Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Εντολή ενεργοποιούμενη σε συγκεκριμένο όριο

  Παρουσίαση για τις εντολές που ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένο όριο

  Τι είναι μια εντολή ενεργοποιούμενη σε συγκεκριμένο όριο;

  Εντολή ενεργοποιούμενη σε συγκεκριμένο όριο είναι μια οδηγία που δίνετε στον χρηματομεσίτη σας σχετικά με την αγορά ή την πώληση ενός τίτλου όταν φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή. Αποτελεί έναν τρόπο περιορισμού των πιθανών ζημιών ή προστασίας των πιθανών κερδών από μια διαπραγμάτευση, ειδικά εάν δεν θα μπορείτε να παρακολουθείτε στενά το χαρτοφυλάκιό σας.

  Πού συναντήσατε τον όρο «εντολές ενεργοποιούμενες σε συγκεκριμένο όριο»;

  Μπορεί να έχετε δώσει στον χρηματομεσίτη σας μια εντολή ενεργοποιούμενη σε συγκεκριμένο όριο όταν φεύγετε για διακοπές, γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορείτε να παρακολουθείτε στενά το χαρτοφυλάκιό σας όσο θα λείπετε. Αν είστε ιδιώτης επενδυτής, μπορείτε επίσης να δώσετε μια εντολή ενεργοποιούμενη σε συγκεκριμένο όριο σχετικά με μια διαπραγμάτευση την οποία πραγματοποιείτε μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις εντολές που ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένο όριο

  Όταν η αξία του τίτλου ξεπεράσει τη συμφωνηθείσα τιμή, που λέγεται τιμή διακοπής, η εντολή ενεργοποιούμενη σε συγκεκριμένο όριο μετατρέπεται αυτόματα σε εντολή αγοράς ή πώλησης στην καλύτερη δυνατή τιμή και ο χρηματομεσίτης θα αγοράσει ή θα πουλήσει τον τίτλο στην τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία.

  Υπάρχουν εντολές αγοράς σε συγκεκριμένη τιμή και εντολές πώλησης σε συγκεκριμένη τιμή. Σε μια εντολή αγοράς σε συγκεκριμένη τιμή, η τιμή διακοπής είναι κανονικά υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Οι επενδυτές τις χρησιμοποιούν για να αγοράζουν τίτλους όταν η τιμή φτάσει πάνω από αυτό το καθορισμένο επίπεδο. Σε μια εντολή πώλησης σε συγκεκριμένη τιμή, η τιμή διακοπής είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Οι επενδυτές τις χρησιμοποιούν για να πουλήσουν έναν τίτλο όταν η τιμή του πέσει σε ένα καθορισμένο επίπεδο.

  Οι εντολές που ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένο όριο είναι γνωστές και ως εντολές τερματισμού απώλειας και μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τη μείωση των απωλειών και για την προστασία των κερδών, ειδικά με διαπραγματεύσεις υψηλού κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, δεν αποτελούν κάποιου είδους εγγύηση. Η διαπραγμάτευση δεν θα προχωρήσει απαραίτητα ακριβώς στην τιμή διακοπής, λόγω της διαφοράς κόστους συναλλαγής για την τιμή. Επίσης, μια εντολή ενεργοποιούμενη σε συγκεκριμένο όριο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί από μια βραχυπρόθεσμη διακύμανση της αγοραίας τιμής του τίτλου, η οποία δεν είναι αντιπροσωπευτική μιας γενικότερης τάσης.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου