Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές EVO Payments - EVOP CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 21.01-34.01
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.03M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 13.01M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.77B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 52.17M
Έσοδα 543.08M
EPS -0.11
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.11
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

EVO Payments Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 543.082 496.645 439.101 485.778 564.754
Έσοδα 543.082 496.645 439.101 485.778 564.754
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 89.37 75.765 84.336 96.365 189.375
Ακαθάριστο Εισόδημα 453.712 420.88 354.765 389.413 375.379
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 476.113 423.071 421.738 469.451 594.135
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 309.539 266.117 250.676 267.926 311.353
Depreciation / Amortization 84.143 83.389 85.924 92.059 87.184
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -2.2 0.802 13.101 6.223
Λειτουργικά Έσοδα 66.969 73.574 17.363 16.327 -29.381
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.192 -21.273 -10.958 -40.579 -56.027
Άλλο, Καθαρό -3.226 -12.575 2.551 5.434 -2.998
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 56.551 39.726 8.956 -18.818 -88.406
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 20.306 17.689 -4.166 -23.366 -98.85
Δικαίωμα Μειοψηφίας -15.027 -9.036 2.49 13.261 84.138
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.279 8.653 -1.676 -10.105 -14.712
Καθαρά Κέρδη 5.279 8.653 -1.676 -10.105 -14.712
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.245 -1.236 -8.204 -10.105 -14.712
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.245 -1.236 -8.204 -10.105 -14.712
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.245 -1.236 -8.204 -10.105 -14.712
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 47.9794 47.0929 41.9802 32.7204 21.0814
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10932 -0.02625 -0.19543 -0.30883 -0.69786
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10932 -0.04705 -0.18301 -0.04857 -0.50599
Total Adjustments to Net Income -10.524 -9.889 -6.528
Other Operating Expenses, Total -6.939
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 139.822 138.663 137.671 126.926 133.189
Έσοδα 139.822 138.663 137.671 126.926 133.189
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 23.092 21.831 22.431 22.016 21.489
Ακαθάριστο Εισόδημα 116.73 116.832 115.24 104.91 111.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 131.653 117.481 111.739 115.24 107.183
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 84.871 81.453 70.502 72.713 68.067
Depreciation / Amortization 23.69 21.136 18.806 20.511 19.827
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -2.2
Λειτουργικά Έσοδα 8.169 21.182 25.932 11.686 26.006
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.091 0.934 -6.4 -2.817 -4.966
Άλλο, Καθαρό -2.568 0.228 -0.532 -0.354 -12.252
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6.692 22.344 19 8.515 8.788
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.061 3.831 11.258 5.156 6.61
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.924 -3.625 -6.905 -2.573 -2.748
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.863 0.206 4.353 2.583 3.862
Καθαρά Κέρδη -1.863 0.206 4.353 2.583 3.862
Total Adjustments to Net Income -2.715 -2.672 -2.603 -2.534 -2.551
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.578 -2.466 1.75 0.049 1.311
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.578 -2.466 1.75 0.049 1.311
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.578 -2.466 1.75 0.049 1.311
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 48.3571 48.1514 48.6151 47.5399 47.4346
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09467 -0.05121 0.036 0.00103 0.02764
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09467 -0.05121 0.036 0.00103 -0.00725
Other Operating Expenses, Total 0 -6.939
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 780.925 761.829 696.165 691.348 750.413
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 410.368 418.439 304.089 350.697 205.142
Μετρητά & Ισοδύναμα 410.368 418.439 304.089 350.697 205.142
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 34.152 37.805 41.444 71.637 73.851
Accounts Receivable - Trade, Net 16.065 17.052 15.881 13.248 15.881
Total Inventory 4.21 5.221 9.128 8.867 11.21
Other Current Assets, Total 332.195 300.364 341.504 260.147 460.21
Total Assets 1753.39 1757.72 1706.4 1534.39 1508.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 103.21 118.73 140.128 103.046 96.587
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 317.482 303.74 295.451 236.295 197.108
Accumulated Depreciation, Total -214.272 -185.01 -155.323 -136.947 -100.521
Goodwill, Net 385.651 383.108 378.838 353.011 311.678
Intangibles, Net 200.726 217.077 257.56 290.139 313.483
Long Term Investments 25.398 26.365 2.078 1.753 1.379
Note Receivable - Long Term 0 0.915 0.109
Other Long Term Assets, Total 257.475 250.612 231.635 94.175 34.649
Total Current Liabilities 585.125 599.037 629.224 643.378 751.32
Accounts Payable 6.889 9.482 13.584 48.935 61.149
Accrued Expenses 134.182 119.741 117.166 112.281 94.235
Notes Payable/Short Term Debt 7.887 13.718 33.103 41.819 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 14.058 4.628 8.744 7.191 103.571
Other Current Liabilities, Total 422.109 451.468 456.627 433.152 492.365
Total Liabilities 2251.4 2277.76 2295.7 1582.99 1678.14
Total Long Term Debt 568.632 579.162 693.169 676.865 760.946
Long Term Debt 568.632 579.162 693.169 676.865 760.946
Deferred Income Tax 22.207 13.957 17.26 13.519 11.011
Minority Interest 858.452 870.571 759.1 196.019 151.578
Other Liabilities, Total 216.982 215.032 196.95 53.214 3.286
Total Equity -498.013 -520.038 -589.299 -48.608 -169.843
Common Stock 0.005 0.008 0.007 0.008 135.166
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -652.871 -675.209 -587.358 -223.799 -237.33
Other Equity, Total -9.154 1.045 -1.948 -2.993 -67.679
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1753.39 1757.72 1706.4 1534.39 1508.3
Total Common Shares Outstanding 51.2291 82.6764 82.0744 81.1853 76.6553
Additional Paid-In Capital 0 0 178.176
Redeemable Preferred Stock 164.007 154.118
Total Preferred Shares Outstanding 0.15225 0.15225
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 828.514 780.925 800.261 768.082 753.564
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 422.485 410.368 415.894 376.23 401.046
Μετρητά & Ισοδύναμα 422.485 410.368 415.894 376.23 401.046
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 36.131 34.152 30.88 33.05 29.884
Accounts Receivable - Trade, Net 16.539 16.065 13.503 14.563 12.243
Total Inventory 5.704 4.21 4.4 5.468 6.464
Other Current Assets, Total 364.194 332.195 349.087 353.334 316.17
Total Assets 1806.02 1753.39 1764.48 1753.06 1716.79
Property/Plant/Equipment, Total - Net 109.347 103.21 99.858 108.865 112.027
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 329.758 317.482 311.72 312.133 309.443
Accumulated Depreciation, Total -220.411 -214.272 -211.862 -203.268 -197.416
Goodwill, Net 384.905 385.651 388.004 391.407 375.976
Intangibles, Net 197.527 200.726 197.777 211.135 202.763
Long Term Investments 26.014 25.398 26.575 27.891 25.398
Other Long Term Assets, Total 259.713 257.475 252.01 245.68 247.058
Total Current Liabilities 622.25 585.125 598.985 586.362 584.442
Accounts Payable 8.989 6.889 8.401 6.956 5.655
Accrued Expenses 133.712 134.182 120.7 115.234 104.78
Notes Payable/Short Term Debt 6.972 7.887 12.058 11.61 10.266
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 14.092 14.058 4.628 4.628 4.628
Other Current Liabilities, Total 458.485 422.109 453.198 447.934 459.113
Total Liabilities 2225.58 2251.4 2190.51 2303.42 2257.08
Total Long Term Debt 565.197 568.632 576.157 577.159 578.161
Long Term Debt 565.197 568.632 576.157 577.159 578.161
Deferred Income Tax 23.306 22.207 22.105 21.619 14.799
Minority Interest 793.925 858.452 782.326 904.82 864.963
Other Liabilities, Total 220.901 216.982 210.934 213.455 214.715
Total Equity -419.559 -498.013 -426.022 -550.355 -540.294
Redeemable Preferred Stock 166.541 164.007 161.456 158.945 156.5
Common Stock 0.005 0.005 0.005 0.005 0.008
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -582.926 -652.871 -585.967 -706.557 -687.734
Other Equity, Total -5.658 -9.154 -5.737 -2.748 -9.068
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1806.02 1753.39 1764.48 1753.06 1716.79
Total Common Shares Outstanding 51.5591 51.2291 51.207 51.1447 82.962
Total Preferred Shares Outstanding 0.15225 0.15225 0.15225 0.15225 0.15225
Additional Paid-In Capital 2.479 0 4.221
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 17.689 -4.166 -23.366 -98.85 -32.348
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 103.597 116.02 27.889 201.998 8.21
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 83.389 85.924 92.059 87.184 74.136
Deferred Taxes 8.258 2.599 -9.182 -1.778 11.514
Μη Χρηματικά Στοιχεία 41.567 2.297 34.661 72.326 6.765
Cash Taxes Paid 10.259 13.429 10.86 7.025 12.305
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 20.917 30.962 38.531 48.305 53.723
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -47.306 29.366 -66.283 143.116 -51.857
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -74.704 -25.967 -76.643 -125.565 -58.116
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -55.945 -27.302 -44.821 -69.455 -59.331
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -18.759 1.335 -31.822 -56.11 1.215
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -24.382 9.763 3.92 80.643 38.471
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -23.495 -9.143 362.835 -96.696 53.326
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -8.753 -136.489 2.71 -79.128 -14.855
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -12.435 14.634 -1.774 -11.521 13.253
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7.924 114.45 -46.608 145.555 1.818
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 7.866 155.395 -361.625 256.467
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 5.156 17.689 11.079 3.954 -2.823
Cash From Operating Activities 32.854 103.597 72.056 11.586 17.715
Cash From Operating Activities 20.511 83.389 63.562 41.621 20.926
Deferred Taxes 1.1 8.258 14.118 10.954 5.15
Non-Cash Items 7.175 41.567 21.059 10.685 6.096
Cash Taxes Paid 3.583 10.259 7.855 5.561 1.735
Cash Interest Paid 4.094 20.917 16.437 10.776 5.41
Changes in Working Capital -1.088 -47.306 -37.762 -55.628 -11.634
Cash From Investing Activities -10.64 -74.704 -51.561 -38.581 -12.952
Capital Expenditures -10.64 -55.945 -32.8 -24.559 -12.965
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -18.759 -18.761 -14.022 0.013
Cash From Financing Activities -8.679 -24.382 -13.084 -10.844 -12.836
Financing Cash Flow Items -4.486 -23.495 -14.374 -12.787 -10.735
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.603 7.866 7.668 7.342 2.813
Issuance (Retirement) of Debt, Net -4.796 -8.753 -6.378 -5.399 -4.914
Foreign Exchange Effects -1.399 -12.435 -9.708 -4.285 -9.216
Net Change in Cash 12.136 -7.924 -2.297 -42.124 -17.289

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

EVO Payments Company profile

Σχετικά με την EVO Payments

Η EVO Payments, Inc. (EVO) είναι παγκόσμιος πάροχος ολοκληρωμένων τεχνολογιών πληρωμών και λύσεων απόκτησης. Η EVO δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Αμερική και Ευρώπη. Ο τομέας της Αμερικής περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Μεξικό και τη Χιλή. Ο τομέας της Ευρώπης αποτελείται από τη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Τα τμήματά της παρέχουν στις επιχειρήσεις λύσεις απόκτησης εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων λύσεων για συναλλαγές λιανικής στο φυσικό σημείο πώλησης (POS), καθώς και συναλλαγές με κάρτες που δεν είναι παρούσες. Διαθέτει τρεις εσωτερικές πλατφόρμες επεξεργασίας, οι οποίες συνδέονται όλες μέσω της λύσης EVO Snap, η οποία παρέχει τεχνική σύνδεση με τα περιφερειακά συστήματα επεξεργασίας και ένα κεντρικό σημείο ενσωμάτωσης για όλους τους συνεργάτες προϊόντων τρίτων. Οι λύσεις πληρωμών και εμπορίου της περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες και business-to-business λύσεις. Οι λύσεις της περιλαμβάνουν επίσης ηλεκτρονική πρόληψη της απάτης και αναφορές διαχείρισης, δυνατότητες ηλεκτρονικής σελίδας φιλοξενίας πληρωμών και άλλες βοηθητικές λύσεις.

Industry: Transaction & Payment Services

Ten Glenlake Parkway
South Tower, Suite 950
ATLANTA
GEORGIA 30328
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
-3.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00415

BTC/USD

28,654.45 Price
+0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.79 Price
+1.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,967.50 Price
+0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου