Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές EML Payments Limited - EMLau CFD

0.542
29.67%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.011
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020904 %
Charges from borrowed part ($-0.84)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020904%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.001014 %
Charges from borrowed part ($-0.04)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.001014%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα AUD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Australia
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.418
Άνοιγμα* 0.537
Μεταβολή 1 έτους* -81.82%
Εύρος ημέρας* 0.498 - 0.562
Εύρος 52 εβδ. 0.41-3.91
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.28M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 87.11M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 185.12M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 373.46M
Έσοδα 232.38M
EPS -0.01
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.87
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 0.562 0.054 10.63% 0.508 0.567 0.498
Mar 30, 2023 0.513 0.095 22.73% 0.418 0.562 0.413
Mar 29, 2023 0.423 0.015 3.68% 0.408 0.433 0.408
Mar 28, 2023 0.413 0.001 0.24% 0.412 0.423 0.408
Mar 27, 2023 0.408 0.010 2.51% 0.398 0.408 0.393
Mar 26, 2023 0.398 -0.010 -2.45% 0.408 0.408 0.398
Mar 24, 2023 0.403 0.010 2.54% 0.393 0.403 0.388
Mar 23, 2023 0.393 -0.025 -5.98% 0.418 0.418 0.388
Mar 22, 2023 0.418 0.005 1.21% 0.413 0.428 0.413
Mar 21, 2023 0.418 0.000 0.00% 0.418 0.423 0.413
Mar 20, 2023 0.423 -0.020 -4.51% 0.443 0.448 0.418
Mar 19, 2023 0.443 0.010 2.31% 0.433 0.443 0.433
Mar 17, 2023 0.458 0.015 3.39% 0.443 0.458 0.443
Mar 16, 2023 0.443 -0.015 -3.28% 0.458 0.463 0.438
Mar 15, 2023 0.463 0.031 7.18% 0.432 0.498 0.423
Mar 14, 2023 0.433 0.015 3.59% 0.418 0.443 0.418
Mar 13, 2023 0.423 -0.009 -2.08% 0.432 0.443 0.423
Mar 12, 2023 0.433 -0.010 -2.26% 0.443 0.443 0.428
Mar 10, 2023 0.448 -0.009 -1.97% 0.457 0.458 0.443
Mar 9, 2023 0.453 0.015 3.42% 0.438 0.473 0.438

EML Payments Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 232.383 192.218 120.959 97.195 71.02
Έσοδα 232.383 192.218 120.959 97.195 71.02
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 74.567 63.8 32.884 24.18 17.719
Ακαθάριστο Εισόδημα 157.816 128.418 88.075 73.015 53.301
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 236.417 191.202 129.165 86.304 65.437
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 111.1 82.867 53.487 45.579 36.875
Depreciation / Amortization 29.943 29.836 19.119 10.267 8.798
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.543 0 -3.127 2.16 0.021
Other Operating Expenses, Total 16.347 11.268 10.202 3.551 1.744
Λειτουργικά Έσοδα -4.034 1.016 -8.206 10.891 5.583
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.34 -23.281 -7.862 9.026 4.986
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.801 -28.695 -7.143 8.45 2.208
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.801 -28.695 -7.143 8.45 2.208
Καθαρά Κέρδη -4.801 -28.695 -7.143 8.45 2.208
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.801 -28.695 -7.143 8.45 2.208
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.801 -28.695 -7.143 8.45 2.208
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.801 -28.695 -7.143 8.45 2.208
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 370.737 360.489 304.152 262.881 253.058
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01295 -0.0796 -0.02348 0.03214 0.00873
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00418 -0.07341 0.01199 0.03416 0.00922
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.003 3.431 16.6 0.567 0.28
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4.179 -24.297 0.344 -1.865 -0.597
Άλλο, Καθαρό -0.485
Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 118.956 113.427 97.922 94.296
Έσοδα 118.956 113.427 97.922 94.296
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 35.558 39.009 35.723 28.077
Ακαθάριστο Εισόδημα 83.398 74.418 62.199 66.219
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 116.807 119.61 106.125 86.006
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 60.957 57.446 46.685 36.182
Depreciation / Amortization 15.784 14.159 15.941 14.824
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.306 -0.849 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.495 2.508 3.306 0.125
Other Operating Expenses, Total 1.707 7.337 4.47 6.798
Λειτουργικά Έσοδα 2.149 -6.183 -8.203 8.29
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 7.485 -3.306 8.781 -57.707
Άλλο, Καθαρό -0.251 -0.234 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 9.383 -9.723 0.578 -49.417
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7.272 -12.073 -2.958 -51.295
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7.272 -12.073 -2.958 -51.295
Καθαρά Κέρδη 7.272 -12.073 -2.958 -51.295
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7.272 -12.073 -2.958 -51.295
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7.272 -12.073 -2.958 -51.295
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7.272 -12.073 -2.958 -51.295
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 375.626 365.848 360.489 359.209
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01936 -0.033 -0.00821 -0.1428
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02451 -0.02854 -0.00224 -0.14257
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
First Sentier Investors Investment Advisor 13.577 50775944 -255898 2023-03-17 LOW
Alta Fox Capital Management, LLC Hedge Fund 8.1378 30434127 -7919513 2023-03-08 HIGH
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 6.2872 23512981 -1990107 2022-11-14 LOW
Argo Investments Limited Investment Advisor 4.9709 18590447 10711768 2022-07-31 LOW
Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 4.2045 15724107 -2950637 2022-10-27 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1503 8041796 0 2023-02-28 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1229 7939216 7021655 2022-07-14 LOW
TACDBM Pty. Ltd. Corporation 2.0116 7523104 7523104 2022-07-31
Martin & Associates Pty Ltd Corporation 1.7478 6536320 6536320 2022-11-25
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 1.6998 6357056 5066986 2023-03-17 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.4097 5271873 0 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3273 4964048 0 2023-02-28 LOW
Cregan (Thomas Anthony) Individual Investor 1.2917 4830585 -10692075 2022-07-11 LOW
Wildwood Capital Pty Ltd Corporation 0.9441 3530711 1496450 2022-07-31 LOW
LSR Trading Pty. Ltd. Corporation 0.9359 3500000 1500000 2022-07-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8461 3164192 -133844 2022-12-31 LOW
Fitzgerald (Sean) Individual Investor 0.7327 2740112 2740112 2022-07-31
Shamgar Investments Pty. Ltd. Corporation 0.5883 2200000 -100000 2022-07-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5736 2145136 1590176 2022-07-14 LOW
Cregan (Diana Barton) Individual Investor 0.4991 1866666 1866666 2022-07-31

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Transaction & Payment Services

L 12 333 Ann St
BRISBANE
QUEENSLAND 4000
AU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4044%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3825%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

BTC/USD

28,543.85 Price
+1.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου