Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Escalade - ESCA CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 9.25-14.69
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9,570.00
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 277.10K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 177.37M
Αναλογία P/E 9.90
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 13.61M
Έσοδα 313.76M
EPS 1.32
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.60476
Beta 1.18
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 12, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Escalade Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 313.612 273.649 180.541 175.78 177.333
Έσοδα 313.612 273.649 180.541 175.78 177.333
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 236.482 198.822 138.181 130.75 132.606
Ακαθάριστο Εισόδημα 77.13 74.827 42.36 45.03 44.727
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 281.716 240.617 171.266 161.963 162.477
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 43.367 40.315 31.616 29.807 28.548
Depreciation / Amortization 1.867 1.48 1.469 1.406 1.579
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 -0.256
Λειτουργικά Έσοδα 31.896 33.032 9.275 13.817 14.856
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.51 -0.25 -0.356 12.714 0.83
Άλλο, Καθαρό 0.163 0.14 0.015 -0.089 -0.169
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 30.549 32.922 8.934 26.442 15.517
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 24.405 25.934 7.258 21.03 11.075
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 24.405 25.934 7.258 21.03 11.075
Καθαρά Κέρδη 24.405 25.934 7.258 20.442 14.061
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 24.405 25.934 7.258 21.03 11.075
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 24.405 25.934 7.258 20.442 14.061
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 24.405 25.934 7.258 20.442 14.061
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 13.866 14.225 14.439 14.477 14.391
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.76006 1.82313 0.50267 1.45265 0.76958
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.56 0.53 0.5 0.5 0.46
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.76006 1.82313 0.50267 1.45265 0.75688
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -0.588 2.986
Mar 2022 Dec 2021 Oct 2021 Jul 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 72.38 73.444 81.298 99.679 59.191
Έσοδα 72.38 73.444 81.298 99.679 59.191
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 52.261 57.127 62.992 74.606 41.757
Ακαθάριστο Εισόδημα 20.119 16.317 18.306 25.073 17.434
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 63.357 67.035 73.626 88.993 52.062
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.526 9.479 10.202 13.81 9.876
Depreciation / Amortization 0.57 0.429 0.432 0.577 0.429
Λειτουργικά Έσοδα 9.023 6.409 7.672 10.686 7.129
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.56 -0.475 -0.414 -0.387 -0.234
Άλλο, Καθαρό 0.043 0.039 0.068 0.021 0.035
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8.506 5.973 7.326 10.32 6.93
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6.654 4.871 5.966 8.126 5.442
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6.654 4.871 5.966 8.126 5.442
Καθαρά Κέρδη 6.654 4.871 5.966 8.126 5.442
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6.654 4.871 5.966 8.126 5.442
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6.654 4.871 5.966 8.126 5.442
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6.654 4.871 5.966 8.126 5.442
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 13.647 13.695 13.808 13.956 13.977
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.48758 0.35568 0.43207 0.58226 0.38935
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.48758 0.35568 0.43207 0.58226 0.38935
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 171.055 145.398 86.915 87.863 80.26
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.374 3.505 5.882 2.824 1.572
Μετρητά & Ισοδύναμα 4.374 3.505 5.882 2.824 1.572
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 66.73 65.337 35.613 41.764 40.114
Accounts Receivable - Trade, Net 65.991 65.28 35.45 40.682 39.35
Total Inventory 92.382 72.488 42.269 39.122 35.16
Prepaid Expenses 7.569 4.068 3.151 4.151 3.414
Other Current Assets, Total 0 0.002 0
Total Assets 251.798 220.705 148.779 149.527 156.105
Property/Plant/Equipment, Total - Net 27.146 19.84 16.191 15.498 14.286
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 60.493 50.432 44.575 46.169 42.788
Accumulated Depreciation, Total -33.347 -30.592 -28.384 -30.671 -28.502
Goodwill, Net 32.695 32.695 26.749 26.381 21.548
Intangibles, Net 20.778 22.645 18.847 19.785 19.691
Long Term Investments 0 20.278
Other Long Term Assets, Total 0.124 0.127 0.077 0 0.042
Total Current Liabilities 48.193 46.072 18.21 16.703 19.542
Accounts Payable 15.847 20.947 7.765 5.631 4.295
Accrued Expenses 25.203 25.125 10.31 11.072 13.997
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.135 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7.143 0 1.25
Total Liabilities 105.183 81.549 22.609 21.206 44.435
Total Long Term Debt 50.396 30.073 0 0 21.871
Long Term Debt 50.396 30.073 0 0 21.871
Deferred Income Tax 4.759 4.193 3.537 3.409 2.469
Total Equity 146.615 139.156 126.17 128.321 111.67
Common Stock 13.493 13.919 14.215 14.439 14.372
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 133.122 125.237 111.955 113.882 99.908
Other Equity, Total 0 -2.61
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 251.798 220.705 148.779 149.527 156.105
Total Common Shares Outstanding 13.4933 13.9194 14.2148 14.4388 14.3716
Other Liabilities, Total 1.835 1.211 0.862 1.094 0.553
Mar 2022 Dec 2021 Oct 2021 Jul 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 201.014 171.055 173.623 154.276 155.823
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.392 4.374 6.492 10.641 5.879
Μετρητά & Ισοδύναμα 6.392 4.374 6.492 10.641 5.879
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 67.301 66.73 68.849 52.248 54.475
Accounts Receivable - Trade, Net 67.301 65.991 68.849 52.248 54.475
Total Inventory 114.605 92.382 91.755 86.612 91.425
Prepaid Expenses 12.716 7.569 6.527 4.775 4.044
Total Assets 307.061 251.798 254.156 231.617 231.96
Property/Plant/Equipment, Total - Net 30.708 27.146 26.5 22.871 21.109
Goodwill, Net 38.837 32.695 32.695 32.695 32.695
Intangibles, Net 36.208 20.778 21.207 21.638 22.216
Other Long Term Assets, Total 0.294 0.124 0.131 0.137 0.117
Total Current Liabilities 56.087 48.193 51.428 38.429 37.668
Accounts Payable 27.378 15.847 25.071 14.705 22.708
Accrued Expenses 20.479 25.203 19.09 16.401 13.504
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1.087 0.124 0.18 1.456
Total Liabilities 155.442 105.183 109.436 86.484 90.06
Total Long Term Debt 92.85 50.396 51.874 42.857 46.907
Long Term Debt 92.85 50.396 51.874 42.857 46.907
Deferred Income Tax 4.759 4.759 4.193 4.193 4.193
Other Liabilities, Total 1.746 1.835 1.941 1.005 1.292
Total Equity 151.619 146.615 144.72 145.133 141.9
Common Stock 13.585 13.493 13.558 13.779 13.925
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 138.034 133.122 131.162 131.354 127.975
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 307.061 251.798 254.156 231.617 231.96
Total Common Shares Outstanding 13.5851 13.4933 13.5579 13.7795 13.9248
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7.143 7.143 7.143 7.143
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 24.405 25.934 7.258 20.442 14.061
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.939 2.633 16.038 6.506 13.363
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.835 4.016 4.031 3.857 3.91
Deferred Taxes 0.567 0.656 0.128 0.94 -2.947
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.475 1.487 0.842 -10.436 1.57
Cash Taxes Paid 6.284 6.205 1.383 4.844 3.816
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.433 0.205 0.346 0.423 0.792
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -29.343 -29.46 3.779 -8.297 -3.231
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -9.653 -21.032 -2.946 24.872 -4.19
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -9.696 -5.455 -2.185 -2.818 -2.745
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.043 -15.577 -0.761 27.69 -1.445
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 9.583 16.022 -10.034 -30.126 -8.614
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.102 0.01 -0.01 0.166 0.152
Total Cash Dividends Paid -7.693 -7.466 -7.204 -7.215 -6.607
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -10.29 -6.595 -2.82 0.044 0.159
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 27.464 30.073 0 -23.121 -2.318
Συναλλαγματικές Επιδράσεις
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.869 -2.377 3.058 1.252 0.559
Mar 2022 Dec 2021 Oct 2021 Jul 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 6.654 24.405 19.534 13.568 5.442
Cash From Operating Activities -2.872 0.939 -3.049 -0.494 -10.242
Cash From Operating Activities 1.473 4.835 3.935 2.709 1.134
Non-Cash Items 0.487 0.475 0.415 0.259 0.14
Changes in Working Capital -11.486 -29.343 -26.933 -17.03 -16.958
Cash From Investing Activities -35.346 -9.653 -8.238 -4.236 -1.409
Capital Expenditures -0.73 -9.696 -8.281 -4.278 -1.451
Other Investing Cash Flow Items, Total -34.616 0.043 0.043 0.042 0.042
Cash From Financing Activities 40.236 9.583 14.274 11.866 14.025
Total Cash Dividends Paid -2.038 -7.693 -5.804 -3.887 -1.95
Issuance (Retirement) of Stock, Net -10.29 -8.967 -4.276 -0.859
Issuance (Retirement) of Debt, Net 42.454 27.464 28.943 19.927 16.834
Net Change in Cash 2.018 0.869 2.987 7.136 2.374
Financing Cash Flow Items -0.18 0.102 0.102 0.102
Deferred Taxes 0.567
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Griffin (Robert E) Individual Investor 16.4938 2245217 -13032 2022-12-31 LOW
Guagenti Family LP Corporation 7.1887 978556 0 2022-02-25
Minerva Advisors LLC Investment Advisor 4.0663 553521 28700 2022-12-31 LOW
Griffin (Patrick J) Individual Investor 4.0306 548670 12540 2023-03-04 LOW
North Star Investment Management Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 3.7242 506952 -44886 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5084 477583 3 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.283 446895 65602 2022-12-31 LOW
Williams (Edward E) Individual Investor 3.215 437639 4167 2023-03-04 LOW
Glazer (Walter P Jr) Individual Investor 2.6906 366259 48746 2023-03-04 LOW
Baalmann (Richard Fenton Jr) Individual Investor 0.8115 110469 4167 2023-03-04 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6532 88917 -208 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6421 87403 -28236 2022-12-31 LOW
Mork Capital Management Hedge Fund 0.5877 80000 0 2022-12-31 LOW
Peoples Financial Advisors Investment Advisor 0.5189 70632 -40500 2022-12-31 LOW
Argenta Asset Management SA Investment Advisor 0.5115 69634 0 2023-01-31 MED
The Northstar Group, Inc. Investment Advisor 0.5106 69500 0 2022-12-31 LOW
Valu-Trac Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.461 62759 0 2023-01-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.4483 61024 532 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.2846 38739 -35178 2022-12-31 HIGH
Wawrin Stephen Ross Individual Investor 0.2733 37199 7199 2023-03-04 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Escalade Company profile

Σχετικά με την Escalade

Η Escalade, Inc. ("Escalade") σχεδιάζει, κατασκευάζει και πωλεί αθλητικά είδη, εξοπλισμό γυμναστικής και εξοπλισμό αναψυχής εσωτερικού/εξωτερικού χώρου. Η εταιρεία κατασκευάζει, εισάγει και διανέμει εμπορικά σήματα αθλητικών ειδών σε στόχους μπάσκετ, τοξοβολία, pickleball, μπιλιάρδο, παιχνίδια αναψυχής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, θαλάσσια σπορ και προϊόντα γυμναστικής. Τα εμπορικά σήματα της Escalade περιλαμβάνουν τα εξής: Bear Archery, STIGA, ένα εμπορικό σήμα επιτραπέζιας αντισφαίρισης, Accudart, RAVE Sports, Victory Tailgate, Onix , ένα εμπορικό σήμα Pickleball, Goalrilla, προϊόντα γυμναστικής Lifeline, Woodplay και American Heritage Billiards. Τα εμπορικά σήματα τοξοβολίας της εταιρείας αποτελούνται από τα Trophy Ridge, Cajun Bowfishing, SIK, Bear Traditional και Bear X. Τα εμπορικά σήματα μπάσκετ της εταιρείας περιλαμβάνουν τα Goalrilla, Goalsetter, Goaliath, Silverback και Hoopstar. Οι μάρκες παιχνιδιών εξωτερικού χώρου περιλαμβάνουν τις Victory Tailgate, Triumph Sports, Zume Games και Viva Sol. Οι μάρκες της Εταιρείας για βελάκια περιλαμβάνουν τις Unicorn, Winmau, Arachnid, Nodor και Prodigy. Τα προϊόντα της Escalade είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και σε καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλη τη χώρα.

Industry: Sporting & Outdoor Goods

817 Maxwell Ave
EVANSVILLE
INDIANA 47711
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,969.99 Price
+1.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,386.90 Price
-2.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,567.80 Price
-1.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

69.95 Price
+0.600% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου