Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Fedex - FDX CFD

219.82
0.48%
2.19
Χαμηλό: 218.72
Υψηλό: 222.84
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 00:00

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 2.19
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

FedEx Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 220.87
Άνοιγμα* 219.42
Μεταβολή 1 έτους* 0.63%
Εύρος ημέρας* 218.72 - 222.84
Εύρος 52 εβδ. 141.92-248.76
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.56M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 43.63M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 55.73B
Αναλογία P/E 19.12
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 251.35M
Έσοδα 92.62B
EPS 11.60
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.27293
Beta 1.34
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 20, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 220.87 4.24 1.96% 216.63 222.42 216.02
Jun 1, 2023 216.86 -0.34 -0.16% 217.20 217.87 213.51
May 31, 2023 217.82 -7.01 -3.12% 224.83 225.30 216.82
May 30, 2023 223.81 -0.39 -0.17% 224.20 227.14 222.36
May 26, 2023 223.31 -0.46 -0.21% 223.77 226.56 220.92
May 25, 2023 223.72 1.41 0.63% 222.31 226.06 221.81
May 24, 2023 219.82 -5.41 -2.40% 225.23 225.57 219.82
May 23, 2023 226.31 -0.20 -0.09% 226.51 229.30 223.68
May 22, 2023 228.51 0.54 0.24% 227.97 230.10 224.82
May 19, 2023 228.04 -2.22 -0.96% 230.26 231.15 225.39
May 18, 2023 230.19 4.92 2.18% 225.27 233.85 224.01
May 17, 2023 224.83 5.61 2.56% 219.22 225.86 219.22
May 16, 2023 220.92 -0.37 -0.17% 221.29 223.08 218.32
May 15, 2023 219.82 -1.59 -0.72% 221.41 223.29 218.21
May 12, 2023 221.86 -2.54 -1.13% 224.40 225.31 220.05
May 11, 2023 224.15 -1.25 -0.55% 225.40 226.14 223.14
May 10, 2023 225.88 -1.18 -0.52% 227.06 229.56 223.64
May 9, 2023 227.83 -1.38 -0.60% 229.21 230.85 224.59
May 8, 2023 230.03 2.62 1.15% 227.41 231.45 225.82
May 5, 2023 228.12 2.35 1.04% 225.77 230.69 224.31

Fedex Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, June 9, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

FedEx Corp
FedEx Corp

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

FedEx Corp
FedEx Corp

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

FedEx Corp
FedEx Corp

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, June 20, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q4 2023 FedEx Corp Earnings Release
Q4 2023 FedEx Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

21:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q4 2023 FedEx Corp Earnings Call
Q4 2023 FedEx Corp Earnings Call

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, September 19, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

US

Γεγονός

FedEx Corp Annual Shareholders Meeting
FedEx Corp Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 93512 83959 69217 69693 65450
Έσοδα 93512 83959 69217 69693 65450
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 29233 24556 20622 20543 18475
Ακαθάριστο Εισόδημα 64279 59403 48595 49150 46975
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 87267 78495 66800 65227 61178
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 40612 38084 32063 31438 30220
Depreciation / Amortization 3970 3793 3615 3353 3095
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 278 509 435 320 380
Other Operating Expenses, Total 13174 11553 10065 9573 9008
Λειτουργικά Έσοδα 6245 5464 2417 4466 4272
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -636 -741 -617 -529 -510
Άλλο, Καθαρό -713 1951 -131 -3282 591
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4896 6674 1669 655 4353
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3826 4952 1286 465 2953
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3826 4952 1286 465 2953
Καθαρά Κέρδη 3826 5231 1286 540 4572
Total Adjustments to Net Income -7 -11 -2 -1 -6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3819 4941 1284 464 2947
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3819 5220 1284 539 4566
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3819 5221 1284 539 4566
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 266 268 262 265 272
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 14.3571 18.4403 4.90076 1.75094 10.8346
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3 2.6 2.6 2.6 2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 15.5616 20.8806 7.53817 4.62642 14.3309
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 279 75 1619
Ρύθμιση Αραίωσης 1
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Συνολικά έσοδα 22169 22814 23242 24394 23641
Έσοδα 22169 22814 23242 24394 23641
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6752 7258 7589 7706 7473
Ακαθάριστο Εισόδημα 15417 15556 15653 16688 16168
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 21127 21638 22051 22470 22315
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9811 9869 9922 9922 10291
Depreciation / Amortization 1031 1046 1024 1018 986
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 123 36 38 60 107
Other Operating Expenses, Total 3410 3429 3478 3764 3458
Λειτουργικά Έσοδα 1042 1176 1191 1924 1326
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -122 -127 -142 -158 -163
Άλλο, Καθαρό 102 10 105 -1082 212
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1022 1059 1154 684 1375
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 771 788 875 558 1112
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 771 788 875 558 1112
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη 771 788 875 558 1112
Total Adjustments to Net Income -1 -2 -1 -1 -2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 770 786 874 557 1110
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 770 786 874 557 1110
Ρύθμιση Αραίωσης 1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 770 786 875 557 1110
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 253 256 262 260 265
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.04348 3.07031 3.33969 2.14231 4.18868
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.15 1.15 1.15 0.75 0.75
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.41024 3.17495 3.44967 2.50314 4.58847
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20365 20580 16383 13086 13341
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6897 7087 4881 2319 3265
Μετρητά & Ισοδύναμα 6897 7087 4881 2319 3265
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11863 12069 10102 9116 8481
Accounts Receivable - Trade, Net 11863 12069 10102 9116 8481
Total Inventory 637 587 572 553 525
Prepaid Expenses 968 837 828 1098 1070
Total Assets 85994 82777 73537 54403 52330
Property/Plant/Equipment, Total - Net 54704 51135 47525 30429 28154
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 91888 85460 78941 59511 55121
Accumulated Depreciation, Total -37184 -34325 -31416 -29082 -26967
Goodwill, Net 6544 6992 6372 6884 6973
Intangibles, Net 301 322 322 416 480
Long Term Investments
Other Long Term Assets, Total 4080 3748 2935 3588 3382
Total Current Liabilities 14274 13660 10344 9013 9627
Accounts Payable 4030 3841 3269 3030 2977
Accrued Expenses 10162 9673 7024 5019 5308
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 82 146 51 964 1342
Total Liabilities 61055 58609 55242 36646 32914
Total Long Term Debt 20182 20733 21952 16617 15243
Long Term Debt 19746 20304 21518 16617 15243
Deferred Income Tax 4093 3927 3162 2821 2867
Other Liabilities, Total 22506 20289 19784 8195 5177
Total Equity 24939 24168 18295 17757 19416
Common Stock 32 32 32 32 32
Additional Paid-In Capital 3712 3481 3356 3231 3117
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 32782 29817 25216 24648 24823
Treasury Stock - Common -10484 -8430 -9162 -9289 -7978
Other Equity, Total -1103 -732 -1147 -865 -578
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 85994 82777 73537 54403 52330
Total Common Shares Outstanding 259.846 267.348 261.954 260.808 265.925
Capital Lease Obligations 436 429 434
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 17944 18217 19606 20365 19466
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5373 4646 6850 6897 6065
Μετρητά & Ισοδύναμα 5373 4646 6850 6897 6065
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10721 11644 11055 11863 11668
Accounts Receivable - Trade, Net 10721 11644 11055 11863 11668
Total Inventory 631 655 647 637 611
Prepaid Expenses 1219 1272 1054 968 1122
Total Assets 85775 85591 85826 85994 84108
Property/Plant/Equipment, Total - Net 57259 57094 56025 54704 53981
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 79335 78532 76712 75275 74146
Accumulated Depreciation, Total -39486 -38811 -37906 -37184 -36770
Goodwill, Net 6455 6377 6316 6544 6755
Other Long Term Assets, Total 4117 3903 3879 4381 3906
Total Current Liabilities 13580 14039 13765 14274 13990
Accounts Payable 3987 3989 4167 4030 4187
Accrued Expenses 9446 9878 9459 10162 9687
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 147 172 139 82 116
Total Liabilities 61042 61476 60686 61055 59582
Total Long Term Debt 20122 20076 19918 20182 20393
Long Term Debt 20122 20076 19918 19746 20393
Capital Lease Obligations 436
Deferred Income Tax 4313 4188 4134 4093 4331
Other Liabilities, Total 23027 23173 22869 22506 20868
Total Equity 24733 24115 25140 24939 24526
Common Stock 32 32 32 32 32
Additional Paid-In Capital 3735 3487 3751 3712 3686
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 34040 33557 33060 32782 32225
Treasury Stock - Common -11766 -11576 -10389 -10484 -10530
Other Equity, Total -1308 -1385 -1314 -1103 -887
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 85775 85591 85826 85994 84108
Total Common Shares Outstanding 251.352 260.22 260.22 259.846 259.178
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3826 5231 1286 540 4572
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9832 10135 5097 5613 4674
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3970 3793 3615 3353 3095
Deferred Taxes 2931 2887 2449 -233 -231
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1527 -221 931 3535 -1647
Cash Taxes Paid 177 1319 36 371 189
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 695 819 639 617 524
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2422 -1555 -3184 -1582 -1115
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6816 -6010 -5846 -5473 -5677
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6763 -5884 -5868 -5490 -5663
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -53 -126 22 17 -14
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3019 -2090 3381 -1039 227
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1 -38 -9 -4 10
Total Cash Dividends Paid -793 -686 -679 -683 -535
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2064 740 61 -1379 -690
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -161 -2106 4008 1027 1442
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -187 171 -70 -47 72
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -190 2206 2562 -946 -704
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Net income/Starting Line 2434 1663 875 3826 3268
Cash From Operating Activities 5401 3125 1607 9832 6330
Cash From Operating Activities 3101 2070 1024 3970 2952
Deferred Taxes 2425 1589 774 2931 2498
Non-Cash Items 698 493 299 1527 866
Cash Taxes Paid 823 590 103 177 628
Cash Interest Paid 497 333 154 695 496
Changes in Working Capital -3257 -2690 -1365 -2422 -3254
Cash From Investing Activities -4430 -3200 -1309 -6816 -4453
Capital Expenditures -4420 -3142 -1284 -6763 -4379
Other Investing Cash Flow Items, Total -10 -58 -25 -53 -74
Cash From Financing Activities -2396 -2040 -247 -3019 -2808
Financing Cash Flow Items 1 1 0 -1
Total Cash Dividends Paid -888 -598 -299 -793 -598
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1386 -1411 81 -2064 -2097
Issuance (Retirement) of Debt, Net -123 -32 -29 -161 -113
Foreign Exchange Effects -99 -136 -98 -187 -91
Net Change in Cash -1524 -2251 -47 -190 -1022
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Smith (Frederick W) Individual Investor 7.7606 19506391 72025 2023-04-11 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.4007 18601821 -315253 2023-03-31 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 6.7178 16885389 -446506 2023-03-31 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 5.3984 13568892 -353075 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.0592 10202842 -360909 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.6908 9277015 -309943 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.647 4139803 -95127 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.2222 3071967 492948 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.1911 2993762 -456372 2023-03-31 LOW
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 1.0176 2557795 -651021 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8931 2244728 12550 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.8136 2045119 1753457 2023-03-31 HIGH
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.7918 1990243 38269 2023-03-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7851 1973386 30517 2023-03-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.7256 1823912 14176 2023-03-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.6514 1637370 1072153 2023-03-31 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6185 1554705 -55426 2023-03-31 LOW
Mawer Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.6116 1537161 252066 2023-03-31 LOW
Bill & Melinda Gates Foundation Trust Endowment Fund 0.6104 1534362 0 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6072 1526167 17415 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

FedEx Company profile

Σχετικά με την Fedex

Η FedEx Corporation (FedEx) παρέχει ένα χαρτοφυλάκιο μεταφορών, ηλεκτρονικού εμπορίου και επιχειρηματικών υπηρεσιών μέσω εταιρειών που ανταγωνίζονται συλλογικά και λειτουργούν ανεξάρτητα, υπό την επωνυμία FedEx. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τις FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight και FedEx Services. Ο τομέας FedEx Express προσφέρει μια σειρά από εγχώριες και διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παράδοση δεμάτων και εμπορευμάτων. Ο τομέας FedEx Ground παρέχει υπηρεσίες επίγειας παράδοσης μικρών δεμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες ημέρας σε οποιαδήποτε επαγγελματική διεύθυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, καθώς και υπηρεσίες παράδοσης σε οικίες μέσω της υπηρεσίας FedEx Home Delivery. Ο τομέας FedEx Freight προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων λιγότερο από φορτηγό (LTL). Ο τομέας FedEx Services παρέχει πωλήσεις, μάρκετινγκ, τεχνολογία πληροφοριών, επικοινωνίες, εξυπηρέτηση πελατών, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες χρέωσης και είσπραξης και ορισμένες λειτουργίες back-office που υποστηρίζουν τους λειτουργικούς τομείς της Εταιρείας.

Industry: Courier, Postal, Air Freight & Land-based Logistics (NEC)

942 South Shady Grove Road
MEMPHIS
TENNESSEE 38120-4117
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,961.46 Price
+0.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.51 Price
-7.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00439

US100

14,558.80 Price
+0.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

71.95 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0149%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου