Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Estee Lauder - EL CFD

268.28
0.04%
2.08
Χαμηλό: 265.85
Υψηλό: 269.69
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 2.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Estee Lauder Companies Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 268.17
Άνοιγμα* 265.85
Μεταβολή 1 έτους* -16.51%
Εύρος ημέρας* 265.85 - 269.69
Εύρος 52 εβδ. 186.47-324.70
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.80M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 35.18M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 96.29B
Αναλογία P/E 65.35
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 357.22M
Έσοδα 16.36B
EPS 4.12
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.97945
Beta 0.97
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 268.28 4.82 1.83% 263.46 270.24 263.46
Feb 2, 2023 268.17 0.53 0.20% 267.64 283.02 264.84
Feb 1, 2023 279.51 5.81 2.12% 273.70 281.66 271.86
Jan 31, 2023 276.63 5.63 2.08% 271.00 276.97 268.28
Jan 30, 2023 270.85 3.25 1.21% 267.60 271.67 267.60
Jan 27, 2023 270.62 -2.22 -0.81% 272.84 273.78 269.30
Jan 26, 2023 273.00 -1.25 -0.46% 274.25 276.33 269.31
Jan 25, 2023 273.65 2.21 0.81% 271.44 275.11 269.42
Jan 24, 2023 276.77 4.27 1.57% 272.50 277.46 268.34
Jan 23, 2023 274.27 6.54 2.44% 267.73 274.36 266.36
Jan 20, 2023 267.29 8.63 3.34% 258.66 267.64 258.66
Jan 19, 2023 259.23 1.01 0.39% 258.22 261.57 258.22
Jan 18, 2023 263.04 -2.53 -0.95% 265.57 268.49 262.62
Jan 17, 2023 266.74 2.69 1.02% 264.05 269.03 263.54
Jan 13, 2023 266.94 7.95 3.07% 258.99 267.54 258.99
Jan 12, 2023 262.02 -0.20 -0.08% 262.22 265.15 259.14
Jan 11, 2023 263.24 1.90 0.73% 261.34 264.49 260.88
Jan 10, 2023 262.16 2.28 0.88% 259.88 264.68 258.84
Jan 9, 2023 261.46 0.29 0.11% 261.17 266.99 254.82
Jan 6, 2023 263.44 1.60 0.61% 261.84 267.19 259.26

Estee Lauder Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 11262.3 11824 13683 14863 14294 16215
Έσοδα 11262.3 11824 13683 14863 14294 16215
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2181.1 2437 2844 3387 3552 3834
Ακαθάριστο Εισόδημα 9081.2 9387 10839 11476 10742 12381
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9652 10132 11631 12550 13688 13597
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7151.7 7288 8369 8649 8402 9107
Έρευνα & Ανάπτυξη 191.3 179 181 202 228 243
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -5.2 2 6 6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 133.1 226 231 306 1506 413
Λειτουργικά Έσοδα 1610.3 1692 2052 2313 606 2618
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -55.1 -75 -72 -75 444 725
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1555.2 1617 1980 2307 1046 3331
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1120.8 1256 1544 1799 696 2875
Δικαίωμα Μειοψηφίας -6.2 -7 -9 -9 -12 -5
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1114.6 1249 1535 1790 684 2870
Καθαρά Κέρδη 1114.6 1249 1108 1785 684 2870
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1114.6 1249 1535 1790 684 2870
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1114.6 1249 1108 1785 684 2870
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1114.6 1249 1108 1785 684 2870
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 376.6 373 375.7 370.4 366.9 368.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.95964 3.34853 4.08571 4.83261 1.86427 7.79468
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.14 1.32 1.48 1.67 1.39 2.07
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.21435 3.81916 4.56517 5.47683 4.59548 8.7628
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -427 -5
Άλλο, Καθαρό 69 -4 -12
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2022
Συνολικά έσοδα 3864 3936 4392 5539 4245
Έσοδα 3864 3936 4392 5539 4245
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 939 986 1057 1223 994
Ακαθάριστο Εισόδημα 2925 2950 3335 4316 3251
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3248 3702 3457 4121 3507
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2145 2610 2394 2885 2275
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 164 106 6 13 238
Λειτουργικά Έσοδα 616 234 935 1418 738
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -34 -31 -38 -32 -36
Άλλο, Καθαρό -2 847 0 2 1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 580 1050 897 1388 703
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 458 1015 695 1090 573
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2 3 -3 -2 -15
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 456 1018 692 1088 558
Καθαρά Κέρδη 456 1018 692 1088 558
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 456 1018 692 1088 558
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 456 1018 692 1088 558
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 456 1018 692 1088 558
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 369 368.5 367.9 366 363.6
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.23577 2.76255 1.88095 2.97268 1.53465
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.53 0.53 0.53 0.6 0.6
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.58673 3.04062 1.89358 3.00057 2.06818
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4225.1 4964 6168 7212 8892 9768
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1383.4 1741 2715 2987 5022 4958
Μετρητά & Ισοδύναμα 914.1 1136 2181 2987 5022 4958
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 469.3 605 534
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1258.3 1395 1487 1831 1194 1702
Accounts Receivable - Trade, Net 1258.3 1395 1487 1831 1194 1702
Total Inventory 1263.4 1479 1618 2006 2062 2505
Prepaid Expenses 254.8 336 315 358 614 603
Other Current Assets, Total 65.2 13 33 30
Total Assets 9223.3 11568 12567 13156 17781 21971
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1583.3 1671 1823 2068 4337 4470
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3796.1 4019 4435 4831 7416 7808
Accumulated Depreciation, Total -2212.8 -2348 -2612 -2763 -3079 -3338
Goodwill, Net 1227.8 1916 1926 1868 1401 2616
Intangibles, Net 344.5 1327 1276 1203 2338 4095
Long Term Investments 1107.7 1026 843 177
Other Long Term Assets, Total 734.9 664 531 628 813 1022
Total Current Liabilities 2680.5 2823 3310 4605 5179 5298
Accounts Payable 716.7 835 1182 1490 1177 1692
Accrued Expenses 1606.7 1750 1906 2253 2558 3252
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 331.5 189 183 516 1222 32
Other Current Liabilities, Total 25.6 49 39 346 222 322
Total Liabilities 5651.4 7184 7879 8770 13846 15914
Total Long Term Debt 1910 3383 3361 2896 4914 5537
Long Term Debt 1910 3383 3361 2896 4909 5510
Minority Interest 15.4 18 22 25 27 891
Other Liabilities, Total 1045.5 960 1186 1244 3726 4188
Total Equity 3571.9 4384 4688 4386 3935 6057
Common Stock 5.7 6 6 6 6 6
Additional Paid-In Capital 3160.7 3559 3972 4403 4790 5335
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7693.3 8452 9040 9984 10134 12244
Treasury Stock - Common -6743 -7149 -7896 -9444 -10330 -11058
Unrealized Gain (Loss) 6.6 -1 -14 0 0 0
Other Equity, Total -551.4 -483 -420 -563 -665 -470
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 9223.3 11568 12567 13156 17781 21971
Total Common Shares Outstanding 367.76 368.103 367.145 361.102 360.526 361.759
Capital Lease Obligations 5 27
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10997 9768 9486 9955 9500
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6399 4958 3995 4603 3836
Μετρητά & Ισοδύναμα 6399 4958 3995 4603 3836
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1735 1702 2265 2079 2209
Accounts Receivable - Trade, Net 1735 1702 2265 2079 2209
Total Inventory 2134 2505 2633 2612 2830
Prepaid Expenses 729 603 593 661 625
Total Assets 19900 21971 21580 22078 21359
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4318 4470 4471 4553 4527
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7573 7808 7883 8046 8031
Accumulated Depreciation, Total -3255 -3338 -3412 -3493 -3504
Goodwill, Net 1369 2616 2575 2572 2591
Intangibles, Net 2294 4095 3923 3883 3638
Other Long Term Assets, Total 922 1022 1125 1115 1103
Total Current Liabilities 5197 5298 5319 5762 5414
Accounts Payable 1277 1692 1485 1639 1470
Accrued Expenses 2812 3252 2838 3029 3063
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 471 32 281 272 269
Other Current Liabilities, Total 637 322 715 822 612
Total Liabilities 14372 15914 15499 15860 15209
Total Long Term Debt 5487 5537 5267 5259 5188
Long Term Debt 5487 5510 5267 5259 5188
Minority Interest 30 891 876 874 901
Other Liabilities, Total 3658 4188 4037 3965 3706
Total Equity 5528 6057 6081 6218 6150
Common Stock 6 6 6 6 6
Additional Paid-In Capital 5231 5335 5450 5605 5746
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 11420 12244 12864 13735 14076
Treasury Stock - Common -10642 -11058 -11614 -12482 -13052
Other Equity, Total -487 -470 -625 -646 -626
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 19900 21971 21580 22078 21359
Total Common Shares Outstanding 362.567 361.759 360.651 359.27 357.825
Capital Lease Obligations 27
Unrealized Gain (Loss) 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1120.8 1256 1117 1794 696 2875
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1788.7 1800 2562 2517 2280 3631
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 414.7 464 531 557 611 651
Deferred Taxes -94.1 -118 175 -66 -143 -230
Μη Χρηματικά Στοιχεία 202.3 177 175 234 1127 -219
Cash Taxes Paid 450.9 456 351 588 537 664
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 78.8 96 128 131 153 166
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 145 21 564 -2 -11 554
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1269.3 -2214 -358 473 -1698 -1864
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -525.3 -504 -629 -744 -623 -637
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -744 -1710 271 1217 -1075 -1227
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -604.9 630 -1172 -2173 1461 -1892
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 14.9 31 -39 -29 -46 -14
Total Cash Dividends Paid -422.5 -486 -546 -609 -503 -753
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -805.5 -272 -577 -1363 -713 -518
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 608.2 1357 -10 -172 2723 -607
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -21.8 6 13 -11 -8 61
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -107.3 222 1045 806 2035 -64
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 1860 2875 695 1785 2358
Cash From Operating Activities 2777 3631 -81 1846 1969
Cash From Operating Activities 475 651 183 364 546
Deferred Taxes -103 -230 -57 -43 -90
Non-Cash Items 506 -219 94 212 531
Cash Taxes Paid 435 664 125 317 626
Cash Interest Paid 108 166 30 80 110
Changes in Working Capital 39 554 -996 -472 -1376
Cash From Investing Activities -577 -1864 -153 -414 -563
Capital Expenditures -386 -637 -205 -459 -658
Other Investing Cash Flow Items, Total -191 -1227 52 45 95
Cash From Financing Activities -862 -1892 -714 -1775 -2516
Financing Cash Flow Items -9 -14 -1 -1
Total Cash Dividends Paid -561 -753 -192 -409 -624
Issuance (Retirement) of Stock, Net -136 -518 -521 -1351 -1871
Issuance (Retirement) of Debt, Net -156 -607 -1 -14 -20
Foreign Exchange Effects 39 61 -15 -12 -12
Net Change in Cash 1377 -64 -963 -355 -1122
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.7862 18007063 189806 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.5915 10618744 67783 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.2762 9889653 94600 2022-09-30 LOW
Edgewood Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.0347 7018436 -458797 2022-09-30 LOW
Fundsmith LLP Investment Advisor 2.5753 5955974 4678 2022-09-30 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.5602 5921043 -662162 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.5042 5791385 -3024496 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7113 3957844 64124 2022-09-30 LOW
Ninety One UK Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.4603 3377235 42707 2022-09-30 LOW
RBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor 1.4446 3340938 33154 2022-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.3784 3187898 -106137 2022-09-30 LOW
Brown Advisory Investment Advisor/Hedge Fund 1.1298 2612855 8670 2022-09-30 LOW
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Investment Advisor 1.117 2583300 635000 2022-09-30 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.1029 2550722 -144333 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.0543 2438222 -501480 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK) Investment Advisor 1.0365 2397189 -27666 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.003 2319649 17656 2021-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.8459 1956345 576037 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.78 1803799 -3501 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.7797 1803229 67981 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Estee Lauder Company profile

Σχετικά με την Estee Lauder

Η Estee Lauder Companies Inc. παράγει και εμπορεύεται προϊόντα περιποίησης δέρματος, μακιγιάζ, αρώματα και προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Η Εταιρεία προσφέρει προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της φροντίδας του δέρματος, του μακιγιάζ, του αρώματος, της περιποίησης μαλλιών και άλλα. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των προϊόντων ομορφιάς. Τα προϊόντα της Εταιρείας πωλούνται σε χώρες και εδάφη με εμπορικά σήματα, συμπεριλαμβανομένων των Estee Lauder, Clinique, Aramis, Prescriptives, Lab Series, Origins, MAC, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, Smashbox, Le Labo, RODIN olio lusso, Editions de Parfums Frederic Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced, Δρ. Jart+, Tommy Hilfiger, Donna Karan New York, DKNY, Kiton, Michael Kors, Tom Ford, Dr. Andrew Weil, Ermenegildo Zegna και AERIN. Τα προϊόντα φροντίδας του δέρματος περιλαμβάνουν ενυδατικές κρέμες, ορούς, καθαριστικά, τονωτικά, προϊόντα περιποίησης σώματος, απολεπιστικά, διορθωτικά για την ακμή και τη λιπαρότητα, μάσκες προσώπου και προϊόντα φροντίδας για τον ήλιο.

Industry: Personal Products (NEC)

767 5th Ave
NEW YORK
NEW YORK 10153
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.68 Price
+0.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.48 Price
+2.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1105%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0773%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

BTC/USD

22,807.60 Price
-0.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,513.60 Price
-0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου