Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές EML Payments Limited - EMLau CFD

  0.902
  4.75%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.011
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.947
  Άνοιγμα* 0.942
  Μεταβολή 1 έτους* 61.86%
  Εύρος ημέρας* 0.882 - 0.942
  Εύρος 52 εβδ. 0.41-3.91
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.28M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 87.11M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 185.12M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 373.46M
  Έσοδα 232.38M
  EPS -0.01
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.87
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 0.892 -0.005 -0.56% 0.897 0.897 0.882
  Feb 22, 2024 0.902 -0.019 -2.06% 0.921 0.922 0.902
  Feb 21, 2024 0.922 -0.005 -0.54% 0.927 0.962 0.917
  Feb 20, 2024 0.922 0.011 1.21% 0.911 0.937 0.902
  Feb 19, 2024 0.907 -0.050 -5.22% 0.957 0.957 0.902
  Feb 18, 2024 0.952 -0.020 -2.06% 0.972 0.987 0.952
  Feb 16, 2024 0.972 -0.015 -1.52% 0.987 1.012 0.967
  Feb 15, 2024 0.982 0.015 1.55% 0.967 1.007 0.967
  Feb 14, 2024 0.972 0.045 4.85% 0.927 0.972 0.927
  Feb 13, 2024 0.922 0.025 2.79% 0.897 0.942 0.892
  Feb 12, 2024 0.897 0.030 3.46% 0.867 0.902 0.862
  Feb 11, 2024 0.862 -0.005 -0.58% 0.867 0.887 0.862
  Feb 9, 2024 0.857 0.010 1.18% 0.847 0.872 0.842
  Feb 8, 2024 0.847 0.000 0.00% 0.847 0.862 0.847
  Feb 7, 2024 0.842 0.016 1.94% 0.826 0.852 0.822
  Feb 6, 2024 0.827 0.030 3.76% 0.797 0.832 0.797
  Feb 5, 2024 0.802 -0.005 -0.62% 0.807 0.832 0.792
  Feb 4, 2024 0.812 -0.020 -2.40% 0.832 0.847 0.807
  Feb 2, 2024 0.822 -0.044 -5.08% 0.866 0.866 0.817
  Feb 1, 2024 0.862 -0.009 -1.03% 0.871 0.892 0.862

  EML Payments Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 254.19 232.383 192.218 120.959 97.195
  Έσοδα 254.19 232.383 192.218 120.959 97.195
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 80.622 74.567 63.8 32.884 24.18
  Ακαθάριστο Εισόδημα 173.568 157.816 128.418 88.075 73.015
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 534.132 236.417 191.202 129.165 86.304
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 129.657 111.1 82.867 53.487 45.579
  Depreciation / Amortization 35.071 29.943 29.836 19.119 10.267
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.905 -0.543 0 -3.127 2.16
  Other Operating Expenses, Total -2.643 16.347 11.268 10.202 3.551
  Λειτουργικά Έσοδα -279.942 -4.034 1.016 -8.206 10.891
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -281.758 -0.34 -23.281 -7.862 9.026
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -284.824 -4.801 -28.695 -7.143 8.45
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -284.824 -4.801 -28.695 -7.143 8.45
  Καθαρά Κέρδη -284.824 -4.801 -28.695 -7.143 8.45
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -284.824 -4.801 -28.695 -7.143 8.45
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -284.824 -4.801 -28.695 -7.143 8.45
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -284.824 -4.801 -28.695 -7.143 8.45
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 373.886 370.737 360.489 304.152 262.881
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.76179 -0.01295 -0.0796 -0.02348 0.03214
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04968 -0.00418 -0.07341 0.01199 0.03416
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 292.33 5.003 3.431 16.6 0.567
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.362 4.179 -24.297 0.344 -1.865
  Άλλο, Καθαρό -0.454 -0.485
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 137.98 116.21 118.956 113.427 97.922
  Έσοδα 137.98 116.21 118.956 113.427 97.922
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 42.841 37.781 35.558 39.009 35.723
  Ακαθάριστο Εισόδημα 95.139 78.429 83.398 74.418 62.199
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 287.621 246.511 116.807 119.61 106.125
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 68.141 61.516 60.957 57.446 46.685
  Depreciation / Amortization 18.929 16.142 15.784 14.159 15.941
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1.197 0.292 0.306 -0.849
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 153.71 138.62 2.495 2.508 3.306
  Other Operating Expenses, Total 5.197 -7.84 1.707 7.337 4.47
  Λειτουργικά Έσοδα -149.641 -130.301 2.149 -6.183 -8.203
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.433 1.071 7.485 -3.306 8.781
  Άλλο, Καθαρό -0.231 -0.223 -0.251 -0.234
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -152.305 -129.453 9.383 -9.723 0.578
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -154.944 -129.88 7.272 -12.073 -2.958
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -154.944 -129.88 7.272 -12.073 -2.958
  Καθαρά Κέρδη -154.944 -129.88 7.272 -12.073 -2.958
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -154.944 -129.88 7.272 -12.073 -2.958
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -154.944 -129.88 7.272 -12.073 -2.958
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -154.944 -129.88 7.272 -12.073 -2.958
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 373.909 373.863 375.626 365.848 360.489
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.41439 -0.3474 0.01936 -0.033 -0.00821
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.03888 -0.0108 0.02451 -0.02854 -0.00224
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2413.22 1855.12 1603.51 1008.59 313.838
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2331.39 1783.41 1550.78 951.788 33.392
  Μετρητά & Ισοδύναμα 48.973 65.269 10.581
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 66.099 63.019 44.69 51.402 277.103
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 62.93 57.261 38.235 43.133 31.323
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.079 2.95 1.972 1.914 0.286
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2994.53 2682.44 2288.78 1880.72 476.707
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10.57 12.719 11.245 14.629 5.355
  Υπεραξία, Καθαρό 100.41 312.883 235.988 239.977 76.181
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 92.058 135.577 114.145 131.737 28.373
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 317.821 307.274 285.561 443.916 4.31
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 43.515 7.399 6.656 7.351 12.386
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16.935 51.469 31.672 34.529 36.264
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2709.87 2100.08 1792.79 1357.83 298.992
  Payable/Accrued
  Δεδουλευμένα Έξοδα 24.494 19.539 23.226 16.81 16.824
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.677 0.212 0 0 15
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2604.8 2031.12 1729.18 1308.66 252.095
  Σύνολο Οφειλών 2819.98 2245.33 1873.88 1440.48 332.476
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 73.541 87.685 42.015 42.656 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 12.944 18.189 14.276 18.298 7.315
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 23.625 39.373 24.8 21.695 26.169
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 174.553 437.117 414.895 440.242 144.231
  Κοινή Μετοχή 494.208 494.208 456.157 455.583 138.097
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -297.148 -13.662 -15.054 7.439 6.054
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -22.507 -43.429 -26.208 -22.78 0.08
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2994.53 2682.44 2288.78 1880.72 476.707
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 373.984 373.463 361.828 359.701 254.053
  Μετρητά 71.362 73.699 92.255 53.112 22.504
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2260.03 1709.71 1409.55 833.407 0.307
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8.648 5.739 6.069 3.482 3.057
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 27.263 27.32 21.228 21.819 9.223
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -16.693 -14.601 -9.983 -7.19 -3.868
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 55.623 45.694 37.278 30.019 15.073
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 24.274 3.509 3.111 2.342
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 68.792 81.616 36.86 35.848
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 4.749 6.069 5.155 6.808
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2413.22 2449.2 1855.12 2079.29 1603.51
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2331.39 2378.21 1783.41 2004.75 1550.78
  Μετρητά & Ισοδύναμα 71.362 79.199 73.699 86.175 141.228
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2260.03 2299.01 1709.71 1918.57 1409.55
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 69.508 58.967 63.125 63.278 44.773
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 66.339 57.12 57.367 57.633 38.318
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12.318 12.03 8.583 11.26 7.958
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2994.53 3214.35 2682.44 2766.81 2288.78
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10.57 10.858 12.719 10.015 11.245
  Υπεραξία, Καθαρό 100.41 200.393 312.883 322.098 235.988
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 92.058 132.857 135.577 148.946 114.145
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 317.821 359.688 307.274 165.987 285.561
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 43.515 36.743 7.399 6.895 6.656
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16.935 24.607 51.469 33.583 31.672
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2709.87 2761.23 2100.08 2176.07 1792.79
  Payable/Accrued 82.284 75.433 65.685 64.339 62.868
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.047 1.324 2.144 1.867 1.969
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.677 0 0.212 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 24.274 4.286 3.509 4.779 3.111
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2601.58 2680.19 2028.53 2105.08 1724.84
  Σύνολο Οφειλών 2819.98 2897.63 2245.33 2324.24 1873.88
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 73.541 89.127 87.685 87.199 42.015
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 68.792 83.277 87.685 84.675 36.86
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 4.749 5.85 2.524 5.155
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 12.944 16.793 18.189 19.924 14.276
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 23.625 30.484 39.373 41.047 24.8
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 174.553 316.717 437.117 442.57 414.895
  Κοινή Μετοχή 494.208 494.293 494.208 494.288 456.157
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -297.148 -141.642 -13.662 -20.226 -15.054
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -22.507 -35.934 -43.429 -31.492 -26.208
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2994.53 3214.35 2682.44 2766.81 2288.78
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 373.984 373.984 373.463 373.444 361.828
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 21.228
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9.983
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -41.538 48.818 22.07 29.162 6.372
  Cash Receipts 194.594 191.921 121.043 95.533 60.211
  Cash Payments -194.548 -143.866 -90.401 -66.68 -55.284
  Cash Taxes Paid -9.812 -2.877 -0.716 -1.855 -0.946
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -27.665 3.64 -7.586 2.182 2.494
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -71.145 -25.992 -154.615 -49.818 -6.637
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -14.058 -12.618 -10.994 -5.767 -5.261
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -57.087 -13.374 -143.621 -44.051 -1.376
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 46.254 -0.623 219.87 15.014 0.026
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0.573 -11.675 -0.339 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 248.206 0.353 0.026
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.1 0.644 -2.029 -0.279 -0.627
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -67.529 22.847 85.296 -5.921 -0.866
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -4.107 0 -0.27 -0.018 -0.103
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 46.254 -1.196 -16.661 15
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 2.174 -41.538 -39.219 48.818 34.849
  Cash Receipts 107.228 194.594 98.106 191.921 87.991
  Cash Payments -114.254 -194.548 -102.372 -143.866 -53.605
  Cash Taxes Paid 2.855 -9.812 -5.635 -2.877 -2.877
  Cash Interest Paid -0.825 -4.107 -0.244 0 -0.049
  Changes in Working Capital 7.17 -27.665 -29.074 3.64 3.389
  Cash From Investing Activities 4.094 -71.145 -62.92 -25.992 -16.655
  Capital Expenditures -7.124 -14.058 -7.078 -12.618 -5.551
  Other Investing Cash Flow Items, Total 11.218 -57.087 -55.842 -13.374 -11.104
  Cash From Financing Activities -1.052 46.254 46.714 -0.623 -1.196
  Financing Cash Flow Items 0 0.573 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.052 46.254 46.714 -1.196 -1.196
  Foreign Exchange Effects 0.284 -1.1 0.372 0.644 1.151
  Net Change in Cash 5.5 -67.529 -55.053 22.847 18.149
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  First Sentier Investors Investment Advisor 10.9881 41161514 -4192464 2023-09-26 LOW
  Alta Fox Capital Management, LLC Hedge Fund 8.1244 30434127 0 2023-07-31 HIGH
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 6.2768 23512981 0 2023-07-31 LOW
  Superannuation and Investments Holdco Pty. Ltd. Corporation 5.6297 21089147 -3680011 2023-10-13 LOW
  Viburnum Funds Pty Ltd Private Equity 5.3994 20226404 20226404 2023-08-11 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 4.9627 18590447 0 2023-07-31 LOW
  Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 4.1975 15724107 -2950637 2022-10-27 MED
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2576 8456839 13281 2023-09-30 LOW
  TACDBM Pty. Ltd. Corporation 2.0083 7523104 7523104 2022-07-31
  Martin & Associates Pty Ltd Corporation 1.7449 6536320 6536320 2022-11-25
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3304 4983647 155360 2023-09-30 LOW
  Cregan (Thomas Anthony) Individual Investor 1.2895 4830585 -10692075 2022-07-11
  Wildwood Capital Pty Ltd Corporation 0.9425 3530711 0 2023-07-31 LOW
  LSR Trading Pty. Ltd. Corporation 0.9343 3500000 0 2023-07-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8447 3164192 -133844 2022-12-31 LOW
  Fitzgerald (Sean) Individual Investor 0.7315 2740112 0 2023-07-31 LOW
  First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. Investment Advisor 0.6376 2388464 -177101 2023-09-26 LOW
  Shamgar Investments Pty. Ltd. Corporation 0.5873 2200000 -100000 2022-07-31
  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 0.5208 1950903 691461 2023-09-26 LOW
  Cregan (Diana Barton) Individual Investor 0.4983 1866666 1866666 2022-07-31

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Transaction & Payment Services

  L 12 333 Ann St
  BRISBANE
  QUEENSLAND 4000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0164%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0383%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου