Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Finch Therapeutics Group, Inc. - FNCH CFD

  2.3938
  6.3%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0924
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.001
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Finch Therapeutics Group Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.2238
  Άνοιγμα* 2.3338
  Μεταβολή 1 έτους* 490.39%
  Εύρος ημέρας* 2.3338 - 2.4138
  Εύρος 52 εβδ. 2.91-18.30
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 17.08K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 503.57K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.83M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.61M
  Έσοδα 115.00K
  EPS -61.60
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 2.3938 0.0600 2.57% 2.3338 2.4138 2.3338
  Feb 22, 2024 2.2238 0.0000 0.00% 2.2238 2.4038 2.2238
  Feb 21, 2024 2.4738 0.0700 2.91% 2.4038 2.4738 2.3638
  Feb 20, 2024 2.3938 -0.0800 -3.23% 2.4738 2.5438 2.3838
  Feb 16, 2024 2.4138 0.1400 6.16% 2.2738 2.5238 2.2738
  Feb 15, 2024 2.4438 0.1200 5.16% 2.3238 2.4438 2.2838
  Feb 14, 2024 2.3138 0.0400 1.76% 2.2738 2.3238 2.2738
  Feb 13, 2024 2.3938 0.0000 0.00% 2.3938 2.3938 2.3938
  Feb 12, 2024 2.4638 0.0000 0.00% 2.4638 2.4638 2.4638
  Feb 9, 2024 2.4438 -0.0600 -2.40% 2.5038 2.5538 2.4338
  Feb 8, 2024 2.5438 0.1000 4.09% 2.4438 2.5438 2.3838
  Feb 7, 2024 2.5038 -0.1100 -4.21% 2.6138 2.6438 2.5038
  Feb 6, 2024 2.4638 -0.1000 -3.90% 2.5638 2.7838 2.3838
  Feb 5, 2024 2.5338 0.0100 0.40% 2.5238 2.5938 2.5038
  Feb 2, 2024 2.5838 -0.0800 -3.00% 2.6638 2.6838 2.4938
  Feb 1, 2024 2.6838 0.0700 2.68% 2.6138 2.6838 2.6138
  Jan 31, 2024 2.8338 0.0000 0.00% 2.8338 2.8438 2.8338
  Jan 30, 2024 2.8438 0.0600 2.16% 2.7838 2.8438 2.7838
  Jan 29, 2024 2.8838 0.0000 0.00% 2.8838 2.8938 2.8638
  Jan 26, 2024 2.8738 0.0700 2.50% 2.8038 2.8838 2.8038

  Finch Therapeutics Group, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 0.861 18.532 7.719 10.154
  Έσοδα 0.861 18.532 7.719 10.154
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0 0.314
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7.719 9.84
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 116.454 76.69 47.155 31.296
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 38.088 21.238 14.011 7.439
  Έρευνα & Ανάπτυξη 57.893 57.279 33.144 23.543
  Λειτουργικά Έσοδα -115.593 -58.158 -39.436 -21.142
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.252 0.022 0.106 0.488
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.007 0.028 -0.013 -0.14
  Άλλο, Καθαρό 0.702 -0.052 0.002 0.04
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -114.646 -58.16 -39.341 -20.754
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -114.646 -58.16 -39.341 -20.754
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -114.646 -58.16 -39.341 -20.754
  Καθαρά Κέρδη -114.646 -58.16 -39.341 -20.754
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -114.646 -58.16 -39.341 -20.754
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -114.646 -58.16 -39.341 -20.754
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -114.646 -58.16 -39.341 -20.754
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.58972 1.30661 1.57136 1.57136
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -72.1171 -44.5123 -25.0363 -13.2077
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -54.8939 -45.932 -25.0281 -13.1186
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 20.473 -1.827
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0.107 0.008 0.138 0.361
  Έσοδα 0 0.107 0.008 0.138 0.361
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9.129 67.256 27.76 40.77 22.99
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.877 9.617 10.936 9.584 8.164
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.203 6.996 16.581 11.859 13.923
  Λειτουργικά Έσοδα -9.129 -67.149 -27.752 -40.632 -22.629
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.42 0.425 0.259 0.045 -0.065
  Άλλο, Καθαρό 1.005 1.053 0.486 0.216 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -6.95 -65.808 -27.008 -40.371 -22.7
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -6.95 -62.347 -27.008 -40.371 -22.7
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -6.95 -62.347 -27.008 -40.371 -22.7
  Καθαρά Κέρδη -6.95 -62.347 -27.008 -40.371 -22.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.95 -62.347 -27.008 -40.371 -22.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.95 -62.347 -27.008 -40.371 -22.7
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.95 -62.347 -27.008 -40.371 -22.7
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.6048 1.6043 1.5977 1.59078 1.58572
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -4.33077 -38.8624 -16.9043 -25.3781 -14.3153
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -4.77008 -18.2883 -16.7516 -13.2287 -13.742
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.049 50.643 0.243 19.327 0.903
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0.754 -0.137 -0.001 0 -0.006
  Other Operating Expenses, Total 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 74.551 142.551 106.164 48.626
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 71.038 133.481 99.71 42.186
  Μετρητά & Ισοδύναμα 71.038 133.481 99.71 42.186
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.144 0.494 1.095 4.746
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.144 0.494 1.034 1.178
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.369 8.576 5.359 1.694
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 162.939 225.369 165.338 103.569
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 48.688 24.688 7.004 3.776
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 57.974 28.914 9.033 5.034
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9.286 -4.226 -2.029 -1.258
  Υπεραξία, Καθαρό 0 18.057 18.057 18.057
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 32.9 32.9 32.9 32.9
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.8 7.173 1.213 0.21
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 14.689 14.79 11.486 7.325
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.097 3.737 2.621 0.655
  Δεδουλευμένα Έξοδα 13.592 11.053 5.228 3.958
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 3.637 2.712
  Σύνολο Οφειλών 67.228 23.145 28.002 19.954
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14.653 0.007 1.808 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14.653 0 1.808 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3.461 3.461 3.461 3.461
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 34.425 4.887 11.247 9.168
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 95.711 202.224 137.336 83.615
  Redeemable Preferred Stock 233.054 143.15
  Κοινή Μετοχή 0.048 0.047 0.008 0.008
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 371.304 363.172 7.109 3.951
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -275.641 -160.995 -102.835 -63.494
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 162.939 225.369 165.338 103.569
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1.60163 1.58358 1.57136 1.57136
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.007
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29.919 36.499 43.397 74.551 90.616
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 28.779 34.051 41.684 71.038 85.292
  Μετρητά & Ισοδύναμα 28.779 34.051 41.684 71.038 85.292
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0 0.107 0.144 0
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 0 0.107 0.144 0
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.14 2.448 1.606 3.369 5.324
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 59.493 66.857 79.04 162.939 187.968
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 27.226 28.04 33.075 48.688 57.635
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 27.458 28.286 35.351 57.974 65.956
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.232 -0.246 -2.276 -9.286 -8.321
  Υπεραξία, Καθαρό 0 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 0 0 32.9 32.9
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.348 2.318 2.568 6.8 6.817
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4.879 9.575 13.206 14.689 13.808
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.357 0.432 2.553 1.097 1.06
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4.522 9.143 10.653 13.592 12.748
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών 33.68 38.963 46.088 67.228 67.102
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 14.653 14.636
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 14.653 14.636
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0 0 3.461 3.461
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 28.801 29.388 32.882 34.425 35.197
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25.813 27.894 32.952 95.711 120.866
  Redeemable Preferred Stock
  Κοινή Μετοχή 0.002 0.002 0.048 0.048 0.048
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 373.165 372.83 372.484 371.304 369.451
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -347.354 -344.938 -339.58 -275.641 -248.633
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 59.493 66.857 79.04 162.939 187.968
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1.60503 1.60476 1.60467 1.60163 1.59406
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -114.646 -58.16 -39.341 -20.754
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -74.851 -67.133 -31.329 -17.32
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.507 2.301 0.79 0.482
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 35.852 3.238 3.112 0.746
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.741 0.009 0.011 0.008
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.564 -14.512 4.11 2.206
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2.182 -15.921 -2.633 -0.973
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.182 -15.983 -2.633 -1.005
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0.062 0 0.032
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 14.873 119.11 91.475 53.3
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.132 0.39 -0.249 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.289 118.747 89.963 48.571
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 14.716 -0.027 1.761 4.729
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -62.16 36.056 57.513 35.007
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -63.939 -114.646 -87.638 -47.267 -24.567
  Cash From Operating Activities -13.381 -74.851 -60.579 -41.485 -25.646
  Cash From Operating Activities 1.367 5.507 4.099 2.694 1.331
  Non-Cash Items 49.749 35.852 26.117 4.959 2.362
  Cash Interest Paid 0.202 0.741 0.407 0.073 0.002
  Changes in Working Capital 2.903 -1.564 -3.157 -1.871 -4.772
  Cash From Investing Activities -0.014 -2.182 -2.131 -1.803 -0.909
  Capital Expenditures -0.014 -2.182 -2.131 -1.803 -0.909
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0 0
  Cash From Financing Activities -16.159 14.873 14.821 14.78 0.005
  Financing Cash Flow Items -1.155 -0.132 -0.132 -0.132 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.289 0.229 0.185 0.014
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -15.004 14.716 14.724 14.727 -0.009
  Net Change in Cash -29.554 -62.16 -47.889 -28.508 -26.55
  Deferred Taxes -3.461
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Crestovo Investor LLC Corporation 26.2582 421381 0 2023-04-10 LOW
  Haft (Nicholas) Individual Investor 8.4268 135230 0 2023-04-10 LOW
  Ugwumba (Chidozie) Individual Investor 7.2701 116667 0 2023-04-10 LOW
  The Baupost Group, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 4.1935 67296 -4 2023-06-30
  Smith (Mark Burnham) Individual Investor 3.9529 63434 0 2023-04-10 LOW
  Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 3.6783 59028 -1 2023-06-30 MED
  Smisek (Jeffery A) Individual Investor 3.5198 56485 0 2023-04-10 LOW
  Avenir Management Co, LLC Investment Advisor 3.455 55445 -1 2023-06-30 MED
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0362 32676 -1157 2023-06-30 LOW
  FERRANTE DOMENIC J Individual Investor 1.3215 21207 0 2023-04-10 LOW
  Lake Street Advisors Investment Advisor 1.3214 21206 -3432 2023-06-30 LOW
  Ikarian Capital LLC Hedge Fund 0.4933 7917 -1 2023-06-30 HIGH
  Greenwich Ivy Capital LLC Hedge Fund 0.4672 7497 0 2023-06-30 HIGH
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2967 4761 0 2023-09-30 LOW
  Vittiglio Joseph D Individual Investor 0.0651 1045 -1 2023-04-10 MED
  Bleichroeder LP Investment Advisor 0.0605 971 -26043 2023-06-30 LOW
  Blaustein (Marc) Individual Investor 0.0581 933 41 2023-04-10 LOW
  Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0409 657 360 2023-06-30 HIGH
  UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.0338 543 541 2023-06-30 LOW
  Ancora Advisors, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0332 533 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Finch Therapeutics Group, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Finch Therapeutics Group, Inc.

  Η Finch Therapeutics Group, Inc. είναι μια εταιρεία θεραπευτικών προϊόντων μικροβιώματος σε κλινικό στάδιο. Η εταιρεία αξιοποιεί την πλατφόρμα Human-First Discovery για την ανάπτυξη μιας κατηγορίας βιολογικών φαρμάκων που χορηγούνται από το στόμα. Αναπτύσσει θεραπευτικά σκευάσματα που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν τα ελλείποντα μικρόβια και τις κλινικά σχετικές βιοχημικές λειτουργίες τους για τη διόρθωση της δυσβίωσης και των ασθενειών που προκύπτουν από αυτήν. Η πλατφόρμα Human-First Discovery της Εταιρείας χρησιμοποιεί την αντίστροφη μετάφραση για τον εντοπισμό των ασθενειών της δυσβίωσης και τον σχεδιασμό θεραπευτικών προϊόντων μικροβιώματος που τις αντιμετωπίζουν. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της, το CP101, παρέχει ένα πλήρες μικροβίωμα και αναπτύσσεται αρχικά για τη θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζουσα λοίμωξη από Clostridioides difficile (CDI). Προωθεί επίσης το CP101 για τη θεραπεία του ιού της χρόνιας ηπατίτιδας Β (HBV). Ο αγωγός προϊόντων της περιλαμβάνει τα FIN-524, FIN-525 και FIN-211.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  75 State Street
  Suite 100
  BOSTON
  MASSACHUSETTS 02109
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0163%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0382%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου