Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Fiesta - FRGI CFD

  8.46
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Fiesta Restaurant Group Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 8.46
  Άνοιγμα* 8.46
  Μεταβολή 1 έτους* 34.71%
  Εύρος ημέρας* 8.46 - 8.46
  Εύρος 52 εβδ. 5.97-9.28
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 119.80K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.76M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 222.35M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 26.19M
  Έσοδα 403.47M
  EPS -0.25
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.79
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 8, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Oct 27, 2023 8.46 -0.01 -0.12% 8.47 8.47 8.46
  Oct 26, 2023 8.46 0.00 0.00% 8.46 8.46 8.46
  Oct 25, 2023 8.46 0.00 0.00% 8.46 8.46 8.46
  Oct 24, 2023 8.46 0.00 0.00% 8.46 8.47 8.46
  Oct 23, 2023 8.46 0.00 0.00% 8.46 8.46 8.45
  Oct 20, 2023 8.46 0.01 0.12% 8.45 8.46 8.45
  Oct 19, 2023 8.45 0.00 0.00% 8.45 8.45 8.45
  Oct 18, 2023 8.45 -0.01 -0.12% 8.46 8.46 8.45
  Oct 17, 2023 8.45 0.00 0.00% 8.45 8.46 8.44
  Oct 16, 2023 8.44 -0.01 -0.12% 8.45 8.46 8.44
  Oct 13, 2023 8.44 0.00 0.00% 8.44 8.45 8.44
  Oct 12, 2023 8.44 -0.01 -0.12% 8.45 8.45 8.43
  Oct 11, 2023 8.44 0.00 0.00% 8.44 8.46 8.43
  Oct 10, 2023 8.43 -0.01 -0.12% 8.44 8.46 8.43
  Oct 9, 2023 8.43 0.00 0.00% 8.43 8.44 8.43
  Oct 6, 2023 8.43 0.00 0.00% 8.43 8.44 8.42
  Oct 5, 2023 8.42 0.00 0.00% 8.42 8.43 8.41
  Oct 4, 2023 8.42 0.00 0.00% 8.42 8.42 8.42
  Oct 3, 2023 8.42 -0.01 -0.12% 8.43 8.44 8.41
  Oct 2, 2023 8.43 0.02 0.24% 8.41 8.44 8.41

  Fiesta Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 387.351 357.277 315.358 363.473 688.597
  Έσοδα 387.351 357.277 315.358 363.473 688.597
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 124.555 108.593 100.08 115.119 218.946
  Ακαθάριστο Εισόδημα 262.796 248.684 215.278 248.354 469.651
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 401.708 363.905 325.496 353.313 679.616
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 253.714 230.883 196.372 214.033 404.561
  Depreciation / Amortization 20.053 20.574 22.009 22.186 37.604
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.377 3.877 7.033 1.913 17.912
  Other Operating Expenses, Total 0.009 -0.022 0.002 0.062 0.593
  Λειτουργικά Έσοδα -14.357 -6.628 -10.138 10.16 8.981
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.336 -0.374 -0.292 -0.325 -3.966
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14.693 -7.002 -10.43 9.835 5.015
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -15.661 -8.085 -3.386 -1.995 3.787
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -15.661 -8.085 -3.386 -1.995 3.787
  Καθαρά Κέρδη -14.559 10.37 -10.211 -84.386 7.787
  Total Adjustments to Net Income 0 -0.345 0 0 -0.085
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -15.661 -8.43 -3.386 -1.995 3.702
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14.559 10.025 -10.211 -84.386 7.702
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14.559 10.025 -10.211 -84.386 7.702
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 24.9655 25.3563 25.3414 26.5004 26.8941
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.62731 -0.33246 -0.13362 -0.07528 0.13765
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.53938 -0.23308 0.04678 -0.02836 0.64059
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 1.102 18.455 -6.825 -82.391 4
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 106.843 103.371 97.624 95.631 98.487
  Έσοδα 106.843 103.371 97.624 95.631 98.487
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 32.568 32.612 30.353 30.875 32.58
  Ακαθάριστο Εισόδημα 74.275 70.759 67.271 64.756 65.907
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 102.713 105.465 102.033 98.872 103.756
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 64.481 65.666 65.257 63.475 63.436
  Depreciation / Amortization 4.822 4.392 4.655 5.052 5.232
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.685 3.064 0.706 0.557 2.425
  Other Operating Expenses, Total 0.157 -0.269 1.062 -1.087 0.083
  Λειτουργικά Έσοδα 4.13 -2.094 -4.409 -3.241 -5.269
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.081 -0.083 -0.083 -0.083 -0.085
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4.211 -2.177 -4.492 -3.324 -5.354
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3.829 -2.144 -4.939 -2.933 -6.488
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3.829 -2.144 -4.939 -2.933 -6.488
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.03 0.235 0.873 0.017 0.267
  Καθαρά Κέρδη 3.859 -1.909 -4.066 -2.916 -6.221
  Total Adjustments to Net Income 0 0 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3.829 -2.144 -4.939 -2.933 -6.488
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3.859 -1.909 -4.066 -2.916 -6.221
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3.859 -1.909 -4.066 -2.916 -6.221
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 25.5667 25.4201 25.1115 24.9712 24.9467
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.14976 -0.08434 -0.19668 -0.11746 -0.26007
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.17413 -0.006 -0.17841 -0.10296 -0.19689
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 52.691 59.042 84.026 39.283 44.399
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 32.167 36.797 50.035 13.413 5.258
  Μετρητά 32.167 36.797 50.035 13.413 5.258
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.141 10.069 18.283 11.754 26.362
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5.27 6.223 8.884 7.933 8.505
  Συνολικό Απόθεμα 1.962 2.524 4.205 3.394 2.842
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.58 4.571 4.394 4.527 7.607
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 348.691 367.113 568.743 568.641 418.659
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 233.787 244.011 422.385 463.216 231.328
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 402.365 405.27 697.566 721.037 459.418
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -168.578 -161.259 -275.181 -257.821 -228.09
  Υπεραξία, Καθαρό 56.307 56.307 56.307 56.307 123.484
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.906 7.753 6.025 9.835 19.448
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 40.302 40.542 64.909 63.62 46.561
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14.219 12.342 13.339 14.776 16.41
  Δεδουλευμένα Έξοδα 22.441 24.717 46.935 45.835 27.355
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.062 0.063 1.015 0.212 0.108
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3.58 3.42 3.62 2.797 2.688
  Σύνολο Οφειλών 203.434 212.242 420.962 410.405 178.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.367 0.438 72.328 76.823 79.636
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 70.735 75 78
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.367 0.438 1.593 1.823 1.636
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 162.563 171.033 279.616 265.203 52.403
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 145.257 154.871 147.781 158.236 240.059
  Κοινή Μετοχή 0.282 0.277 0.273 0.271 0.27
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 188.528 182.686 176.614 173.132 170.29
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -12.516 2.043 -8.327 1.884 72.268
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 348.691 367.113 568.743 568.641 418.659
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 25.3063 24.829 25.2931 25.6126 26.859
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.841 5.081 7.109 6.195 2.33
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Treasury Stock - Common -31.037 -30.135 -20.779 -17.051 -2.769
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.202 0.229 4.109 4.759
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 56.492 54.62 52.691 61.877 61.895
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 34.747 30.067 32.167 42.591 39.262
  Μετρητά 34.747 30.067 32.167 42.591 39.262
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.625 11.09 9.141 7.589 8.554
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5.82 7.198 5.27 4.027 5.777
  Συνολικό Απόθεμα 1.763 1.898 1.962 2.335 2.527
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5.936 7.053 4.58 3.568 4.794
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.421 4.512 4.841 5.794 6.758
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 348.864 349.053 348.691 356.315 360.691
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 230.879 232.621 233.787 232.426 235.929
  Υπεραξία, Καθαρό 56.307 56.307 56.307 56.307 56.307
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.186 5.505 5.906 5.705 6.56
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 40.952 42.709 40.302 44.702 44.676
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 11.748 14.299 14.219 14.101 14.653
  Δεδουλευμένα Έξοδα 24.891 23.97 22.441 27.074 26.053
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.04 0.047 0.062 0.072 0.069
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.273 4.393 3.58 3.455 3.901
  Σύνολο Οφειλών 201 205.656 203.434 208.68 211.618
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.347 0.36 0.367 0.376 0.397
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.347 0.36 0.367 0.376 0.397
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.016 0.118 0.202 0.15 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 159.685 162.469 162.563 163.452 166.545
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 147.864 143.397 145.257 147.635 149.073
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.286 0.285 0.282 0.278 0.278
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 189.761 189.124 188.528 186.106 184.628
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -10.566 -14.425 -12.516 -8.45 -5.534
  Treasury Stock - Common -31.617 -31.587 -31.037 -30.299 -30.299
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 348.864 349.053 348.691 356.315 360.691
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 25.6341 25.5307 25.3063 24.9733 28.8587
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -14.559 10.37 -10.211 -84.386 7.787
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 15.433 14.056 40.272 65.032 53.803
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 20.053 28.373 38.206 39.195 37.604
  Deferred Taxes -0.027 -4.384 -0.65 10.888 6.83
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 7.523 -11.524 11.034 84.118 20.562
  Cash Taxes Paid 0.411 -6.18 -2.073 -15.557 -3.081
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.192 0.22 4.31 4.395 3.508
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.443 -8.779 1.893 15.217 -18.98
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -19.117 59.772 8.412 -39.431 -52.124
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -19.429 -19.528 -18.369 -41.247 -57.85
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.312 79.3 26.781 1.816 5.726
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.152 -86.813 -8.478 -17.446 -0.02
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.182 -2.238 -3.013 0 -0.15
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.902 -9.356 -3.728 -14.282 -2.769
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.068 -75.219 -1.737 -3.164 2.899
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4.836 -12.985 40.206 8.155 1.659
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line -1.909 -14.559 -10.493 -7.577 -1.356
  Cash From Operating Activities 3.436 15.433 17.641 10.696 3.926
  Cash From Operating Activities 4.392 20.053 15.398 10.346 5.114
  Deferred Taxes -0.084 -0.027 -0.079 -0.404 0.007
  Non-Cash Items 2.875 7.523 4.923 3.391 -0.133
  Cash Taxes Paid 0.026 0.411 0.381 0.323 0.005
  Cash Interest Paid 0.047 0.192 0.145 0.097 0.063
  Changes in Working Capital -1.838 2.443 7.892 4.94 0.294
  Cash From Investing Activities -4.964 -19.117 -11.84 -8.242 -3.602
  Capital Expenditures -4.964 -19.429 -12.152 -8.445 -3.805
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0.312 0.312 0.203 0.203
  Cash From Financing Activities -0.572 -1.152 -0.213 -0.195 -0.181
  Financing Cash Flow Items -0.182 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.55 -0.902 -0.164 -0.164 -0.164
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.022 -0.068 -0.049 -0.031 -0.017
  Net Change in Cash -2.1 -4.836 5.588 2.259 0.143

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Fiesta Company profile

  Σχετικά με την Fiesta

  Η Fiesta Restaurant Group, Inc. κατέχει, εκμεταλλεύεται και παρέχει franchise το εμπορικό σήμα εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης Pollo Tropical, μέσω των θυγατρικών της Pollo Operations, Inc. Τα εστιατόρια Pollo Tropical της Εταιρείας διαθέτουν ψημένο στη σχάρα και τραγανό μαριναρισμένο με εσπεριδοειδή κοτόπουλο και άλλα φρεσκομαγειρεμένα είδη μενού. Διαθέτει και λειτουργεί περίπου 138 εστιατόρια Pollo Tropical, τα οποία βρίσκονται στη Φλόριντα. Εκχωρεί τα εστιατόριά της Pollo Tropical με franchising κυρίως σε διεθνείς αγορές και είχε περίπου 24 εστιατόρια Pollo Tropical με franchising εκτός των όμορων Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, διαθέτει πέντε εγχώρια μη παραδοσιακά σημεία Pollo Tropical με άδεια λειτουργίας σε πανεπιστημιουπόλεις στη Φλόριντα και σημεία σε νοσοκομείο και γήπεδο αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στη Φλόριντα. Τα εστιατόρια Pollo Tropical διαθέτουν φρέσκο κοτόπουλο μαριναρισμένο σε μείγμα χυμών τροπικών φρούτων και μπαχαρικών, τραγανό ή ψημένο στη σχάρα, χωρίς κόκαλα και με κόκαλα. Τα εστιατόριά της Taco Cabana σερβίρουν φαγητό εμπνευσμένο από το Μεξικό.

  Industry: Restaurants & Bars (NEC)

  14800 Landmark Boulevard, Suite 500
  DALLAS
  TEXAS 75254
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου