Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές First Wave BioPharma, Inc. - FWBI CFD

2.4446
8.87%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0808
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.001
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.6824
Άνοιγμα* 2.6819
Μεταβολή 1 έτους* 148.32%
Εύρος ημέρας* 2.4446 - 2.6824
Εύρος 52 εβδ. 2.68-289.80
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 36.09K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 11.17M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.20M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.55M
Έσοδα N/A
EPS -66.83
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.70
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 2.4446 -0.2376 -8.86% 2.6822 2.7713 2.4446
Mar 28, 2023 2.6824 -0.2082 -7.20% 2.8906 2.9003 2.6222
Mar 27, 2023 2.9699 0.0004 0.01% 2.9695 3.0093 2.8700
Mar 24, 2023 2.9994 0.0199 0.67% 2.9795 3.0290 2.9692
Mar 23, 2023 3.0092 -0.0587 -1.91% 3.0679 3.1978 2.9791
Mar 22, 2023 3.0193 -0.0990 -3.17% 3.1183 3.1774 2.9687
Mar 21, 2023 3.1678 0.0892 2.90% 3.0786 3.1678 3.0582
Mar 20, 2023 3.0588 0.0499 1.66% 3.0089 3.1283 2.9691
Mar 17, 2023 3.0291 0.0600 2.02% 2.9691 3.0391 2.9591
Mar 16, 2023 2.9695 0.1986 7.17% 2.7709 3.0093 2.7704
Mar 15, 2023 2.9302 0.1883 6.87% 2.7419 2.9302 2.6917
Mar 14, 2023 2.7715 -0.1685 -5.73% 2.9400 2.9400 2.6912
Mar 13, 2023 3.0191 -0.5440 -15.27% 3.5631 3.5731 2.9982
Mar 10, 2023 3.6238 0.0103 0.29% 3.6135 3.6634 3.5640
Mar 9, 2023 3.7131 -0.2472 -6.24% 3.9603 4.1786 3.5639
Mar 8, 2023 3.5246 -0.0395 -1.11% 3.5641 3.6041 3.4648
Mar 7, 2023 3.5148 -0.0593 -1.66% 3.5741 3.7130 3.5047
Mar 6, 2023 3.6437 0.0800 2.24% 3.5637 3.7130 3.5637
Mar 3, 2023 3.6436 0.1790 5.17% 3.4646 3.7723 3.4646
Mar 2, 2023 3.5146 0.0496 1.43% 3.4650 3.5546 3.4650

First Wave BioPharma, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 59.0569 26.8313 14.7437 13.4318 10.2212
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 18.3696 7.27976 6.04227 8.17431 6.93171
Έρευνα & Ανάπτυξη 38.3204 19.105 7.85849 4.98555 2.39548
Depreciation / Amortization 0.015 0.048 0.84299 0.06191 0.754
Other Operating Expenses, Total 0 0.21 0.14
Λειτουργικά Έσοδα -59.0569 -26.8313 -14.7437 -13.4318 -10.2212
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.01007 -5.84013 -0.43394 -0.10185 -0.8752
Άλλο, Καθαρό 0.5291 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -58.5378 -32.6715 -15.1777 -13.5336 -11.0964
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -58.5378 -32.6715 -15.1777 -13.5336 -11.0964
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -58.5378 -32.6715 -15.1777 -13.5336 -11.0964
Καθαρά Κέρδη -58.5378 -32.6715 -15.1777 -13.5336 -11.0964
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -84.5186 -41.7323 -15.1777 -13.5336 -11.0964
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -84.5186 -41.7323 -15.1777 -13.5336 -11.0964
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -84.5186 -41.7323 -15.1777 -13.5336 -11.0964
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.0425 0.01354 0.01068 0.00735 0.00506
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1988.67 -3082.15 -1421.4 -1840.94 -2192.55
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1933.33 -3052.71 -1421.4 -1840.94 -2192.55
Έσοδα 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.35199 0.39857
Total Adjustments to Net Income -25.9807 -9.06087
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -4.38953 14.7879 9.38207 11.167 30.3995
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.90445 6.90451 4.40556 3.03678 6.02116
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.79107 7.88341 4.97652 5.77821 24.3783
Depreciation / Amortization
Λειτουργικά Έσοδα 4.38953 -14.7879 -9.38207 -11.167 -30.3995
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.0018 -0.00775 -0.00547 -0.00123 -0.00074
Άλλο, Καθαρό 0 -0.2393 -0.2393 -0.00428 -0.00057
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4.39133 -15.035 -9.62684 -11.1725 -30.4008
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4.39133 -15.035 -9.62684 -11.1725 -30.4008
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4.39133 -15.035 -9.62684 -11.1725 -30.4008
Καθαρά Κέρδη 4.39133 -15.035 -9.62684 -11.1725 -30.4008
Total Adjustments to Net Income -0.15758 -0.18792 -0.09079 -0.11623 -0.11809
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4.23375 -15.2229 -9.71763 -11.2887 -30.5189
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4.23375 -15.2229 -9.71763 -11.2887 -30.5189
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4.23375 -15.2229 -9.71763 -11.2887 -30.5189
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.23225 0.18244 0.09642 0.06153 9.34236
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 18.2291 -83.4388 -100.782 -183.468 -3.26672
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 18.2291 -83.4388 -100.782 -145.242 -3.26672
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.35199
Other Operating Expenses, Total -8.08505 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9.42495 7.86978 3.40829 4.8 1.95257
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.24868 6.06214 0.1758 1.11434 0.57347
Cash 8.24868 6.06214 0.1758 1.11434 0.57347
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0.55149 2.6373 3.17268 1.10413
Prepaid Expenses 1.17627 1.25615 0.59519 0.51298 0.27496
Total Assets 11.79 12.9239 8.90288 7.4694 5.47967
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.40931 0.09257 0.15978 0.12885 0.13399
Goodwill, Net 1.91171 2.05405 1.88669 1.92483 2.01624
Intangibles, Net 0 2.87954 3.40708 0.57048 1.34596
Other Long Term Assets, Total 0.04401 0.02792 0.04105 0.04523 0.03092
Total Current Liabilities 12.3004 15.5454 4.28564 2.99552 2.47908
Payable/Accrued 0 0.53343 0.6701 2.05534
Accrued Expenses 0.49706 0.18443 0.15441 0.53829 0.00719
Notes Payable/Short Term Debt 0.64124 0.55241 1.5213 0.25503 0.41655
Other Current Liabilities, Total 8.48018 13.25 0.39299
Total Liabilities 19.6115 15.5646 4.28564 2.99552 3.81908
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 7.31114 0.01912 0 0 1.34
Total Equity -7.82155 -2.64069 4.61724 4.47387 1.66059
Common Stock 0.00149 0.00312 0.00268 0.00177 0.00121
Additional Paid-In Capital 147.305 93.8349 68.5759 53.1393 37.6696
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -153.904 -95.3662 -62.6947 -47.5171 -33.9834
Other Equity, Total -1.22414 -1.11255 -1.26656 -1.15011 -2.02679
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11.79 12.9239 8.90288 7.4694 5.47967
Total Common Shares Outstanding 14.8559 3.11503 2.68005 1.77049 1.20426
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.42402 0.13097 0.4233 0.33225
Accumulated Depreciation, Total -0.01471 -0.0384 -0.26352 -0.20339
Accounts Payable 2.68191 1.55859 1.68351 1.53211
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6.55017 9.42495 7.50249 8.61528 13.1704
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.69499 8.24868 7.21065 8.07449 12.0256
Cash 5.69499 8.24868 7.21065 8.07449 12.0256
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.02806 0 0 0 0.50166
Prepaid Expenses 0.82713 1.17627 0.29184 0.54079 0.64313
Total Assets 8.82544 11.79 12.424 13.7768 17.9829
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.3788 0.40931 0.44889 0.48488 0.06162
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.40083 0.42402 0.45632 0.4861 0.0812
Accumulated Depreciation, Total -0.02203 -0.01471 -0.00743 -0.00123 -0.01958
Goodwill, Net 1.86207 1.91171 1.94474 1.99129 1.97396
Intangibles, Net 0 2.48388 2.61576 2.74765
Other Long Term Assets, Total 0.0344 0.04401 0.04403 0.0696 0.02924
Total Current Liabilities 14.2157 12.3004 19.0983 6.45412 3.57464
Accounts Payable 3.44993 2.68191 18.4478 4.44991 1.44072
Accrued Expenses 0.7883 0.49706 0.22987 0.31246 0.32383
Notes Payable/Short Term Debt 0.40277 0.64124 0 0.13957 0.34708
Other Current Liabilities, Total 9.57473 8.48018 0.42063 1.55218 1.46302
Total Liabilities 18.0652 19.6115 19.394 6.73988 3.58121
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 3.8495 7.31114 0.29569 0.28575 0.00657
Total Equity -9.23979 -7.82155 -6.96999 7.03692 14.4017
Common Stock 0.00215 0.00149 0.00111 0.00826 0.00749
Additional Paid-In Capital 155.571 147.305 137.028 120.585 118.693
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -163.531 -153.904 -142.732 -112.331 -103.052
Other Equity, Total -1.28254 -1.22414 -1.26711 -1.2255 -1.24734
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8.82544 11.79 12.424 13.7768 17.9829
Total Common Shares Outstanding 21.5488 14.8559 11.1152 8.25851 7.49269
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -58.5378 -32.6715 -15.1777 -13.5336 -11.0964
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -32.2882 -11.2215 -14.0335 -10.8693 -7.18464
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.01471 0.0378 0.0631 0.06191 0.04952
Amortization 0.52755 0.52755 0.95695 0.73654 0.70448
Μη Χρηματικά Στοιχεία 8.60641 6.73365 1.82513 3.57765 3.42595
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 17.101 14.1509 -1.70099 -1.7118 -0.26821
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -10.3195 0.08735 -0.0241 -0.30547 -0.03217
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.06949 -0.00417 -0.0241 -0.30547 -0.03217
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 44.7635 17.0461 13.145 11.7121 6.01322
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 44.6747 14.1861 9.53834 11.9028 5.00923
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.08883 2.86003 3.60664 -0.19068 1.00399
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.03076 -0.02559 -0.02593 0.00354 0.00353
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2.18654 5.88635 -0.93855 0.54087 -1.20005
Cash Taxes Paid 0 0 0 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.10546 0.00803 0.00401 0.00415
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -10.25 0.09152
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -9.62684 -58.5378 -47.3654 -16.9646 -7.68563
Cash From Operating Activities -7.91207 -32.2882 -26.4254 -10.6961 -5.07339
Cash From Operating Activities 0.00732 0.01471 0.00939 0.00301 0.00102
Amortization 0 0.52755 0.39566 0.26377 0.13189
Non-Cash Items 0.36042 8.60641 2.04186 1.7359 1.80638
Cash Interest Paid 0 0 0 0 0.00514
Changes in Working Capital 1.34703 17.101 18.493 4.26576 0.67294
Cash From Investing Activities -10.3195 -10.3215 -9.07393 0
Capital Expenditures -0.06949 -0.07145 -0.07393 0
Cash From Financing Activities 5.36715 44.7635 37.9406 21.8326 11.0506
Financing Cash Flow Items -2.41496 -9.53235
Issuance (Retirement) of Stock, Net 8.02057 44.6747 38.493 22.2454 20.7883
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.23847 0.08883 -0.55241 -0.41284 -0.20532
Foreign Exchange Effects -0.00877 0.03076 -0.04525 -0.05019 -0.01374
Net Change in Cash -2.5537 2.18654 1.1485 2.01235 5.96349
Cash Taxes Paid 0 0 0
Other Investing Cash Flow Items, Total -10.25 -10.25 -9
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Armistice Capital LLC Hedge Fund 2.7101 41995 41995 2022-12-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7614 11799 0 2022-12-31 LOW
Sapirstein (James E) Individual Investor 0.6914 10714 -32143 2023-03-16 HIGH
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.4632 7178 7178 2022-12-31 MED
Romano (Sarah M.) Individual Investor 0.3457 5357 -16072 2023-03-16 MED
Hoffman (David Andrew) Individual Investor 0.2509 3888 -9080 2023-03-16 HIGH
Borkowski (Edward J) Individual Investor 0.2083 3228 -9080 2023-03-16 LOW
Riddell (Alastair) Individual Investor 0.1993 3089 -9080 2023-03-16 HIGH
Casamento (Charles J) Individual Investor 0.1989 3082 -9080 2023-03-16 LOW
Coelho (Mary Theresa) Individual Investor 0.1953 3027 -9079 2023-03-16 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.1408 2182 2182 2022-12-31 MED
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.1315 2038 1752 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0987 1529 1529 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.063 977 0 2023-02-28 LOW
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0626 970 497 2022-12-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.0243 377 0 2022-12-31 LOW
Advisor Group, Inc Investment Advisor 0.0185 286 286 2022-12-31 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 0.0017 27 0 2022-12-31 LOW
U.S. Bancorp Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.0015 24 0 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0014 22 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

First Wave BioPharma, Inc. Company profile

Σχετικά με την First Wave BioPharma, Inc.

Η First Wave BioPharma, Inc., πρώην AzurRx BioPharma, Inc., είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Ασχολείται με την ανάπτυξη στοχευμένων, μη συστηματικών θεραπειών για γαστρεντερικές (GI) ασθένειες. Επικεντρώνεται στην προώθηση ενός αγωγού θεραπευτικής ανάπτυξης που βασίζεται στις δύο τεχνολογίες της: τη νικλοσαμίδη, ένα από του στόματος μικρό μόριο με αντι-ιικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, και το βιολογικό προϊόν adrulipase, ένα ανασυνδυασμένο ένζυμο λιπάσης που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την πέψη των λιπών και άλλων θρεπτικών ουσιών. Το χαρτοφυλάκιο νικλοσαμίδης της Εταιρείας καθοδηγείται από τρία κλινικά προγράμματα: FW-COV, για τις γαστρεντερικές λοιμώξεις COVID-19, FW-UP, για την ελκώδη πρωκτίτιδα (UP) και την ελκώδη πρωκτοσιγμοειδίτιδα και FW-ICI-AC, για την κολίτιδα και τη διάρροια βαθμού 1 και 2 που σχετίζεται με αναστολείς του σημείου ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος σε ασθενείς με προχωρημένη ογκολογία. Προωθεί επίσης το FW-EPI (adrulipase) για τη θεραπεία της εξωκρινής παγκρεατικής ανεπάρκειας (EPI) σε ασθενείς με κυστική ίνωση και χρόνια παγκρεατίτιδα.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

777 Yamato Road
Suite 502
BOCA RATON
FLORIDA 33431
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.17 Price
+0.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,865.70 Price
+0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,969.16 Price
+0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

28,642.60 Price
+0.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου