Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές FirstEnergy Corp - FE CFD

37.35
1.03%
0.10
Χαμηλό: 36.75
Υψηλό: 37.47
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.10
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

FirstEnergy Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 36.97
Άνοιγμα* 36.76
Μεταβολή 1 έτους* -15.18%
Εύρος ημέρας* 36.75 - 37.47
Εύρος 52 εβδ. 35.32-43.70
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.02M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 85.87M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 21.03B
Αναλογία P/E 51.37
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 572.84M
Έσοδα 12.70B
EPS 0.71
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.24952
Beta 0.43
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 30, 2023 36.97 0.59 1.62% 36.38 37.02 36.36
May 26, 2023 36.64 -0.14 -0.38% 36.78 36.84 36.35
May 25, 2023 36.97 -0.41 -1.10% 37.38 37.53 36.61
May 24, 2023 37.66 0.08 0.21% 37.58 37.95 37.56
May 23, 2023 37.86 0.14 0.37% 37.72 38.15 37.44
May 22, 2023 37.85 0.07 0.19% 37.78 37.99 37.48
May 19, 2023 37.71 -0.30 -0.79% 38.01 38.38 37.68
May 18, 2023 37.93 0.10 0.26% 37.83 38.09 37.47
May 17, 2023 38.28 0.31 0.82% 37.97 38.30 37.64
May 16, 2023 38.10 -0.41 -1.06% 38.51 38.82 38.05
May 15, 2023 38.76 -0.46 -1.17% 39.22 39.58 38.52
May 12, 2023 39.41 -0.13 -0.33% 39.54 39.71 39.19
May 11, 2023 39.34 -0.06 -0.15% 39.40 39.78 39.04
May 10, 2023 39.52 0.36 0.92% 39.16 39.64 38.71
May 9, 2023 38.87 -0.14 -0.36% 39.01 39.07 38.52
May 8, 2023 39.04 -0.43 -1.09% 39.47 39.77 38.92
May 5, 2023 39.64 0.98 2.53% 38.66 39.66 38.50
May 4, 2023 38.86 0.32 0.83% 38.54 38.99 38.08
May 3, 2023 38.86 0.25 0.65% 38.61 39.18 38.43
May 2, 2023 38.69 -0.09 -0.23% 38.78 38.93 37.89

FirstEnergy Corp Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, July 24, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 FirstEnergy Corp Earnings Release
Q2 2023 FirstEnergy Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, October 23, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 FirstEnergy Corp Earnings Release
Q3 2023 FirstEnergy Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 12459 11132 10790 11035 11261
Έσοδα 11779 10617 10301 10230 10272
Other Revenue, Total 680 515 489 805 989
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3863 2964 2701 2927 3109
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10648 9024 9105 9199 8903
Depreciation / Amortization 1375 1302 1274 1220 1136
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 99 -491 477 674 144
Other Operating Expenses, Total 4581 4768 4224 3832 3976
Λειτουργικά Έσοδα 1811 2108 1685 1836 2358
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -787 -1066 -988 -962 -1051
Άλλο, Καθαρό 415 517 432 243 205
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1439 1559 1129 1117 1512
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 439 1239 1003 904 1046
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 406 1239 1003 904 1046
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 44 76 8 302
Καθαρά Κέρδη 406 1283 1079 912 1348
Total Adjustments to Net Income 0 0 -4 -367
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 406 1239 1003 900 679
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 406 1283 1079 908 981
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 406 1283 1079 908 981
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 572 546 543 542 494
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.70979 2.26923 1.84715 1.66052 1.37449
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.56 1.56 1.56 1.52 1.44
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.82229 1.55455 2.62756 2.66693 1.57615
Fuel Expense 730 481 369 497 538
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 60 49
Δικαίωμα Μειοψηφίας -33
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 3231 3177 3475 2818 2989
Έσοδα 3140 3052 3269 2610 2848
Other Revenue, Total 91 125 206 208 141
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1124 1077 1109 802 875
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2680 2722 2969 2489 2468
Depreciation / Amortization 361 355 332 348 340
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -56 -1 118 38
Other Operating Expenses, Total 1062 1155 1320 1031 1075
Λειτουργικά Έσοδα 551 455 506 329 521
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -186 -58 -225 -248 -244
Άλλο, Καθαρό 35 -19 168 160 94
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 400 378 449 241 371
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 310 -385 344 192 288
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 292 -403 334 187 288
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
Καθαρά Κέρδη 292 -403 334 187 288
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 292 -403 334 187 288
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 292 -403 334 187 288
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 292 -403 334 187 288
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 573 571 572 572 571
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.5096 -0.70578 0.58392 0.32692 0.50438
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.5096 -0.76953 0.58258 0.49127 0.55604
Fuel Expense 133 191 209 190 140
Δικαίωμα Μειοψηφίας -18 -18 -10 -5 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2415 3237 3714 2444 2392
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 160 1462 1734 627 367
Μετρητά & Ισοδύναμα 160 1462 1734 627 367
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1571 1279 1439 1294 1511
Accounts Receivable - Trade, Net 1318 1033 1203 1091 1241
Total Inventory 421 260 317 281 252
Prepaid Expenses 217 187 157 157 175
Other Current Assets, Total 46 49 67 85 87
Total Assets 46108 45432 44464 42301 40063
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1955 1693 1843 1541 1235
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2069 1772 1894 1564 1235
Goodwill, Net 5618 5618 5618 5618 5618
Intangibles, Net 73 80 93
Long Term Investments 622 655 605 569 509
Other Long Term Assets, Total 906 899 895 1709 1540
Total Current Liabilities 3958 4416 5004 4862 4634
Accounts Payable 1503 943 827 1005 965
Accrued Expenses 574 635 673 539 318
Notes Payable/Short Term Debt 100 0 2200 1000 1250
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 351 1606 146 380 503
Other Current Liabilities, Total 1430 1232 1158 1938 1598
Total Liabilities 35942 36757 37227 35326 33249
Total Long Term Debt 21203 22248 22131 19618 17751
Long Term Debt 21186 22225 22100 19573 17696
Capital Lease Obligations 17 23 31 45 55
Deferred Income Tax 4202 3437 3095 2849 2502
Minority Interest 477
Other Liabilities, Total 6102 6656 6997 7997 8362
Total Equity 10166 8675 7237 6975 6814
Common Stock 57 57 54 54 51
Additional Paid-In Capital 11322 10238 10076 10868 11530
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1199 -1605 -2888 -3967 -4879
Unrealized Gain (Loss) 0 0 0
Other Equity, Total -14 -15 -5 20 41
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 46108 45432 44464 42301 40063
Total Common Shares Outstanding 572.131 570.261 543.118 540.652 511.915
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 71
Total Preferred Shares Outstanding 0 0.70459
Accumulated Depreciation, Total -114 -79 -51 -23
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2507 2415 2312 2539 2250
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 177 160 251 478 283
Μετρητά & Ισοδύναμα 177 160 251 478 283
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1516 1571 1446 1388 1372
Accounts Receivable - Trade, Net 1259 1318 1182 1140 1126
Total Inventory 457 421 361 304 273
Prepaid Expenses 328 217 228 315 295
Other Current Assets, Total 29 46 26 54 27
Total Assets 46479 46108 44851 45120 44617
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1750 1693 1730 1584 1481
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1750 1693 1730 1584 1481
Goodwill, Net 5618 5618 5618 5618 5618
Long Term Investments 632 622 621 626 646
Other Long Term Assets, Total 1092 1168 728 970 1107
Total Current Liabilities 3700 3958 3493 3370 4360
Accounts Payable 1238 1503 1125 1182 1090
Accrued Expenses 485 526 510 531 565
Notes Payable/Short Term Debt 550 100 0 0 350
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 52 351 353 353 1055
Other Current Liabilities, Total 1375 1478 1505 1304 1300
Total Liabilities 36226 35942 34077 34262 35862
Total Long Term Debt 22124 21203 20905 20763 21754
Long Term Debt 22124 21186 20905 20763 21754
Deferred Income Tax 4263 4202 3428 3623 3544
Other Liabilities, Total 5661 6102 5787 6050 6204
Total Equity 10253 10166 10774 10858 8755
Common Stock 57 57 57 57 57
Additional Paid-In Capital 11118 11322 11526 11943 10031
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -907 -1199 -796 -1130 -1317
Other Equity, Total -15 -14 -13 -12 -16
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 46479 46108 44851 45120 44617
Total Common Shares Outstanding 572.837 572.131 571.753 571.395 570.932
Minority Interest 478 477 464 456
Capital Lease Obligations 17
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 439 1283 1079 912 1348
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2683 2811 1423 2467 1410
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1317 1601 1199 1217 1384
Deferred Taxes 989 297 113 252 485
Μη Χρηματικά Στοιχεία -371 -773 -842 37 -1650
Cash Taxes Paid 21 -7 6 12 49
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1021 1085 970 960 1071
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 309 403 -126 49 -157
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3076 -2559 -2908 -2873 -3018
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2756 -2445 -2657 -2665 -2675
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -320 -114 -251 -208 -343
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -912 -542 2607 656 1394
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 2184 -61 -59 -35 -27
Total Cash Dividends Paid -891 -849 -845 -820 -861
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 1000 0 0 2466
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2205 -632 3511 1511 -184
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1305 -290 1122 250 -214
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 310 439 824 480 288
Cash From Operating Activities -112 2683 1837 1283 355
Cash From Operating Activities 287 1317 1043 694 359
Deferred Taxes 32 989 221 123 77
Non-Cash Items -35 -371 -194 -165 -96
Changes in Working Capital -706 309 -57 151 -273
Cash From Investing Activities -716 -3076 -2003 -1281 -592
Capital Expenditures -649 -2756 -1788 -1147 -520
Other Investing Cash Flow Items, Total -67 -320 -215 -134 -72
Cash From Financing Activities 828 -912 -1068 -981 -964
Financing Cash Flow Items -28 2184 2202 2209 -46
Total Cash Dividends Paid -223 -891 -667 -445 -222
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1079 -2205 -2603 -2745 -696
Net Change in Cash 0 -1305 -1234 -979 -1201
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.6284 66611671 294147 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 7.51 43020151 -1070874 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.7757 33085222 -1873632 2023-03-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 5.2313 29966612 25112781 2023-03-31 LOW
GIC Private Limited Sovereign Wealth Fund 5.1717 29625590 29625590 2023-01-10 LOW
The Blackstone Group Investment Advisor/Hedge Fund 5.0332 28832099 0 2023-03-31 LOW
Icahn Associates Corporation Hedge Fund 3.3112 18967757 0 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.2308 18507495 -474950 2023-03-31 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 2.0151 11543122 -65588 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0122 11526479 300442 2023-03-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.9564 11206733 858250 2023-03-31 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4466 8286533 10937 2023-03-31 MED
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.4184 8125234 -6263395 2023-03-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.4052 8049684 -2525268 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.1566 6625649 -1157722 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9827 5629089 -61058 2023-03-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.9529 5458455 1534740 2023-03-31 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 0.9004 5157638 664064 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.7929 4542120 258267 2023-03-31 LOW
Brookfield Public Securities Group LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6587 3773244 -321950 2023-03-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

FirstEnergy Company profile

Σχετικά με την FirstEnergy Corp

Η FirstEnergy Corp (FirstEnergy) και οι θυγατρικές της ασχολούνται κυρίως με τη μεταφορά, τη διανομή και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δραστηριότητες μεταφοράς της FirstEnergy περιλαμβάνουν περίπου 24.000 μίλια γραμμών και δύο περιφερειακά κέντρα λειτουργίας μεταφοράς. Η εταιρεία λειτουργεί μέσω δύο τομέων: Ρυθμιζόμενη Διανομή και Ρυθμιζόμενη Μεταφορά. Ο τομέας της Ρυθμιζόμενης Διανομής διανέμει ηλεκτρική ενέργεια μέσω των δέκα επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρετώντας περίπου έξι εκατομμύρια πελάτες εντός 65.000 τετραγωνικών μιλίων στο Οχάιο, την Πενσυλβάνια, τη Δυτική Βιρτζίνια, το Μέριλαντ, τη Νέα Ιερσέη και τη Νέα Υόρκη. Ο τομέας Ρυθμιζόμενης Μεταφοράς της Εταιρείας παρέχει υποδομές μεταφοράς που ανήκουν και λειτουργούν από τις εταιρείες μεταφοράς και ορισμένες από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας της FirstEnergy Jersey Central Power & Light Company, Monongahela Power Company, Potomac Edison Company και West Penn Power Company για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τις πηγές παραγωγής στις εγκαταστάσεις διανομής.

Industry: Electric Utilities (NEC)

76 S Main St
AKRON
OHIO 44308-1890
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.52 Price
-1.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00440

Oil - Crude

67.69 Price
-2.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0209%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0010%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,189.75 Price
-2.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,965.44 Price
+0.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου