Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές enVVeno Medical Corporation - NVNO CFD

  4.84
  2.11%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.21
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.74
  Άνοιγμα* 4.78
  Μεταβολή 1 έτους* 0.42%
  Εύρος ημέρας* 4.69 - 4.92
  Εύρος 52 εβδ. 2.51-6.49
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 61.00K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.70M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 52.47M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 13.32M
  Έσοδα N/A
  EPS -2.14
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.09
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 5, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 16, 2024 4.74 -0.09 -1.86% 4.83 4.83 4.71
  Apr 15, 2024 4.85 -0.19 -3.77% 5.04 5.04 4.77
  Apr 12, 2024 4.96 -0.13 -2.55% 5.09 5.14 4.94
  Apr 11, 2024 5.05 0.07 1.41% 4.98 5.08 4.98
  Apr 10, 2024 5.02 -0.01 -0.20% 5.03 5.12 4.98
  Apr 9, 2024 5.03 0.00 0.00% 5.03 5.31 5.03
  Apr 8, 2024 5.15 0.07 1.38% 5.08 5.23 5.03
  Apr 5, 2024 5.10 -0.04 -0.78% 5.14 5.18 4.98
  Apr 4, 2024 5.10 0.12 2.41% 4.98 5.40 4.98
  Apr 3, 2024 5.06 -0.02 -0.39% 5.08 5.21 4.98
  Apr 2, 2024 5.09 -0.16 -3.05% 5.25 5.25 4.84
  Apr 1, 2024 5.25 -0.14 -2.60% 5.39 5.39 5.25
  Mar 28, 2024 5.37 0.13 2.48% 5.24 5.38 5.20
  Mar 27, 2024 5.26 -0.16 -2.95% 5.42 5.42 5.07
  Mar 26, 2024 5.44 0.10 1.87% 5.34 5.48 5.28
  Mar 25, 2024 5.47 -0.21 -3.70% 5.68 5.68 5.34
  Mar 22, 2024 5.63 -0.18 -3.10% 5.81 5.82 5.58
  Mar 21, 2024 5.81 0.19 3.38% 5.62 5.93 5.61
  Mar 20, 2024 5.65 0.01 0.18% 5.64 5.77 5.59
  Mar 19, 2024 5.68 0.03 0.53% 5.65 5.85 5.62

  enVVeno Medical Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, May 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 enVVeno Medical Corp Earnings Release
  Q1 2024 enVVeno Medical Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, August 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 enVVeno Medical Corp Earnings Release
  Q2 2024 enVVeno Medical Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0.03124 0.18655
  Έσοδα 0 0.03124 0.18655
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.18655
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24.932 16.5798 9.13513 7.70656 6.56002
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.818 11.0649 4.78533 4.78795 6.34953
  Depreciation / Amortization 0.2 0.1 0.09755 0.12366 0.13342
  Λειτουργικά Έσοδα -24.932 -16.5798 -9.13513 -7.67532 -6.37347
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.263 0.01871 0.21555 0.04992 -0.1065
  Άλλο, Καθαρό 0.03327 -0.21591 0 -6.56274
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -24.669 -16.5278 -9.13549 -7.6254 -13.0427
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -24.669 -16.5278 -9.13549 -7.6254 -13.0427
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -24.669 -16.5278 -9.13549 -7.6254 -13.0427
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη -24.669 -16.5278 -9.13549 -7.6254 -13.0427
  Total Adjustments to Net Income 0 -0.60722 0 -3.31
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -24.669 -16.5278 -9.74271 -7.6254 -16.3527
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -24.669 -16.5278 -9.74271 -7.6254 -16.3527
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -24.669 -16.5278 -9.74271 -7.6254 -16.3527
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.23 8.67982 1.29147 0.63042 0.3745
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.19671 -1.90417 -7.54389 -12.0958 -43.6656
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.19671 -1.94019 -7.54389 -11.1618 -46.7675
  Έρευνα & Ανάπτυξη 9.914 5.72765 4.25225 2.20612 1.23875
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.3127 0 0.58882 -1.16168
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.349 6.814 6.797 6.46 6.151
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.551 2.6 3.102 3.663 3.659
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.798 4.214 3.595 2.797 2.492
  Depreciation / Amortization 0.1
  Λειτουργικά Έσοδα -5.349 -6.814 -6.797 -6.46 -6.151
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.348 0.34 0.405 0.28 0.054
  Άλλο, Καθαρό 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.001 -6.474 -6.392 -6.18 -6.097
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.001 -6.474 -6.392 -6.18 -6.097
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.001 -6.474 -6.392 -6.18 -6.097
  Καθαρά Κέρδη -5.001 -6.474 -6.392 -6.18 -6.097
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.001 -6.474 -6.392 -6.18 -6.097
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.001 -6.474 -6.392 -6.18 -6.097
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.001 -6.474 -6.392 -6.18 -6.097
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.231 11.231 11.231 11.233 11.229
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.44529 -0.57644 -0.56914 -0.55016 -0.54297
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.44529 -0.57644 -0.56914 -0.55016 -0.54297
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
  Total Adjustments to Net Income
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 39.436 55.0401 9.56905 1.42388 2.83697
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 39.044 54.7277 9.33458 1.30723 2.74065
  Μετρητά 4.555 54.7277 9.33458 1.30723 2.74065
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0.03202
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 0.03202
  Συνολικό Απόθεμα
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.392 0.31235 0.23447 0.11665 0.06431
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 41.661 57.6991 10.5378 3.4342 3.55944
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2.194 2.60456 0.93894 1.17042 0.02615
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3.043 3.24147 1.42685 1.56353
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.849 -0.63691 -0.4879 -0.39311
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 0.66647
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.031 0.05449 0.02984 0.8399 0.02984
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.53 1.58006 3.18623 1.87631 1.52299
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.648 0.56008 1.39036 1.22119 1.07712
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.882 1.01998 1.45017 0.62212 0.41287
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0.3127 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.033 0.033 0.033
  Σύνολο Οφειλών 2.932 3.29493 3.43998 2.44426 1.52299
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 38.729 54.4042 7.09786 0.98994 2.03644
  Redeemable Preferred Stock
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0 0.0001 0.00003 0.00018 0.00012
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 145.249 136.255 72.4212 57.1777 50.5989
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -106.52 -81.8512 -65.3234 -56.1879 -48.5625
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 41.661 57.6991 10.5378 3.4342 3.55944
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 9.472 9.46985 2.54153 0.71727 0.46891
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.402 1.71487 0.25375 0.56795
  Total Preferred Shares Outstanding 0
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 34.489
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 26.217 30.108 34.519 39.436 40.708
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.697 29.756 34.207 39.044 40.327
  Μετρητά 4.946 4.714 2.273 4.555 2.895
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.52 0.352 0.312 0.392 0.381
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 28.094 32.086 36.613 41.661 45.456
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.811 1.947 2.063 2.194 2.316
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2.966 3.043
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.903 -0.849
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.066 0.031 0.031 0.031 0.034
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.031 2.067 1.167 1.53 1.304
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.235 1.304 0.467 0.648 0.501
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.796 0.763 0.7 0.882 0.803
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 3.179 3.274 2.484 2.932 2.785
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.148 1.207 1.317 1.402 1.481
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 24.915 28.812 34.129 38.729 42.671
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.00009 0 0 0 0
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 149.302 148.198 147.041 145.249 143.011
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -124.387 -119.386 -112.912 -106.52 -100.34
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 28.094 32.086 36.613 41.661 45.456
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 9.472 9.472 9.472 9.472 9.472
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο
  Total Preferred Shares Outstanding
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20.751 25.042 31.934 34.489 37.432
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2.398
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.00009 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -24.669 -16.5278 -9.13549 -7.6254 -13.0427
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -15.619 -11.8458 -7.67721 -5.8964 -6.35584
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.212 0.149 0.09755 0.12366 0.13342
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 9.258 5.99039 0.98363 1.80379 7.13185
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.28655
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.42 -1.45741 0.3771 -0.19845 -0.5784
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -34.554 -0.36789 -0.18029 -0.36389 -0.01242
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.115 -0.36789 -0.18029 -0.36389 -0.01242
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -34.439 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0 57.6069 15.0748 5.63693 9.03122
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.7066
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 57.6069 14.7621 5.63693 7.65743
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0.3127 2.08039
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -50.173 45.3932 7.2173 -0.62336 2.66296
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -6.392 -24.669 -18.489 -12.392 -5.33
  Cash From Operating Activities -5.109 -15.619 -11.763 -7.28 -3.321
  Cash From Operating Activities 0.054 0.212 0.158 0.104 0.051
  Non-Cash Items 1.597 9.258 7.127 4.752 2.321
  Changes in Working Capital -0.368 -0.42 -0.559 0.256 -0.363
  Cash From Investing Activities 2.827 -34.554 -40.07 -38.378 -0.069
  Capital Expenditures -0.005 -0.115 -0.106 -0.092 -0.069
  Cash From Financing Activities 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0
  Net Change in Cash -2.282 -50.173 -51.833 -45.658 -3.39
  Issuance (Retirement) of Debt, Net
  Other Investing Cash Flow Items, Total 2.832 -34.439 -39.964 -38.286
  Financing Cash Flow Items 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  enVVeno Medical Corporation Company profile

  Σχετικά με την enVVeno Medical Corporation

  Η enVVeno Medical Corporation, πρώην Hancock Jaffe Laboratories, Inc., είναι εταιρεία ιατρικών συσκευών. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιοπροσθετικών (βασισμένων σε ιστούς) συσκευών για τη βελτίωση του προτύπου περίθαλψης στη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων. Το κύριο προϊόν της Εταιρείας, το VenoValve, είναι ένα χειρουργικό εμφύτευμα που αναπτύσσεται για τη θεραπεία της σοβαρής βαθιάς φλεβικής χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας (CVI). Εμφυτεύεται στη μηριαία φλέβα και λειτουργεί ως φλεβική βαλβίδα αντικατάστασης, σχεδιασμένη να μειώνει την παλινδρόμηση και τη φλεβική υπέρταση και να αποκαθιστά τη σωστή κατεύθυνση της ροής του αίματος προς την καρδιά. Η VenoValve αξιολογείται στην κλινική δοκιμή χειρουργικής ενδοπρόθεσης φλεβικής βαλβίδας κατά της παλινδρόμησης (SAVVE) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  70 Doppler
  IRVINE
  CALIFORNIA 92618
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0109%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου