Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές First Majestic Silver Corp. - AG CFD

7.41
1.93%
0.06
Χαμηλό: 7.25
Υψηλό: 7.46
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.27
Άνοιγμα* 7.27
Μεταβολή 1 έτους* -47.09%
Εύρος ημέρας* 7.25 - 7.46
Εύρος 52 εβδ. 8.04-18.41
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.05M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.74M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.64B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 272.58M
Έσοδα 856.87M
EPS -0.60
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.29747
Beta 0.88
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 20, 2023 7.41 0.03 0.41% 7.38 7.46 7.21
Mar 17, 2023 7.28 0.37 5.35% 6.91 7.39 6.91
Mar 16, 2023 6.88 -0.01 -0.15% 6.89 6.99 6.72
Mar 15, 2023 6.88 -0.28 -3.91% 7.16 7.19 6.74
Mar 14, 2023 6.96 0.20 2.96% 6.76 6.98 6.59
Mar 13, 2023 6.76 0.32 4.97% 6.44 6.86 6.44
Mar 10, 2023 6.08 -0.04 -0.65% 6.12 6.31 6.05
Mar 9, 2023 5.99 0.01 0.17% 5.98 6.06 5.92
Mar 8, 2023 5.91 -0.22 -3.59% 6.13 6.17 5.82
Mar 7, 2023 6.11 -0.18 -2.86% 6.29 6.31 6.04
Mar 6, 2023 6.40 -0.02 -0.31% 6.42 6.55 6.35
Mar 3, 2023 6.51 0.18 2.84% 6.33 6.51 6.27
Mar 2, 2023 6.26 0.09 1.46% 6.17 6.28 6.13
Mar 1, 2023 6.26 0.14 2.29% 6.12 6.29 6.09
Feb 28, 2023 6.07 0.12 2.02% 5.95 6.11 5.92
Feb 27, 2023 6.03 0.02 0.33% 6.01 6.10 5.91
Feb 24, 2023 5.94 -0.54 -8.33% 6.48 6.50 5.87
Feb 23, 2023 6.77 -0.10 -1.46% 6.87 6.98 6.71
Feb 22, 2023 6.93 0.05 0.73% 6.88 6.94 6.82
Feb 21, 2023 6.94 -0.15 -2.12% 7.09 7.16 6.90

First Majestic Silver Corp. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 584.117 363.876 363.944 300.929 252.288
Έσοδα 584.117 363.876 363.944 300.929 252.288
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 482.698 248.71 229.222 219.162 159.265
Ακαθάριστο Εισόδημα 101.419 115.166 134.722 81.767 93.023
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 542.058 323.519 395.93 550.196 323.284
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 37.683 31.232 33.489 27.948 24.756
Depreciation / Amortization 1.67 1.878 67.22 94.522 78.077
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1.165 6.319 -3.243 1.874 -4.314
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 9.116 13.797 61.663 204.581 65.5
Λειτουργικά Έσοδα 42.059 40.357 -31.986 -249.267 -70.996
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -13.001 -7.927 -3.918 -11.657 -2.849
Άλλο, Καθαρό -3.808 -2.701 -3.12 -2.123 -1.456
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 25.25 29.729 -39.024 -263.047 -75.301
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.923 23.087 -40.474 -204.164 -53.272
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.923 23.087 -40.474 -204.164 -53.272
Καθαρά Κέρδη -4.923 23.087 -40.474 -204.164 -53.272
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.923 23.087 -40.474 -204.164 -53.272
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.923 23.087 -40.474 -204.164 -53.272
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.923 23.087 -40.474 -204.164 -53.272
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 244.75 215.879 201.615 183.65 165.294
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.02011 0.10694 -0.20075 -1.1117 -0.32229
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0041 0.15658 -0.00195 -0.38762 -0.06472
Other Operating Expenses, Total 12.056 21.583 7.579 2.109
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 156.838 204.876 124.646 154.073 100.522
Έσοδα 156.838 204.876 124.646 154.073 100.522
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 141.769 164.514 121.128 124.65 72.406
Ακαθάριστο Εισόδημα 15.069 40.362 3.518 29.423 28.116
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 159.329 181.669 135.557 137.719 87.113
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.703 9.45 8.876 9.262 10.095
Depreciation / Amortization 0.401 0.397 0.406 0.407 0.46
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.709 -0.262 1.676 -0.782 -1.797
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 5.085 0.127 1.823 2.081
Other Operating Expenses, Total 3.165 2.485 3.344 2.359 3.868
Λειτουργικά Έσοδα -2.491 23.207 -10.911 16.354 13.409
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.285 -2.17 -8.009 1.288 -4.11
Άλλο, Καθαρό -1.673 -1.109 -0.881 -1.086 -0.732
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.449 19.928 -19.801 16.556 8.567
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7.285 -3.971 -18.406 15.599 1.855
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7.285 -3.971 -18.406 15.599 1.855
Καθαρά Κέρδη 7.285 -3.971 -18.406 15.599 1.855
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7.285 -3.971 -18.406 15.599 1.855
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7.285 -3.971 -18.406 15.599 1.855
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7.285 -3.971 -18.406 15.599 1.855
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 262.59 256.938 256.364 245.838 225.773
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02774 -0.01546 -0.0718 0.06345 0.00822
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0079 0.0049 0.006 0.0045 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02774 -0.00259 -0.07147 0.07044 0.01421
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 397.207 356.046 242.979 166.274 170.658
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 264.412 274.897 175.515 63.433 129.467
Cash 237.926 207.132 161.268 40.352 77.411
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.486 67.765 14.247 23.081 52.056
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 54.26 45.912 33.932 66.246 20.855
Accounts Receivable - Trade, Net 7.729 4.271 3.503 4.671 4.038
Total Inventory 60.613 32.512 30.517 32.468 18.858
Prepaid Expenses 5.352 2.725 2.033 2.089 1.478
Total Assets 2124.99 1237.52 1027.92 926.11 781.441
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1526.99 782.28 712.064 686.697 566.198
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2438.17 1705.49 719.184 667.809 512.957
Accumulated Depreciation, Total -1154.06 -1040.76 -470.511 -416.725 -320.905
Other Long Term Assets, Total 200.218 83.89 53.33 54.402 44.585
Total Current Liabilities 172.822 101.626 71.853 58.137 54.375
Accounts Payable 41.827 31.262 23.984 26.42 18.281
Accrued Expenses 65.122 44.74 35.139 23.763 17.286
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 11.95 16.333 8.095 4.185 16.618
Other Current Liabilities, Total 40.206 9.291 4.635 3.769 2.19
Total Liabilities 714.018 387.281 365.603 331.537 198.956
Total Long Term Debt 209.144 156.95 169.659 151.174 24.456
Long Term Debt 181.108 141.733 154.643 148.231 19.305
Capital Lease Obligations 28.036 15.217 15.016 2.943 5.151
Deferred Income Tax 150.836 48.729 78.888 90.643 103.394
Other Liabilities, Total 181.216 79.976 45.203 31.583 16.731
Total Equity 1410.97 850.236 662.321 594.573 582.485
Common Stock 1659.78 1087.14 933.182 827.622 636.672
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -246.368 -263.48 -287.493 -249.364 -51.183
Other Equity, Total -2.442 26.577 16.632 16.315 -3.004
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2124.99 1237.52 1027.92 926.11 781.441
Total Common Shares Outstanding 260.051 221.965 208.112 193.873 165.824
Other Current Assets, Total 12.57 0 0.982 2.038
Note Receivable - Long Term 0.572 15.301 19.551 18.737
Payable/Accrued 13.717
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 351.085 397.207 400.123 409.242 329.738
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 220.88 264.412 216.292 264.927 233.365
Cash 237.926 192.81 227.109 169.818
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 28.079 26.486 23.482 37.818 63.547
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 42.488 54.26 62.918 85.432 52.036
Accounts Receivable - Trade, Net 10.377 7.729 5.54 8.989 3.78
Total Inventory 65.368 60.613 71.76 52.223 36.079
Prepaid Expenses 9.589 5.352 5.487 6.2 4.826
Other Current Assets, Total 12.76 12.57 43.666 0.46 3.432
Total Assets 2133.42 2124.99 2051.49 2032.33 1234.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1541.22 1526.99 1504.07 1477.48 808.561
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2501.58 2438.17 2328.71 2288.87 1740.95
Accumulated Depreciation, Total -1185.19 -1154.06 -1118.15 -1085.92 -1058.11
Note Receivable - Long Term 7.902 0.572 0.58 0.595 17.036
Other Long Term Assets, Total 233.213 200.218 146.716 145.014 79.363
Total Current Liabilities 156.668 172.822 137.646 132.967 96.903
Accounts Payable 28.736 41.827 34.053 34.069 18.523
Accrued Expenses 80.25 65.122 64.044 57.164 50.821
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 12.147 11.95 11.198 10.926 15.344
Other Current Liabilities, Total 35.535 53.923 28.351 30.808 12.215
Total Liabilities 695.423 714.018 659.083 632.694 375.551
Total Long Term Debt 209.98 209.144 212.316 181.679 157.586
Long Term Debt 183.225 181.108 186.39 154.665 143.314
Capital Lease Obligations 26.755 28.036 25.926 27.014 14.272
Deferred Income Tax 141.744 150.836 122.866 130.094 43.505
Other Liabilities, Total 187.031 181.216 186.255 187.954 77.557
Total Equity 1437.99 1410.97 1392.41 1399.64 859.147
Common Stock 1677.08 1659.78 1620.42 1602.14 1097.14
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -238.189 -246.368 -240.518 -222.693 -259.193
Other Equity, Total -0.893 -2.442 12.5 20.185 21.2
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2133.42 2124.99 2051.49 2032.33 1234.7
Total Common Shares Outstanding 261.384 260.051 256.502 255.218 222.804
Μετρητά & Ισοδύναμα 192.801
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -4.923 23.087 -40.474 -204.164 -53.272
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 68.723 79.713 140.025 33.262 70.451
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 118.283 56.283 67.22 94.522 78.077
Μη Χρηματικά Στοιχεία 15.385 27.973 82.169 171.203 56.181
Cash Taxes Paid 76.528 4.799 6.217 7.132 6.116
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4.326 4.2 5.686 4.471 2.779
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -60.022 -27.63 31.11 -28.299 -10.535
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -180.753 -127.115 -116.934 -117.041 -75.928
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -188.967 -114.49 -118.608 -111.308 -75.512
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 8.214 -12.625 1.674 -5.733 -0.416
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 111.817 116.574 87.68 25.443 -8.652
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.326 -4.2 -5.686 -4.471 -2.779
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 88.425 138.449 98.579 2.557 5.74
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 31.648 -17.675 -5.213 27.357 -11.613
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.439 0.397 1.225 -2.792 3.221
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.652 69.569 111.996 -61.128 -10.908
Total Cash Dividends Paid -3.93
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 7.285 -4.923 -0.952 17.454 1.855
Cash From Operating Activities -18.984 68.723 -21.089 -9.101 7.431
Cash From Operating Activities 30.957 118.283 74.608 45.08 15.805
Non-Cash Items -19.281 15.385 0.109 19.787 13.469
Cash Taxes Paid 27.473 76.528 72.027 56.644 9.932
Cash Interest Paid 0.252 4.326 4.195 2.432 1.759
Changes in Working Capital -37.945 -60.022 -94.854 -91.422 -23.698
Cash From Investing Activities -39.779 -180.753 -121.014 -59.574 -46.264
Capital Expenditures -38.324 -188.967 -131.436 -85.388 -44.222
Other Investing Cash Flow Items, Total -1.455 8.214 10.422 25.814 -2.042
Cash From Financing Activities 12.152 111.817 97.153 55.242 1.276
Financing Cash Flow Items -0.252 -4.326 -4.195 -2.432 -1.759
Issuance (Retirement) of Stock, Net 15.424 88.425 80.275 62.332 4.363
Issuance (Retirement) of Debt, Net -3.02 31.648 23.74 -3.526 -1.328
Foreign Exchange Effects 1.486 -0.439 -0.818 1.964 0.663
Net Change in Cash -45.125 -0.652 -45.768 -11.469 -36.894
Total Cash Dividends Paid -3.93 -2.667 -1.132
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 9.9913 26271731 -39433 2023-02-28 LOW
ETF Managers Group, LLC Investment Advisor 3.7979 9986328 -1055243 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9981 7883317 184145 2022-12-31 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 1.8911 4972625 490195 2022-12-31 LOW
Neumeyer (Keith) Individual Investor 1.5599 4101602 11500 2023-03-03 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7926 2083980 -2008782 2022-12-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.7726 2031532 -353414 2022-12-31 MED
Deer Park Road Management Company, LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.7055 1855000 0 2022-12-31 LOW
Sprott Mining Inc Corporation 0.7035 1849841 -19315400 2022-12-31 MED
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.6919 1819269 884477 2022-12-31 HIGH
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.6224 1636472 893421 2022-12-31 HIGH
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6204 1631298 190022 2022-12-31 LOW
Baker Steel Capital Managers LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.5402 1420500 0 2022-12-31 HIGH
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.5237 1376954 176526 2022-12-31 HIGH
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4344 1142125 850700 2022-12-31 MED
DWS Investment Management Americas, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3406 895707 340764 2022-12-31 LOW
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Bank and Trust 0.31 815253 6189 2022-12-31 LOW
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.2936 772018 -140764 2022-12-31 HIGH
KONTOR STÖWER Asset Management GmbH Investment Advisor 0.2931 770700 0 2023-01-31 LOW
Sprott Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.2927 769532 -14780 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Silver Mining

Suite 1805
925 West Georgia Street
V6C 3L2

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,302.55 Price
+0.590% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

68.95 Price
+1.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0219%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0000%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.40 Price
+4.940% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00405

Gold

1,964.14 Price
-0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0173%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0090%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου