Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές European Reliance General Insurance Company S.A. - ERPRF CFD

6.30
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 4.46-7.98
Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 593.92K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 207.01M
Αναλογία P/E 10.08
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 31.02M
Έσοδα 242.10M
EPS 0.77
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.55
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Sep 22, 2022 6.30 0.00 0.00% 6.30 6.30 6.30
Sep 14, 2022 7.55 -0.05 -0.66% 7.60 7.68 7.55
Sep 13, 2022 7.50 -0.13 -1.70% 7.63 7.64 7.50
Sep 12, 2022 7.64 -0.08 -1.04% 7.72 7.72 7.63
Sep 9, 2022 7.65 -0.01 -0.13% 7.66 7.66 7.61
Sep 8, 2022 7.58 0.01 0.13% 7.57 7.62 7.49
Sep 7, 2022 7.67 0.13 1.72% 7.54 7.68 7.53
Sep 6, 2022 7.52 -0.02 -0.27% 7.54 7.62 7.50
Sep 2, 2022 7.39 -0.23 -3.02% 7.62 7.68 7.39
Sep 1, 2022 7.57 -0.04 -0.53% 7.61 7.61 7.47
Aug 31, 2022 7.57 -0.05 -0.66% 7.62 7.70 7.57
Aug 30, 2022 7.58 -0.07 -0.92% 7.65 7.65 7.53
Aug 29, 2022 7.57 -0.05 -0.66% 7.62 7.64 7.54
Aug 26, 2022 7.39 -0.28 -3.65% 7.67 7.68 7.39
Aug 25, 2022 7.60 0.01 0.13% 7.59 7.64 7.53

European Reliance General Insurance Company S.A. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 170.425 185.855 190.493 218.243 222.825 242.099
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 149.388 163.057 175.106 195.846 197.517 215.705
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 30.649 35.949 35.595 39.378 30.983 27.217
Depreciation / Amortization 0.883 1.042 1.173 2.072 2.695 2.747
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.094 0.094 0.111 0.162 -0.119 -0.117
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.153 0.006 0.005 0.008 0.024 0.022
Other Operating Expenses, Total 13.163 6.157 10.437 15.917 10.031 10.53
Λειτουργικά Έσοδα 21.037 22.798 15.387 22.397 25.308 26.394
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 21.037 22.798 15.387 22.397 25.024 26.108
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 14.698 15.975 10.714 17.506 18.725 20.583
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.014 -0.008 -0.001 -0.002 -0.014 -0.026
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 14.684 15.967 10.713 17.504 18.711 20.557
Καθαρά Κέρδη 14.684 15.967 10.713 17.504 18.711 20.557
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 14.684 15.968 10.713 17.504 18.711 20.557
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 14.684 15.968 10.713 17.504 18.711 20.557
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 14.684 15.968 10.713 17.504 18.711 20.557
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 27.5037 27.5037 27.5037 27.4691 26.989 26.5644
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.53389 0.58058 0.38951 0.63723 0.69328 0.77386
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.12 0.13 0.24458 0.3 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.53778 0.58073 0.38964 0.63745 0.69395 0.77451
Total Premiums Earned 165.018 181.971 185.274 205.545 218.334 226.066
Net Investment Income 4.658 3.336 2.775 6.832 3.061 4.803
Realized Gains (Losses) 0.749 0.548 2.444 5.866 1.43 11.23
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 104.446 119.809 127.785 138.309 153.903 175.306
Total Adjustments to Net Income 0.001
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.284 -0.286
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 109.169 105.647 117.178 115.495 126.604
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 102.796 91.743 105.893 108.847 106.975
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.383 21.112 28.59 9.516 16.008
Other Operating Expenses, Total 9.817 -0.023 -5.946 10.586 4.406
Λειτουργικά Έσοδα 6.373 13.904 11.285 6.648 19.629
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.081 -0.073 -0.092 -0.09 -0.079
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6.292 13.831 11.193 6.558 19.55
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.023 10.309 8.416 5.089 15.494
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.001 -0.002 -0.012 -0.01 -0.016
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.022 10.307 8.404 5.079 15.478
Καθαρά Κέρδη 5.022 10.307 8.404 5.079 15.478
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.022 10.307 8.404 5.079 15.478
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.022 10.307 8.404 5.079 15.478
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.022 10.307 8.404 5.079 15.478
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 27.4345 27.0828 26.8953 26.5644 26.5644
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.18305 0.38057 0.31247 0.1912 0.58266
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.24458 0 0.3 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.18305 0.38057 0.31247 0.1912 0.58266
Total Premiums Earned 104.312 105.572 112.762 110.419 115.647
Net Investment Income 3.153 0.37 2.691 2.481 2.322
Realized Gains (Losses) 1.704 -0.295 1.725 2.595 8.635
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 72.596 70.654 83.249 88.745 86.561
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cash 2.991 7.725 0.546 0.106 0.303 0.204
Μετρητά & Ισοδύναμα 23 3.69 6.937 16.16 17.746 6.91
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.822 13.623 17.614 17.505 15.864 17.02
Total Assets 387.745 417.546 429.435 484.58 511.915 545.616
Property/Plant/Equipment, Total - Net 17.872 18.307 18.412 23.527 24.759 25.426
Intangibles, Net 0.873 0.865 1.455 1.775 2.256 2.467
Long Term Investments 286.369 327.271 334.469 375.087 401.191 434.381
Other Long Term Assets, Total 1.71 0.345 0.21
Other Assets, Total 32.686 30.213 31.652 34.006 33.628 42.641
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.666 2.213 0.028 19.898 21.096 18.492
Total Liabilities 292.638 302.194 313.569 343.406 357.186 389.394
Total Long Term Debt 0 0 0 1.375 1.112 1.005
Minority Interest 0.17 0.049 0.052 0.052 0.072 0.094
Other Liabilities, Total 74.845 21.501 23.175 3.83 2.699 2.826
Total Equity 95.107 115.352 115.866 141.174 154.729 156.222
Common Stock 17.327 17.327 17.327 17.327 17.327 16.72
Additional Paid-In Capital 18.841 18.841 18.841 18.841 18.841 18.841
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 55.956 75.962 76.567 100.198 116.288 114.427
Treasury Stock - Common 0 0 0 -1.018 -3.54 0
Unrealized Gain (Loss) 2.983 3.222 3.131 5.826 5.813 6.234
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 387.745 417.546 429.435 484.58 511.915 545.616
Total Common Shares Outstanding 27.5037 27.5037 27.5037 27.295 26.6912 26.5399
Note Receivable - Long Term 3.808 0.408
Deferred Income Tax 0.206 4.458 5.125 3.04
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 47.727 50.615 52.163
Accumulated Depreciation, Total -24.2 -25.856 -26.737
Accrued Expenses 2.199 4.811 2.092
Capital Lease Obligations 1.375 1.112 1.005
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Cash 0.106 0.109 0.303 0.204
Μετρητά & Ισοδύναμα 16.16 8.327 17.746 11.71 6.91
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 17.505 15.404 15.864 12.647 17.02
Total Assets 484.58 474.287 511.915 514.039 545.616
Property/Plant/Equipment, Total - Net 23.527 24.18 24.759 25.53 25.426
Intangibles, Net 1.775 2.885 2.256 2.541 2.467
Long Term Investments 375.087 377 401.191 414.685 434.381
Note Receivable - Long Term 0.408 0
Other Assets, Total 34.006 32.404 33.628 33.927 42.641
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0 3.415 2.892 3.688 0.946
Total Liabilities 343.406 334.592 357.186 364.692 389.394
Total Long Term Debt 1.375 1.231 1.112 0.99 1.005
Capital Lease Obligations 1.375 1.231 1.112 0.99 1.005
Deferred Income Tax 4.458 4.662 5.125 4.257 3.04
Minority Interest 0.052 0.054 0.072 0.079 0.094
Other Liabilities, Total 25.927 19.251 25.714 19.226 22.464
Total Equity 141.174 139.695 154.729 149.347 156.222
Common Stock 17.327 17.327 17.327 16.754 16.72
Additional Paid-In Capital 18.841 18.841 18.841 18.841 18.841
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 100.198 100.023 116.288 108.049 114.427
Treasury Stock - Common -1.018 -2.322 -3.54 -0.266 0
Unrealized Gain (Loss) 5.826 5.826 5.813 5.969 6.234
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 484.58 474.287 511.915 514.039 545.616
Total Common Shares Outstanding 27.295 26.9891 26.6912 26.5399 26.5399
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2.239 2.391 2.125
Accumulated Depreciation, Total -0.95 -1.301 -1.144
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 21.037 22.798 15.387 22.397 24.762 26.108
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 13.069 -10.282 5.463 16.633 15.927 2.906
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.894 1.089 1.228 2.167 2.695 2.747
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.959 1.395 0.822 1.106 3.872 1.057
Cash Taxes Paid 4.896 5.904 10.362 0 2.735 5.422
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.065 0.074 0.099 0.162 0.165 0.169
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -10.821 -35.564 -11.974 -9.037 -15.402 -27.006
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.066 -1.368 -2.403 -2.633 -3.931 -3.585
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.99 -1.187 -2.073 -2.604 -4.036 -3.297
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.076 -0.181 -0.33 -0.029 0.105 -0.288
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.652 -2.926 -3.302 -5.217 -10.213 -10.256
Total Cash Dividends Paid -1.65 -2.75 -3.302 -3.579 -7.13 -8.752
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.002 0 -0.621 -0.561 -0.717
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 10.351 -14.576 -0.242 8.783 1.783 -10.935
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.176 0 -1.018 -2.522 -0.787
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.001 0
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 22.397 13.831 24.762 6.558 26.108
Cash From Operating Activities 16.633 3.526 15.927 5.816 2.906
Cash From Operating Activities 2.167 1.242 2.695 1.29 2.747
Non-Cash Items 1.106 0.293 3.872 0.856 1.057
Cash Taxes Paid 0 2.735 1.782 5.422
Cash Interest Paid 0.162 0.073 0.165 0.09 0.169
Changes in Working Capital -9.037 -11.84 -15.402 -2.888 -27.006
Cash From Investing Activities -2.633 -2.787 -3.931 -2.284 -3.585
Capital Expenditures -2.604 -2.78 -4.036 -2.049 -3.297
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.029 -0.007 0.105 -0.235 -0.288
Cash From Financing Activities -5.217 -8.569 -10.213 -9.871 -10.256
Financing Cash Flow Items 0.001 0
Total Cash Dividends Paid -3.579 -7.13 -7.13 -8.689 -8.752
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.018 -1.304 -2.522 -0.787 -0.787
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.621 -0.135 -0.561 -0.395 -0.717
Net Change in Cash 8.783 -7.83 1.783 -6.339 -10.935

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
500000+

Έμποροι

92000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

European Reliance General Insurance Company S.A. Company profile

Σχετικά με την European Reliance General Insurance Company S.A.

Η European Reliance General Insurance Company SA είναι μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα που δραστηριοποιείται κυρίως στον ασφαλιστικό τομέα. Το φάσμα των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνει την παροχή κάθε είδους ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υπηρεσιών σε προσωπικό και επιχειρηματικό επίπεδο, όπως συνταξιοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα, οικογενειακή, ατομική και παιδική κάλυψη, προγράμματα ασφάλισης υγείας, ασφάλιση περιουσίας και αυτοκινήτου, καθώς και εταιρικά πακέτα ασφάλισης που καλύπτουν διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ασφάλιση εργαζομένων. Η Εταιρεία διαθέτει δίκτυο πωλήσεων που αποτελείται από 93 υποκαταστήματα και γραφεία πωλήσεων, καθώς και έναν αριθμό πρακτορείων σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει δύο θυγατρικές εταιρείες: Την European Reliance Asset Management, που δραστηριοποιείται στην αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδύσεων και την Alter Ego, που ασχολείται με την παροχή τεχνικής βοήθειας και τη διαχείριση εγκαταστάσεων. Η Alter ego περιλαμβάνει τη μονάδα Medicall-Health Systems, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου.

Industry: Multiline Insurance & Brokers (NEC)

Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι
ATHINA
ATTIKI 152 32
GR

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,603.10 Price
+0.320% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

67.26 Price
-0.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0221%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0002%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,646.85 Price
-1.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,975.30 Price
-0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0172%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0089%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου