Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Eni SPA - ENI CFD

13.11
2.82%
0.07
Χαμηλό: 12.84
Υψηλό: 13.12
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019974 %
Charges from borrowed part ($-0.80)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019974%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.002248 %
Charges from borrowed part ($-0.09)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.002248%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Italy
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Eni SpA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 12.75
Άνοιγμα* 12.86
Μεταβολή 1 έτους* -8.34%
Εύρος ημέρας* 12.84 - 13.12
Εύρος 52 εβδ. 10.42-14.98
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 12.85M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 242.65M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 46.94B
Αναλογία P/E 3.57
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.15B
Έσοδα 127.57B
EPS 3.68
Μέρισμα (Απόδοση %) 6.69609
Beta 1.12
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 13.11 0.33 2.58% 12.78 13.12 12.78
Jun 1, 2023 12.75 0.27 2.16% 12.48 12.76 12.48
May 31, 2023 12.45 -0.36 -2.81% 12.81 12.94 12.45
May 30, 2023 12.89 -0.24 -1.83% 13.13 13.15 12.87
May 29, 2023 13.17 -0.02 -0.15% 13.19 13.28 13.11
May 26, 2023 13.15 0.15 1.15% 13.00 13.16 12.91
May 25, 2023 13.05 -0.22 -1.66% 13.27 13.31 12.97
May 24, 2023 13.37 0.09 0.68% 13.28 13.41 13.17
May 23, 2023 13.36 0.14 1.06% 13.22 13.41 13.16
May 22, 2023 13.24 0.00 0.00% 13.24 13.29 13.14
May 19, 2023 13.42 0.08 0.60% 13.34 13.54 13.32
May 18, 2023 13.33 -0.07 -0.52% 13.40 13.50 13.28
May 17, 2023 13.35 0.23 1.75% 13.12 13.37 13.06
May 16, 2023 13.20 -0.04 -0.30% 13.24 13.36 13.17
May 15, 2023 13.35 -0.02 -0.15% 13.37 13.39 13.24
May 12, 2023 13.36 0.24 1.83% 13.12 13.38 13.10
May 11, 2023 13.18 -0.22 -1.64% 13.40 13.45 13.02
May 10, 2023 13.42 -0.11 -0.81% 13.53 13.61 13.34
May 9, 2023 13.45 -0.10 -0.74% 13.55 13.58 13.38
May 8, 2023 13.61 0.06 0.44% 13.55 13.71 13.50

Eni SPA Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, July 28, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

IT

Γεγονός

Q2 2023 Eni SpA Earnings Call
Q2 2023 Eni SpA Earnings Call

Forecast

-

Previous

-
Friday, October 27, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

06:30

Χώρα

IT

Γεγονός

Q3 2023 Eni SpA Earnings Release
Q3 2023 Eni SpA Earnings Release

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

IT

Γεγονός

Q3 2023 Eni SpA Earnings Call
Q3 2023 Eni SpA Earnings Call

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 132512 76575 43987 69881 75822
Έσοδα 132512 76575 43987 69881 75822
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 86251 41808 21868 38036 41599
Ακαθάριστο Εισόδημα 46261 34767 22119 31845 34223
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 114519 64233 47262 63430 65817
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13800 13907 12879 15267 15124
Depreciation / Amortization 7395 7181 7408 7323 6990
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1410 639 3625 2362 645
Other Operating Expenses, Total 5663 698 1482 442 1459
Λειτουργικά Έσοδα 17993 12342 -3275 6451 10005
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4018 -1725 -2776 -798 50
Άλλο, Καθαρό 38 68 73 93 52
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 22049 10685 -5978 5746 10107
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13961 5840 -8628 155 4137
Δικαίωμα Μειοψηφίας -74 -19 -7 -7 -11
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 13887 5821 -8635 148 4126
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη 13887 5821 -8635 148 4126
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 13887 5821 -8635 148 4126
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 13887 5821 -8635 148 4126
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 13887 5821 -8635 148 4126
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3489.95 3573.57 3572.55 3594.5 3603.92
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.97914 1.6289 -2.41704 0.04117 1.14486
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.88 0.86 0.36 0.86 0.83
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.23495 1.85679 -1.53789 0.49506 1.22573
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 27185 68827 37302 63685 32129
Έσοδα 27185 68827 37302 63685 32129
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 21976 45561 27395 39310 23479
Ακαθάριστο Εισόδημα 5209 23266 9907 24375 8650
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24255 62590 30679 51929 26445
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 884 7564 355 7806 934
Depreciation / Amortization 1852 3815 1719 3390 1845
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -308 1525 144 -115 -211
Other Operating Expenses, Total -149 4125 1066 1538 398
Λειτουργικά Έσοδα 2930 6237 6623 11756 5684
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 651 3484 2680 534 200
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3581 9746 9303 12303 5884
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2407 6553 5883 7408 3589
Δικαίωμα Μειοψηφίας -19 -64 -21 -10 -6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2388 6489 5862 7398 3583
Καθαρά Κέρδη 2388 6489 5862 7398 3583
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2388 6489 5862 7398 3583
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2388 6489 5862 7398 3583
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2388 6489 5862 7398 3583
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3351.7 3435.82 3493.6 3544.09 3547.4
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.71247 1.88863 1.67793 2.08742 1.01004
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.24 0.44 0.22 0.44 0.22
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.65071 2.18707 1.70399 2.06788 0.97376
Άλλο, Καθαρό 25 13
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 61597 57614 32858 34909 39450
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18406 14555 14915 12754 17388
Μετρητά & Ισοδύναμα 10155 8254 9413 5994 10836
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8251 6301 5502 6760 6552
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 23468 23795 11814 14215 15153
Accounts Receivable - Trade, Net 16556 15524 7087 8519 14101
Total Inventory 7709 6072 3893 4734 4651
Prepaid Expenses
Other Current Assets, Total 12014 13192 2236 3206 2258
Total Assets 152130 137765 109648 123440 118373
Property/Plant/Equipment, Total - Net 60778 61120 58586 67541 60302
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 202674 206149 191022 199166 183284
Accumulated Depreciation, Total -141896 -145029 -132436 -131625 -122982
Goodwill, Net 3138 2862 1297 1265 1284
Intangibles, Net 2387 1937 1639 1794 1886
Long Term Investments 13479 7285 7913 10073 8095
Note Receivable - Long Term 4132 2918 2207 2109 1913
Other Long Term Assets, Total 6619 4029 5148 5749 5443
Total Current Liabilities 48717 43152 23691 29644 28382
Accounts Payable 19527 16795 8679 10480 16540
Accrued Expenses 1463 1435 1124 1411 1432
Notes Payable/Short Term Debt 4446 2299 2882 2452 2182
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3981 2729 2758 4045 3601
Other Current Liabilities, Total 19300 19894 8248 11256 4627
Total Liabilities 97371 93328 72233 75601 67357
Total Long Term Debt 23441 28103 26064 23669 20082
Long Term Debt 19374 23714 21895 18910 20082
Deferred Income Tax 5094 4835 5524 4920 4272
Minority Interest 471 82 78 61 57
Other Liabilities, Total 19648 17156 16876 17307 14564
Total Equity 54759 44437 37415 47839 51016
Common Stock 4005 4005 4005 4005 4005
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 43590 34915 29685 36798 40536
Treasury Stock - Common -2937 -958 -581 -981 -581
Unrealized Gain (Loss)
Other Equity, Total 10101 6475 4306 8017 7056
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 152130 137765 109648 123440 118373
Total Common Shares Outstanding 3345.39 3539.76 3572.55 3572.55 3601.14
Capital Lease Obligations 4067 4389 4169 4759
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 51467 61597 84686 73637 75167
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17949 18406 18232 17204 19751
Μετρητά & Ισοδύναμα 10146 10155 11480 10900 13464
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7803 8251 6752 6304 6287
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19295 23468 24446 22578 25766
Accounts Receivable - Trade, Net 16556 15853
Total Inventory 6452 7709 10159 8820 6952
Other Current Assets, Total 7771 12014 31849 25035 22698
Total Assets 141866 152130 178098 163377 159402
Property/Plant/Equipment, Total - Net 60961 60778 63870 59272 62295
Intangibles, Net 5492 2387 5065 1986 4863
Long Term Investments 15621 13479 15528 7449 10443
Note Receivable - Long Term 113 4132 114 3493 110
Other Long Term Assets, Total 8212 6619 8835 14675 6524
Total Current Liabilities 37379 48717 72250 59557 61278
Accounts Payable 19527 16202
Notes Payable/Short Term Debt 2635 4446 4489 5250 5001
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4665 3981 3897 1286 2778
Other Current Liabilities, Total 10436 19300 39428 34653 29488
Total Liabilities 86784 97371 120737 111460 112036
Total Long Term Debt 24454 23441 24016 26086 27499
Long Term Debt 20491 19374 19845 22016 23131
Capital Lease Obligations 3963 4067 4171 4070 4368
Deferred Income Tax 5252 5094 6186 5651 5557
Minority Interest 471 471 484 95 100
Other Liabilities, Total 19228 19648 17801 20071 17602
Total Equity 55082 54759 57361 51917 47366
Common Stock 4005 4005 4005 4005 4005
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 47439 43590 42490 40638 36918
Treasury Stock - Common -2937 -2937 -1789 -770 -958
Other Equity, Total 6575 10101 12655 8044 7401
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 141866 152130 178098 163377 159402
Total Common Shares Outstanding 3345.39 3345.39 3523.25 3523.25 3539.76
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 202674 200301
Accumulated Depreciation, Total -141896 -141029
Goodwill, Net 3138 2865
Accrued Expenses 1463 2166
Payable/Accrued 19643 24436 24011
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 13961 5840 -8628 155 4137
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 17460 12861 4822 12385 13647
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7205 7063 7304 8106 6988
Μη Χρηματικά Στοιχεία 7240 6277 7523 8723 6016
Cash Taxes Paid 8488 3726 2049 5068 5226
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 851 792 928 1029 609
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -10946 -6319 -1377 -4599 -3494
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7018 -12022 -4587 -11413 -7536
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -8059 -5236 -4644 -8376 -9119
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1041 -6786 57 -3037 1583
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -8542 -2039 3253 -5841 -2637
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 430 -83 -3 -6 -3
Total Cash Dividends Paid -3009 -2358 -1965 -3018 -2954
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3563 802 5221 -2417 320
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 16 52 -69 8 18
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1916 -1148 3419 -4861 3492
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2400 -400 -400
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 2407 13961 13291 7408 3589
Cash From Operating Activities 2982 17460 12867 7281 3098
Cash From Operating Activities 1852 7205 5109 3390 1845
Non-Cash Items 40 7240 6266 4169 1804
Cash Taxes Paid 1540 8488 5882 3664 1393
Cash Interest Paid 281 851 688 447 231
Changes in Working Capital -1317 -10946 -11799 -7686 -4140
Cash From Investing Activities -1779 -7018 -4053 -1630 570
Capital Expenditures -2119 -8059 -5292 -3193 -1364
Other Investing Cash Flow Items, Total 340 1041 1239 1563 1934
Cash From Financing Activities -1206 -8542 -5735 -3062 1529
Financing Cash Flow Items -55 430 463 -85 -41
Issuance (Retirement) of Debt, Net -386 -3563 -2751 -1262 1600
Foreign Exchange Effects -32 16 152 79 9
Net Change in Cash -35 1916 3231 2668 5206
Total Cash Dividends Paid -765 -3009 -2271 -1520 -30
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2400 -1176 -195
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Italian Government Government Agency 30.62 1093589619 12702 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.785 63751421 436034 2023-04-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6169 57745780 464543 2023-04-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5551 55539697 -32827274 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.1888 42459250 1893077 2023-04-30 LOW
GQG Partners, LLC Investment Advisor 1.1583 41369851 995833 2023-03-31 MED
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.7837 27991354 7356 2023-04-30 MED
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6446 23021889 -109656 2023-04-30 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5231 18681635 -6068 2023-04-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4961 17719878 -1531 2023-04-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4792 17115328 8593 2023-04-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.4261 15218468 550734 2023-04-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3794 13551397 167178 2023-04-30 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.3717 13275437 -425302 2023-04-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2936 10486566 244369 2023-04-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2384 8514577 18225 2023-04-30 LOW
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. Investment Advisor 0.2279 8140000 40000 2022-12-31 LOW
Anima SGR S.p.A. Investment Advisor 0.2156 7700225 2101092 2022-09-30 LOW
California State Teachers Retirement System Pension Fund 0.2111 7539865 -133091 2022-06-30 LOW
State Street Global Advisors Ireland Limited Investment Advisor 0.1815 6483458 -20494 2023-04-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Eni Company profile

Σχετικά με την Eni SPA

Η Eni SpA (Eni) είναι μια ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων, στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και ηλεκτρικής ενέργειας, στη διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών, στην παραγωγή και εμπορία βασικών πετροχημικών, πλαστικών και ελαστομερών και στην εμπορία εμπορευμάτων. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Έρευνας και Παραγωγής, Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διύλισης και Εμπορίας. Ο τομέας Έρευνας & Παραγωγής δραστηριοποιείται στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου και στην ανάπτυξη και παραγωγή κοιτασμάτων, καθώς και σε δραστηριότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου σε περισσότερες από 40 χώρες, όπως η Ιταλία, η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγκόλα, το Κονγκό, η Νιγηρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Καζακστάν, η Αλγερία, η Αυστραλία, η Βενεζουέλα, το Ιράκ, η Γκάνα και η Μοζαμβίκη. Ο τομέας Gas & Power ασχολείται με την προμήθεια, εμπορία και προώθηση φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, διεθνείς δραστηριότητες μεταφοράς φυσικού αερίου και εμπορία εμπορευμάτων και παραγώγων.

Industry: Integrated Oil & Gas

Piazzale Mattei, 1
ROMA
ROMA 00144
IT

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

XRP/USD

0.52 Price
+2.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00335

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου