Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Fagerhult - FAG CFD

48.8
0.62%
1.3
Χαμηλό: 47.3
Υψηλό: 50.2
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:10

Mon - Fri: 08:10 - 16:25

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.3
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025632 %
Charges from borrowed part ($-1.03)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025632%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018813 %
Charges from borrowed part ($-0.75)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018813%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SEK
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Sweden
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Fagerhult AB ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 48.5
Άνοιγμα* 48.2
Μεταβολή 1 έτους* -19.67%
Εύρος ημέρας* 47.3 - 50.2
Εύρος 52 εβδ. 34.45-59.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 109.44K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.25M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.74B
Αναλογία P/E 16.87
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 176.15M
Έσοδα 7.82B
EPS 2.93
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.63425
Beta 1.18
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 48.8 1.0 2.09% 47.8 50.4 47.0
Feb 2, 2023 48.5 -1.2 -2.41% 49.7 50.4 44.7
Feb 1, 2023 48.1 0.2 0.42% 47.9 49.7 47.9
Jan 31, 2023 48.0 -0.5 -1.03% 48.5 49.3 46.8
Jan 30, 2023 48.1 -1.1 -2.24% 49.2 49.4 47.2
Jan 27, 2023 49.4 0.0 0.00% 49.4 50.4 48.8
Jan 26, 2023 48.7 -1.2 -2.40% 49.9 49.9 47.6
Jan 25, 2023 50.0 2.3 4.82% 47.7 50.6 46.5
Jan 24, 2023 49.2 1.4 2.93% 47.8 49.9 47.7
Jan 23, 2023 47.9 1.0 2.13% 46.9 48.1 45.2
Jan 20, 2023 44.9 -0.6 -1.32% 45.5 46.7 44.4
Jan 19, 2023 45.5 1.4 3.17% 44.1 46.5 43.8
Jan 18, 2023 44.4 0.1 0.23% 44.3 46.5 44.1
Jan 17, 2023 43.3 -1.4 -3.13% 44.7 45.1 43.2
Jan 16, 2023 44.8 0.9 2.05% 43.9 45.4 43.4
Jan 13, 2023 44.7 1.3 3.00% 43.4 46.2 42.1
Jan 12, 2023 43.0 0.4 0.94% 42.6 43.2 41.7
Jan 11, 2023 41.9 -0.3 -0.71% 42.2 42.6 41.2
Jan 10, 2023 41.9 1.3 3.20% 40.6 42.7 40.6
Jan 9, 2023 40.6 -1.8 -4.25% 42.4 42.4 40.3

Fagerhult Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 4490.7 5170.3 5621 7844.9 6816.3 7087.5
Έσοδα 4490.7 5170.3 5621 7844.9 6816.3 7087.5
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2917.1 3245.7 3474.2 4794.6 4417.1 4467
Ακαθάριστο Εισόδημα 1573.6 1924.6 2146.8 3050.3 2399.2 2620.5
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3966.5 4492.4 4915.2 7050.1 6489.4 6381.1
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1099.1 1304.3 1502.9 2329 2150.9 2059
Other Operating Expenses, Total -49.7 -57.6 -52.3 -73.5 -84.2 -144.9
Λειτουργικά Έσοδα 524.2 677.9 705.8 794.8 326.9 706.4
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.1 -22.2 -35.6 -91.1 -101.7 -77.9
Άλλο, Καθαρό -4.4 -3.2 -3.5 -8 -8.5 -6.2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 514.7 652.5 666.7 695.7 216.7 622.3
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 380.9 494.4 503.1 514.8 572.4 469.6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 380.9 494.4 503.1 508.4 565.7 465.5
Καθαρά Κέρδη 380.9 494.4 503.1 508.4 565.7 465.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 380.9 494.4 503.1 508.4 565.7 465.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 380.9 494.4 503.1 508.4 565.7 465.5
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 380.9 494.4 503.1 508.4 565.7 465.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 130.487 131.126 131.331 153.274 176.142 176.147
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.91907 3.77043 3.83078 3.31694 3.21161 2.64268
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.30772 1.74364 2 0 0.5 1.3
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.04043 3.77043 3.77562 3.50184 3.63672 2.34794
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -9.6 0 5.6 0
Δικαίωμα Μειοψηφίας -6.4 -6.7 -4.1
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1677.5 1845.7 1744.8 1819.5 1872.7
Έσοδα 1677.5 1845.7 1744.8 1819.5 1872.7
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1058 1140.6 1100.6 1167.8 1172.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 619.5 705.1 644.2 651.7 699.9
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1524.6 1637.5 1560.6 1658.4 1699.4
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 497 514.3 490.3 557.4 545.7
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -5.1 -3.2 -8.4
Other Operating Expenses, Total -25.3 -14.2 -21.9 -66.8 -19.1
Λειτουργικά Έσοδα 152.9 208.2 184.2 161.1 173.3
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22.2 -20.8 -15.7 -25.4 -13.8
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 130.7 187.4 168.5 135.7 159.5
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 96.2 137.7 127.6 108.1 119.5
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.8 -0.7 -0.5 -0.1 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 93.4 137 127.1 108 119.5
Καθαρά Κέρδη 93.4 137 127.1 108 119.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 93.4 137 127.1 108 119.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 93.4 137 127.1 108 119.5
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 93.4 137 127.1 108 119.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 176.147 176.147 176.147 176.147 176.147
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.53024 0.77776 0.72156 0.61312 0.67841
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 1.3 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.67231 0.92877 0.85569 0.61312 0.8511
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2263.8 2647.7 2706.1 4037.2 3915.1 4319.5
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 731.6 949.9 808.4 1133.5 1624 1741.5
Μετρητά & Ισοδύναμα 731.6 949.9 808.4 1133.5 1624 1741.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 788.2 872 978.8 1570.2 1237.5 1313.6
Accounts Receivable - Trade, Net 761.3 837.7 925 1426.8 1122.2 1196.1
Total Inventory 684.7 761.5 857.4 1247.1 997.7 1194.1
Prepaid Expenses 59.3 64.3 61.5 86.4 55.9 70.3
Total Assets 4814.2 6096.9 6621.2 13092.1 12261.9 12652.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 447.7 685.6 703.1 2807.8 2469.6 2376.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1510 2145.1 2278 6237.6 5923.2 6082.2
Accumulated Depreciation, Total -1062.3 -1459.5 -1574.9 -3429.8 -3453.6 -3705.3
Goodwill, Net 1626.1 1831 2099.9 3002.9 2843.2 2904
Intangibles, Net 442.6 878.5 1060 3039.3 2814.6 2836.1
Long Term Investments 11.8 18.3 18.7 14.5 9.8 2.7
Note Receivable - Long Term 1.3 3.9 4.2 11.6 13.4 15.5
Other Long Term Assets, Total 20.9 31.9 29.2 178.8 196.2 198
Total Current Liabilities 997.1 986.7 1442.9 1775.6 1657.3 2155.9
Accounts Payable 354.1 412.2 351.2 689.5 556 681.6
Accrued Expenses 281.2 316.6 307 383.9 411.9 503.4
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 133.2 4.8 416.1 222.1 181 569.8
Other Current Liabilities, Total 228.6 253.1 368.6 480.1 508.4 401.1
Total Liabilities 3187.1 4206.4 4492 7630.8 6497.5 6433.8
Total Long Term Debt 1752.1 2684.6 2371.6 4457.9 4069 3601.1
Long Term Debt 1752.1 2684.6 2371.6 3678.2 3417.8 2988.4
Deferred Income Tax 131.1 282.9 334.7 1017 547.5 503.6
Other Liabilities, Total 306.8 252.2 342.8 340.4 185.5 173.4
Total Equity 1627.1 1890.5 2129.2 5461.3 5764.4 6218.9
Common Stock 65.5 65.5 65.5 100.2 100.2 100.2
Additional Paid-In Capital 159.4 205 205 3194.6 3194.6 3194.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1495.2 1818.7 2096.9 2352.4 2469.6 2924.1
Other Equity, Total -93 -198.7 -238.2 -185.9 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4814.2 6096.9 6621.2 13092.1 12261.9 12652.7
Total Common Shares Outstanding 130.553 131.326 131.335 176.136 176.147 176.147
Capital Lease Obligations 779.7 651.2 612.7
Minority Interest 39.9 38.2 -0.2
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4211.9 4276.3 4329.3 4319.5 4569.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1673.6 1617.9 1618 1741.5 1594
Μετρητά & Ισοδύναμα 1673.6 1617.9 1618 1741.5 1594
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1287.2 1349.5 1315.4 1313.6 1373
Accounts Receivable - Trade, Net 1287.2 1349.5 1315.4 1196.1 1373
Total Inventory 1069.2 1123.9 1196.2 1194.1 1387.9
Other Current Assets, Total 181.9 185 199.7 214.2
Total Assets 12667.3 12593.4 12632.5 12652.7 12926.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2456.3 2373.3 2342.1 2376.9 2362.9
Intangibles, Net 5771.7 5718.6 5731.9 5740.1 5779.4
Long Term Investments 227.4 225.2 229.2 216.2 215.4
Total Current Liabilities 1730.1 1776.5 2114.6 2155.9 2244.3
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 181.6 220.7 541.8 569.8 583.9
Other Current Liabilities, Total 1548.5 1555.8 1572.8 326.6 1660.4
Total Liabilities 6655.4 6604.8 6577 6433.8 6540.2
Total Long Term Debt 4319.9 4241.2 3912.7 3601.1 3787.3
Long Term Debt 3673.4 3620.6 3313.8 2988.4 3185.8
Capital Lease Obligations 646.5 620.6 598.9 612.7 601.5
Minority Interest 42.5 43 -0.4 -0.2 -0.2
Other Liabilities, Total 562.9 544.1 550.1 677 508.8
Total Equity 6011.9 5988.6 6055.5 6218.9 6386.6
Common Stock 100.4 100.4 100.4 100.2 100.2
Additional Paid-In Capital 3194.6 3194.6 3194.6 3194.6 3194.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2716.9 2693.6 2760.5 2924.1 3091.8
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12667.3 12593.4 12632.5 12652.7 12926.8
Total Common Shares Outstanding 176.147 176.147 176.147 176.147 176.147
Prepaid Expenses 70.3
Accounts Payable 681.6
Accrued Expenses 577.9
Other Equity, Total 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 380.9 494.4 705.8 794.8 332.5 706.4
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 387.8 681.1 378.1 1007.9 1137.9 802.5
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 121.2 158.2 320.3 478.8 558.4 440.9
Μη Χρηματικά Στοιχεία 77.8 127.8 -254.7 -89.6 -69.9 -5.8
Cash Taxes Paid 143.8 147.9 194.9 243.4 106.6 217
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 19.4 41.4 49.2 94.7 70.9 50.9
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -192.1 -99.3 -393.3 -176.1 316.9 -339
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -499.2 -1039.9 -414.6 -2904.9 -292.8 -266.8
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -169 -177.1 -159 -242.7 -183.6 -149.5
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -330.2 -862.8 -255.6 -2662.2 -109.2 -117.3
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 363.6 583 -124.1 2193.5 -268.9 -470.1
Total Cash Dividends Paid -132.5 -171.4 -229 -251.5 -6.3 -88.1
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 496.1 708.8 104.9 247.3 -262.6 -252.8
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 7.5 -5.9 19.1 28.6 -85.7 51.9
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 259.7 218.3 -141.5 325.1 490.5 117.5
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 45.6 0
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 2197.7 0 -129.2
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 152.9 361.1 545.3 706.4 173.3
Cash From Operating Activities 58.6 258.9 460.7 802.5 -68.4
Non-Cash Items 135.9 218 326.3 435.1 120.3
Cash Taxes Paid 100.5 139.5 181.7 217 66.5
Changes in Working Capital -230.2 -320.2 -410.9 -339 -362
Cash From Investing Activities -12.5 -163.6 -325.7 -266.8 -41.3
Other Investing Cash Flow Items, Total -12.5 -163.6 -325.7 -266.8 -41.3
Cash From Financing Activities -42 -130.8 -179.8 -470.1 -39.7
Financing Cash Flow Items -42 -130.8 -179.8 -470.1 -39.7
Foreign Exchange Effects 45.5 29.4 38.8 51.9 1.9
Net Change in Cash 49.6 -6.1 -6 117.5 -147.5
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Investment AB Latour Venture Capital 47.8058 84708480 0 2022-09-30 LOW
Fjärde AP-Fonden Pension Fund 8.1182 14384861 1479331 2022-09-30 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 4.3762 7754239 8468 2022-09-30 LOW
Lannebo Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 3.6602 6485656 -489799 2022-12-31 LOW
Tredje AP Fonden Pension Fund 2.8101 4979331 1479331 2022-06-30 LOW
Svensson Family Other Insider Investor 2.712 4805388 0 2022-09-30 LOW
ING Luxembourg S.A. Bank and Trust 2.2659 4015000 4015000 2022-09-30 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 2.2336 3957818 259890 2022-09-30 LOW
Palmstierna Family Other Insider Investor 2.1956 3890392 0 2022-09-30 LOW
Euroclear Bank, S.A. Corporation 1.7219 3051040 -580 2021-12-31
La Financière de l'Echiquier Investment Advisor 1.6049 2843775 -113126 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.5697 2781351 1837 2022-09-30 LOW
Didner & Gerge Fonder AB Investment Advisor 1.2314 2181931 -69176 2021-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0764 1907286 -5737 2022-12-31 LOW
Lansförsäkringar Fondförvaltning AB Investment Advisor 0.8099 1435075 0 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6673 1182439 3367 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.566 1002986 2446 2022-12-31 LOW
Douglas (Eric) Individual Investor 0.5644 1000000 0 2021-12-31 LOW
SEB Investment Management AB Investment Advisor 0.5292 937766 -10261 2022-12-31 LOW
KLP Fondsforvaltning AS Investment Advisor 0.4856 860527 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Fagerhult Company profile

Σχετικά με την Fagerhult

Η Fagerhult AB είναι μια εταιρεία με έδρα τη Σουηδία που ασχολείται με την ανάπτυξη, την κατασκευή και την εμπορία συστημάτων φωτισμού για δημόσιους χώρους. Η προσφορά προϊόντων της χωρίζεται σε έξι ομάδες. Ο φωτισμός γραφείων προσφέρει προϊόντα και λύσεις για περιβάλλοντα γραφείων, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους χώρους. Ο σχολικός φωτισμός προσφέρει λύσεις για εκπαιδευτικούς χώρους, όπως αίθουσες διαλέξεων, αίθουσες μελέτης και βιβλιοθήκες. Ο βιομηχανικός φωτισμός προσφέρει συστήματα, εφαρμογές και προϊόντα για βιομηχανικά περιβάλλοντα. Health and Hospital Care Products προσφέρει ιατρικό τεχνικό εξοπλισμό, όπως πίνακες για μονάδες εντατικής θεραπείας και αίθουσες θεραπείας, καθώς και στήλες αιμοκάθαρσης σε νοσοκομεία. Ο φωτισμός λιανικής προσφέρει λύσεις φωτισμού και υπηρεσίες για περιβάλλοντα λιανικής πώλησης. Ο φωτισμός εξωτερικών χώρων προσφέρει φωτισμό για δημόσιους χώρους, όπως δρόμους, μονοπάτια και πάρκα, καθώς και αρχιτεκτονικό φωτισμό. Τον Ιούνιο του 2013 απέκτησε το 100% των μετοχών της I-Valo Oy με έδρα την Iittala της Φινλανδίας. Τον Φεβρουάριο του 2014, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Arlight.

Industry: Lighting Fixtures

Tegelviksgatan 32
STOCKHOLM
STOCKHOLM 116 49
SE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,116.55 Price
-1.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.40 Price
-3.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00507

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου