Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές FAT Brands Inc. - FATBB CFD

  5.48
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.29
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 5.18
  Άνοιγμα* 5.18
  Μεταβολή 1 έτους* -16.99%
  Εύρος ημέρας* 5.18 - 5.18
  Εύρος 52 εβδ. 4.73-7.97
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 11.54K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 274.24K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 99.06M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 16.79M
  Έσοδα 425.64M
  EPS -8.44
  Μέρισμα (Απόδοση %) 9.49153
  Beta 2.00
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 5.48 0.00 0.00% 5.48 5.48 5.48
  Nov 30, 2023 5.18 0.00 0.00% 5.18 5.18 5.18
  Nov 27, 2023 5.56 0.00 0.00% 5.56 5.56 5.56
  Nov 22, 2023 5.28 0.02 0.38% 5.26 5.28 5.25
  Nov 21, 2023 5.23 0.00 0.00% 5.23 5.23 5.23
  Nov 17, 2023 5.25 0.11 2.14% 5.14 5.25 5.14
  Nov 14, 2023 5.48 0.00 0.00% 5.48 5.48 5.48
  Nov 13, 2023 5.26 -0.25 -4.54% 5.51 5.51 5.26
  Nov 10, 2023 5.49 0.00 0.00% 5.49 5.63 5.48
  Nov 8, 2023 5.20 -0.33 -5.97% 5.53 5.53 5.20
  Nov 6, 2023 5.23 0.01 0.19% 5.22 5.23 5.22
  Nov 3, 2023 5.26 0.01 0.19% 5.25 5.45 5.25
  Nov 1, 2023 5.03 -0.11 -2.14% 5.14 5.15 5.03
  Oct 31, 2023 5.33 0.08 1.52% 5.25 5.33 5.25
  Oct 30, 2023 5.05 0.00 0.00% 5.05 5.05 5.05
  Oct 27, 2023 5.18 -0.01 -0.19% 5.19 5.19 5.18
  Oct 26, 2023 5.58 0.40 7.72% 5.18 5.58 5.18
  Oct 25, 2023 5.20 -0.03 -0.57% 5.23 5.27 5.18
  Oct 24, 2023 5.21 0.00 0.00% 5.21 5.26 5.20
  Oct 23, 2023 5.26 0.00 0.00% 5.26 5.26 5.26

  FAT Brands Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 407.224 118.881 18.118 22.505 17.834
  Έσοδα 407.224 118.881 18.118 22.505 17.834
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 441.5 127.887 33.168 18.36 14.552
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 157.925 68.222 20.094 16.368 13.531
  Other Operating Expenses, Total 221.627 44.242
  Λειτουργικά Έσοδα -34.276 -9.006 -15.05 4.145 3.282
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -78.477 -26.864 -2.488 -4.757 -3.816
  Άλλο, Καθαρό 5.375 0.75 -1.011 0.104 -1.539
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -107.378 -35.12 -18.549 -0.508 -2.073
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -126.188 -31.583 -14.86 -1.018 -1.798
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -126.188 -31.583 -14.86 -1.018 -1.798
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη -126.188 -31.583 -14.86 -1.018 -1.798
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -126.188 -31.583 -14.86 -1.018 -1.798
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -126.188 -31.583 -14.86 -1.018 -1.798
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -126.188 -31.583 -14.86 -1.018 -1.798
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 16.4761 14.6569 11.898 11.8235 10.9708
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -7.65886 -2.15482 -1.24895 -0.0861 -0.16389
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.53 0.39 0.3525
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -6.9266 -1.5681 -0.61906 -0.07406 -0.15992
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 16.372 2.193 1.544 1.773 0.954
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 18.561 13.23 11.53 0.219 0.067
  Depreciation / Amortization 27.015
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 106.764 105.691 103.814 103.222 102.785
  Έσοδα 106.764 105.691 103.814 103.222 102.785
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 92.61 110.347 141.11 107.177 94.297
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 21.557 38.942 50.699 39.936 32.437
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 4.311 5.043 4.691 4.967 4.715
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.179 0.159 17.055 0.122 0.588
  Other Operating Expenses, Total 59.502 59.087 61.726 55.257 49.846
  Λειτουργικά Έσοδα 14.154 -4.656 -37.296 -3.955 8.488
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -20.008 -25.09 -20.947 -19.504 -18.998
  Άλλο, Καθαρό 0.109 0.156 1.456 0.538 2.071
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.745 -29.59 -56.787 -22.921 -8.439
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.091 -32.126 -70.808 -23.437 -8.188
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.091 -32.126 -70.808 -23.437 -8.188
  Καθαρά Κέρδη -7.091 -32.126 -70.808 -23.437 -8.188
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.706 -33.892 -70.808 -23.437 -9.849
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.706 -33.892 -70.808 -23.437 -9.849
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.706 -33.892 -70.808 -23.437 -9.849
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 16.5224 16.522 16.5797 16.5283 16.4051
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.52692 -2.05133 -4.27077 -1.41799 -0.60036
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.28 0.14 0.13 0.13
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.51988 -2.04507 -3.60213 -1.41319 -0.57706
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Depreciation / Amortization 7.061 7.116 6.939 6.895 6.711
  Total Adjustments to Net Income -1.615 -1.766 -1.661
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 95.701 119.039 24.423 10.488 3.539
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 28.668 56.656 3.944 0.025 0.653
  Μετρητά 28.668 56.656 3.944 0.025 0.653
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 23.88 20.084 4.416 4.406 1.844
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 23.88 20.084 4.208 4.144 1.779
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 36.228 36.372 16.063 6.057 1.042
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1213.3 1270.03 121.144 82.55 57.96
  Υπεραξία, Καθαρό 293.282 295.128 10.909 10.912 10.391
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 625.294 652.788 47.711 29.734 23.289
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.622 27.769 15.726
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18.723 24.024 32.01 2.787 5.015
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 267.02 198.488 73.177 45.611 27.606
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 18.328 27.527 8.625 7.183 4.415
  Δεδουλευμένα Έξοδα 95.675 82.167 24.588 8.284 6.324
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 4 4.173 0 0 15.4
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 99.406 83.99 20.65 5.642 1.467
  Σύνολο Οφειλών 1372.48 1227.23 163.027 77.172 52.221
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 958.63 904.265 73.852 20.543 14.191
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 958.63 904.265 73.852 20.543 14.191
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 119.65 111.558 15.998 11.018 10.424
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -159.178 42.8 -41.883 5.378 5.739
  Κοινή Μετοχή 0.002 0.002 -42.775 11.414 10.757
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -178.667 -52.479 -20.896 -6.036 -5.018
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1213.3 1270.03 121.144 82.55 57.96
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 16.5717 16.3806 11.9263 11.8603 11.7922
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 180.303 179.053 4.469 0.86
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 49.611 0.631 19.314 24.502
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 45.504 55.661 21.788
  Total Preferred Shares Outstanding 3.25215 3.25215 1.18327
  Συνολικό Απόθεμα 6.925 5.927
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 195.314 181.952
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -15 -2.9
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 27.181 12.921
  Redeemable Preferred Stock 0 64.455
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο -26.017 -24.839
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 163.089 104.284 116.923 95.701 109.251
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 87.99 30.569 46.188 28.668 23.912
  Μετρητά 87.99 30.569 46.188 28.668 23.912
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 24.085 29.006 26.925 23.88 42.135
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 24.085 29.006 26.925 23.88 41.882
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 44.179 38.455 37.04 36.228 43.204
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1275.55 1215.84 1229.53 1213.3 1244.19
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 182.916 181.164 178.632 180.303 180.095
  Υπεραξία, Καθαρό 293.282 293.282 293.282 293.282 293.811
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 615.146 617.755 621.547 625.294 643.025
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.272
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.117 19.356 19.145 18.723 16.74
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 265.362 251.42 245.749 267.02 266.256
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 18.417 16.303 20.069 18.328 20.952
  Δεδουλευμένα Έξοδα 99.076 96.814 93.98 95.675 96.537
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 4 4 0 4 0.35
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 45.228 35.848 28.631 49.611 2.432
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 98.641 98.455 103.069 99.406 145.985
  Σύνολο Οφειλών 1504.27 1419.04 1423.37 1372.48 1330.66
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1093.79 1018.49 1020.43 958.63 938.142
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1093.79 1018.49 1020.43 958.63 938.142
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 118.123 119.975 128.898 119.65 112.58
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -228.721 -203.195 -193.845 -159.178 -86.469
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 43.798 43.566 44.131 45.504 46.606
  Κοινή Μετοχή 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -242.54 -217.884 -210.793 -178.667 -107.859
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1275.55 1215.84 1229.53 1213.3 1244.19
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 16.7665 16.6112 16.6126 16.5717 16.5767
  Total Preferred Shares Outstanding 3.46025 3.33857 3.27298 3.25215 3.22147
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο -29.981 -28.879 -27.185 -26.017 -25.218
  Συνολικό Απόθεμα 6.835 6.254 6.77 6.925
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 26.996 29.147 28.299 27.181 13.685
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 205.728 200.587 196.982 195.314 191.768
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -22.8 -19.4 -18.35 -15 -11.7
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -126.188 -31.583 -14.86 -1.018 -1.798
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -47.399 0.682 -11.484 1.594 1.837
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 27.015 8.568 1.172 0.785 0.358
  Deferred Taxes 17.463 -5.337 -4.077 0.204 -0.504
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 51.47 11.017 9.467 1.049 1.139
  Cash Taxes Paid 1.029 0.842 0.167 0.244 0.22
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 66.851 14.978 6.403 5.989 2.495
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -17.159 18.017 -3.186 0.574 2.642
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -12.497 -723.2 -36.575 -9.013 -14.485
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 10.674 -712.778 -36.115 -8.968 -14.337
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 28.738 815.228 55.245 6.791 13.269
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.694 29.299 6.88 1.107 7.984
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 50.346 803.936 49.999 6.296 6.213
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -31.158 92.71 7.186 -0.628 0.621
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -23.171 -10.422 -0.46 -0.045 -0.148
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5.699 -4.697 -1.316 -0.61 -0.05
  Total Cash Dividends Paid -16.603 -13.31 -0.318 -0.002 -0.878
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -32.126 -126.188 -55.38 -31.943 -23.755
  Cash From Operating Activities -11.715 -47.399 -36.604 -27.963 -11.133
  Cash From Operating Activities 7.116 27.015 20.076 10.645 6.561
  Deferred Taxes 1.119 17.463 3.438 3.256 3.068
  Non-Cash Items 5.867 51.47 16.636 10.334 4.955
  Cash Taxes Paid 0.321 1.029 0.713 0.447 0.21
  Cash Interest Paid 17.662 66.851 46.488 32.43 14.978
  Changes in Working Capital 6.309 -17.159 -21.374 -20.255 -1.962
  Cash From Investing Activities -1.961 -12.497 -14.435 -9.304 -3.74
  Capital Expenditures -2.031 -23.171 -13.356 -7.987 -3.77
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.07 10.674 -1.079 -1.317 0.03
  Cash From Financing Activities 32.204 28.738 13.217 -11.23 -4.507
  Financing Cash Flow Items -5.699 -2.885 -2.864
  Total Cash Dividends Paid -4.075 -16.603 -12.622 -8.639 -4.842
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.439 0.694 0.117 0.079 0.079
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 35.84 50.346 28.607 0.194 0.256
  Net Change in Cash 18.528 -31.158 -37.822 -48.497 -19.38
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Fog Cutter Holdings LLC Corporation 55.5958 706514 0 2023-02-23 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 6.2487 79409 -245 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.748 22214 3969 2023-06-30 LOW
  Anderson (Kenneth Jeffery) Individual Investor 1.2868 16353 0 2023-02-23 LOW
  Wiederhorn (Taylor Andrew) Individual Investor 1.1795 14989 14989 2023-02-23 LOW
  Rosen (Robert G.) Individual Investor 0.7869 10000 0 2023-02-23 LOW
  Neuhauser (James C) Individual Investor 0.6927 8803 0 2023-02-23 LOW
  Wiederhorn (Andrew A) Individual Investor 0.577 7333 2000 2023-05-10 MED
  Wiederhorn (Mason Alan) Individual Investor 0.3233 4109 4109 2023-03-28
  Rensi (Edward H) Individual Investor 0.2639 3354 0 2023-02-23 LOW
  Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.1531 1946 -723 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.0176 224 210 2023-06-30 LOW
  Child (Tyler Berchtold) Individual Investor 0.0121 154 154 2023-03-28
  UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.001 13 13 2023-06-30 LOW
  Wells Fargo Bank, N.A. Bank and Trust 0.0002 3 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  FAT Brands Inc. Company profile

  Σχετικά με την FAT Brands Inc.

  Η FAT Brands Inc. είναι μια πολυεθνική εταιρεία franchising εστιατορίων. Η εταιρεία αποκτά, εμπορεύεται και αναπτύσσει έννοιες εστιατορίων fast casual, quick-service, casual και polished casual dining σε όλο τον κόσμο. Διαθέτει περίπου 16 εμπορικά σήματα εστιατορίων: Round Table Pizza, Fatburger, Marble Slab Creamery, Johnny Rockets, Fazoli's, Twin Peaks, Great American Cookies, Hot Dog on a Stick, Buffalo's Cafe & Express, Hurricane Grill & Wings, Pretzelmaker, Elevation Burger, Yalla Mediterranean, Ponderosa και Bonanza Steakhouses. Το Fatburger είναι ένα εστιατόριο χάμπουργκερ, το οποίο προσφέρει μια ποικιλία από φρεσκομαγειρεμένα κατά παραγγελία, προσαρμόσιμα, μεγάλα, ζουμερά και νόστιμα Fatburgers, Turkeyburgers, Chicken Sandwiches, Impossible Burgers και άλλα. Το Johnny Rockets είναι ένα εστιατόριο franchise που προσφέρει στοιχεία μενού, όπως Certified Angus Beef μαγειρεμένα κατά παραγγελία χάμπουργκερ, Boca Burger, σάντουιτς κοτόπουλου, τραγανές πατάτες τηγανιτές και πλούσια, νόστιμα χειροποίητα shakes και malts. Η Εταιρεία διαθέτει επίσης πάνω από 2.300 μονάδες franchising παγκοσμίως.

  Industry: Quick Service Restaurants

  9720 Wilshire Blvd Ste 500
  BEVERLY HILLS
  CALIFORNIA 90212-2014
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου