Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 75% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι τα επιτόκια;

  Βασικές πληροφορίες για τα επιτόκια

  Δεν υπάρχει χρήμα χωρίς χρέωση. Εάν δανειστείτε χρήματα, ο δανειστής θα σας ζητήσει κάτι παραπάνω από το ποσό που δανειστήκατε. Το κάτι παραπάνω είναι το επιτόκιο που υπολογίζεται ως ποσοστό επί του αρχικού ποσού (του κεφαλαίου).

  Κατά παρόμοιο τρόπο, εάν εναποθέσετε τα χρήματά σας σε έναν πάροχο αποταμιεύσεων ή επενδύσεων, μπορείτε να περιμένετε ως αντάλλαγμα την είσπραξη τόκων βάσει επιτοκίου.

  Πού συναντήσατε τον όρο επιτόκια;

  Ο όρος επιτόκια συναντάται κάθε φορά που επιδιώκετε να δανειστείτε ή να αποταμιεύσετε χρήματα.

  Οι κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν τα επιτόκια για να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική, ιδιαίτερα για τον έλεγχο του πληθωρισμού και οι αποφάσεις τους παρακολουθούνται με μεγάλη προσοχή.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα επιτόκια...

  Υπάρχουν διάφορα είδη επιτοκίων. Το βασικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο με το οποίο οι τράπεζες δανείζονται χρήματα από την κεντρική τράπεζα. Το βασικό επιτόκιο αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις εμπορικές τράπεζες οι οποίες, ωστόσο, μπορούν να καθορίσουν τα δικά τους επιτόκια αποταμίευσης και δανεισμού.

  Το απλό ή ονομαστικό επιτόκιο υπολογίζεται βάσει του αρχικού ποσού δανεισμού ή αποταμίευσης:

  Απλός τόκος = κεφάλαιο x ετήσιο επιτόκιο x αριθμό ετών

  Για παράδειγμα, εάν αποταμιεύσετε κεφάλαιο 1.000 $ με απλό ετήσιο επιτόκιο 7% επί 2 έτη, θα εισπράξετε 140 $ συνολικά ή 70 $ ετησίως.

  Με το επιτόκιο κατ’ανατοκισμό, ο τόκος υπολογίζεται κατ’έτος ως ποσοστό επί του κεφαλαίου συν κάθε δεδουλευμένου τόκου:

  Επιτόκιο κατ’ανατοκισμό = (κεφάλαιο + δεδουλευμένος τόκος) x ετήσιο επιτόκιο

  Έτσι, στο παραπάνω παράδειγμα, αλλά με την εφαρμογή επιτοκίου κατ’ανατοκισμό, θα εισπράξετε 70 $ δολάρια τόκο κατά το πρώτο έτος και 79,80 $ τόκο κατά το δεύτερο έτος, καθώς θα εισπράξετε τόκο και επί του τόκου των 70 $ που εισπράξατε κατά το πρώτο έτος.

  Τα επιτόκια είναι είτε σταθερά είτε κυμαινόμενα.

  Κατά τον δανεισμό, θα δείτε συχνά τα επιτόκια να εκφράζονται ως Ετήσιο Επιτόκιο ή Πραγματικό Ετήσιο Επιτόκιο. Κατά την αποταμίευση, τα επιτόκια εκφράζονται συχνά ως Ετήσιο Ισοδύναμο Επιτόκιο.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου