Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές First Reit - AW9Usg CFD

  0.2591
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0068
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021416 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.07)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021416%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000502 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.10)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000502%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  First Real Estate Investment Trust ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.2591
  Άνοιγμα* 0.2591
  Μεταβολή 1 έτους* N/A
  Εύρος ημέρας* 0.2591 - 0.2591
  Εύρος 52 εβδ. 0.21-0.29
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 995.96K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 24.68M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 551.06M
  Αναλογία P/E 17.35
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.08B
  Έσοδα 111.48M
  EPS 0.02
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.79
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 0.2591 0.0000 0.00% 0.2591 0.2640 0.2591
  Feb 16, 2024 0.2591 0.0000 0.00% 0.2591 0.2640 0.2591
  Feb 14, 2024 0.2591 0.0000 0.00% 0.2591 0.2591 0.2541
  Feb 9, 2024 0.2591 0.0050 1.97% 0.2541 0.2591 0.2541
  Feb 8, 2024 0.2591 0.0050 1.97% 0.2541 0.2591 0.2541
  Feb 7, 2024 0.2591 0.0000 0.00% 0.2591 0.2591 0.2541
  Feb 6, 2024 0.2591 0.0000 0.00% 0.2591 0.2591 0.2591
  Feb 1, 2024 0.2591 0.0000 0.00% 0.2591 0.2591 0.2541
  Jan 31, 2024 0.2591 0.0050 1.97% 0.2541 0.2591 0.2541
  Jan 30, 2024 0.2591 0.0000 0.00% 0.2591 0.2591 0.2541
  Jan 26, 2024 0.2591 0.0000 0.00% 0.2591 0.2591 0.2591
  Jan 25, 2024 0.2591 -0.0049 -1.86% 0.2640 0.2640 0.2591
  Jan 24, 2024 0.2591 0.0000 0.00% 0.2591 0.2640 0.2591
  Jan 23, 2024 0.2591 0.0000 0.00% 0.2591 0.2591 0.2591
  Jan 19, 2024 0.2591 0.0000 0.00% 0.2591 0.2591 0.2591
  Jan 18, 2024 0.2640 0.0049 1.89% 0.2591 0.2640 0.2591
  Jan 17, 2024 0.2640 0.0049 1.89% 0.2591 0.2640 0.2591
  Jan 11, 2024 0.2640 0.0049 1.89% 0.2591 0.2640 0.2591
  Jan 5, 2024 0.2591 0.0000 0.00% 0.2591 0.2591 0.2591
  Jan 4, 2024 0.2640 0.0049 1.89% 0.2591 0.2640 0.2591

  First Reit Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, February 27, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  First Real Estate Investment Trust
  First Real Estate Investment Trust

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  First Real Estate Investment Trust
  First Real Estate Investment Trust

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  First Real Estate Investment Trust
  First Real Estate Investment Trust

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 19, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:30

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  First Real Estate Investment Trust Annual Shareholders Meeting
  First Real Estate Investment Trust Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 111.275 102.346 79.619 115.297 116.198
  Έσοδα 111.275 102.346 79.619 115.297 116.198
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13.471 11.551 11.98 14.234 13.669
  Ακαθάριστο Εισόδημα 97.804 90.795 67.639 101.063 102.529
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 35.058 29.578 34.073 33.262 35.891
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 19.157 16.889 16.388 17.863 20.975
  Other Operating Expenses, Total 1.717 2.244 5.705 1.165 1.247
  Λειτουργικά Έσοδα 76.217 72.768 45.546 82.035 80.307
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -24.263 3.042 -403.778 -6.647 -5.532
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 51.954 75.81 -358.232 75.388 74.775
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 33.585 63.113 -352.41 48.916 75.875
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 33.585 63.113 -352.41 48.916 75.875
  Καθαρά Κέρδη 33.585 63.113 -352.41 48.916 75.875
  Total Adjustments to Net Income -2.576 -3.205 -3.417 -3.408 -3.408
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 31.009 59.908 -355.827 45.508 72.467
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 31.009 59.908 -355.827 45.508 72.467
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 31.009 59.908 -355.827 45.508 72.467
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1981.55 1499.38 802.634 793.376 785.322
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01565 0.03996 -0.44332 0.05736 0.09228
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02618 0.02581 0.04094 0.08544 0.08547
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01588 0.03934 -0.44332 0.05736 0.09228
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.713 -1.106
  Άλλο, Καθαρό 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 53.989 57.488 53.787 63.413 38.933
  Έσοδα 53.989 57.488 53.787 63.413 38.933
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6.777 7.151 6.32 6.146 5.405
  Ακαθάριστο Εισόδημα 47.212 50.337 47.467 57.267 33.528
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18.992 19.522 15.536 14.22 15.358
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 10.981 10.881 8.276 8.439 8.646
  Other Operating Expenses, Total 1.234 0.777 0.94 0.741 1.307
  Λειτουργικά Έσοδα 34.997 37.966 38.251 49.193 23.575
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.67 -14.492 -9.771 1.344 1.698
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 27.327 23.474 28.48 50.537 25.273
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 19.457 13.923 19.662 43.94 19.173
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 19.457 13.923 19.662 43.94 19.173
  Καθαρά Κέρδη 19.457 13.923 19.662 43.94 19.173
  Total Adjustments to Net Income -0.822 -1.094 -1.482 -1.515 -1.69
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 18.635 12.829 18.18 42.425 17.483
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 18.635 12.829 18.18 42.425 17.483
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 18.635 12.829 18.18 42.425 17.483
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2063.78 2055.96 1907.14 1632.9 1365.87
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00903 0.00624 0.00953 0.02598 0.0128
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01232 0.0131 0.01308 0.01296 0.01285
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00903 0.00645 0.00953 0.02539 0.0128
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.713 -1.106
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 52.02 87.06 65.197 84.834 65.008
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46.103 51.203 19.292 32.98 27.784
  Μετρητά & Ισοδύναμα 46.103 51.203 19.292 32.98 27.758
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.027 32.488 45.028 48.833 32.391
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.432 1.381 14.797 19.7 27.034
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.89 3.369 0.877 3.021 4.833
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1198.62 1049.54 1004.91 1427.14 1438.77
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1145.34 962.447 939.67 1340.78 1345.3
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0 0 27.035
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.248 0 1.467 1.368
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 21.191 127.161 223.444 44.056 150.76
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 8.426 8.24 8.345 8.39 8.38
  Payable/Accrued 6.568 10.648 0.199 0.182 0.147
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.453 99.258 195.345 0 109.658
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.744 9.015 19.555 35.484 32.575
  Σύνολο Οφειλών 533.263 397.715 540.938 571.422 569.621
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 449.613 249.953 293.66 486.41 386.761
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 449.613 249.953 293.66 486.41 386.761
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 50.755 20.601 19.968 39.703 31.85
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 11.704 0 3.866 1.253 0.25
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 665.362 651.82 463.97 855.714 869.153
  Κοινή Μετοχή 387.986
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 418.876
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 665.362 651.82 463.97 855.714 62.291
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1198.62 1049.54 1004.91 1427.14 1438.77
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2058.58 1613.03 807.206 725.158 716.799
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 0.026
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.014 0.028 0.041 0.055 0.068
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 62.528 52.02 82.804 87.06 76.276
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 55.088 46.103 78.954 51.203 36.612
  Μετρητά & Ισοδύναμα 55.088 46.103 78.824 51.203 36.612
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.13
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.08 5.027 2.42 32.488 39.139
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.08 5.027 2.42 32.488 39.139
  Προπληρωθέντα Εξοδα
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1214.84 1198.62 1298.16 1049.54 1016.51
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.008 0.014 0.021 0.028 0.035
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1150.75 1145.34 1215.33 962.447 940.197
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.56 1.248
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 19.627 21.191 282.517 127.161 123.424
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί
  Payable/Accrued 14.45 14.994 20.298 18.888 15.348
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.948 1.453 252.439 99.258 98.594
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.229 4.744 9.78 9.015 9.482
  Σύνολο Οφειλών 540.122 533.263 543.258 397.715 391.419
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 458.884 449.613 203.4 249.953 248.027
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 458.884 449.613 203.4 249.953 248.027
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 50.701 50.755 50.949 20.601 19.968
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.91 11.704 6.392 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 674.72 665.362 754.902 651.82 625.089
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 674.72 665.362 754.902 651.82 625.089
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1214.84 1198.62 1298.16 1049.54 1016.51
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2067.79 2058.58 2050.91 1613.03 1606.63
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.36 0.89 1.43 3.369 0.525
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 33.585 63.113 -358.232 75.388 74.775
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 93.08 66.204 50.4 100.076 73.338
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 45.741 10.597 422.599 29.313 30.554
  Cash Taxes Paid 5.323 4.421 13.721 18.756 18.611
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 14.672 10.646 17.918 14.323 16.949
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 13.74 -7.519 -13.981 -4.638 -31.991
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 8.118 5.615 1.02 1.162 0.418
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 8.118 5.615 1.02 1.162 0.486
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -102.651 -40.077 -65.108 -96.016 -61.739
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -50.899 138.869 -21.335 -17.731 -20.357
  Total Cash Dividends Paid -49.489 -38.168 -43.773 -68.285 -65.382
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.263 -140.778 0 -10 24
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5.1 31.911 -13.688 5.222 12.017
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0 -0.068
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.014 0.013 0.014 0.013
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -3.647 0.169
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 33.585 19.662 63.113 25.273 -358.232
  Cash From Operating Activities 93.08 63.321 66.204 25.506 50.4
  Cash From Operating Activities 0.014 0.007 0.013 0.006 0.014
  Non-Cash Items 45.741 18.962 10.597 8.581 422.599
  Cash Taxes Paid 5.323 2.309 4.421 5.649 13.721
  Cash Interest Paid 14.672 5.644 10.646 6.006 17.918
  Changes in Working Capital 13.74 24.69 -7.519 -8.354 -13.981
  Cash From Investing Activities 8.118 4.062 5.615 -0.386 1.02
  Capital Expenditures
  Other Investing Cash Flow Items, Total 8.118 4.062 5.615 -0.386 1.02
  Cash From Financing Activities -102.651 -37.085 -40.077 -7.8 -65.108
  Financing Cash Flow Items -50.899 -13.941 138.869 149.978 -21.335
  Total Cash Dividends Paid -49.489 -22.35 -38.168 -17.223 -43.773
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.263 -0.794 -140.778 -140.555 0
  Net Change in Cash -5.1 27.621 31.911 17.32 -13.688
  Foreign Exchange Effects -3.647 -2.677 0.169
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  OUE Lippo Healthcare Limited Corporation 32.7177 677997828 0 2023-08-07 LOW
  First REIT Management Limited Investment Advisor 9.2887 192487364 4473947 2023-08-07 LOW
  OUE Ltd Corporation 2.5803 53471217 0 2023-07-28 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5076 31240721 -5650526 2023-09-30 LOW
  Sng (Kay Boon Terence) Individual Investor 1.036 21469000 -2147900 2023-03-02 LOW
  iFAST Financial Pte. Ltd. Corporation 1.0286 21314419 4382152 2023-03-02 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9979 20678815 -7600097 2022-12-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8578 17775479 64600 2023-09-30 LOW
  Nikko Asset Management Asia Limited Investment Advisor 0.2877 5960914 -9200 2023-09-30 MED
  Lim (Chee Yew) Individual Investor 0.2799 5800000 0 2023-03-02 LOW
  Lechner (Martin) Individual Investor 0.2797 5796900 796900 2023-09-18 LOW
  Tiger Brokers (Singapore) Pte. Ltd. Corporation 0.244 5056430 5056430 2023-03-02 MED
  Herng (Chia Hock) Individual Investor 0.2413 5000000 5000000 2023-03-02
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1279 2650488 -49900 2023-09-30 LOW
  1741 Fund Solutions AG Investment Advisor 0.0994 2060000 0 2023-08-31 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.0975 2021257 0 2023-09-30 LOW
  Lippo Capital Group Limited Corporation 0.0794 1644588 0 2023-03-02 LOW
  Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.062 1284500 0 2022-12-31 LOW
  DBX Advisors LLC. Investment Advisor 0.0434 899700 22500 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0248 513799 0 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  First Reit Company profile

  Σχετικά με την First Reit

  Το First Real Estate Investment Trust (το Trust) είναι ένα επενδυτικό καταπίστευμα ακινήτων υγειονομικής περίθαλψης (REIT) με έδρα τη Σιγκαπούρη. Το Trust επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και την υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την Ασία. Το Trust δραστηριοποιείται στην Ινδονησία, τη Σιγκαπούρη και τη Νότια Κορέα. Το χαρτοφυλάκιο της Trust αποτελείται από 20 ακίνητα. Τα ακίνητα της Trust περιλαμβάνουν τα Siloam Hospitals Lippo Village, Siloam Hospitals Kebon Jeruk, Siloam Hospitals Surabaya, Imperial Aryaduta Hotel & Country Club, Mochtar Riady Comprehensive Cancer Centre, Siloam Hospitals Lippo Cikarang, Siloam Hospitals Manado & Hotel Aryaduta Manado και Siloam Hospitals. Η First REIT Management Limited είναι ο διαχειριστής της εταιρείας.

  Industry: Healthcare REITs

  333 Orchard Road
  #33-02
  238867
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0161%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0380%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου