Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Embraer S.A. - ERJ CFD

  18.76
  1.46%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Embraer SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 18.49
  Άνοιγμα* 18.61
  Μεταβολή 1 έτους* 74.25%
  Εύρος ημέρας* 18.59 - 18.87
  Εύρος 52 εβδ. 9.70-17.14
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.07M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 22.14M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.01B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 734.63M
  Έσοδα 5.48B
  EPS -0.05
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.45
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 8, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 18.76 0.16 0.86% 18.60 18.87 18.53
  Dec 4, 2023 18.49 -0.17 -0.91% 18.66 18.91 18.45
  Dec 1, 2023 18.60 0.69 3.85% 17.91 18.64 17.69
  Nov 30, 2023 17.44 0.65 3.87% 16.79 17.50 16.68
  Nov 29, 2023 16.39 0.15 0.92% 16.24 16.65 16.24
  Nov 28, 2023 16.27 -0.15 -0.91% 16.42 16.50 16.21
  Nov 27, 2023 16.44 0.09 0.55% 16.35 16.44 16.20
  Nov 24, 2023 16.25 0.11 0.68% 16.14 16.29 16.11
  Nov 22, 2023 16.27 -0.07 -0.43% 16.34 16.44 16.20
  Nov 21, 2023 16.06 -0.27 -1.65% 16.33 16.47 16.04
  Nov 20, 2023 16.41 0.18 1.11% 16.23 16.44 16.20
  Nov 17, 2023 16.14 0.10 0.62% 16.04 16.23 15.97
  Nov 16, 2023 16.12 -0.10 -0.62% 16.22 16.39 16.02
  Nov 15, 2023 16.06 0.09 0.56% 15.97 16.24 15.87
  Nov 14, 2023 16.03 0.16 1.01% 15.87 16.03 15.74
  Nov 13, 2023 15.40 -0.07 -0.45% 15.47 15.56 15.36
  Nov 10, 2023 15.52 -0.01 -0.06% 15.53 15.63 15.31
  Nov 9, 2023 15.13 -0.52 -3.32% 15.65 15.71 15.12
  Nov 8, 2023 15.43 0.21 1.38% 15.22 15.52 15.18
  Nov 7, 2023 14.89 -0.24 -1.59% 15.13 15.17 14.79

  Embraer S.A. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 23448.8 22669.7 19641.8 21802.1 7888.03
  Έσοδα 23448.8 22669.7 19641.8 21802.1 7888.03
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18767.9 19171.7 17253.9 18644.9 7176.05
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4680.92 3498.02 2387.84 3157.15 711.979
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24004.4 21615 21322.8 22111.8 8957.55
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2534.98 2108.05 2140.77 1998.09 1053.94
  Έρευνα & Ανάπτυξη 566.736 233.402 155.105 196.399 70.872
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 802.693 -5.44 -12.709 0.971 1.647
  Other Operating Expenses, Total 373.072 34.826 1013.28 1238.81 655.037
  Λειτουργικά Έσοδα -555.588 1054.72 -1681.07 -309.76 -1069.52
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -664.51 -738.042 -1512.5 -481.253 96.52
  Άλλο, Καθαρό 157.482 -195.223 -118.606 50.215 -91.391
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1062.62 121.453 -3312.18 -740.798 -1064.39
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1047.21 -267.618 -3596.23 -1294.09 -976.433
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 93.557 -7.201 -19.781 -22.711 -25.457
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -953.656 -274.819 -3616.01 -1316.8 -1001.89
  Καθαρά Κέρδη -953.656 -274.819 -3616.01 -1316.8 -669.025
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -953.656 -274.819 -3616.01 -1316.8 -1001.89
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -953.656 -274.819 -3616.01 -1316.8 -669.025
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -953.656 -274.819 -3616.01 -1316.8 -669.025
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 734.633 734.73 736.164 735.85 734.065
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.29814 -0.37404 -4.91197 -1.78949 -1.36485
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.13202
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.23861 -0.1405 -4.57473 -1.71807 -1.29746
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 959.023 72.462 229.859 32.638
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 332.865
  Depreciation / Amortization 0 542.61
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 6359.82 3726.01 10456.6 4872.1 8120.06
  Έσοδα 6359.82 3726.01 10456.6 4872.1 8120.06
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5271.23 3141.33 8465.75 3951.35 6350.76
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1088.59 584.676 1990.87 920.752 1769.3
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6009.64 3996.69 9712.25 4815.54 9476.57
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 617.699 642.618 835.21 515.889 1183.88
  Έρευνα & Ανάπτυξη 117.365 165.375 202.911 152.154 211.671
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -10.14 -1.272 11.404 817.484 -26.195
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -17.715 3.498 67.683 783.674 107.666
  Other Operating Expenses, Total 31.2 45.139 129.301 -1405.01 1648.78
  Λειτουργικά Έσοδα 350.18 -270.682 744.357 56.56 -1356.51
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -357.276 -135.729 -381.756 -32.087 -250.667
  Άλλο, Καθαρό -3.542 -129.787 159.182 -268.859 267.159
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -10.638 -536.198 521.783 -244.386 -1340.01
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -132.403 -378.36 120.265 -219.444 -948.034
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 36.198 10.098 -1.098 59.082 35.573
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -96.205 -368.262 119.167 -160.362 -912.461
  Καθαρά Κέρδη -96.205 -368.262 119.167 -160.362 -912.461
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -96.205 -368.262 119.167 -160.362 -912.461
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -96.205 -368.262 119.167 -160.362 -912.461
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -96.205 -368.262 119.167 -160.362 -912.461
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 734.389 734.614 734.633 734.633 734.633
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.131 -0.5013 0.16221 -0.21829 -1.24206
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09843 -0.48873 0.36297 0.4821 -1.08368
  Depreciation / Amortization
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 30036.7 32790.2 31818.9 34548.7 27398.4
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12059.5 14337.2 14034.5 5098.81 11718.3
  Μετρητά 4414.53 5457.73 5808.11 2357.97 485.567
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5065.42 4689.47 3978.03 1089.02 4477.47
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2579.51 4189.98 4248.32 1651.82 6755.3
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4911.62 5205.84 4375.02 3105.52 4202.85
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3961.02 4357.88 3500.43 2464.11 2624.16
  Συνολικό Απόθεμα 12152.1 11082.7 12706.2 5257.75 9714.29
  Προπληρωθέντα Εξοδα 313.086 183.516 161.157 73.377 84.264
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 600.425 1980.93 542.003 21013.2 1678.65
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 52918.3 56670.2 54685.7 42614.7 43758.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8944.69 9753.67 10488.2 4057.87 7612.68
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 16242 17748.7 17917 8232.2 14161.4
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7297.26 -7995.08 -7428.83 -4174.33 -6548.77
  Υπεραξία, Καθαρό 116.205 119.503 113.005 40.363 40.228
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 11605.2 12232.4 10673.2 3563.55 7317.24
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 951.097 390.916 295.586 92.801 735.218
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 584.51 470.729 411.556 144.758 227.744
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 679.895 912.818 885.269 166.663 427.269
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 16786.7 15786.8 12621.4 25739.9 11734.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4001.61 2846.32 2610.05 1442.91 3456.81
  Δεδουλευμένα Έξοδα 89.692 68.612 76.537 71.79 324.56
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1672.22 3268.59 2010.63 79.949 694.699
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 11023.2 9603.25 7924.18 24145.3 7258.73
  Σύνολο Οφειλών 39521.6 41783.1 40125.3 28435.7 28857.5
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 15411.4 19559.7 21440.5 442.029 13439.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 15103.6 19267.7 21163.4 306.757 13439.4
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 307.772 291.965 277.1 135.272
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1933.44 2822.81 2466.68 1097.41 984.266
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1340.09 597.421 585.204 390.577 365.734
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4050.01 3016.41 3011.56 765.724 2333.34
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13396.7 14887.1 14560.3 14179 14901.3
  Κοινή Μετοχή 5159.62 5159.62 5159.62 5159.62 5159.62
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2376.62 -1422.97 -1148.15 2491.67 3814.55
  Treasury Stock - Common -87.103 -87.103 -73.624 -75.446 -87.02
  ESOP Debt Guarantee 94.386 78.94 78.94 78.94 78.94
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 10606.4 11158.6 10543.5 6524.19 5935.17
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 52918.3 56670.2 54685.7 42614.7 43758.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 734.633 734.633 736.173 736.08 735.487
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29537.3 30035.2 30609.7 30036.7 30177.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7923.37 10241.6 10315.3 12059.5 9124.63
  Μετρητά 2103.31 3701.34 1981.82 4414.53 3462.16
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3057.16 2837.15 3893.4 5065.42 3594
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2762.9 3703.06 4440.07 2579.51 2068.48
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5372.03 5005.5 5075.98 4911.62 5609.1
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4200.92 3864.29 4136.21 3961.02 4862.61
  Συνολικό Απόθεμα 15288.7 13922 14242.4 12152.1 14481.9
  Προπληρωθέντα Εξοδα 294.693 230.644 285.749 313.086 322.534
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 658.465 635.567 690.325 600.425 639.407
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 52147.3 51703.9 53129.3 52918.3 53700.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8915.04 8417.4 8807.36 8944.69 9221.45
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 15995 15183.2 15852.9 16242 16720.4
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7079.94 -6765.76 -7045.58 -7297.26 -7498.91
  Υπεραξία, Καθαρό 115.654 115.161 115.844 116.205 116.699
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 11422.3 10890.7 11366.1 11605.2 11999.5
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 950.588 886.518 920.691 951.097 977.761
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 502.324 633.301 607.502 584.51 659.971
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 704.174 725.651 702.159 679.895 547.478
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 17912.8 19781.4 17497.4 16786.7 17034.2
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4600.38 4093.89 4287.23 4001.61 4260.37
  Δεδουλευμένα Έξοδα 42.644 41.256 83.804 89.692 91.063
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 619.943 4173.43 1591.1 1672.22 1574.44
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 12649.8 11472.8 11535.3 11023.2 11108.3
  Σύνολο Οφειλών 39390 39601.7 40329.2 39521.6 40388.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14115.8 12978.2 15730.3 15411.4 15710.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 13785.3 12679.9 15429.9 15103.6 15421.8
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 330.551 298.331 300.421 307.772 288.7
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1565.37 1588.17 1670.01 1933.44 1671.25
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1242.05 1184.03 1282.46 1340.09 1345.35
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4553.92 4069.92 4149.03 4050.01 4627.45
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12757.4 12102.3 12800.1 13396.7 13311.7
  Κοινή Μετοχή 5159.62 5159.62 5159.62 5159.62 5159.62
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2536.63 -2841.09 -2744.89 -2376.62 -2495.79
  Treasury Stock - Common -87.103 -87.103 -87.103 -87.103 -87.103
  ESOP Debt Guarantee 113.465 102.126 98.155 94.386 91.628
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 10108 9768.72 10374.3 10606.4 10643.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 52147.3 51703.9 53129.3 52918.3 53700.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 734.633 734.633 734.633 734.633 734.633
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1047.21 -267.618 -3596.23 -1294.09 -643.568
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3840.87 2853.2 -6512.36 3749.39 4012.76
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 550.66 658.526 859.858 450.268 580.155
  Amortization 535.106 467.8 688.259 380.741 414.674
  Deferred Taxes -458.4 220.235 404.449 159.956 -96.263
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2392.61 -884.758 757.093 351.817 349.813
  Cash Taxes Paid 170.398 90.1
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 947.651 742.346 770.478
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1868.11 2659.02 -5625.79 3700.7 3407.95
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -594.629 -790.111 -943.297 1588.65 -1915.38
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1319.09 -1455.94 -1152.55 -2251.4 -1625.13
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 724.46 665.833 209.254 3840.05 -290.248
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3374.2 -2379.94 5241.84 -1026.42 -1885.83
  Total Cash Dividends Paid 0 -7.304 -139.65
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -13.479 1.429 8.572 34.711
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4166.89 -2366.46 5240.41 -1027.68 -1780.89
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -659.214 791.17 2698.32 26.97 547.771
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -787.169 474.322 484.5 4338.6 759.322
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 792.695
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -378.36 -1047.21 -1167.48 206.552 -165.211
  Cash From Operating Activities -3473.44 3840.87 976.068 -731.395 -972.383
  Cash From Operating Activities 138.348 550.66 407.629 267.496 144.174
  Amortization 99.144 535.106 291.943 188.858 76.951
  Deferred Taxes -222.676 -458.4 -637.658 -508.491 -287.993
  Non-Cash Items 197.497 2392.61 1719.3 18.561 -137.006
  Cash Taxes Paid
  Cash Interest Paid 304.419 947.651 808.805
  Changes in Working Capital -3307.4 1868.11 362.337 -904.371 -603.298
  Cash From Investing Activities -708.484 -594.629 -116.27 187.102 -333.258
  Capital Expenditures -368.617 -1319.09 -815.154 -492.331 -204.657
  Other Investing Cash Flow Items, Total -339.867 724.46 698.884 679.433 -128.601
  Cash From Financing Activities 769.757 -3374.2 -3694.79 -3671.68 -2424.41
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 769.757 -4166.89 -4487.48 -4385.82 -2424.41
  Foreign Exchange Effects -185.911 -659.214 -400.059 -602.437 -1125.61
  Net Change in Cash -3598.08 -787.169 -3235.05 -4818.41 -4855.66
  Financing Cash Flow Items 792.695 792.695 714.141
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Brandes Investment Partners, L.P. Investment Advisor 9.5803 17595015 -889160 2023-06-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7477 3209710 -29236 2023-06-30 LOW
  Becker Capital Management, Inc. Investment Advisor 1.7333 3183421 -149666 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.4802 2718480 -7062 2023-06-30 LOW
  SPX Equities Gestão de Recursos, Ltda. Investment Advisor 1.1456 2104053 -27060 2023-06-30 HIGH
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1175 2052301 -89705 2023-06-30 LOW
  IPG Investment Advisors, LLC Investment Advisor 1.0911 2003838 -7399 2023-06-30 MED
  BofA Global Research (US) Research Firm 1.0541 1935962 -1190913 2023-06-30 LOW
  Oldfield Partners LLP Investment Advisor 0.8743 1605803 -154500 2023-09-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.8172 1500816 459516 2023-06-30 HIGH
  SPX Capital Investment Advisor/Hedge Fund 0.8057 1479739 709711 2023-03-31 HIGH
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.7636 1402477 675731 2023-06-30 MED
  Driehaus Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7173 1317368 242224 2023-06-30 MED
  Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7105 1304950 287726 2023-06-30 LOW
  Mangrove Partners Hedge Fund 0.7055 1295713 0 2023-06-30 MED
  Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.6328 1162100 -48000 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5489 1008173 0 2023-06-30 LOW
  Masters Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 0.5445 1000000 0 2023-06-30 MED
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.5218 958316 -558082 2023-06-30 HIGH
  Itaú Unibanco S.A. Bank and Trust 0.4601 845032 824375 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Embraer S.A. Company profile

  Σχετικά με την Embraer S.A.

  Η Embraer SA είναι κατασκευαστής αεροσκαφών με έδρα τη Βραζιλία. Η εταιρεία παράγει αεροσκάφη για εμπορική και εκτελεστική αεροπορία, καθώς και για σκοπούς άμυνας και ασφάλειας και συναφείς υπηρεσίες. Οι τομείς της περιλαμβάνουν την εμπορική αεροπορία, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση εμπορικών αεροσκαφών, καθώς και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της περιφερειακής αεροπορίας και τη μίσθωση αεροσκαφών, Τομέας Άμυνας και Ασφάλειας, ο οποίος συλλαμβάνει, σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και υποστηρίζει μια σειρά ολοκληρωμένων λύσεων για την αγορά της άμυνας και της ασφάλειας- και Τομέας Άλλων Συναφών Επιχειρήσεων, ο οποίος παρέχει συστήματα καυσίμων, δομικά μέρη και μηχανικά και υδραυλικά συστήματα στη Sikorsky Aircraft Corporation για την παραγωγή ελικοπτέρων.

  Industry: Commercial Aircraft Manufacturing

  Av Brigadeiro Faria Lima 2170
  Putim
  SAO JOSE DOS CAMPOS
  SAO PAULO 12.227-901
  BR

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0227%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0007%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου