Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Ericsson - ADS each representin - ERIC CFD

  5.53
  1.65%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Telefonaktiebolaget LM Ericsson ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 5.44
  Άνοιγμα* 5.52
  Μεταβολή 1 έτους* -14.29%
  Εύρος ημέρας* 5.52 - 5.59
  Εύρος 52 εβδ. 4.33-6.82
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7.32M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 192.45M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 16.82B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.33B
  Έσοδα 26.51B
  EPS -0.68
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.10143
  Beta 0.64
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 23, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 5.44 0.02 0.37% 5.42 5.54 5.31
  Dec 4, 2023 5.23 0.16 3.16% 5.07 5.26 5.06
  Dec 1, 2023 5.00 0.14 2.88% 4.86 5.02 4.84
  Nov 30, 2023 4.87 -0.08 -1.62% 4.95 4.95 4.86
  Nov 29, 2023 4.98 -0.01 -0.20% 4.99 5.04 4.98
  Nov 28, 2023 4.92 0.02 0.41% 4.90 4.94 4.90
  Nov 27, 2023 4.92 -0.02 -0.40% 4.94 4.95 4.91
  Nov 24, 2023 4.96 0.01 0.20% 4.95 4.97 4.95
  Nov 22, 2023 4.91 -0.05 -1.01% 4.96 4.97 4.90
  Nov 21, 2023 4.93 -0.06 -1.20% 4.99 5.00 4.93
  Nov 20, 2023 5.02 0.08 1.62% 4.94 5.02 4.94
  Nov 17, 2023 4.89 -0.01 -0.20% 4.90 4.90 4.86
  Nov 16, 2023 4.81 0.02 0.42% 4.79 4.84 4.77
  Nov 15, 2023 4.85 0.02 0.41% 4.83 4.89 4.83
  Nov 14, 2023 4.77 0.03 0.63% 4.74 4.78 4.73
  Nov 13, 2023 4.56 0.00 0.00% 4.56 4.58 4.54
  Nov 10, 2023 4.59 0.04 0.88% 4.55 4.59 4.52
  Nov 9, 2023 4.57 -0.06 -1.30% 4.63 4.64 4.56
  Nov 8, 2023 4.60 -0.01 -0.22% 4.61 4.63 4.58
  Nov 7, 2023 4.59 0.00 0.00% 4.59 4.62 4.56

  Ericsson - ADS each representin Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 271546 232314 232390 227216 210838
  Έσοδα 271546 232314 232390 227216 210838
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 158056 131292 137941 142055 136700
  Ακαθάριστο Εισόδημα 113490 101022 94449 85161 74138
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 244526 200534 204582 216652 209596
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 35582 26858 26396 25283 27155
  Έρευνα & Ανάπτυξη 47244 41937 39303 38471 37616
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -629 68 301 -1349 -1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3024 682 1380 1670 8445
  Other Operating Expenses, Total 1249 -303 -739 10522 -319
  Λειτουργικά Έσοδα 27020 31780 27808 10564 1242
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1745 -2061 166 -1112 -2051
  Άλλο, Καθαρό -666 -469 -762 -690 -654
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 24609 29250 27212 8762 -1463
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 19112 22980 17623 1840 -6276
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -388 -286 -140 383 -254
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 18724 22694 17483 2223 -6530
  Καθαρά Κέρδη 18724 22694 17483 2223 -6530
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 18724 22694 17483 2223 -6530
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 18724 22694 17483 2223 -6530
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 18724 22694 17483 2223 -6530
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3330 3329 3323 3306 3291
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.62282 6.81706 5.26121 0.67241 -1.9842
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.17941 1.89639 1.49024 0.95482
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.45426 7.07218 5.6658 1.0971 -0.15389
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 64473 64444 62553 85980 68040
  Έσοδα 64473 64444 62553 85980 68040
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 39197 39791 37639 50315 39850
  Ακαθάριστο Εισόδημα 25276 24653 24914 35665 28190
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 93381 64756 59507 78127 60925
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8489 9834 8724 11570 9384
  Έρευνα & Ανάπτυξη 11700 11718 11581 13207 11873
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1076 544 610 -17 -29
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 32788 3133 980 2528 -119
  Other Operating Expenses, Total 131 -264 -27 524 -34
  Λειτουργικά Έσοδα -28908 -312 3046 7853 7115
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -719 -419 -917 -474 -535
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -29627 -731 2129 7379 6580
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -30491 -597 1575 6190 5360
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -179 -89 -59 -124 -146
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -30670 -686 1516 6066 5214
  Καθαρά Κέρδη -30670 -686 1516 6066 5214
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -30670 -686 1516 6066 5214
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -30670 -686 1516 6066 5214
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -30670 -686 1516 6066 5214
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3330 3330 3330 3330 3330
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -9.21021 -0.20601 0.45526 1.82162 1.56577
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 1.40427 0 1.17941 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.81015 0.40554 0.67297 2.30076 1.53666
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 173803 174805 149795 153914 161167
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 47085 66982 50432 51838 45014
  Μετρητά & Ισοδύναμα 18603 30035 27190 27743 19391
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8736 12932 6820 6759 6625
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 76772 69626 67431 69241 84125
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 58256 55905 53336 55240 64350
  Συνολικό Απόθεμα 45846 35164 28097 30863 29255
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 349537 305614 271530 276383 268761
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 22106 21528 21363 22337 12849
  Υπεραξία, Καθαρό 84570 38204 34945 31200 30035
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 30045 7358 8662 6531 7711
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 19204 40042 29248 28965 32667
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 415 568 1221 2262 1180
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 19394 23109 26296 31174 23152
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 145620 126952 114320 116819 110914
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 38437 35684 31988 30403 29883
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 8470 11814 10138 11726 2255
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 62482 48440 43118 43293 45862
  Σύνολο Οφειλών 214723 196839 184856 193824 181783
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 33764 29320 29322 35852 30870
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 26946 22241 22218 28257 30870
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4784 884 1089 1224 670
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1510 -1676 -1497 -681 792
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 32065 41359 41622 40610 38537
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 134814 108775 86674 82559 86978
  Κοινή Μετοχή 16672 16672 16672 16672 16672
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 24731 24731 24731 24731 24731
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 85210 66918 47960 38864 45575
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 349537 305614 271530 276383 268761
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3330.14 3330.14 3327.96 3314.15 3297.09
  Μετρητά 19746 24015 16422 17336 18998
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2979 2716 2325 1830 2370
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1121 317 1510 142 403
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 58411 54157 51398 53559 43556
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -36305 -32629 -30035 -31222 -30707
  Δεδουλευμένα Έξοδα 36231 31014 29076 31397 32914
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 6818 7079 7104 7595
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 8201 454 -2689 2292
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 160448 162826 174752 173803 176792
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 36453 30844 43392 47085 43389
  Μετρητά & Ισοδύναμα 26900 22331 34133 38349 36749
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9553 8513 9259 8736 6640
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 79392 84600 85143 80872 80384
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 51589 58975 58210 58256 57326
  Συνολικό Απόθεμα 44603 47382 46217 45846 53019
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 306349 343358 345658 349537 361166
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 20078 21184 21630 22106 22512
  Υπεραξία, Καθαρό 56717 89068 84558 84570 92933
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 29950 30681 29402 30045 31113
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 15004 15582 13859 19204 13658
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1967 1574 887 415 453
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 22185 22443 20570 19394 23705
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 146419 147714 154634 145620 151685
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 30629 35463 34554 38437 40864
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 21341 12970 14200 8470 8103
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 94449 99281 105880 98713 102718
  Σύνολο Οφειλών 199558 209489 218262 214723 222559
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 25765 29566 28580 33764 34203
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 20103 23476 22167 26946 26994
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 5662 6090 6413 6818 7209
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4343 4887 4986 4784 8025
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1356 -1514 -1564 -1510 -1787
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 24387 28836 31626 32065 30433
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 106791 133869 127396 134814 138607
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 106791 133869 127396 134814 138607
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 306349 343358 345658 349537 361166
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3330.14 3340.14 3330.14 3330.14 3329.99
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 19112 22980 17623 1840 -6276
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 30863 39065 28933 16873 9342
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6905 6149 6548 6061 3275
  Amortization 3577 2507 1989 2538 3946
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 7156 8487 6378 3627 609
  Cash Taxes Paid 5600 4094 4313 5218 148
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1250 974 1434 1060 584
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -5887 -1058 -3605 2807 7788
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -34397 -19883 -15201 -3541 -4132
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6197 -4625 -5310 -6663 -4900
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -28200 -15258 -9891 3122 768
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -15930 -9307 -12492 -6900 -4077
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 262 -2414 -1010 -1181 78
  Total Cash Dividends Paid -8325 -6658 -4985 -3301 -3425
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 42 163 197 107
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -7867 -277 -6660 -2615 -837
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 3763 563 -2707 258 1372
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -15701 10438 -1467 6690 2505
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 1575 19112 12922 7562 2912
  Cash From Operating Activities -5825 30863 10968 6317 30
  Cash From Operating Activities 3092 10543 7008 4370 2146
  Non-Cash Items 2724 7095 5383 4112 1928
  Cash Taxes Paid 1256 5600 3659 2368 1346
  Cash Interest Paid 589 1250 844 648 211
  Changes in Working Capital -13216 -5887 -14345 -9727 -6956
  Cash From Investing Activities 2370 -34397 -22502 36350 14426
  Capital Expenditures -1529 -6197 -3978 -2460 -1106
  Other Investing Cash Flow Items, Total 3899 -28200 -18524 38810 15532
  Cash From Financing Activities -770 -15930 -11990 -6727 7764
  Financing Cash Flow Items -24 352 535 812 569
  Total Cash Dividends Paid 0 -8415 -4243 -4164 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -746 -7867 -8282 -3375 7195
  Foreign Exchange Effects 9 3763 6223 3628 586
  Net Change in Cash -4216 -15701 -17301 39568 22806
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 3.4096 104618354 26993700 2023-06-30 LOW
  PRIMECAP Management Company Investment Advisor 1.7996 55218371 -3096346 2023-06-30
  SRB Corporation Investment Advisor 0.5925 18179693 0 2023-06-30 LOW
  Folketrygdfondet Pension Fund 0.4132 12677962 0 2023-06-30 LOW
  Woodline Partners LP Hedge Fund 0.3331 10221952 10209701 2023-06-30 HIGH
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.2973 9123453 9109518 2023-06-30 HIGH
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.2001 6139472 -7300 2023-09-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.1736 5325600 -4744300 2023-06-30 HIGH
  Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.1628 4995049 -5750560 2023-06-30 MED
  Penserra Capital Management LLC Investment Advisor 0.1126 3453981 -268498 2023-06-30 MED
  Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 0.1111 3409218 3409218 2023-06-30 HIGH
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.0881 2703935 277339 2023-06-30 LOW
  Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 0.0625 1916466 433827 2023-06-30 MED
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.0581 1781422 -789229 2023-06-30 LOW
  Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.0481 1476974 549443 2023-06-30 LOW
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.0479 1470438 267878 2023-06-30 MED
  Voloridge Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0475 1457666 -2992265 2023-06-30 HIGH
  Crossmark Global Investments, Inc Investment Advisor 0.0474 1453228 8175 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.0429 1317086 -371040 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Global Investments Investment Advisor 0.0385 1179949 354757 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Ericsson - ADS each representin Company profile

  Σχετικά με την Ericsson - ADS each representin

  Η Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) παρέχει υποδομές, υπηρεσίες και λογισμικό στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και σε άλλους τομείς. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Networks, IT & Cloud και Media. Ο τομέας Networks αποτελείται από δύο επιχειρηματικές μονάδες: Network Products και Network Services. Η γενική εστίαση είναι η εξέλιξη και η διαχείριση των δικτύων πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υλικού και λογισμικού για δίκτυα ραδιοπρόσβασης και μεταφοράς. Ο τομέας IT & Cloud περιλαμβάνει δύο επιχειρηματικές μονάδες: IT & Cloud Products και IT & Cloud Services. Η εστίαση στον τομέα IT & Cloud είναι να βοηθήσει τους φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών και τις επιλεγμένες επιχειρήσεις στους ψηφιακούς μετασχηματισμούς που έρχονται. Αναπτύσσει και παρέχει λύσεις βασισμένες σε λογισμικό για την τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης και συνδυάζει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτει την αλυσίδα αξίας της τηλεόρασης, με την ολοκλήρωση συστημάτων και τις υπηρεσίες διαχείρισης. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει συμπίεση, δημοσίευση περιεχομένου μέσω set-top box ή αμιγώς over-the-top, παράδοση περιεχομένου και ανάλυση.

  Industry: Communications & Networking (NEC)

  Torshamnsgatan 21
  STOCKHOLM
  STOCKHOLM 164 83
  SE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου