Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές First Quantum Minerals Ltd. - FMca CFD

  11.86
  2.33%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.08
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025596 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.86)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025596%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003678 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.70)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003678%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα CAD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Canada
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  First Quantum Minerals Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 11.59
  Άνοιγμα* 11.42
  Μεταβολή 1 έτους* -56.66%
  Εύρος ημέρας* 11.42 - 12.02
  Εύρος 52 εβδ. 9.31-39.13
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.71M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 72.17M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.63B
  Αναλογία P/E 10.51
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 693.60M
  Έσοδα 9.53B
  EPS 1.19
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.9695
  Beta 1.93
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 12, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 20, 2024 11.59 -0.32 -2.69% 11.91 12.02 11.53
  Feb 16, 2024 12.10 0.23 1.94% 11.87 12.24 11.87
  Feb 15, 2024 11.87 -0.04 -0.34% 11.91 12.10 11.76
  Feb 14, 2024 11.67 -0.06 -0.51% 11.73 11.73 11.33
  Feb 13, 2024 11.61 -0.16 -1.36% 11.77 11.79 11.26
  Feb 12, 2024 12.05 0.04 0.33% 12.01 12.32 11.94
  Feb 9, 2024 12.04 -0.02 -0.17% 12.06 12.12 11.90
  Feb 8, 2024 12.20 0.12 0.99% 12.08 12.39 11.93
  Feb 7, 2024 12.08 -0.29 -2.34% 12.37 12.53 11.92
  Feb 6, 2024 12.47 0.24 1.96% 12.23 12.58 12.12
  Feb 5, 2024 12.29 0.20 1.65% 12.09 12.33 11.91
  Feb 2, 2024 12.35 -0.12 -0.96% 12.47 12.68 12.06
  Feb 1, 2024 12.59 0.24 1.94% 12.35 13.18 12.30
  Jan 31, 2024 12.18 -0.35 -2.79% 12.53 12.93 12.11
  Jan 30, 2024 12.79 0.29 2.32% 12.50 12.88 12.42
  Jan 29, 2024 12.66 0.14 1.12% 12.52 12.67 12.30
  Jan 26, 2024 12.67 0.36 2.92% 12.31 12.73 12.31
  Jan 25, 2024 12.45 -0.06 -0.48% 12.51 12.75 12.25
  Jan 24, 2024 12.41 -0.31 -2.44% 12.72 12.81 12.12
  Jan 23, 2024 12.57 0.54 4.49% 12.03 12.75 12.03

  First Quantum Minerals Ltd. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, April 23, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  CA

  Γεγονός

  Q1 2024 First Quantum Minerals Ltd Earnings Release
  Q1 2024 First Quantum Minerals Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 3, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:00

  Χώρα

  CA

  Γεγονός

  First Quantum Minerals Ltd Annual Shareholders Meeting
  First Quantum Minerals Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 7626 7212 5070 4067 3966
  Έσοδα 7626 7212 5070 4067 3966
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5426 4650 3993 3277 2988
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2200 2562 1077 790 978
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5385 4635 4380 3618 3157
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 136 118 99 82 74
  Έρευνα & Ανάπτυξη 26 20 15 19 26
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -228 -234 270 107 64
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 65 5 126 0
  Other Operating Expenses, Total 25 16 -2 7 5
  Λειτουργικά Έσοδα 2241 2577 690 449 809
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -504 -585 -663 -234 -4
  Άλλο, Καθαρό -268 -91 5 -196 -14
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1469 1901 32 19 791
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1149 1089 -224 -51 508
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -115 -257 44 -6 -67
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1034 832 -180 -57 441
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 1034 832 -180 -57 441
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1034 832 -180 -57 441
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1034 832 -180 -57 441
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1034 832 -180 -57 441
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 692.987 691.712 688.469 687.596 689.387
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.49209 1.20281 -0.26145 -0.0829 0.6397
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.12178 0.00792 0.00786 0.0077 0.00733
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.49209 1.25664 -0.25673 0.03621 0.6397
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 2029 1651 1558 1832 1727
  Έσοδα 2029 1651 1558 1832 1727
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1369 1386 1278 1471 1425
  Ακαθάριστο Εισόδημα 660 265 280 361 302
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1444 1399 1333 1518 1438
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 39 33 33 40 35
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6 5 6 9 9
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -6 -23 13 21 -32
  Other Operating Expenses, Total 5 -2 3 -23 1
  Λειτουργικά Έσοδα 585 252 225 314 289
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -138 -142 -130 -126 -118
  Άλλο, Καθαρό -5 13 4 -77 -25
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 442 123 99 111 146
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 375 100 74 117 112
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -50 -7 1 0 1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 325 93 75 117 113
  Καθαρά Κέρδη 325 93 75 117 113
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 325 93 75 117 113
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 325 93 75 117 113
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 325 93 75 117 113
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 693.916 693.517 693.681 693.947 692.582
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.46836 0.1341 0.10812 0.1686 0.16316
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.09822 0 0.11809 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.50626 0.1341 0.10812 0.1686 0.16316
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 31
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4169 3933 3108 3152 3264
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1688 1859 950 1138 1255
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1688 1859 950 1138 1255
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 890 622 737 512 658
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 491 466 583 369 241
  Συνολικό Απόθεμα 1458 1314 1333 1367 1196
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 133 138 88 135 155
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 25080 25270 24236 24747 23537
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 19053 19283 19468 19972 19098
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 28819 27938 27048 26420 24677
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9766 -8655 -7580 -6448 -5579
  Υπεραξία, Καθαρό 237 237 237 237 237
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 519 644 349 396 109
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 439 554 530 401 229
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1738 1678 2435 2523 1644
  Payable/Accrued 771 719 762 737 731
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 36 615 467
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 575 313 871 838 174
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 392 646 766 333 272
  Σύνολο Οφειλών 14179 15252 15367 15297 14030
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 6805 7599 7452 7360 7111
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 6805 7599 7452 7360 7111
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 857 804 595 609 790
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1336 1476 1166 1212 1215
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3443 3695 3719 3593 3270
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10901 10018 8869 9450 9507
  Κοινή Μετοχή 5492 6688 5642 5642 5642
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο -930 101 87 75
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 5468 4522 3695 3880 3942
  Treasury Stock - Common -190 -114 -114 -125
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -59 -72 -455 -45 -27
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 25080 25270 24236 24747 23537
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 692.505 691.102 690.317 689.401 689.391
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 663 619 544 589 600
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3608 3316 3554 4169 3866
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1265 1089 1133 1688 1789
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1265 1089 1133 1688 1789
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 683 553 769 890 445
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 357 246 486 491 170
  Συνολικό Απόθεμα 1463 1460 1485 1458 1451
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 197 214 167 133 181
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 24841 24272 24495 25080 24966
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 19279 19022 19059 19053 19189
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 29654 29312 29064 28819 28675
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -10375 -10290 -10005 -9766 -9486
  Υπεραξία, Καθαρό 237 237 237 237 237
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 703 674 666 663 659
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 546 547 522 519 577
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 468 476 457 439 438
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1951 1952 1662 1738 1590
  Payable/Accrued 838 774 693 771 729
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 10 211 35 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 808 663 578 575 572
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 295 304 356 392 289
  Σύνολο Οφειλών 13146 12820 13614 14179 14156
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 6084 5865 6300 6805 6546
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 6084 5865 6300 6805 6546
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 893 866 867 857 903
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 876 734 1335 1336 1531
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3342 3403 3450 3443 3586
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11695 11452 10881 10901 10810
  Κοινή Μετοχή 5412 5446 5464 5492 5517
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 6342 6065 5476 5468 5351
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -59 -59 -59 -59 -58
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 24841 24272 24495 25080 24966
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 693.599 693.191 692.505 692.505 692.44
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο
  Treasury Stock - Common
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1149 1089 -224 -51 508
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2334 2885 1613 889 1980
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1230 1174 1217 907 864
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 846 1189 1136 739 424
  Cash Taxes Paid 548 455 313 251 285
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 472 525 628 569 468
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -891 -567 -516 -706 184
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1170 -1098 -673 -1920 -2752
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1167 -995 -610 -1455 -2143
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3 -103 -63 -465 -609
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1331 -841 -543 766 880
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -668 -318 -655 -169 -37
  Total Cash Dividends Paid -75 -5 -5 -5 -5
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -588 -518 117 940 922
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2 -1 -6 0 -22
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -169 945 391 -265 86
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 74 1149 1032 920 452
  Cash From Operating Activities 300 2334 2095 1570 666
  Cash From Operating Activities 271 1230 903 583 295
  Non-Cash Items 154 846 671 526 404
  Cash Taxes Paid 43 548 506 432 208
  Cash Interest Paid 120 472 382 241 157
  Changes in Working Capital -199 -891 -511 -459 -485
  Cash From Investing Activities -256 -1170 -858 -565 -283
  Capital Expenditures -265 -1167 -850 -554 -279
  Other Investing Cash Flow Items, Total 9 -3 -8 -11 -4
  Cash From Financing Activities -632 -1331 -1305 -1037 -294
  Financing Cash Flow Items -115 -668 -388 -250 -130
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -517 -588 -842 -784 -164
  Foreign Exchange Effects -1 -2 -2 -2 0
  Net Change in Cash -589 -169 -70 -34 89
  Total Cash Dividends Paid -75 -75 -3
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Jiangxi Copper Corporation Limited Corporation 18.2876 126842671 0 2023-03-14 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 12.7445 88396076 13556670 2023-07-31 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 6.2305 43214721 2392970 2023-09-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.7845 40121053 218434 2023-08-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2659 15716503 1403 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8872 13089862 115454 2023-08-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3377 9278002 -330691 2023-09-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.2622 8754570 3804836 2023-09-30 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.2242 8491055 -9425 2023-09-30 LOW
  RWC Asset Advisors (US) LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1062 7672818 -1950208 2023-09-30 MED
  RBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor 1.1049 7663306 -230425 2023-09-30 LOW
  Fidelity International Investment Advisor 1.0045 6967293 15344 2023-09-30 LOW
  CPP Investment Board Pension Fund 0.9307 6455000 5834000 2023-03-31 LOW
  RBC Global Asset Management Inc. Investment Advisor 0.9266 6427044 78877 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8726 6052101 -6036 2023-09-30 LOW
  Pascall (Philip K R) Individual Investor 0.8597 5962726 0 2023-06-08 LOW
  Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 0.7199 4993045 -4897650 2023-06-30 MED
  Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6198 4299238 32397 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.5513 3824093 -1706935 2022-12-31 LOW
  Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.52 3606407 16788 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  First Quantum Minerals Company profile

  Σχετικά με την First Quantum Minerals Ltd.

  Η First Quantum Minerals Ltd. είναι μια εταιρεία με έδρα τον Καναδά που δραστηριοποιείται στην παραγωγή χαλκού, νικελίου, χρυσού, αργύρου, ψευδαργύρου και οξέος, καθώς και σε συναφείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της ανάπτυξης. Η εταιρεία διαθέτει λειτουργούντα ορυχεία στη Ζάμπια, τον Παναμά, τη Φινλανδία, την Τουρκία, την Ισπανία, την Αυστραλία και τη Μαυριτανία. Αναπτύσσει το έργο Taca Taca χαλκού-χρυσού-μολυβδαινίου στην Αργεντινή και διερευνά το κοίτασμα χαλκού Haquira στο Περού. Τα λειτουργούντα ορυχεία της περιλαμβάνουν τα ορυχεία Cobre Panama, Kansanshi, Sentinel, Cobre Las Cruces, Guelb Moghrein, Cayeli, Ravensthorpe και Pyhasalmi. Το Cobre Panama βρίσκεται στην επαρχία Colon, περίπου 120 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης του Παναμά. Το ορυχείο χαλκού-χρυσού Kansanshi βρίσκεται στη βορειοδυτική επαρχία της Ζάμπια. Το ανοιχτό ορυχείο χαλκού Sentinel βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα δυτικά του Solwezi στη Βορειοδυτική Επαρχία της Ζάμπια. Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης το έργο νικελίου Enterprise, το οποίο βρίσκεται περίπου 12 χιλιόμετρα μακριά από το ορυχείο χαλκού Sentinel.

  Industry: Copper Ore Mining

  Suite 2600,
  Three Bentall Centre
  VANCOUVER
  BRITISH COLUMBIA V7X 1L3
  CA

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0066%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0285%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου