Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές FirstEnergy Corp - FE CFD

  38.11
  1.44%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  FirstEnergy Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 37.57
  Άνοιγμα* 37.8
  Μεταβολή 1 έτους* -6.76%
  Εύρος ημέρας* 37.76 - 38.35
  Εύρος 52 εβδ. 32.18-42.23
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.57M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 75.20M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 21.29B
  Αναλογία P/E 39.24
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 573.82M
  Έσοδα 12.90B
  EPS 0.95
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.41929
  Beta 0.48
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 27, 2024 38.40 0.49 1.29% 37.91 38.49 37.91
  Mar 26, 2024 37.74 -0.35 -0.92% 38.09 38.34 37.72
  Mar 25, 2024 38.29 0.41 1.08% 37.88 38.43 37.88
  Mar 22, 2024 38.15 -0.19 -0.50% 38.34 38.59 38.02
  Mar 21, 2024 38.22 -0.01 -0.03% 38.23 38.58 38.09
  Mar 20, 2024 38.20 0.10 0.26% 38.10 38.47 37.95
  Mar 19, 2024 38.23 0.03 0.08% 38.20 38.43 38.09
  Mar 18, 2024 38.16 0.44 1.17% 37.72 38.17 37.72
  Mar 15, 2024 37.91 0.14 0.37% 37.77 38.27 37.77
  Mar 14, 2024 38.00 0.34 0.90% 37.66 38.02 37.66
  Mar 13, 2024 38.03 0.03 0.08% 38.00 38.36 37.86
  Mar 12, 2024 37.83 -0.26 -0.68% 38.09 38.51 37.75
  Mar 11, 2024 38.48 0.47 1.24% 38.01 38.49 37.86
  Mar 8, 2024 38.03 0.15 0.40% 37.88 38.12 37.55
  Mar 7, 2024 37.78 0.14 0.37% 37.64 37.85 37.51
  Mar 6, 2024 37.42 0.26 0.70% 37.16 37.59 37.08
  Mar 5, 2024 36.95 -0.07 -0.19% 37.02 37.71 36.82
  Mar 4, 2024 37.22 1.06 2.93% 36.16 37.28 36.15
  Mar 1, 2024 36.45 0.07 0.19% 36.38 36.54 35.95
  Feb 29, 2024 36.55 -0.33 -0.89% 36.88 37.12 36.45

  FirstEnergy Corp Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, April 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 FirstEnergy Corp Earnings Release
  Q1 2024 FirstEnergy Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 FirstEnergy Corp Earnings Call
  Q1 2024 FirstEnergy Corp Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, May 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  FirstEnergy Corp
  FirstEnergy Corp

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  FirstEnergy Corp
  FirstEnergy Corp

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 22, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  FirstEnergy Corp Annual Shareholders Meeting
  FirstEnergy Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, May 23, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  FirstEnergy Corp Annual Shareholders Meeting
  FirstEnergy Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, July 30, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 FirstEnergy Corp Earnings Release
  Q2 2024 FirstEnergy Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 12459 11132 10790 11035 11261
  Έσοδα 11779 10617 10301 10230 10272
  Other Revenue, Total 680 515 489 805 989
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3863 2964 2701 2927 3109
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10648 9024 9105 9199 8903
  Depreciation / Amortization 1375 1302 1274 1220 1136
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 99 -491 477 674 144
  Other Operating Expenses, Total 4581 4768 4224 3832 3976
  Λειτουργικά Έσοδα 1811 2108 1685 1836 2358
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -787 -1066 -988 -962 -1051
  Άλλο, Καθαρό 415 517 432 243 205
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1439 1559 1129 1117 1512
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 439 1239 1003 904 1046
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 406 1239 1003 904 1046
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 44 76 8 302
  Καθαρά Κέρδη 406 1283 1079 912 1348
  Total Adjustments to Net Income 0 0 -4 -367
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 406 1239 1003 900 679
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 406 1283 1079 908 981
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 406 1283 1079 908 981
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 572 546 543 542 494
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.70979 2.26923 1.84715 1.66052 1.37449
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.56 1.56 1.56 1.52 1.44
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.82229 1.55455 2.62756 2.66693 1.57615
  Fuel Expense 730 481 369 497 538
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 60 49
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -33
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 3487 6237 3231 3177 3475
  Έσοδα 3377 6033 3140 3052 3269
  Other Revenue, Total 110 204 91 125 206
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1155 2018 1124 1077 1109
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2821 5182 2680 2722 2969
  Depreciation / Amortization 366 722 361 355 332
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -23 0 -56 -1
  Other Operating Expenses, Total 1134 2192 1062 1155 1320
  Λειτουργικά Έσοδα 666 1055 551 455 506
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -220 -405 -186 -58 -225
  Άλλο, Καθαρό 24 78 35 -19 168
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 470 728 400 378 449
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 441 564 310 -385 344
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 421 527 292 -403 334
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -21 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη 400 527 292 -403 334
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 421 527 292 -403 334
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 400 527 292 -403 334
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 400 527 292 -403 334
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 574 574 573 571 572
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.73345 0.91812 0.5096 -0.70578 0.58392
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.39 0.78 0.39 0.39 0.39
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.73345 0.88708 0.5096 -0.76953 0.58258
  Fuel Expense 166 273 133 191 209
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -20 -37 -18 -18 -10
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2415 3237 3714 2444 2392
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 160 1462 1734 627 367
  Μετρητά & Ισοδύναμα 160 1462 1734 627 367
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1571 1279 1439 1294 1511
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1318 1033 1203 1091 1241
  Συνολικό Απόθεμα 421 260 317 281 252
  Προπληρωθέντα Εξοδα 217 187 157 157 175
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 46 49 67 85 87
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 46108 45432 44464 42301 40063
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1955 1693 1843 1541 1235
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2069 1772 1894 1564 1235
  Υπεραξία, Καθαρό 5618 5618 5618 5618 5618
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 73 80 93
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 622 655 605 569 509
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 906 899 895 1709 1540
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3958 4416 5004 4862 4634
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1503 943 827 1005 965
  Δεδουλευμένα Έξοδα 574 635 673 539 318
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 100 0 2200 1000 1250
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 351 1606 146 380 503
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1430 1232 1158 1938 1598
  Σύνολο Οφειλών 35942 36757 37227 35326 33249
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 21203 22248 22131 19618 17751
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 21186 22225 22100 19573 17696
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 17 23 31 45 55
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4202 3437 3095 2849 2502
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 477
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6102 6656 6997 7997 8362
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10166 8675 7237 6975 6814
  Κοινή Μετοχή 57 57 54 54 51
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 11322 10238 10076 10868 11530
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1199 -1605 -2888 -3967 -4879
  Unrealized Gain (Loss) 0 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -14 -15 -5 20 41
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 46108 45432 44464 42301 40063
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 572.131 570.261 543.118 540.652 511.915
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 71
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0.70459
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -114 -79 -51 -23
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2520 2485 2507 2415 2312
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 118 171 177 160 251
  Μετρητά & Ισοδύναμα 118 171 177 160 251
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1573 1461 1516 1571 1446
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1302 1186 1259 1318 1182
  Συνολικό Απόθεμα 481 449 457 421 361
  Προπληρωθέντα Εξοδα 322 361 328 217 228
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 26 43 29 46 26
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 47471 47065 46479 46108 44851
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2231 1857 1750 1693 1730
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2231 1857 1750 1693 1730
  Υπεραξία, Καθαρό 5618 5618 5618 5618 5618
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 626 638 632 622 621
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1029 1175 1092 1168 728
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4796 4149 3700 3958 3493
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1262 1200 1238 1503 1125
  Δεδουλευμένα Έξοδα 555 540 485 526 510
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 270 350 550 100 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1302 1002 52 351 353
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1407 1057 1375 1478 1505
  Σύνολο Οφειλών 36997 36555 36226 35942 34077
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 22882 22656 22124 21203 20905
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 22882 22656 22124 21186 20905
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4449 4392 4263 4202 3428
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4399 4897 5661 6102 5787
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10474 10510 10253 10166 10774
  Κοινή Μετοχή 57 57 57 57 57
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 10705 11140 11118 11322 11526
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -272 -672 -907 -1199 -796
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -16 -15 -15 -14 -13
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 47471 47065 46479 46108 44851
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 573.815 573.362 572.837 572.131 571.753
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 471 461 478 477 464
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 17
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 439 1283 1079 912 1348
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2683 2811 1423 2467 1410
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1317 1601 1199 1217 1384
  Deferred Taxes 989 297 113 252 485
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -371 -773 -842 37 -1650
  Cash Taxes Paid 21 -7 6 12 49
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1021 1085 970 960 1071
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 309 403 -126 49 -157
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3076 -2559 -2908 -2873 -3018
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2756 -2445 -2657 -2665 -2675
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -320 -114 -251 -208 -343
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -912 -542 2607 656 1394
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 2184 -61 -59 -35 -27
  Total Cash Dividends Paid -891 -849 -845 -820 -861
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 1000 0 0 2466
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2205 -632 3511 1511 -184
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1305 -290 1122 250 -214
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 310 439 824 480 288
  Cash From Operating Activities -112 2683 1837 1283 355
  Cash From Operating Activities 287 1317 1043 694 359
  Deferred Taxes 32 989 221 123 77
  Non-Cash Items -35 -371 -194 -165 -96
  Changes in Working Capital -706 309 -57 151 -273
  Cash From Investing Activities -716 -3076 -2003 -1281 -592
  Capital Expenditures -649 -2756 -1788 -1147 -520
  Other Investing Cash Flow Items, Total -67 -320 -215 -134 -72
  Cash From Financing Activities 828 -912 -1068 -981 -964
  Financing Cash Flow Items -28 2184 2202 2209 -46
  Total Cash Dividends Paid -223 -891 -667 -445 -222
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1079 -2205 -2603 -2745 -696
  Net Change in Cash 0 -1305 -1234 -979 -1201
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0

  FirstEnergy Company profile

  Σχετικά με την FirstEnergy Corp

  Η FirstEnergy Corp (FirstEnergy) και οι θυγατρικές της ασχολούνται κυρίως με τη μεταφορά, τη διανομή και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δραστηριότητες μεταφοράς της FirstEnergy περιλαμβάνουν περίπου 24.000 μίλια γραμμών και δύο περιφερειακά κέντρα λειτουργίας μεταφοράς. Η εταιρεία λειτουργεί μέσω δύο τομέων: Ρυθμιζόμενη Διανομή και Ρυθμιζόμενη Μεταφορά. Ο τομέας της Ρυθμιζόμενης Διανομής διανέμει ηλεκτρική ενέργεια μέσω των δέκα επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρετώντας περίπου έξι εκατομμύρια πελάτες εντός 65.000 τετραγωνικών μιλίων στο Οχάιο, την Πενσυλβάνια, τη Δυτική Βιρτζίνια, το Μέριλαντ, τη Νέα Ιερσέη και τη Νέα Υόρκη. Ο τομέας Ρυθμιζόμενης Μεταφοράς της Εταιρείας παρέχει υποδομές μεταφοράς που ανήκουν και λειτουργούν από τις εταιρείες μεταφοράς και ορισμένες από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας της FirstEnergy Jersey Central Power & Light Company, Monongahela Power Company, Potomac Edison Company και West Penn Power Company για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τις πηγές παραγωγής στις εγκαταστάσεις διανομής.

  Industry: Electric Utilities (NEC)

  76 S Main St
  AKRON
  OHIO 44308-1890
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου