Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές First Wave BioPharma, Inc. - FWBI CFD

  3.0490
  14.78%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.3420
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.001
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.909
  Άνοιγμα* 2.909
  Μεταβολή 1 έτους* 6.1%
  Εύρος ημέρας* 2.909 - 3.339
  Εύρος 52 εβδ. 2.75-149.80
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 270.89K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 14.15M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.54M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 675.00K
  Έσοδα N/A
  EPS -194.33
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.15
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 22, 2024 2.9090 0.3100 11.93% 2.5990 3.0390 2.3990
  Apr 19, 2024 2.5990 -0.2100 -7.48% 2.8090 2.9490 2.3690
  Apr 18, 2024 2.8090 -0.0700 -2.43% 2.8790 2.8990 2.6290
  Apr 17, 2024 2.7890 -0.1100 -3.79% 2.8990 2.9590 2.7490
  Apr 16, 2024 2.9790 -0.1200 -3.87% 3.0990 3.2390 2.9390
  Apr 15, 2024 3.1790 -0.1200 -3.64% 3.2990 3.4190 3.1090
  Apr 12, 2024 3.2990 -0.1500 -4.35% 3.4490 3.4490 3.2190
  Apr 11, 2024 3.3390 -0.0600 -1.77% 3.3990 3.5290 3.2490
  Apr 10, 2024 3.4090 -0.1900 -5.28% 3.5990 3.5990 3.3090
  Apr 9, 2024 3.5090 -0.2200 -5.90% 3.7290 3.7290 3.4990
  Apr 8, 2024 3.7490 -0.2000 -5.06% 3.9490 3.9490 3.6990
  Apr 5, 2024 3.9490 -0.0200 -0.50% 3.9690 4.0190 3.8490
  Apr 4, 2024 3.9790 0.0300 0.76% 3.9490 4.0590 3.9290
  Apr 3, 2024 3.9490 -0.2300 -5.50% 4.1790 4.3590 3.9090
  Apr 2, 2024 3.8990 -0.1800 -4.41% 4.0790 4.1390 3.8690
  Apr 1, 2024 4.1590 -0.3800 -8.37% 4.5390 4.5390 3.9990
  Mar 28, 2024 4.3890 0.4900 12.57% 3.8990 4.5190 3.8090
  Mar 27, 2024 3.9090 -0.0900 -2.25% 3.9990 4.0590 3.8090
  Mar 26, 2024 3.9590 -0.0400 -1.00% 3.9990 4.0690 3.8990
  Mar 25, 2024 4.1190 -0.2800 -6.37% 4.3990 4.3990 3.9990

  First Wave BioPharma, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Sunday, May 12, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 First Wave BioPharma Inc Earnings Release
  Q1 2024 First Wave BioPharma Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  First Wave BioPharma Inc Annual Shareholders Meeting
  First Wave BioPharma Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, August 14, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 First Wave BioPharma Inc Earnings Release
  Q2 2024 First Wave BioPharma Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12.6781 59.0569 26.8313 14.7437 13.4318
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.9868 18.3696 7.27976 6.04227 8.17431
  Έρευνα & Ανάπτυξη 8.7763 38.3204 19.105 7.85849 4.98555
  Depreciation / Amortization 0.015 0.048 0.84299 0.06191
  Other Operating Expenses, Total -8.08505 0 0.21
  Λειτουργικά Έσοδα -12.6781 -59.0569 -26.8313 -14.7437 -13.4318
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.00746 -0.01007 -5.84013 -0.43394 -0.10185
  Άλλο, Καθαρό -1.94411 0.5291
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14.6296 -58.5378 -32.6715 -15.1777 -13.5336
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -14.6296 -58.5378 -32.6715 -15.1777 -13.5336
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14.6296 -58.5378 -32.6715 -15.1777 -13.5336
  Καθαρά Κέρδη -14.6296 -58.5378 -32.6715 -15.1777 -13.5336
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14.9731 -84.5186 -41.7323 -15.1777 -13.5336
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14.9731 -84.5186 -41.7323 -15.1777 -13.5336
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14.9731 -84.5186 -41.7323 -15.1777 -13.5336
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.71825 0.0425 0.01354 0.01068 0.00735
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -20.8466 -1988.67 -3082.15 -1421.4 -1840.94
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -20.8466 -1933.33 -3052.71 -1421.4 -1840.94
  Έσοδα 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.35199 0.39857
  Total Adjustments to Net Income -0.34343 -25.9807 -9.06087
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4.18164 4.06243 2.27967 -4.38953 14.7879
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.82855 2.70074 2.17785 2.90445 6.90451
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.3531 1.36168 0.10182 0.79107 7.88341
  Depreciation / Amortization
  Λειτουργικά Έσοδα -4.18164 -4.06243 -2.27967 4.38953 -14.7879
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.00497 -0.00712 -0.0015 0.0018 -0.00775
  Άλλο, Καθαρό -0.00262 -0.00111 -1.70481 0 -0.2393
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.18923 -4.07065 -3.98599 4.39133 -15.035
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.18923 -4.07065 -3.98599 4.39133 -15.035
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.18923 -4.07065 -3.98599 4.39133 -15.035
  Καθαρά Κέρδη -4.18923 -4.07065 -3.98599 4.39133 -15.035
  Total Adjustments to Net Income -0.09432 -0.08743 0.00207 -0.15758 -0.18792
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.28356 -4.15808 -3.98392 4.23375 -15.2229
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.28356 -4.15808 -3.98392 4.23375 -15.2229
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.28356 -4.15808 -3.98392 4.23375 -15.2229
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2.27092 2.28068 0.71825 0.23225 0.18244
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.88626 -1.82318 -5.54671 18.2291 -83.4388
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.88626 -1.82318 -5.54671 18.2291 -83.4388
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
  Other Operating Expenses, Total 0 0 -8.08505 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3.41276 9.42495 7.86978 3.40829 4.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.36291 8.24868 6.06214 0.1758 1.11434
  Μετρητά 1.36291 8.24868 6.06214 0.1758 1.11434
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.09301 0 0.55149 2.6373 3.17268
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.95683 1.17627 1.25615 0.59519 0.51298
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5.4397 11.79 12.9239 8.90288 7.4694
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.3031 0.40931 0.09257 0.15978 0.12885
  Υπεραξία, Καθαρό 1.68418 1.91171 2.05405 1.88669 1.92483
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 2.87954 3.40708 0.57048
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.03966 0.04401 0.02792 0.04105 0.04523
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.48349 12.3004 15.5454 4.28564 2.99552
  Payable/Accrued 0 0.53343 0.6701
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.38633 0.49706 0.18443 0.15441 0.53829
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.60349 0.64124 0.55241 1.5213 0.25503
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.77363 8.48018 13.25 0.39299
  Σύνολο Οφειλών 2.69755 19.6115 15.5646 4.28564 2.99552
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.21406 7.31114 0.01912 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.74215 -7.82155 -2.64069 4.61724 4.47387
  Κοινή Μετοχή 0.0001 0.00149 0.00312 0.00268 0.00177
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 171.276 147.305 93.8349 68.5759 53.1393
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -168.534 -153.904 -95.3662 -62.6947 -47.5171
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 -1.22414 -1.11255 -1.26656 -1.15011
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5.4397 11.79 12.9239 8.90288 7.4694
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 0.995 0.07074 0.01483 0.01276 0.00843
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.34708 0.42402 0.13097 0.4233 0.33225
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.04398 -0.01471 -0.0384 -0.26352 -0.20339
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.72004 2.68191 1.55859 1.68351 1.53211
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3.9766 2.35379 3.52987 3.41276 2.54914
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.29233 1.23605 2.06444 1.36291 1.65701
  Μετρητά 3.29233 1.23605 2.06444 1.36291 1.65701
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0 0.02 0.09301 0.19198
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.68427 1.11774 1.44544 1.95683 0.56146
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5.92727 4.32787 5.53398 5.4397 4.6454
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.23372 0.25713 0.28025 0.3031 0.32567
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.29965 0.31575 0.33155 0.34708 0.36233
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.06593 -0.05862 -0.0513 -0.04398 -0.03666
  Υπεραξία, Καθαρό 1.68418 1.68418 1.68418 1.68418 1.71479
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.03277 0.03277 0.03967 0.03966 0.0558
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.48249 3.26125 2.62486 2.48349 6.69416
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.57929 1.5912 0.46976 0.72004 3.58299
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.89986 0.54343 0.91366 0.38633 0.33667
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0.15348 0.38039 0.60349 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.00334 0.97315 0.86104 0.77363 2.77451
  Σύνολο Οφειλών 2.64846 3.44591 2.82138 2.69755 6.92545
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.16597 0.18466 0.19652 0.21406 0.23129
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.27881 0.88196 2.7126 2.74215 -2.28005
  Κοινή Μετοχή 0.00135 0.00042 0.00016 0.0001 0.00023
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 183.505 177.675 175.317 171.276 163.722
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -180.228 -176.794 -172.604 -168.534 -164.548
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 -1.45472
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5.92727 4.32787 5.53398 5.4397 4.6454
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 13.4635 4.209 1.54958 0.995 0.32958
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.13868
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -14.6296 -58.5378 -32.6715 -15.1777 -13.5336
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -22.3441 -32.2882 -11.2215 -14.0335 -10.8693
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.02927 0.01471 0.0378 0.0631 0.06191
  Amortization 0 0.52755 0.52755 0.95695 0.73654
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.75792 8.60641 6.73365 1.82513 3.57765
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -10.5016 17.101 14.1509 -1.70099 -1.7118
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0 -10.3195 0.08735 -0.0241 -0.30547
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0 -0.06949 -0.00417 -0.0241 -0.30547
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 15.7395 44.7635 17.0461 13.145 11.7121
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6.91496
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 23.2957 44.6747 14.1861 9.53834 11.9028
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.64124 0.08883 2.86003 3.60664 -0.19068
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.25971 0.03076 -0.02559 -0.02593 0.00354
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -6.86426 2.18654 5.88635 -0.93855 0.54087
  Cash Taxes Paid 0 0 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.01588 0 0.10546 0.00803 0.00401
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -10.25 0.09152
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -4.07065 -14.6296 -10.6437 -15.035 -9.62684
  Cash From Operating Activities -2.84558 -22.3441 -16.7518 -12.4977 -7.91207
  Cash From Operating Activities 0.00732 0.02927 0.02195 0.01464 0.00732
  Amortization 0 0 0 0 0
  Non-Cash Items 0.37384 2.75792 0.86545 0.75883 0.36042
  Cash Interest Paid 0.00899 0.01588
  Changes in Working Capital 0.84391 -10.5016 -6.99554 1.76384 1.34703
  Cash From Investing Activities 0 0 0
  Capital Expenditures 0 0 0
  Cash From Financing Activities 3.54711 15.7395 10.2153 5.44352 5.36715
  Financing Cash Flow Items 0 -6.91496 -5.05364 -2.41496 -2.41496
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 3.77021 23.2957 15.9102 8.3378 8.02057
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.2231 -0.64124 -0.64124 -0.47933 -0.23847
  Foreign Exchange Effects 0 -0.25971 -0.03367 -0.03952 -0.00877
  Net Change in Cash 0.70153 -6.86426 -6.57017 -7.09368 -2.5537
  Cash Taxes Paid
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  First Wave BioPharma, Inc. Company profile

  Σχετικά με την First Wave BioPharma, Inc.

  Η First Wave BioPharma, Inc., πρώην AzurRx BioPharma, Inc., είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Ασχολείται με την ανάπτυξη στοχευμένων, μη συστηματικών θεραπειών για γαστρεντερικές (GI) ασθένειες. Επικεντρώνεται στην προώθηση ενός αγωγού θεραπευτικής ανάπτυξης που βασίζεται στις δύο τεχνολογίες της: τη νικλοσαμίδη, ένα από του στόματος μικρό μόριο με αντι-ιικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, και το βιολογικό προϊόν adrulipase, ένα ανασυνδυασμένο ένζυμο λιπάσης που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την πέψη των λιπών και άλλων θρεπτικών ουσιών. Το χαρτοφυλάκιο νικλοσαμίδης της Εταιρείας καθοδηγείται από τρία κλινικά προγράμματα: FW-COV, για τις γαστρεντερικές λοιμώξεις COVID-19, FW-UP, για την ελκώδη πρωκτίτιδα (UP) και την ελκώδη πρωκτοσιγμοειδίτιδα και FW-ICI-AC, για την κολίτιδα και τη διάρροια βαθμού 1 και 2 που σχετίζεται με αναστολείς του σημείου ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος σε ασθενείς με προχωρημένη ογκολογία. Προωθεί επίσης το FW-EPI (adrulipase) για τη θεραπεία της εξωκρινής παγκρεατικής ανεπάρκειας (EPI) σε ασθενείς με κυστική ίνωση και χρόνια παγκρεατίτιδα.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  777 Yamato Road
  Suite 502
  BOCA RATON
  FLORIDA 33431
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0198%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0116%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου