Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 75% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι η εξωχρηματιστηριακή (OTC) αγορά;

  Επεξήγηση του όρου «εξωχρηματιστηριακός»

  Εξωχρηματιστηριακή αγορά είναι μια αγορά χωρίς καθορισμένη τοποθεσία, σε αντίθεση με το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) που καταλαμβάνει ένα μεγάλο κτίριο στο κεντρικό Λονδίνο. Οι διαπραγματευτές ελέγχουν την εξωχρηματιστηριακή αγορά, καθώς είναι εκείνοι που καθορίζουν την τιμή στην οποία είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν και να πωλήσουν. Οι συναλλαγές δεν πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη αίθουσα συναλλαγών, αλλά οι διαπραγματευτές αγοράζουν και πωλούν μέσω τηλεφώνου, email ή ακόμα και στιγμιαίων μηνυμάτων (instant messaging).

  Πού συναντήσατε τον όρο «εξωχρηματιστηριακές αγορές»;

  Οι εξωχρηματιστηριακές (OTC) αγορές έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008. Οι εξασφαλισμένοι με ενυπόθηκα δάνεια τίτλοι, τα εγγυημένα δανειακά ομόλογα (CDO) και οι ενυπόθηκες ομολογίες (CMO) που έγιναν τόσο γνωστά κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου διαπραγματεύονταν στο σύνολό τους σε εξωχρηματιστηριακές αγορές. Ουσιαστικά, το βασικό πρόβλημα ήταν ότι ήταν αδύνατη η ακριβής αποτίμηση των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού όταν οι αγοραστές και οι διαπραγματευτές άρχισαν να εγκαταλείπουν τις εξωχρηματιστηριακές αγορές.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις εξωχρηματιστηριακές αγορές...

  Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι οργάνωσης των χρηματοοικονομικών συναλλαγών: τα χρηματιστήρια και οι εξωχρηματιστηριακές αγορές. Οι τελευταίες είναι ουσιαστικά διμερείς, καθώς οι συμμετέχοντες διαπραγματεύονται μεταξύ τους και όχι μέσω ενός χρηματιστηρίου. Δεν βρίσκονται εγκατεστημένες σε κάποια φυσική τοποθεσία και οι συναλλασσόμενοι επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου, email και ιδιόκτητων συστημάτων συναλλαγών.

  Ομόλογα, νομίσματα και μετοχές διαπραγματεύονται στις εξωχρηματιστηριακές αγορές, καθώς επίσης και μέσα διαχείρισης διαθεσίμων.

  Υπάρχουν δύο είδη εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών. Το ένα είδος αφορά τη διαπραγμάτευση μεταξύ διαπραγματευτών και το άλλο τη διαπραγμάτευση μεταξύ διαπραγματευτών και των πελατών τους. Η τιμή που θα καθορίσει ένας διαπραγματευτής για έναν άλλο διαπραγματευτή ενδέχεται να διαφέρει κατά πολύ από την τιμή που θα καθορίσουν για τον πελάτη.

  Οι εξωχρηματιστηριακές αγορές είναι λιγότερο οργανωμένες από τα παραδοσιακά χρηματιστήρια, ωστόσο, αυτή η έλλειψη διατυπώσεων σημαίνει ότι οι συναλλασσόμενοι μπορούν να κλείσουν συμφωνίες πολύ γρήγορα.

  Οι επενδυτές μιας εξωχρηματιστηριακής αγοράς μπορούν να διαπραγματεύονται χωρίς να δημοσιεύεται η συναλλαγή ή η τιμή που πλήρωσαν. Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008, οι χώρες θέσπισαν αυστηρότερους κανονισμούς σε σχέση με τις εξωχρηματιστηριακές αγορές και επιχείρησαν να στρέψουν περισσότερους επενδυτές προς τα παραδοσιακά χρηματιστήρια.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου