Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές FAR Limited - FARau CFD

  0.3691
  2.64%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0068
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.3791
  Άνοιγμα* 0.3791
  Μεταβολή 1 έτους* -47.24%
  Εύρος ημέρας* 0.3691 - 0.3791
  Εύρος 52 εβδ. 0.34-0.85
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 283.24K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.96M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 71.85M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 99.79M
  Έσοδα 162.67K
  EPS -0.61
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.70
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 26, 2024 0.3791 0.0050 1.34% 0.3741 0.3791 0.3741
  Feb 25, 2024 0.3741 -0.0050 -1.32% 0.3791 0.3791 0.3741
  Feb 23, 2024 0.3791 0.0000 0.00% 0.3791 0.3791 0.3791
  Feb 22, 2024 0.3791 0.0050 1.34% 0.3741 0.3841 0.3741
  Feb 21, 2024 0.3791 -0.0050 -1.30% 0.3841 0.3841 0.3741
  Feb 20, 2024 0.3791 0.0000 0.00% 0.3791 0.3841 0.3791
  Feb 19, 2024 0.3791 0.0050 1.34% 0.3741 0.3841 0.3741
  Feb 18, 2024 0.3791 -0.0050 -1.30% 0.3841 0.3841 0.3791
  Feb 16, 2024 0.3891 0.0050 1.30% 0.3841 0.3891 0.3841
  Feb 15, 2024 0.3841 0.0449 13.24% 0.3392 0.3891 0.3392
  Feb 14, 2024 0.3442 0.0001 0.03% 0.3441 0.3442 0.3392
  Feb 13, 2024 0.3442 -0.0049 -1.40% 0.3491 0.3492 0.3392
  Feb 12, 2024 0.3442 -0.0149 -4.15% 0.3591 0.3591 0.3442
  Feb 11, 2024 0.3592 0.0051 1.44% 0.3541 0.3592 0.3442
  Feb 9, 2024 0.3542 0.0050 1.43% 0.3492 0.3592 0.3492
  Feb 8, 2024 0.3492 -0.0100 -2.78% 0.3592 0.3642 0.3492
  Feb 7, 2024 0.3592 -0.0050 -1.37% 0.3642 0.3642 0.3592
  Feb 6, 2024 0.3642 -0.0049 -1.33% 0.3691 0.3691 0.3592
  Feb 5, 2024 0.3642 0.0050 1.39% 0.3592 0.3642 0.3592
  Feb 4, 2024 0.3592 0.0000 0.00% 0.3592 0.3592 0.3592

  FAR Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0.494 0.04143 0.21663 0.3552 0.213999
  Έσοδα 0.494 0.04143 0.21663 0.3552 0.213999
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.485 3.72836 3.66379 3.04598 2.16563
  Ακαθάριστο Εισόδημα -0.991 -3.68693 -3.44716 -2.69078 -1.95163
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.617 39.3014 16.0662 18.4213 9.81819
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.886 0.71785 1.27278 -0.6953 1.97119
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.595 31.942 10.894 13.6274 5.45893
  Depreciation / Amortization 0.212 0.38097 0.44282 0.38626 0.061098
  Other Operating Expenses, Total 0.101 -0.15998 -0.13892 2.05693 0.161344
  Λειτουργικά Έσοδα -5.123 -39.2599 -15.8496 -18.0661 -9.60419
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.065 -2.03122 0.70618 -0.17165 1.31622
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.188 -41.2793 -15.143 -18.2228 -7.41128
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.188 -41.2793 -15.143 -18.2228 -7.41128
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.188 -41.2793 -15.143 -18.2228 -7.41128
  Καθαρά Κέρδη -5.188 -44.7824 -91.134 -21.1441 -7.41128
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.188 -41.2793 -15.1431 -18.2228 -7.41128
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.188 -44.7824 -91.134 -21.1441 -7.41128
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.188 -44.7824 -91.134 -21.1441 -7.41128
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 99.4031 99.7905 96.9874 59.9243 54.6153
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.05219 -0.41366 -0.15613 -0.3041 -0.135702
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04879 -0.38668 -0.15684 -0.3041 -0.135702
  Άλλο, Καθαρό 0 0.01185 0.00037 0.01496 0.876688
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -3.50309 -75.991 -2.92132
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.338 2.69214 -0.06826
  Total Adjustments to Net Income -0.00001
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 0.652 0.424 0.07 0.03814 0.00329
  Έσοδα 0.652 0.424 0.07 0.03814 0.00329
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.483 0.53 0.955 1.60357 2.1248
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.169 -0.106 -0.885 -1.56543 -2.12151
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.271 3.022 2.595 35.3875 3.91391
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.552 0.592 1.294 0.15166 0.56619
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.067 1.576 0.019 30.9028 1.03926
  Depreciation / Amortization 0.133 0.091 0.121 0.17702 0.20395
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.036 0.233 0.105 2.69214 0
  Other Operating Expenses, Total 0 0 0.101 -0.1397 -0.02028
  Λειτουργικά Έσοδα -1.619 -2.598 -2.525 -35.3493 -3.91062
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.266 -0.008 -0.057 -2.3017 0.27048
  Άλλο, Καθαρό 0.01161 0.00024
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.885 -2.606 -2.582 -37.6394 -3.63991
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.885 -2.606 -2.582 -37.6394 -3.63991
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.885 -2.606 -2.582 -37.6394 -3.63991
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -0.04377 -3.45932
  Καθαρά Κέρδη -2.885 -2.606 -2.582 -37.6832 -7.09924
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.885 -2.606 -2.582 -37.6394 -3.63991
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.885 -2.606 -2.582 -37.6832 -7.09924
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.885 -2.606 -2.582 -37.6832 -7.09924
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 97.138 99.0157 99.7905 99.7905 99.7905
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.0297 -0.02632 -0.02587 -0.37718 -0.03648
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02933 -0.02397 -0.02482 -0.35021 -0.03648
  Total Adjustments to Net Income
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 34.817 56.9779 172.89 15.1387 22.6497
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 33.724 55.4255 25.7146 13.5509 19.6283
  Μετρητά 0.338 13.5353 1.46427 1.43576 0.26222
  Μετρητά & Ισοδύναμα -0.08251 3.27618
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 33.386 41.8902 24.2504 12.1977 16.0899
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.186 0.86931 0.6785 0.83973 2.58836
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 0.6781 0.46122 0.11696 0.19425
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.907 0.46747 0.34774 0.53933 0.43299
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 35.47 57.2226 179.27 135.441 122.97
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.653 0.24466 6.37991 120.302 100.32
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.288 17.4525 36.9494 5.67534 2.82377
  Payable/Accrued 2.21235
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.129 0.06668 0.44304 0.36853 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.072 17.2245 36.3961 4.46654 0.61142
  Σύνολο Οφειλών 1.784 17.4713 37.0379 6.13504 2.86304
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.483 0.00474 0.06401 0.44818 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.013 0.01399 0.02451 0.01152 0.03927
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 33.686 39.7513 142.232 129.306 120.107
  Κοινή Μετοχή 38.079 381.925 439.623 335.725 305.669
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 0 -338.419 -293.637 -202.665 -185.563
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 35.47 57.2226 179.27 135.441 122.97
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 98.1951 99.7905 99.7883 62.8039 54.6153
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.21563 146.149 0.20872
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1.031 1.28322 1.59999 1.75071
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.378 -1.03856 -1.01426 -0.84652
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.087 0.16132 0.11025 0.15048
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.68978
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.483 0.00474 0.06401 0.44818
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4.393 -3.75436 -3.75436 -3.75436
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29.843 34.817 38.719 56.9779 226.897
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 29.555 33.724 37.7694 55.4255 3.09578
  Μετρητά 0.112 0.338 0.555 13.5353 0.434
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.071 33.386 37.2144 41.8902 2.66178
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.207 0.186 0.747 0.86931 0.25635
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 0.133 0.6781 0.11107
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.081 0.907 0.128 0.46747 0.09578
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.0746 0.21563 223.449
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 30.363 35.47 39.463 57.2226 234.277
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.52 0.653 0.744 0.24466 7.38017
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.591 0.753 0.754 1.28322 1.24584
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.071 -0.162 -0.09 -1.03856 -0.86154
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.866 1.288 1.73 17.4525 99.1186
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.05 0.087 0.086 0.16132 0.30086
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.135 0.129 0.121 0.06668 0.26494
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.681 1.072 1.523 17.2245 98.5528
  Σύνολο Οφειλών 2.279 1.784 2.294 17.4713 99.144
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.413 0.483 0.553 0.00474 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.413 0.483 0.553 0.00474 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 0.013 0.011 0.01399 0.02541
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.084 33.686 37.169 39.7513 135.133
  Κοινή Μετοχή 90.362 38.079 381.925 381.925 439.623
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -57.905 0 -341.002 -338.419 -300.736
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4.373 -4.393 -3.754 -3.75436 -3.75436
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 30.363 35.47 39.463 57.2226 234.277
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 92.4097 98.1951 99.7905 99.7905 99.7905
  Μετρητά & Ισοδύναμα 29.372
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -21.19 -26.0847 -17.518 -19.2806 -11.9727
  Cash Payments -3.777 -5.44514 -4.86837 -6.31206 -3.14314
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -17.815 -20.6474 -12.6202 -13.3067 -8.82956
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0.339 116.103 -71.6714 -16.0358 -1.10542
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.016 -10.3865 -71.8881 -18.8136 -12.1381
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.355 126.49 0.21663 2.77782 11.0327
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.036 -58.2623 100.402 29.7312 0
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.062 -0.09823 -6.74554 -1.45038 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.815 -57.6981 107.546 31.5066 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.096 -2.05554 0.96841 -0.20227 -0.100106
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -21.983 29.7006 12.1809 -5.78752 -13.1782
  Cash Receipts 0.402 0.02349 0.00871 0.38861 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -0.0156 -0.03813 -0.05052 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.159 -0.46591 -0.39835 -0.32499 0
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -21.19 -17.778 -26.0847 -20.9923 -17.518
  Cash Receipts 0.402 0.217 0.02349 0.02219 0.00871
  Cash Payments -3.777 -1.998 -5.44514 -2.34544 -4.86837
  Cash Interest Paid -0.012 -0.0156 -0.01092 -0.03813
  Changes in Working Capital -17.815 -15.985 -20.6474 -18.6581 -12.6202
  Cash From Investing Activities 0.339 0.014 116.103 -1.63499 -71.6714
  Capital Expenditures -0.016 -0.016 -10.3865 -1.63828 -71.8881
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.355 0.03 126.49 0.00329 0.21663
  Cash From Financing Activities -1.036 -0.071 -58.2623 -0.26412 100.402
  Financing Cash Flow Items -0.062 -0.09823 0 -6.74554
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.815 -57.6981 0 107.546
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.159 -0.071 -0.46591 -0.26412 -0.39835
  Foreign Exchange Effects -0.096 -0.065 -2.05554 0.26988 0.96841
  Net Change in Cash -21.983 -17.9 29.7006 -22.6215 12.1809
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Meridian Capital International Fund Corporation 20.8248 19244082 0 2023-03-24 MED
  Western Gate Group Ltd Corporation 11.9855 11075753 1946974 2023-10-17 LOW
  TD Waterhouse Canada, Inc. Corporation 5.4944 5077354 0 2023-03-24 LOW
  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 5.0487 4665494 -103723 2023-04-26 LOW
  Oyaski (Joseph Thomas) Individual Investor 2.6637 2461493 0 2023-03-30 LOW
  Lennox-King (Oliver) Individual Investor 0.8186 756479 0 2023-03-24 MED
  Toad Facilities Pty. Ltd. Corporation 0.7416 685286 0 2023-03-24
  King (Garry Colin) Individual Investor 0.6085 562321 34246 2023-03-24 LOW
  Khoo (Jason) Individual Investor 0.4612 426204 0 2023-03-24 LOW
  Bart (Frederick) Individual Investor 0.3038 280754 -203000 2023-03-24
  Stein (Alan) Individual Investor 0.2922 270000 0 2023-01-30
  Au Yong (Kong Jung) Individual Investor 0.2908 268753 268753 2023-03-24 LOW
  Neo Camelot Holdings No. 2 Pty. Ltd. Corporation 0.2814 260000 260000 2023-03-24
  N & P Superannuation Pty. Ltd. Corporation 0.2746 253801 253801 2023-03-24
  Lifjar Pty. Ltd. Corporation 0.2705 250000 250000 2023-03-24
  O'Connor (Patrick) Individual Investor 0.1082 100000 0 2022-12-31 LOW
  Kaye (Robert George) Individual Investor 0.029 26845 0 2022-12-31 LOW
  Robertson (Timothy Frank) Individual Investor 0.0115 10588 10588 2023-03-08 LOW
  Woollard (Frederick Raymond) Individual Investor 0.0005 500 500 2022-01-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

  Level 12 Podium
  530 Collins Street
  MELBOURNE
  VICTORIA 3000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0384%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου