Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Evotec AG - EVT CFD

  18.330
  1.11%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.105
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022046 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.19)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022046%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000176 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000176%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Germany
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Evotec SE ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 18.535
  Άνοιγμα* 18.53
  Μεταβολή 1 έτους* 9.87%
  Εύρος ημέρας* 18.015 - 18.53
  Εύρος 52 εβδ. 14.80-24.44
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 319.40K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.12M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.40B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 176.94M
  Έσοδα 820.80M
  EPS -0.54
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.00
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 18.330 -0.285 -1.53% 18.615 18.700 17.910
  Nov 30, 2023 18.535 0.155 0.84% 18.380 18.560 18.030
  Nov 29, 2023 18.265 0.340 1.90% 17.925 18.325 17.850
  Nov 28, 2023 17.645 -0.325 -1.81% 17.970 18.045 17.645
  Nov 27, 2023 18.175 -0.430 -2.31% 18.605 18.920 18.115
  Nov 24, 2023 18.845 0.150 0.80% 18.695 18.885 18.560
  Nov 23, 2023 18.725 -0.275 -1.45% 19.000 19.035 18.385
  Nov 22, 2023 19.045 0.395 2.12% 18.650 19.135 18.610
  Nov 21, 2023 18.765 -0.370 -1.93% 19.135 19.160 18.610
  Nov 20, 2023 19.165 0.730 3.96% 18.435 19.275 18.265
  Nov 17, 2023 18.635 0.545 3.01% 18.090 18.815 18.090
  Nov 16, 2023 18.225 -0.435 -2.33% 18.660 18.940 18.200
  Nov 15, 2023 18.585 -0.115 -0.61% 18.700 18.965 18.335
  Nov 14, 2023 18.625 1.075 6.13% 17.550 18.735 17.410
  Nov 13, 2023 17.270 -0.080 -0.46% 17.350 17.705 17.270
  Nov 10, 2023 17.420 -0.420 -2.35% 17.840 17.870 17.320
  Nov 9, 2023 18.190 0.760 4.36% 17.430 18.400 17.430
  Nov 8, 2023 17.495 0.775 4.64% 16.720 17.900 16.720
  Nov 7, 2023 16.405 0.175 1.08% 16.230 16.475 15.815
  Nov 6, 2023 16.425 -0.665 -3.89% 17.090 17.090 16.080

  Evotec AG Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 751.448 618.034 500.924 446.437 375.405
  Έσοδα 751.448 618.034 500.924 446.437 375.405
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 577.383 466.491 375.181 313.546 263.389
  Ακαθάριστο Εισόδημα 174.065 151.543 125.743 132.891 112.016
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 724.824 588.901 452.368 383.843 297.942
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 156.19 105.445 77.205 66.546 57.012
  Έρευνα & Ανάπτυξη 76.642 72.2 63.945 58.432 35.619
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -5.774 12.546 3.244 11.919 -11.036
  Other Operating Expenses, Total -79.617 -67.781 -67.207 -66.6 -47.042
  Λειτουργικά Έσοδα 26.624 29.133 48.556 62.594 77.463
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -179.854 208.106 -22.925 -6.102 -5.602
  Άλλο, Καθαρό -0.727 -0.259 0.209 0.07 0.138
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -153.957 236.98 25.84 56.562 71.999
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -175.655 215.51 6.278 37.228 84.056
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0.844 0.116
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -175.655 215.51 6.278 38.072 84.172
  Καθαρά Κέρδη -175.655 215.51 6.278 38.072 84.172
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -175.655 215.51 6.278 38.072 84.172
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -175.655 215.51 6.278 38.072 84.172
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -175.655 215.51 6.278 38.072 84.172
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 176.674 166.406 153.752 149.726 147.482
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.99423 1.29509 0.04083 0.25428 0.57073
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.01547 1.36365 0.05455 0.30667 0.52209
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 170.279 213.556 240.689 173.884 172.203
  Έσοδα 170.279 213.556 240.689 173.884 172.203
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 123.956 160.319 158.233 145.464 141.308
  Ακαθάριστο Εισόδημα 46.323 53.237 82.456 28.42 30.895
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 206.567 201.041 197.229 187.413 175.973
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 45.609 42.583 46.332 42.462 35.83
  Έρευνα & Ανάπτυξη 12.377 18.486 21.322 18.482 18.725
  Other Operating Expenses, Total 24.625 -20.347 -22.884 -18.995 -19.89
  Λειτουργικά Έσοδα -36.288 12.515 43.46 -13.529 -3.77
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.261 -6.203 -60.362 -29.806 -20.131
  Άλλο, Καθαρό 10.59 -12.527 -0.622 -0.029 -0.435
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -20.437 -6.215 -17.524 -43.364 -24.336
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -14.929 -13.898 -27.201 -47.275 -27.937
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14.929 -13.898 -27.201 -47.275 -27.937
  Καθαρά Κέρδη -14.929 -13.898 -27.201 -47.275 -27.937
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14.929 -13.899 -27.201 -47.275 -27.937
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14.929 -13.899 -27.201 -47.275 -27.937
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14.929 -13.899 -27.201 -47.275 -27.937
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 176.936 176.936 176.589 176.703 176.703
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.08438 -0.07855 -0.15404 -0.26754 -0.1581
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.08438 -0.07855 -0.17529 -0.26754 -0.1581
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -5.774 0 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Total Adjustments to Net Income -0.001
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1073.67 1100.94 658.844 469.53 249.769
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 729.983 858.498 492.634 321.662 149.879
  Μετρητά & Ισοδύναμα 415.155 699.326 422.58 277.034 109.055
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 314.828 159.172 70.054 44.628 40.824
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 256.737 176.754 122.221 117.844 74.772
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 199.169 150.692 91.612 93.702 58.851
  Συνολικό Απόθεμα 29.825 25.793 13.585 10.749 5.66
  Προπληρωθέντα Εξοδα 40.178 19.21 9.258 9.166 8.451
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16.948 20.685 21.146 10.109 11.007
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2257.25 2235.16 1462.34 1180.91 771.883
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 650.201 484.597 337.297 239.229 90.519
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 920.81 686.086 481.879 350.415 164.143
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -270.609 -201.489 -144.582 -111.186 -73.624
  Υπεραξία, Καθαρό 274.819 257.569 247.37 255.919 220.791
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 23.819 30.851 98.036 116.994 122.989
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 150.332 287.009 59.021 41.252 28.99
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 70.293 55.966 36.485 22.718 14.601
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 14.112 18.229 25.284 35.27 44.224
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 337.706 324.516 208.459 178.955 196.275
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 97.277 72.598 42.549 31.319 31.137
  Δεδουλευμένα Έξοδα 47.49 33.983 34.728 29.174 25.67
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 16.381 50.609 30.008 20.731 56.919
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 176.558 167.326 101.174 97.731 82.549
  Σύνολο Οφειλών 1070.06 857.476 737.881 703.883 347.879
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 490.293 462.308 461.957 442.368 57.546
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 328.295 326.344 331.019 324.886 54.68
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 161.998 135.964 130.938 117.482 2.866
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 18.524 17.688 20.399 21.199 21.517
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0.876
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 223.54 52.964 47.066 61.361 71.665
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1187.18 1377.69 724.456 477.029 424.004
  Κοινή Μετοχή 176.953 176.608 163.915 150.903 149.063
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1440.01 1430.14 1030.7 786.865 783.154
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -392.377 -216.421 -432.639 -441.177 -481.013
  Unrealized Gain (Loss) -21.113 3.053 4.26 4.565 6.002
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -16.289 -15.691 -41.782 -24.127 -33.202
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2257.25 2235.16 1462.34 1180.91 771.883
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 176.703 176.358 163.665 150.653 148.813
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 939.198 1026.45 1073.67 1095.82
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 619.18 632.973 729.983 828.795
  Μετρητά & Ισοδύναμα 499.366 459.752 415.155 463.913
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 119.814 173.221 314.828 364.882
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 219.371 291.301 256.737 187.997
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 161.105 228.955 199.169 140.631
  Συνολικό Απόθεμα 31.906 32.612 29.825 30.874
  Προπληρωθέντα Εξοδα 68.741 69.563 57.126 48.15
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2254.51 2301.22 2257.25 2262.66
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 763.899 721.136 650.201 600.499
  Υπεραξία, Καθαρό 274.819 278.417
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 291.055 292.612 23.819 25.736
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 151.62 160.842 150.332 189.245
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 98.685 88.8 70.293 56.911
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 10.052 11.382 14.112 16.039
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 434.045 488.107 337.706 340.802
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 96.774 106.038 97.277 83.965
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 144.287 151.638 16.381 14.108
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 192.984 230.431 224.048 242.729
  Σύνολο Οφειλών 1113.69 1126.93 1070.06 1034.14
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 444.455 382.509 490.293 477.984
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 444.455 382.509 328.295 326.776
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 161.998 151.208
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 18.603 19.13 18.524 17.179
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 216.587 237.188 223.54 198.173
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1140.82 1174.29 1187.18 1228.53
  Κοινή Μετοχή 177.186 177.186 176.953 176.953
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1446.47 1445.36 1440.01 1437.55
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -482.836 -448.256 -392.377 -364.631
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -16.289 -21.348
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2254.51 2301.22 2257.25 2262.66
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 176.936 176.936 176.703 176.703
  Unrealized Gain (Loss) -21.113
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.001
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -175.655 215.51 6.252 37.228 84.056
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 203.106 122.237 44.721 42.216 156.24
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 72.677 55.596 42.122 36.456 19.288
  Amortization 8.982 12.012 13.936 12.349 12.005
  Deferred Taxes 7.722 5.066 7.49 6.706 -26.117
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 195.391 -165.371 23.865 24.342 0.364
  Cash Taxes Paid 18.5 -6.028 9.796 2.417 3.596
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9.798 5.429 3.465 4.49 2.279
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 93.989 -0.576 -48.944 -74.865 66.644
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -415.823 -243.855 -155.089 -86.634 -39.13
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -181.354 -118.943 -99.072 -31.905 -27.867
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -234.469 -124.912 -56.017 -54.729 -11.263
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -52.414 398.43 246.409 211.263 -77.764
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.699 404.322 251.564 1.901 1.578
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -53.113 -5.892 -5.155 209.362 -79.342
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -19.04 -0.066 9.505 1.134 2.692
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -284.171 276.746 145.546 167.979 42.038
  Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
  Net income/Starting Line -175.655 -148.454 -101.179 -73.242 215.51
  Cash From Operating Activities 203.106 236.633 240.607 63.618 122.237
  Changes in Working Capital 378.761 385.087 341.786 136.86 -93.273
  Cash From Investing Activities -415.823 -435.034 -206.857 -95.732 -243.855
  Capital Expenditures -181.354 -157.21 -81.371 -42.921 -118.943
  Other Investing Cash Flow Items, Total -234.469 -277.824 -125.486 -52.811 -124.912
  Cash From Financing Activities -52.414 -50.454 -45.805 -5.279 398.43
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.699 0.355 0.7 0.345 404.322
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -53.113 -50.809 -46.505 -5.624 -5.892
  Foreign Exchange Effects -19.04 13.442 9.721 -1.445 -0.066
  Net Change in Cash -284.171 -235.413 -2.334 -38.838 276.746
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Novo Holdings A/S Venture Capital 9.8455 17444807 -206374 2022-12-31 LOW
  Government of Abu Dhabi Government Agency 6.5913 11678875 199342 2022-12-31 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 5.0131 8882485 36011 2023-09-21 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.5645 6315718 2452073 2023-06-16 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5926 4593730 1224 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.2224 3937850 851779 2022-12-31 LOW
  Brown Capital Management, LLC Investment Advisor 2.1752 3854173 18059 2023-03-31 LOW
  Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 2.0301 3597021 -37024 2023-08-31 LOW
  Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 1.84 3260133 10629 2023-08-31 LOW
  Oetker (Roland) Individual Investor 1.639 2904146 -5440854 2022-10-04 LOW
  BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 1.5298 2710589 -5722 2023-09-30 LOW
  Franklin Equity Group Investment Advisor 1.2699 2250000 0 2023-09-30 LOW
  Polar Capital LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.1488 2035438 0 2023-06-30 LOW
  Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.1055 1958807 -3463 2023-09-30 LOW
  California State Teachers Retirement System Pension Fund 1.0986 1946619 1704482 2022-06-30 LOW
  Evotec SE Management Corporation 0.9987 1769527 0 2022-12-31 LOW
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.8748 1549952 4235 2023-09-30 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.7134 1263957 -38325 2023-08-31 LOW
  T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.6168 1092871 -24740 2023-09-30 LOW
  Lupus alpha Asset Management AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.5858 1038000 -105000 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Evotec Company profile

  Σχετικά με την Evotec AG

  Η Evotec SE είναι μια εταιρεία ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων με έδρα τη Γερμανία. Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων μέσω ερευνητικών συμμαχιών και αναπτυξιακών συνεργασιών με φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανώσεις ασθενών και εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι λύσεις για την ανακάλυψη φαρμάκων παρέχονται με τη μορφή εργασίας έναντι αμοιβής, ολοκληρωμένων συμμαχιών για την ανακάλυψη φαρμάκων, συνεργασιών ανάπτυξης, αδειοδότησης υποψηφίων φαρμάκων και συμβουλευτικών συμφωνιών. Η Evotec SE δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως οι νευροεπιστήμες, ο διαβήτης και οι επιπλοκές του διαβήτη, ο πόνος και η φλεγμονή, η ογκολογία, οι λοιμώδεις νόσοι, οι αναπνευστικές νόσοι και η ίνωση. Ο αγωγός της καλύπτει μια σειρά από θεραπευτικούς τομείς, όπως η αϋπνία του ΚΝΣ, ο χρόνιος βήχας, η ανοσολογία και η φλεγμονή, η ενδομητρίωση της γυναικείας υγείας, η νεφρολογία, οι δερματολογικές παθήσεις, οι ινωτικές παθήσεις και τα αντιιικά, μεταξύ άλλων.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  Essener Bogen 7
  HAMBURG
  HAMBURG 22419
  DE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου