Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Estee Lauder - EL CFD

  137.94
  0.8%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.22
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Estee Lauder Companies Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 136.8
  Άνοιγμα* 138.78
  Μεταβολή 1 έτους* -45.36%
  Εύρος ημέρας* 137.59 - 138.78
  Εύρος 52 εβδ. 102.22-283.62
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.82M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 62.11M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 45.68B
  Αναλογία P/E 84.04
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 357.85M
  Έσοδα 15.52B
  EPS 1.52
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.06799
  Beta 1.08
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 5, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 16, 2024 136.80 0.72 0.53% 136.08 137.91 134.62
  Apr 15, 2024 137.17 -2.77 -1.98% 139.94 141.57 136.25
  Apr 12, 2024 138.69 -4.26 -2.98% 142.95 143.11 137.99
  Apr 11, 2024 145.32 0.23 0.16% 145.09 145.71 142.63
  Apr 10, 2024 144.71 0.91 0.63% 143.80 145.68 142.95
  Apr 9, 2024 148.42 3.88 2.68% 144.54 148.57 144.54
  Apr 8, 2024 145.36 0.94 0.65% 144.42 147.49 144.42
  Apr 5, 2024 144.37 1.00 0.70% 143.37 146.48 143.37
  Apr 4, 2024 144.16 -3.09 -2.10% 147.25 149.94 144.16
  Apr 3, 2024 146.26 -4.73 -3.13% 150.99 151.75 144.69
  Apr 2, 2024 152.67 -0.48 -0.31% 153.15 155.38 150.02
  Apr 1, 2024 151.85 -2.27 -1.47% 154.12 154.95 150.25
  Mar 28, 2024 153.97 2.52 1.66% 151.45 154.94 147.52
  Mar 27, 2024 144.96 4.59 3.27% 140.37 145.00 140.21
  Mar 26, 2024 139.20 -0.41 -0.29% 139.61 141.41 138.86
  Mar 25, 2024 139.08 -3.97 -2.78% 143.05 143.05 138.26
  Mar 22, 2024 143.09 -2.32 -1.60% 145.41 145.41 140.98
  Mar 21, 2024 146.14 -0.76 -0.52% 146.90 148.17 144.92
  Mar 20, 2024 146.65 2.45 1.70% 144.20 147.14 143.47
  Mar 19, 2024 146.09 -0.66 -0.45% 146.75 147.74 145.95

  Estee Lauder Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 Estee Lauder Companies Inc Earnings Release
  Q3 2024 Estee Lauder Companies Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 Estee Lauder Companies Inc Earnings Call
  Q3 2024 Estee Lauder Companies Inc Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, August 19, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2024 Estee Lauder Companies Inc Earnings Release
  Q4 2024 Estee Lauder Companies Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2024 Estee Lauder Companies Inc Earnings Call
  Q4 2024 Estee Lauder Companies Inc Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 15937 17737 16215 14294 14863
  Έσοδα 15937 17737 16215 14294 14863
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4567 4305 3834 3552 3387
  Ακαθάριστο Εισόδημα 11370 13432 12381 10742 11476
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14428 14567 13597 13688 12550
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9231 9581 9107 8402 8649
  Έρευνα & Ανάπτυξη 344 307 243 228 202
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 6
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 286 374 413 1506 306
  Λειτουργικά Έσοδα 1509 3170 2618 606 2313
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -124 -136 725 444 -75
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1397 3036 3331 1046 2307
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1010 2408 2875 696 1799
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -4 -18 -5 -12 -9
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1006 2390 2870 684 1790
  Καθαρά Κέρδη 1006 2390 2870 684 1785
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1006 2390 2870 684 1790
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1006 2390 2870 684 1785
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1006 2390 2870 684 1785
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 360.9 364.9 368.2 366.9 370.4
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.78748 6.54974 7.79468 1.86427 4.83261
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.58 2.33 2.07 1.39 1.67
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.36041 7.36267 8.7628 4.59548 5.47683
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -5
  Άλλο, Καθαρό 12 2 -12 -4 69
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 3626 3755 4621 3935 3561
  Έσοδα 3626 3755 4621 3935 3561
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1165 1159 1219 1024 1031
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2461 2596 3402 2911 2530
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3631 3458 4065 3274 3482
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2420 2281 2630 2244 2334
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 46 18 216 6 117
  Λειτουργικά Έσοδα -5 297 556 661 79
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -46 -21 -26 -31 -31
  Άλλο, Καθαρό 3 4 2 3 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -48 280 532 633 48
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -32 155 397 490 50
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 1 -3 -1 2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -33 156 394 489 52
  Καθαρά Κέρδη -33 156 394 489 52
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -33 156 394 489 52
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -33 156 394 489 52
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -33 156 394 489 52
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 358.2 361.2 360.4 361.4 362.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09213 0.43189 1.09323 1.35307 0.14357
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.66 0.66 0.66 0.6 0.6
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00865 0.45948 1.54048 1.36592 0.35353
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9139 9298 9768 8892 7212
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4029 3957 4958 5022 2987
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4029 3957 4958 5022 2987
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1452 1629 1702 1194 1831
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1452 1629 1702 1194 1831
  Συνολικό Απόθεμα 2979 2920 2505 2062 2006
  Προπληρωθέντα Εξοδα 679 792 603 614 358
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 30
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 23415 20910 21971 17781 13156
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4976 4599 4470 4337 2068
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8705 8089 7808 7416 4831
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3729 -3490 -3338 -3079 -2763
  Υπεραξία, Καθαρό 2486 2521 2616 1401 1868
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5602 3428 4095 2338 1203
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 177
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1212 1064 1022 813 628
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6240 5815 5298 5179 4605
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1670 1822 1692 1177 1490
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3250 3413 3252 2558 2253
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 997 268 32 1222 516
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 323 312 322 222 346
  Σύνολο Οφειλών 17830 15320 15914 13846 8770
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7117 5144 5537 4914 2896
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 7084 5134 5510 4909 2896
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 832 842 891 27 25
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3021 2827 3970 3726 1244
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5585 5590 6057 3935 4386
  Κοινή Μετοχή 6 6 6 6 6
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 6153 5796 5335 4790 4403
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 13991 13912 12244 10134 9984
  Treasury Stock - Common -13631 -13362 -11058 -10330 -9444
  Unrealized Gain (Loss) 0 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -934 -762 -470 -665 -563
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 23415 20910 21971 17781 13156
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 357.62 357.056 361.759 360.526 361.102
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 33 10 27 5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 620 692 218
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8585 9139 11247 9367 8866
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3090 4029 5531 3725 2938
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3090 4029 5531 3725 2938
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1909 1452 1904 1932 2156
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1909 1452 1904 1932 2156
  Συνολικό Απόθεμα 2863 2979 3097 3069 3018
  Προπληρωθέντα Εξοδα 723 679 715 641 754
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 22650 23415 22715 20731 19989
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4890 4976 4869 4755 4512
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8721 8705 8555 8427 8014
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3831 -3729 -3686 -3672 -3502
  Υπεραξία, Καθαρό 2455 2486 2468 2473 2415
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5515 5602 3045 3097 3190
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1205 1212 1086 1039 1006
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5914 6240 7700 5655 5271
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1257 1670 1520 1507 1392
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3316 3250 3235 3201 2968
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1005 997 2243 260 266
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 336 323 702 687 645
  Σύνολο Οφειλών 17308 17830 16838 14829 14472
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7088 7117 5128 5111 5107
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 7088 7084 5128 5111 5107
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 826 832 819 819 808
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2882 3021 2566 2608 2653
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5342 5585 5877 5902 5517
  Κοινή Μετοχή 6 6 6 6 6
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 6249 6153 6103 6000 5875
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 13784 13991 14261 14342 14185
  Treasury Stock - Common -13634 -13631 -13618 -13617 -13471
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1063 -934 -875 -829 -1078
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 22650 23415 22715 20731 19989
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 357.843 357.62 357.368 357.132 357.031
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 33
  Unrealized Gain (Loss)
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 598 620 625 636 633
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2408 2875 696 1794 1117
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3040 3631 2280 2517 2562
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 727 651 611 557 531
  Deferred Taxes -149 -230 -143 -66 175
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 608 -219 1127 234 175
  Cash Taxes Paid 760 664 537 588 351
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 163 166 153 131 128
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -554 554 -11 -2 564
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -945 -1864 -1698 473 -358
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1040 -637 -623 -744 -629
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 95 -1227 -1075 1217 271
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3036 -1892 1461 -2173 -1172
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -16 -14 -46 -29 -39
  Total Cash Dividends Paid -840 -753 -503 -609 -546
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2158 -518 -713 -1363 -577
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -22 -607 2723 -172 -10
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -60 61 -8 -11 13
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1001 -64 2035 806 1045
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 1042 887 490 2408 2358
  Cash From Operating Activities 1017 751 -650 3040 1969
  Cash From Operating Activities 548 359 178 727 546
  Deferred Taxes -70 -31 -53 -149 -90
  Non-Cash Items 480 399 75 608 531
  Cash Taxes Paid 387 249 113 760 626
  Cash Interest Paid 142 94 33 163 110
  Changes in Working Capital -983 -863 -1340 -554 -1376
  Cash From Investing Activities -527 -285 -14 -945 -563
  Capital Expenditures -660 -419 -152 -1040 -658
  Other Investing Cash Flow Items, Total 133 134 138 95 95
  Cash From Financing Activities 1090 -685 -304 -3036 -2516
  Financing Cash Flow Items 0 -16 -1
  Total Cash Dividends Paid -687 -451 -215 -840 -624
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -190 -220 -84 -2158 -1871
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1967 -14 -5 -22 -20
  Foreign Exchange Effects -6 -13 -51 -60 -12
  Net Change in Cash 1574 -232 -1019 -1001 -1122

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Estee Lauder Company profile

  Σχετικά με την Estee Lauder

  Η Estee Lauder Companies Inc. παράγει και εμπορεύεται προϊόντα περιποίησης δέρματος, μακιγιάζ, αρώματα και προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Η Εταιρεία προσφέρει προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της φροντίδας του δέρματος, του μακιγιάζ, του αρώματος, της περιποίησης μαλλιών και άλλα. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των προϊόντων ομορφιάς. Τα προϊόντα της Εταιρείας πωλούνται σε χώρες και εδάφη με εμπορικά σήματα, συμπεριλαμβανομένων των Estee Lauder, Clinique, Aramis, Prescriptives, Lab Series, Origins, MAC, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, Smashbox, Le Labo, RODIN olio lusso, Editions de Parfums Frederic Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced, Δρ. Jart+, Tommy Hilfiger, Donna Karan New York, DKNY, Kiton, Michael Kors, Tom Ford, Dr. Andrew Weil, Ermenegildo Zegna και AERIN. Τα προϊόντα φροντίδας του δέρματος περιλαμβάνουν ενυδατικές κρέμες, ορούς, καθαριστικά, τονωτικά, προϊόντα περιποίησης σώματος, απολεπιστικά, διορθωτικά για την ακμή και τη λιπαρότητα, μάσκες προσώπου και προϊόντα φροντίδας για τον ήλιο.

  Industry: Personal Products (NEC)

  767 5th Ave
  NEW YORK
  NEW YORK 10153
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου