Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Falcon Energy Group Limited - 5FLsg CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.026389 %
Charges from borrowed part ($-1.06)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.026389%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018056 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018056%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SGD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Singapore
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. -100.00K--100.00K
Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 22.52M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 823.44M
Έσοδα 38.66M
EPS -0.33
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Falcon Energy Group Limited Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2016 2017 2018 2019 2020
Συνολικά έσοδα 220.541 303.293 106.824 44.537 29.433 29.339
Έσοδα 220.541 303.293 106.824 44.537 29.433 29.339
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 179.095 243.094 95.739 54.073 36.479 32.122
Ακαθάριστο Εισόδημα 41.446 60.199 11.085 -9.536 -7.046 -2.783
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 156.231 243.488 280.612 137.99 292.554 37.827
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 29.451 58.298 23.315 19.213 15.445 6.912
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 4.134 1.464 9.294 14.284 9.052 8.664
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.291 94.611 31.079
Other Operating Expenses, Total -56.449 -59.077 57.653 19.341 231.578 -9.871
Λειτουργικά Έσοδα 64.31 59.805 -173.788 -93.453 -263.121 -8.488
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 64.31 59.805 -173.788 -93.453 -263.121 -8.488
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 64.661 55.209 -163.681 -93.444 -263.378 -8.8
Δικαίωμα Μειοψηφίας -12.458 -15.388 41.843 17.007 16.26 -0.145
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 52.203 39.821 -121.838 -76.437 -247.118 -8.945
Καθαρά Κέρδη 52.203 39.821 -121.838 -76.437 -247.118 -8.945
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 52.203 39.821 -121.838 -76.437 -247.118 -8.945
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 52.203 39.821 -121.838 -76.437 -247.118 -8.945
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 52.203 39.821 -121.838 -76.437 -247.118 -8.945
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 809.497 809.46 806.854 832.289 876.631 876.631
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.06449 0.04919 -0.151 -0.09184 -0.2819 -0.0102
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.06449 0.06327 -0.07478 -0.06752 -0.28154 -0.0102
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2019 Q4 2019
Συνολικά έσοδα 9.793 6.315 9.788 3.875 9.455
Έσοδα 9.793 6.315 9.788 3.875 9.455
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 20.842 7.459 8.362 6.891 13.767
Ακαθάριστο Εισόδημα -11.049 -1.144 1.426 -3.016 -4.312
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 83.557 12.042 16.981 14.451 249.08
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.364 3.441 2.665 2.835 6.504
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 8.153 2.066 6.427 4.909 -4.35
Other Operating Expenses, Total 49.198 -0.924 -0.473 -0.184 233.159
Λειτουργικά Έσοδα -73.764 -5.727 -7.193 -10.576 -239.625
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -73.764 -5.727 -7.193 -10.576 -239.625
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -73.758 -5.727 -7.193 -10.576 -239.882
Δικαίωμα Μειοψηφίας 18 0.299 0.409 0.504 15.048
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -55.758 -5.428 -6.784 -10.072 -224.834
Καθαρά Κέρδη -55.758 -5.428 -6.784 -10.072 -224.834
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -55.758 -5.428 -6.784 -10.072 -224.834
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -55.758 -5.428 -6.784 -10.072 -224.834
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -55.758 -5.428 -6.784 -10.072 -224.834
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 909.263 832.289 832.289 832.289 1009.66
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.06132 -0.00652 -0.00815 -0.0121 -0.22268
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.06141 -0.00652 -0.00813 -0.01199 -0.22245
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2016 2017 2018 2019 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 202.531 161.466 112.383 195.308 18.75 25.47
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 29.568 24.616 9.518 4.576 1.641 2.268
Μετρητά & Ισοδύναμα 29.568 24.616 9.518 4.576 1.641 2.268
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 170.242 131.82 93.718 75.604 14.638 20.731
Accounts Receivable - Trade, Net 90.832 84.987 59.359 48.859 7.121 12.793
Total Inventory 2.721 0.393 1.012 0.282 0.22 0.22
Total Assets 691.365 652.371 460.708 366.509 82.511 80.35
Property/Plant/Equipment, Total - Net 425.377 406.693 290.068 151.168 41.269 41.289
Goodwill, Net 7.577 5.05 0
Intangibles, Net 2.934 2.934 0.186 0.186 0
Long Term Investments 52.584 49.618 44.995 10.532 20.96 12.107
Note Receivable - Long Term 0 25.003 11.355 1.193 1.193 1.163
Other Long Term Assets, Total 0.362 1.607 1.721 8.122 0.339 0.321
Total Current Liabilities 195.546 147.074 228.504 206.705 229.66 237.245
Accounts Payable 33.853 29.175 18.538 13.342 10.972 12.884
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 36.355 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 104.575 85.451 136.038 114.298 92.497 91.072
Other Current Liabilities, Total 57.118 32.448 37.573 79.065 126.191 133.289
Total Liabilities 394.898 370.249 330.334 311.049 273.244 280.028
Total Long Term Debt 105.695 120.764 0.215 36.848 36.984 35.834
Long Term Debt 104.971 119.993 0 36.657 36.982 35.817
Capital Lease Obligations 0.724 0.771 0.215 0.191 0.002 0.017
Deferred Income Tax 14.342 18.791 8.934 5.1 5.1 5.113
Minority Interest 51.749 56.305 58.538 41.554 0.722 0.867
Other Liabilities, Total 27.566 27.315 34.143 20.842 0.778 0.969
Total Equity 296.467 282.122 130.374 55.46 -190.733 -199.678
Common Stock 229.528 229.528 229.528 231.009 231.009 231.009
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 71.022 56.983 -94.636 -171.073 -417.951 -426.896
Treasury Stock - Common -3.757 -4.017 -4.114 -4.114 -4.114 -4.114
Other Equity, Total -0.326 -0.372 -0.404 -0.362 0.323 0.323
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 691.365 652.371 460.708 366.509 82.511 80.35
Total Common Shares Outstanding 809.497 807.442 806.631 876.631 893.442 823.442
Prepaid Expenses 2.769 0.893
Other Current Assets, Total 1.868 7.242 114.846 2.251 2.251
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 526.342 522.313
Accumulated Depreciation, Total -119.767 -232.245
Jun 2018 Sep 2018 Dec 2018 Mar 2019 Jun 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 195.308 99.229 99.441 95.685 18.75
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.576 3.286 3.727 5.025 1.641
Μετρητά & Ισοδύναμα 4.576 3.286 3.727 5.025 1.641
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 75.604 83.761 86.284 80.37 14.638
Accounts Receivable - Trade, Net 48.859 50.838 56.042 50.932 7.121
Total Inventory 0.282 1.097 0.349 1.209 0.22
Other Current Assets, Total 114.846 11.085 9.081 9.081 2.251
Total Assets 366.509 293.306 281.088 273.653 82.511
Property/Plant/Equipment, Total - Net 151.168 142.208 139.055 135.952 41.269
Intangibles, Net 0.186 0.186 0.186 0.186 0
Long Term Investments 10.532 42.344 40.656 40.079 20.96
Note Receivable - Long Term 1.193 1.216 1.208 1.2 1.193
Other Long Term Assets, Total 8.122 8.123 0.542 0.551 0.339
Total Current Liabilities 206.705 173.852 168.761 216.061 229.66
Accounts Payable 13.342 14.074 13.515 13.701 10.972
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 114.298 96.614 96.197 132.889 92.497
Other Current Liabilities, Total 79.065 63.164 59.049 69.471 126.191
Total Liabilities 311.049 243.6 238.161 240.807 273.244
Total Long Term Debt 36.848 36.816 36.876 0.2 36.984
Long Term Debt 36.657 36.576 36.657 0 36.982
Capital Lease Obligations 0.191 0.24 0.219 0.2 0.002
Deferred Income Tax 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Minority Interest 41.554 7.318 6.911 6.402 0.722
Other Liabilities, Total 20.842 20.514 20.513 13.044 0.778
Total Equity 55.46 49.706 42.927 32.846 -190.733
Common Stock 231.009 231.009 231.009 231.009 231.009
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -171.073 -176.501 -183.285 -193.357 -417.951
Treasury Stock - Common -4.114 -4.114 -4.114 -4.114 -4.114
Other Equity, Total -0.362 -0.688 -0.683 -0.692 0.323
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 366.509 293.306 281.088 273.653 82.511
Total Common Shares Outstanding 893.442 893.442 893.442 893.442 893.442
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2016 2017 2018 2019 2020
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 64.31 59.805 -173.788 -93.453 -263.121 -8.488
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 118.082 126.834 14.867 5.168 -0.2 2.751
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 25.146 33.573 26.248 30.442 14.081 11.592
Μη Χρηματικά Στοιχεία -55.953 -38.119 165.001 68.816 246.411 2.068
Cash Taxes Paid 0.56 0.963 -0.039 0 0.124 0.301
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 11.86 13.095 9.908 5.375 1.598 0.506
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 84.579 71.575 -2.594 -0.637 2.429 -2.421
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -10.424 -12.647 13.021 2.939 26.625 -0.109
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -8.404 -7.78 -2.162 -4.156 -2.104 -0.128
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2.02 -4.867 15.183 7.095 28.729 0.019
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -176.12 -185.58 -42.834 -9.073 -29.471 -2.004
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 25.968 22.865 -9.908 -6.34 -8.462 -0.506
Total Cash Dividends Paid -26.248 -26.254
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -0.26 -0.097 1.481
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -175.84 -181.931 -32.829 -4.214 -21.009 -1.498
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.911 -1.365 0.103 0.083 0.002 1.342
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -67.551 -72.758 -14.843 -0.883 -3.044 1.98
Jun 2018 Sep 2018 Dec 2018 Mar 2019 Jun 2019
Net income/Starting Line -93.453 -5.727 -12.92 -23.496 -263.121
Cash From Operating Activities 5.168 -0.021 2.81 5.906 -0.2
Cash From Operating Activities 30.442 3.506 6.881 10.395 14.081
Non-Cash Items 68.816 2.695 8.91 12.325 246.411
Cash Interest Paid 5.375 1.924 3.96 5.626 1.598
Changes in Working Capital -0.637 -0.495 -0.061 6.682 2.429
Cash From Investing Activities 2.939 18.371 18.374 18.379 26.625
Capital Expenditures -4.156 0 0 0 -2.104
Other Investing Cash Flow Items, Total 7.095 18.371 18.374 18.379 28.729
Cash From Financing Activities -9.073 -19.64 -22.033 -23.836 -29.471
Financing Cash Flow Items -6.34 -1.924 -3.96 -5.626 -8.462
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.481
Issuance (Retirement) of Debt, Net -4.214 -17.716 -18.073 -18.21 -21.009
Foreign Exchange Effects 0.083 0 0 0 0.002
Net Change in Cash -0.883 -1.29 -0.849 0.449 -3.044
Cash Taxes Paid 0 0.124

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Falcon Energy Group Limited Company profile

Σχετικά με την Falcon Energy Group Limited

Η Falcon Energy Group Limited εδρεύει στη Σιγκαπούρη και δραστηριοποιείται στον τομέα της υπεράκτιας ναυτιλίας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η εταιρεία παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών σε παγκόσμιες πετρελαϊκές εταιρείες και εργολάβους, από το αρχικό στάδιο της εξερεύνησης και της γεώτρησης έως το στάδιο της παραγωγής και το στάδιο μετά την παραγωγή, με έμφαση στη φάση της παραγωγής. Λειτουργεί τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο πέντε τμημάτων: Marine Division, η οποία διαθέτει στόλο υπεράκτιων σκαφών υποστήριξης στη φάση παραγωγής έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο τομέας Oilfield Services παρέχει υπηρεσίες όπως πρακτορεία, logistics, προμήθειες και άλλες γενικές υποστηρικτικές δραστηριότητες. Ο τομέας Oilfield Projects Division ασχολείται με έργα και επενδύσεις που σχετίζονται με τις υπεράκτιες θαλάσσιες βιομηχανίες και τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Διεύθυνση Drilling Services παρέχει γεωτρήσεις και συναφείς υπηρεσίες στους μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους, τις εθνικές πετρελαϊκές εταιρείες και τους εργολάβους πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Διεύθυνση Πόρων διαθέτει τρεις παραχωρήσεις εξόρυξης άνθρακα στο Ανατολικό Καλιμαντάν της Ινδονησίας.

Industry: Oil Related Services and Equipment (NEC)

10 Raeburn Park
#01-33B
088702
SG

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.42 Price
+1.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00331

BTC/USD

24,112.80 Price
+1.860% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

Oil - Crude

76.71 Price
-0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.51 Price
-0.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0885%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0595%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου