1122.75 645.034 668.927 639.596
  Έσοδα 726.247 1122.75 645.034 668.927 639.596
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 491.443 670.354 437.226 440.418 432.819
  Ακαθάριστο Εισόδημα 234.804 452.397 207.808 228.509 206.777
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 683.835 896.982 624.1 612.916 597.267
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 192.392 226.628 186.874 172.498 164.448
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Λειτουργικά Έσοδα 42.412 225.769 20.934 56.011 42.329
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.647 2.15 0.483 0.095 -0.237
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 46.059 227.919 21.417 56.106 42.092
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 37.478 171.32 16.146 41.344 32.718
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 37.478 171.32 16.146 41.344 32.718
  Καθαρά Κέρδη 37.478 171.32 16.146 41.344 32.718
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 37.478 171.32 16.146 41.344 32.718
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 37.478 171.32 16.146 41.344 32.718
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 37.478 171.32 16.146 41.344 32.718
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 55.777 55.8187 55.6836 55.646 55.8343
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.67193 3.06922 0.28996 0.74298 0.58598
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.67193 3.06922 0.28996 0.74298 0.58598
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1066.38 904.739 755.413 665.713 642.257
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 399.169 342.114 409.711 261.719 337.16
  Μετρητά & Ισοδύναμα 332.324 64.973 268.783 202.49 251.748
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 66.845 277.141 140.928 59.229 85.412
  Συνολικό Απόθεμα 527.72 455.104 281.267 324.028 243.636
  Προπληρωθέντα Εξοδα 34.798 37.725 25.35 21.263 27.437
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3324.91 2880.46 2314.77 1958.66 952.264
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2244.66 1928.89 1541.21 1282.07 301.297
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2698.69 2292.15 1819.23 1497.15 469.885
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -454.027 -363.254 -278.019 -215.071 -168.588
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 37.717 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13.87 9.112 18.144 10.874 8.71
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 602.56 586.901 435.67 351.345 253.105
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 221.12 196.461 138.622 130.242 103.692
  Δεδουλευμένα Έξοδα 361.512 362.344 295.023 211.598 128.787
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 19.928 28.096 2.025 9.505 20.626
  Σύνολο Οφειλών 1962.98 1760.18 1432.88 1198.88 337.17
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1301.27 1137.12 968.303 838.822 84.065
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1361.93 1120.28 881.886 759.778 615.094
  Κοινή Μετοχή 0.555 0.556 0.559 0.557 0.557
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 260.784 280.666 321.075 322.33 352.702
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1100.59 839.062 560.252 436.891 261.835
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3324.91 2880.46 2314.77 1958.66 952.264
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 55.5372 55.6624 55.9352 55.7121 55.759
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 104.692 69.796 39.085 58.703 34.024
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 59.151 36.156 28.911 8.716
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1083.5 1066.38 957.048 963.759 905.614
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 423.527 399.169 116.951 272.416 309.641
  Μετρητά & Ισοδύναμα 335.286 332.324 44.229 155.101 120.501
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 88.241 66.845 72.722 117.315 189.14
  Συνολικό Απόθεμα 534.389 527.72 701.561 569.201 504.182
  Προπληρωθέντα Εξοδα 39.198 34.798 52.989 47.371 33.911
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 86.389 104.692 85.547 74.771 57.88
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3380.51 3324.91 3163.72 3086.23 2960.78
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2280.96 2244.66 2192.91 2109.32 2032.01
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1427.59 1379.56 1320.36 1254.31 1186.93
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -483.213 -454.027 -439.89 -412.312 -387.168
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 0 10.182
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16.043 13.87 13.761 13.149 12.973
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 618.554 602.56 639.85 630.523 594.387
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 234.492 221.12 279.836 266.114 230.282
  Δεδουλευμένα Έξοδα 356.311 361.512 360.014 364.409 328.338
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 27.751 19.928 0 0 35.767
  Σύνολο Οφειλών 1993.21 1962.98 1979.23 1923.65 1845.84
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 59.563 59.151 41.378 41.414 37.859
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1315.09 1301.27 1298 1251.71 1213.59
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1387.3 1361.93 1184.49 1162.58 1114.94
  Κοινή Μετοχή 0.556 0.555 0.555 0.555 0.555
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 248.677 260.784 254.663 248.902 242.607
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1138.07 1100.59 929.27 913.124 871.78
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3380.51 3324.91 3163.72 3086.23 2960.78
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 55.6652 55.5372 55.5124 55.5079 55.4914
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 261.528 278.81 123.361 175.056 149.645
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 314.926 327.912 365.966 187.029 184.133
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 105.617 84.831 69.345 54.979 41.451
  Deferred Taxes 22.995 7.245 20.195 14.842 0.55
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 23.992 26.495 12.123 12.5 12.062
  Cash Taxes Paid 75.561 59.55 19.264 45.518 45.589
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.537 0.59 0.757 0 0.003
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -99.206 -69.469 140.942 -70.348 -19.575
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.94 -465.597 -286.889 -193.58 -39.472
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -251.954 -288.167 -200.189 -212.297 -113.72
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 248.014 -177.43 -86.7 18.717 74.248
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -43.635 -66.125 -12.784 -42.707 -5.582
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.248 0 -2.029
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -43.387 -66.125 -10.755 -42.707 -5.582
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 267.351 -203.81 66.293 -49.258 139.079
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 37.478 261.528 90.208 74.062 32.718
  Cash From Operating Activities 85.291 314.926 -44.982 46.157 42.117
  Cash From Operating Activities 29.186 105.617 76.698 49.12 23.977
  Deferred Taxes 0.412 22.995 5.222 5.258 1.703
  Non-Cash Items 3.796 23.992 18.481 12.42 5.543
  Changes in Working Capital 14.419 -99.206 -235.591 -94.703 -21.824
  Cash From Investing Activities -66.487 -3.94 68.547 87.833 57.445
  Capital Expenditures -45.091 -251.954 -173.589 -109.71 -58.091
  Other Investing Cash Flow Items, Total -21.396 248.014 242.136 197.543 115.536
  Cash From Financing Activities -15.842 -43.635 -44.309 -43.862 -44.034
  Financing Cash Flow Items -0.248 -0.248
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -15.842 -43.387 -44.061 -43.862 -44.034
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0
  Net Change in Cash 2.962 267.351 -20.744 90.128 55.528
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.4477 5258952 198142 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 8.5297 4747962 -158844 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 8.3195 4630993 127165 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 7.1258 3966509 118528 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 5.2648 2930584 210174 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.4496 1920192 790 2023-06-30 LOW
  Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 3.1004 1725811 -72471 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.7611 1536918 8498 2023-06-30 LOW
  Riverbridge Partners, LLC Investment Advisor 2.5026 1393037 23061 2023-06-30 LOW
  Montrusco Bolton Investments Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0549 1143857 520724 2023-06-30 MED
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.0533 1142926 -102302 2023-06-30 LOW
  Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 2.0523 1142406 100331 2023-06-30 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8665 1038953 9566 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5403 857398 46664 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 1.2256 682195 -824351 2023-06-30 LOW
  Giverny Capital Inc. Investment Advisor 1.1385 633721 31727 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.1089 617241 216269 2023-06-30 LOW
  Rivulet Capital, LLC Hedge Fund 1.0818 602200 -42500 2023-06-30 MED
  William Blair Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9838 547644 -15863 2023-06-30 LOW
  ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.962 535504 76761 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Five Below Company profile

  Σχετικά με την Five Below, Inc.

  Η Five Below, Inc. είναι ένα εξειδικευμένο κατάστημα λιανικής πώλησης, το οποίο προσφέρει εμπορεύματα που απευθύνονται στη δημογραφική ομάδα των εφήβων και των νεαρών. Η γκάμα των προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνει επιλεγμένες μάρκες και εμπορεύματα με άδεια χρήσης. Λειτουργεί περίπου 1.173 καταστήματα και 1.018 καταστήματα, αντίστοιχα, με την επωνυμία Five Below. Πωλεί εμπορεύματα στο Διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου της Εταιρείας, fivebelow.com. Η Εταιρεία ασχολείται με την προσφορά μιας ομάδας προϊόντων, δηλαδή αναψυχής, μόδας και σπιτιού, καθώς και πάρτι και σνακ. Ο τομέας αναψυχής περιλαμβάνει είδη, όπως αθλητικά είδη, παιχνίδια, παιχνίδια, τεχνολογία, βιβλία, ηλεκτρονικά αξεσουάρ και είδη τέχνης και χειροτεχνίας. Η μόδα και το σπίτι περιλαμβάνουν είδη, όπως προσωπικά αξεσουάρ, μπλουζάκια, προσφορές ομορφιάς, είδη σπιτιού και επιλογές αποθήκευσης. Πάρτι και σνακ περιλαμβάνουν είδη, όπως είδη για πάρτι και εποχιακά είδη, ευχετήριες κάρτες, γλυκά και άλλα σνακ και ποτά. Η εταιρεία διαθέτει γραφεία σε περίπου 40 πολιτείες.

  Industry: Department Stores (NEC)

  701 Market Street
  Suite 300
  PHILADELPHIA
  PENNSYLVANIA 19106
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0661%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0881%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου