Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι οι εταιρικές ενέργειες/ εταιρικές πράξεις;

  Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για τις εταιρικές ενέργειες/ εταιρικές πράξεις

  Οι εταιρικές ενέργειες/ πράξεις είναι γεγονότα που δρομολογούνται από μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο και που ενδέχεται να έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στους μετόχους. Παραδείγματος χάριν, η ανακοίνωση καταβολής μερισμάτων επί των μετοχών μιας εταιρείας μπορεί να έχει άμεσες οικονομικές επιπτώσεις στους μετόχους ενώ η διάσπαση μετοχών με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών σε μετοχές μπορεί να έχει έμμεσες επιπτώσεις.

  Πού συναντήσατε τον όρο «εταιρικές ενέργειες/ εταιρικές πράξεις»;

  Ως επενδυτής, ενδέχεται να ενημερώνεστε για τις πιθανές επιπτώσεις των εταιρικών ενεργειών/ εταιρικών πράξεων στο χαρτοφυλάκιό σας από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Οι ιστότοποι των χρηματομεσιτών συνήθως δημοσιεύουν έναν κατάλογο εταιρικών ενεργειών τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις εταιρικές ενέργειες...

  Οι εταιρικές ενέργειες συμφωνούνται συνήθως από το διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας και εγκρίνονται από τους μετόχους.

  Μερίσματα, διάσπαση μετοχών, κτήσεις και μεταφορά τεχνολογίας είναι όλα συνήθη παραδείγματα εταιρικών ενεργειών. Οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και η εκποίηση επιχειρηματικών μονάδων είναι τρία πολύ σημαντικά είδη εταιρικών ενεργειών.

  Κατανοώντας τις εταιρικές ενέργειες, μπορείτε να αποκτήσετε καλύτερη αντίληψη για τις οικονομικές υποθέσεις μιας εταιρείας, καθώς και με ποιον τρόπο μια συγκεκριμένη ενέργεια θα επηρεάσει την τιμή της μετοχής της. Οι γνώσεις αυτές μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε εάν θα αγοράσετε ή θα πωλήσετε μετοχές της εν λόγω εταιρείας.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου