Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Stellantis - STLA CFD

15.03
0.4%
0.09
Χαμηλό: 15.02
Υψηλό: 15.17
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 08:01

Mon - Fri: 08:01 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Italy
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 14.97
Άνοιγμα* 15.1
Μεταβολή 1 έτους* -7.87%
Εύρος ημέρας* 15.02 - 15.17
Εύρος 52 εβδ. 11.16-17.51
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 12.34M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 209.44M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 48.46B
Αναλογία P/E 3.10
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.21B
Έσοδα 164.81B
EPS 4.86
Μέρισμα (Απόδοση %) 6.89655
Beta 1.30
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 6, 2023 14.97 -0.06 -0.40% 15.03 15.10 14.86
Feb 3, 2023 15.17 0.16 1.07% 15.01 15.22 14.92
Feb 2, 2023 15.13 0.59 4.06% 14.54 15.14 14.51
Feb 1, 2023 14.46 -0.01 -0.07% 14.47 14.58 14.34
Jan 31, 2023 14.33 0.42 3.02% 13.91 14.34 13.80
Jan 30, 2023 13.96 -0.21 -1.48% 14.17 14.23 13.88
Jan 27, 2023 14.15 0.09 0.64% 14.06 14.18 14.00
Jan 26, 2023 14.00 0.07 0.50% 13.93 14.07 13.87
Jan 25, 2023 13.89 -0.14 -1.00% 14.03 14.04 13.75
Jan 24, 2023 13.97 -0.05 -0.36% 14.02 14.10 13.84
Jan 23, 2023 13.99 -0.05 -0.36% 14.04 14.04 13.84
Jan 20, 2023 13.94 0.04 0.29% 13.90 13.95 13.73
Jan 19, 2023 13.89 -0.21 -1.49% 14.10 14.15 13.86
Jan 18, 2023 14.21 -0.06 -0.42% 14.27 14.41 14.20
Jan 17, 2023 14.26 -0.06 -0.42% 14.32 14.35 14.05
Jan 16, 2023 14.27 0.07 0.49% 14.20 14.35 14.07
Jan 13, 2023 14.16 -0.34 -2.34% 14.50 14.53 14.05
Jan 12, 2023 14.76 0.06 0.41% 14.70 14.82 14.48
Jan 11, 2023 14.55 -0.14 -0.95% 14.69 14.70 14.48
Jan 10, 2023 14.66 0.17 1.17% 14.49 14.69 14.46

Stellantis Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 105798 105730 110412 108187 86676 149419
Έσοδα 105798 105730 110412 108187 86676 149419
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 90927 89710 95011 92657 75042 118511
Ακαθάριστο Εισόδημα 14871 16020 15401 15530 11634 30908
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 101066 98527 105254 103182 84342 134303
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7388 7058 6570 6395 5279 9296
Έρευνα & Ανάπτυξη 1467 1506 1448 1305 1226 2761
Depreciation / Amortization 1357 1294 1456 1358 1250 1575
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -323 -475 -235 -280 -177 55
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 250 -566 1004 1747 1722 2105
Λειτουργικά Έσοδα 4732 7203 5158 5005 2334 15116
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1441 -1020 -774 -686 -760 -555
Άλλο, Καθαρό -341 -304 -276 -298 -218 -169
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2950 5879 4108 4021 1356 14392
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1713 3291 3400 2700 573 12481
Δικαίωμα Μειοψηφίας -11 -19 -24 -8 5 -8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1702 3272 3376 2692 578 13210
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 101 219 232 3930 -549 990
Καθαρά Κέρδη 1803 3491 3608 6622 29 14200
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1702 3272 3376 2692 578 13210
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1803 3491 3608 6622 29 14200
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1803 3491 3608 6622 29 14200
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1526.38 1556.31 1567.84 1570.85 1577.31 3151.43
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.11506 2.10241 2.15328 1.71372 0.36645 4.19175
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.65 0 0 1.04
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.52098 2.03551 3.14572 2.58745 0.94485 4.94685
Equity In Affiliates 737
Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 72610 76809
Έσοδα 72610 76809
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 57773 61511
Ακαθάριστο Εισόδημα 14837 15298
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 65266 69037
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4699 4597
Έρευνα & Ανάπτυξη 1305 1456
Depreciation / Amortization 726 849
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 2 33
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 765 587
Other Operating Expenses, Total -4 4
Λειτουργικά Έσοδα 7344 7772
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -138 -417
Άλλο, Καθαρό -79 -90
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7127 7265
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5398 7083
Δικαίωμα Μειοψηφίας -10 2
Equity In Affiliates 402 335
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5790 7420
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 990 0
Καθαρά Κέρδη 6780 7420
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5790 7420
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6780 7420
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6780 7420
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3206.61 3096.26
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.80565 2.39644
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 1.04
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.06169 2.67511
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 39722 36274 38292 34932 40053 74795
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17608 12860 12782 15591 24196 51414
Cash 8118 6396 4774 5166 8749 13176
Μετρητά & Ισοδύναμα 9200 6242 7676 9848 15097 36453
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 290 222 332 577 350 1785
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7479 8102 7607 7000 5634 6027
Accounts Receivable - Trade, Net 2479 2460 2048 2064 1581 2998
Total Inventory 12121 12922 10694 9722 8094 11361
Prepaid Expenses 389 377 418 524 457 3042
Other Current Assets, Total 2125 2013 6791 2095 1672 2951
Total Assets 104343 96299 96873 98044 99730 171766
Property/Plant/Equipment, Total - Net 30431 29014 26307 28608 27582 35488
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 67138 66247 63601 68786 67862 67449
Accumulated Depreciation, Total -36707 -37233 -37294 -40178 -40280 -31961
Goodwill, Net 11817 10396 10834 11065 10131 14375
Intangibles, Net 14827 14536 14885 15639 15443 32181
Long Term Investments 2047 2135 2037 2060 2129 6467
Note Receivable - Long Term 994 1024 1807 2712 1944 3691
Other Long Term Assets, Total 4505 2920 2711 3028 2448 4769
Total Current Liabilities 49469 47269 46474 43354 39037 64857
Accounts Payable 22655 21939 19229 21616 20576 28181
Accrued Expenses 4116 4367 3280 3080 3039 8382
Notes Payable/Short Term Debt 410 357 457 151 41 420
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7527 6888 5404 4725 4040 10538
Other Current Liabilities, Total 14761 13718 18104 13782 11341 17336
Total Liabilities 85175 75480 72171 69507 73993 115859
Total Long Term Debt 16111 10726 8667 8025 17036 22624
Long Term Debt 15587 10520 8462 6745 15698 20569
Capital Lease Obligations 524 206 205 1280 1338 2055
Deferred Income Tax 194 388 937 1628 1845 4374
Minority Interest 185 168 201 138 124 400
Other Liabilities, Total 19216 16929 15892 16362 15951 23604
Total Equity 19168 20819 24702 28537 25737 55907
Common Stock 19 19 19 20 20 31
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 17312 20921 24650 28245 28351 52776
Treasury Stock - Common 0
Unrealized Gain (Loss) -11 3 -1 5 -1
Other Equity, Total 1848 -124 34 267 -2633 3100
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 104343 96299 96873 98044 99730 171766
Total Common Shares Outstanding 1936.91 1949.03 1959.56 1976.46 2024.33 3132.83
Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 66923 74795
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 41673 51414
Μετρητά & Ισοδύναμα 40812 49629
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 861 1785
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3342 3348
Accounts Receivable - Trade, Net 3117 2998
Total Inventory 12181 11361
Prepaid Expenses 6786 6362
Other Current Assets, Total 2941 2310
Total Assets 158542 171766
Property/Plant/Equipment, Total - Net 34658 35488
Goodwill, Net 13565 14375
Intangibles, Net 30663 32181
Long Term Investments 6251 6467
Note Receivable - Long Term 2944 3691
Other Long Term Assets, Total 3538 4769
Total Current Liabilities 59683 64857
Accounts Payable 27402 28181
Accrued Expenses 8601 8382
Notes Payable/Short Term Debt 216 420
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6292 10538
Other Current Liabilities, Total 17172 17336
Total Liabilities 112210 115859
Total Long Term Debt 24851 22624
Long Term Debt 22765 20569
Capital Lease Obligations 2086 2055
Deferred Income Tax 4194 4374
Minority Interest 406 400
Other Liabilities, Total 23076 23604
Total Equity 46332 55907
Common Stock 31 31
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 45191 52776
Other Equity, Total 1110 3100
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 158542 171766
Total Common Shares Outstanding 3131.49 3132.83
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1713 3291 3330 2700 24 13218
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10594 10385 9229 11164 9183 18664
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5549 5474 5507 5445 5143 5871
Deferred Taxes 435 1075 457 864 894 -654
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2128 982 966 130 490 -963
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 769 -437 -1031 2025 2632 1192
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -9039 -9296 -6738 -2985 -7915 8674
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -8241 -8105 -5392 -8385 -8600 -10113
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -798 -1191 -1346 5400 685 18787
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5127 -4473 -2785 -5827 9087 -1366
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -120 -188 -79 325 0 -665
Total Cash Dividends Paid -18 -1 -1 -3056 0 -4204
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4989 -4284 -2705 -3096 9087 3260
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 228 -1296 106 212 -1513 764
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3344 -4680 -188 2564 8842 26736
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 860 722 1185
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 243
Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 5800 13218
Cash From Operating Activities 5615 18664
Cash From Operating Activities 2647 5871
Deferred Taxes 206 -654
Non-Cash Items -2273 -963
Changes in Working Capital -765 1192
Cash From Investing Activities 13807 8674
Capital Expenditures -4991 -10113
Other Investing Cash Flow Items, Total 18798 18787
Cash From Financing Activities -1801 -1366
Financing Cash Flow Items -42 -665
Total Cash Dividends Paid -4199 -4204
Issuance (Retirement) of Stock, Net 240 243
Issuance (Retirement) of Debt, Net 2200 3260
Foreign Exchange Effects 298 764
Net Change in Cash 17919 26736
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
EXOR Nederland NV Corporation 13.9856 449410092 0 2022-02-22 LOW
Peugeot Invest SA Holding Company 6.978 224228121 0 2022-02-22 LOW
Bpifrance SA Investment Advisor 5.9969 192703907 0 2022-09-30 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 3.0993 99590604 39148687 2022-09-30 HIGH
Dongfeng Motor Investment (Wuhan) Co Ltd Corporation 3.0878 99223907 -40000000 2022-02-22
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2229 71429113 1873554 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6731 53763675 -2738466 2022-09-30 LOW
Banca d'Italia Bank and Trust 1.104 35476997 39125 2022-12-31
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 1.0617 34116212 7035133 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs International Research Firm 1.0526 33822673 17946979 2022-09-30 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9964 32017909 -2919256 2021-12-31 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.9034 29030819 -7934852 2022-09-30 MED
BofA Global Research (US) Research Firm 0.781 25095572 4831921 2022-09-30 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.7695 24726777 -2174576 2022-09-30 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.7557 24282190 -38009 2022-09-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7541 24232286 -186289 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.736 23651005 3270271 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 0.6657 21390192 -6738233 2023-01-18 MED
Capital World Investors Investment Advisor 0.6388 20527988 -59046867 2022-09-30 LOW
Barclays Capital Research Firm 0.6063 19483708 9684350 2022-09-30 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Stellantis Company profile

Σχετικά με την Stellantis

Η Stellantis N.V., πρώην Fiat Chrysler Automobiles N.V., είναι αυτοκινητοβιομηχανία και πάροχος κινητικότητας με έδρα τις Κάτω Χώρες. Η εταιρεία ασχολείται με το σχεδιασμό, τη μηχανική, την κατασκευή, τη διανομή και την πώληση οχημάτων, εξαρτημάτων και συστημάτων παραγωγής. Η Εταιρεία έχει βιομηχανικές δραστηριότητες σε περισσότερες από 30 χώρες και πωλεί τα οχήματά της απευθείας ή μέσω διανομέων και αντιπροσώπων σε περισσότερες από 130 χώρες. Σχεδιάζει, κατασκευάζει, παράγει, διανέμει και πωλεί οχήματα για τη μαζική αγορά με τις μάρκες Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia και Ram. Επιπλέον, η Εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει, διανέμει και πωλεί πολυτελή οχήματα υπό το εμπορικό σήμα Maserati. Το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων της Εταιρείας περιλαμβάνει επίσης τις Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel και Vauxhall. Προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία επιλογών οχημάτων, από πολυτελή, premium και mainstream επιβατικά οχήματα μέχρι pickup φορτηγά, σπορ οχήματα γενικής χρήσης (SUV) και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Industry: Automobiles & Multi Utility Vehicles

Taurusavenue 1
HOOFDDORP
NOORD-HOLLAND 2132LS
NL

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.62 Price
+3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1070%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0755%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

77.66 Price
+3.970% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0221%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,302.40 Price
+1.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,701.50 Price
+1.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου