Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Fanhua Inc. - FANH CFD

7.68
0.65%
0.14
Χαμηλό: 7.54
Υψηλό: 7.83
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.14
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Fanhua Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.73
Άνοιγμα* 7.8
Μεταβολή 1 έτους* 17.65%
Εύρος ημέρας* 7.54 - 7.83
Εύρος 52 εβδ. 3.91-8.79
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 28.33K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 700.03K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 425.22M
Αναλογία P/E 70.39
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.07B
Έσοδα 418.62M
EPS 0.11
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.60456
Beta 0.05
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 7.68 -0.08 -1.03% 7.76 7.85 7.54
Feb 2, 2023 7.73 0.00 0.00% 7.73 7.84 7.67
Feb 1, 2023 7.62 -0.11 -1.42% 7.73 7.76 7.48
Jan 31, 2023 7.58 -0.05 -0.66% 7.63 7.70 7.45
Jan 30, 2023 7.50 -0.15 -1.96% 7.65 7.65 7.48
Jan 27, 2023 7.65 0.10 1.32% 7.55 7.70 7.54
Jan 26, 2023 7.78 0.02 0.26% 7.76 7.79 7.62
Jan 25, 2023 7.66 0.14 1.86% 7.52 7.68 7.32
Jan 24, 2023 7.38 -0.05 -0.67% 7.43 7.47 7.32
Jan 23, 2023 7.43 0.26 3.63% 7.17 7.61 7.17
Jan 20, 2023 7.26 0.02 0.28% 7.24 7.28 7.15
Jan 19, 2023 7.13 0.13 1.86% 7.00 7.16 7.00
Jan 18, 2023 7.09 0.18 2.60% 6.91 7.12 6.91
Jan 17, 2023 6.86 -0.35 -4.85% 7.21 7.21 6.86
Jan 13, 2023 7.15 0.07 0.99% 7.08 7.15 7.01
Jan 12, 2023 7.04 -0.04 -0.56% 7.08 7.08 7.04
Jan 11, 2023 7.10 0.00 0.00% 7.10 7.20 7.06
Jan 10, 2023 7.09 -0.01 -0.14% 7.10 7.25 7.09
Jan 9, 2023 7.08 -0.04 -0.56% 7.12 7.28 7.01
Jan 6, 2023 6.95 0.15 2.21% 6.80 7.11 6.80

Fanhua Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 4082.88 4088.47 3471.26 3706 3268.15 3271.11
Έσοδα 4082.88 4088.47 3471.26 3706 3268.15 3271.11
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3106.6 3059.41 2350.78 2483.45 2213.86 2115.17
Ακαθάριστο Εισόδημα 976.283 1029.07 1120.48 1222.56 1054.28 1155.95
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4091.35 3815.34 3045.52 3236.64 2965.96 2969.21
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 984.749 755.93 688.904 737.128 734.635 836.491
Λειτουργικά Έσοδα -8.466 273.136 425.743 469.363 302.186 301.905
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 122.176 217.675 229.663 81.898 48.209 35.869
Άλλο, Καθαρό 10.341 14.284 11.807 9.664 11.907 33.314
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 124.051 505.095 667.213 560.925 362.302 371.088
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 96.802 337.292 442.627 417.109 278.915 280.514
Δικαίωμα Μειοψηφίας -10.591 -2.488 -7.18 -3.622 -7.923 -8.952
Equity In Affiliates 48.293 108.944 174.468 -224.555 -2.738 -20.573
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 134.504 443.748 609.915 188.932 268.254 250.989
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 22.543 5.48 0
Καθαρά Κέρδη 157.047 449.228 609.915 188.932 268.254 250.989
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 134.504 443.748 609.915 188.932 268.254 250.989
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 157.047 449.228 609.915 188.932 268.254 250.989
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 157.047 449.228 609.915 188.932 268.254 250.989
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1208.82 1261.22 1240.85 1093.23 1074.29 1074.29
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.11127 0.35184 0.49153 0.17282 0.2497 0.23363
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.11127 0.35184 0.49153 0.17282 0.2497 0.23363
Depreciation / Amortization 5.832 16.064 17.459 17.551
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1095.03 689.919 683.537 802.629 686.387
Έσοδα 1095.03 689.919 683.537 802.629 686.387
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 737.657 431.737 440.878 504.895 450.692
Ακαθάριστο Εισόδημα 357.372 258.182 242.659 297.734 235.695
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 954.628 638.914 655.374 720.293 665.798
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 216.971 207.177 214.496 215.398 215.106
Λειτουργικά Έσοδα 140.401 51.005 28.163 82.336 20.589
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 10.759 6.824 9.315 8.971 4.733
Άλλο, Καθαρό 1.477 16.518 6.116 9.203 9.973
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 152.637 74.347 43.594 100.51 35.295
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 119.936 58.457 34.279 67.842 28.947
Δικαίωμα Μειοψηφίας 3.087 -2.017 -2.515 -7.507 3.849
Equity In Affiliates 15.362 10.965 2.486 -49.386 -70.634
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 138.385 67.405 34.25 10.949 -37.838
Καθαρά Κέρδη 138.385 67.405 34.25 10.949 -37.838
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 138.385 67.405 34.25 10.949 -37.838
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 138.385 67.405 34.25 10.949 -37.838
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 138.385 67.405 34.25 10.949 -37.838
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1074.29 1074.29 1074.29 1074.29 1073.99
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.12882 0.06274 0.03188 0.01019 -0.03523
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.12882 0.06274 0.03188 0.01019 -0.03523
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3694.56 4132.53 3061.11 2681.75 2311.78 2266.07
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3034.79 2862.48 2326.88 1782 1553.29 1435.31
Μετρητά & Ισοδύναμα 236.952 363.746 772.823 169.653 245.428 564.624
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2797.84 2498.73 1554.06 1612.35 1307.86 870.682
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 583.58 1150.9 599.891 748.808 633.358 714.512
Accounts Receivable - Trade, Net 501.804 515.194 508.474 682.171 583.116 653.757
Other Current Assets, Total 76.19 119.151 134.333 150.939 125.129 116.25
Total Assets 4238.57 4737.74 3866.61 3440.84 3081 3242.12
Property/Plant/Equipment, Total - Net 31.338 26.075 37.934 231.243 237.181 272.477
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 179.152 148.43 166.741 370.246 388.156 435.792
Accumulated Depreciation, Total -147.814 -122.355 -128.807 -139.003 -150.975 -163.315
Goodwill, Net 122.077 109.869 109.869 109.869 109.869 109.869
Intangibles, Net 59.472 17.21 1.264 0.322 0.044
Long Term Investments 294.576 404.783 587.517 363.414 357.661 335.808
Other Long Term Assets, Total 36.541 47.278 68.92 54.244 64.464 65.782
Total Current Liabilities 747.119 661.86 905.583 947.974 929.21 908.675
Accounts Payable 240.952 203.024 332.685 382.882 377.386 335.721
Accrued Expenses 129.604 110.494 139.961 204.26 215.141 264.24
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 376.563 348.342 432.937 360.832 336.683 308.714
Total Liabilities 951.716 860.691 1233.43 1509.56 1247.44 1404.23
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 14.577 17.139 5.624 7.898 26.38 73.716
Minority Interest 117.242 111.342 113.543 113.182 121.105 122.477
Other Liabilities, Total 72.778 70.35 208.678 440.503 170.745 299.365
Total Equity 3286.85 3877.05 2633.18 1931.29 1833.56 1837.89
Common Stock 8.658 9.571 9.583 9.235 8.089 8.089
Additional Paid-In Capital 2301.66 2429.56 437.176 0.393 0
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1330.52 1779.75 2280.87 1988.23 1860.46 1868.94
Other Equity, Total -353.979 -341.825 -93.29 -65.429 -34.995 -39.14
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4238.57 4737.74 3866.61 3440.84 3081 3242.12
Total Common Shares Outstanding 1165.07 1300.19 1123.48 1073.25 1073.89 1073.89
Treasury Stock - Common -1.156 -1.146 0
Note Receivable - Long Term 192.114
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2397.78 2160.1 2159.56 2266.07 2370.97
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1624.4 1447.69 1397.73 1435.31 1539.89
Μετρητά & Ισοδύναμα 765.657 340.242 615.534 564.624 629.551
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 858.742 1107.44 782.193 870.682 910.337
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 651.012 605.109 629.782 714.512 709.732
Accounts Receivable - Trade, Net 583.276 547.946 563.235 653.757 638.082
Other Current Assets, Total 122.37 107.306 132.052 116.25 121.349
Total Assets 3233.66 3058.43 3105.8 3242.12 3087.46
Property/Plant/Equipment, Total - Net 231.745 240.969 247.092 272.477 304.591
Goodwill, Net 109.894 109.875 109.869 109.869 109.869
Long Term Investments 373.564 383.491 386.175 335.808 6.342
Note Receivable - Long Term 58.421 101.041 139.553 192.114 223.097
Other Long Term Assets, Total 62.255 62.953 63.549 65.782 72.587
Total Current Liabilities 997.342 786.295 809.457 908.675 864.08
Accounts Payable 356.228 305.529 300.076 335.721
Accrued Expenses 186.496 174.917 184.803 240.521 174.458
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 454.618 305.849 324.578 332.433 374.264
Total Liabilities 1362.48 1169.43 1230.12 1404.23 1343.92
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 48.425 51.464 61.199 73.716 76.217
Minority Interest 118.017 112.455 114.97 122.477 118.628
Other Liabilities, Total 198.697 219.214 244.494 299.365 284.994
Total Equity 1871.18 1889 1875.68 1837.89 1743.54
Common Stock 8.088 8.088 8.088 8.089 8.091
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1910.9 1926.79 1909.08 1868.94 1780.02
Other Equity, Total -47.81 -45.873 -41.486 -39.14 -44.575
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3233.66 3058.43 3105.8 3242.12 3087.46
Total Common Shares Outstanding 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89
Payable/Accrued 315.358
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 167.638 451.716 617.095 192.554 276.177 259.941
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 87.846 152.127 523.827 178.324 402.3 126.198
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 13.492 14.099 10.833 16.28 17.658 18.342
Amortization 20.232 33.177 15.946 0.942 0.281 0.045
Deferred Taxes -14.736 9.512 -18.744 4.475 15.778 23.905
Μη Χρηματικά Στοιχεία -124.541 -277.591 -323.857 239.671 103.579 117.958
Cash Taxes Paid 4.133 103.155 109.863 189.487 79.063 74.323
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0 5.557 0 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 25.761 -78.786 222.554 -275.598 -11.173 -293.993
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -732.606 -23.723 1567.58 11.959 325.336 450.399
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -71.885 -20.899 -22.765 -19.686 -15.25 -30.785
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -660.721 -2.824 1590.35 31.645 340.586 481.184
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -216.575 47.558 -1664.51 -792.106 -638.811 -260.298
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -217.719 -81.259 228.764 126.977 -250.312 -17.78
Total Cash Dividends Paid 0 -137.216 -326.725 -435.072 -388.499 -242.518
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.144 266.033 -1566.55 -484.011
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2.463 -10.908 -17.773 19.262 -4.332 -9.875
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -858.872 165.054 409.133 -582.561 84.493 306.424
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 135.298 204.72 241.485 259.941 -41.687
Cash From Operating Activities 80.451 40.377 58.082 126.198 -87.074
Non-Cash Items -14.197 -32.375 -26.207 41.241 104.64
Changes in Working Capital -40.65 -131.968 -157.196 -174.984 -150.027
Cash From Investing Activities 455.517 204.423 533.788 450.399 151.683
Other Investing Cash Flow Items, Total 455.517 204.423 533.788 450.399 151.683
Cash From Financing Activities -10.2 -157.249 -209.207 -260.298 0.003
Financing Cash Flow Items -10.2 -17.78 -17.78 -17.78 0.003
Foreign Exchange Effects -6.528 -8.319 -8.662 -9.875 0.254
Net Change in Cash 519.24 79.232 374.001 306.424 64.866
Total Cash Dividends Paid -139.469 -191.427 -242.518
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BofA Global Research (US) Research Firm 4.914 2639551 858 2022-09-30 LOW
Citi Investment Research (US) Research Firm 2.8477 1529608 0 2022-09-30 LOW
Fidelity International Investment Advisor 2.7105 1455939 255580 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 2.6794 1439206 -704446 2022-09-30 MED
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 2.6329 1414275 -72498 2022-09-30 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9599 515624 22356 2022-09-30 LOW
Hu (Yinan) Individual Investor 0.9347 502060 0 2022-12-19 LOW
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.9262 497484 0 2021-12-31 LOW
RBF Capital, LLC Hedge Fund 0.4645 249491 0 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2659 142805 -3528 2022-09-30 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.2063 110800 -18493 2022-09-30 HIGH
HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.1374 73817 0 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.0856 45985 -1248 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0757 40687 2106 2022-12-31 MED
CPP Investment Board Pension Fund 0.0713 38300 -11700 2022-09-30 LOW
Ergoteles Capital Hedge Fund 0.0618 33200 -3356 2022-09-30 HIGH
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0602 32327 1045 2022-09-30 LOW
Gabelli Funds, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0568 30500 4500 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.0452 24281 0 2021-06-30 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.0438 23528 -12239 2022-09-30 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Fanhua Company profile

Σχετικά με την Fanhua Inc.

Η Fanhua Inc., πρώην CNinsure Inc., είναι ανεξάρτητος πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών online-to-offline στην Κίνα. Η εταιρεία διανέμει μια σειρά ασφαλιστικών προϊόντων περιουσίας, ατυχημάτων και ζωής που αναλαμβάνουν εγχώριες και ξένες ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα σε ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες και παρέχει υπηρεσίες ρύθμισης ασφαλιστικών απαιτήσεων. Οι τομείς της περιλαμβάνουν το ασφαλιστικό πρακτορείο, το οποίο παρέχει μια σειρά προϊόντων ασφάλισης περιουσίας, ατυχημάτων και ζωής σε μεμονωμένους πελάτες- τη μεσιτεία ασφαλίσεων, η οποία παρέχει εμπορικούς κλάδους ασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων, ομαδικά προγράμματα ασφάλισης ζωής και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες μεσιτείας αντασφαλίσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες, και τη ρύθμιση ζημιών, η οποία παρέχει υπηρεσίες ρύθμισης ζημιών σε αυτοασφαλιζόμενες οντότητες ή ασφαλιστικές εταιρείες που επιλέγουν να αναθέσουν σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των λειτουργιών ρύθμισης ζημιών τους. Το δίκτυο διανομής και παροχής υπηρεσιών της εταιρείας καλύπτει πάνω από 29 επαρχίες στην Κίνα.

Industry: Insurance Brokers

27/F Pearl River Tower
No.15 West Zhujiang Road Tianhe District
GUANGZHOU
GUANGDONG 510623
CN

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.42 Price
+1.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00384

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου