Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Eledon Pharmaceuticals, Inc. - ELDN CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 2.03-4.39
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 17.22K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 303.83K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 39.41M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 13.76M
Έσοδα N/A
EPS -2.66
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.98
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Eledon Pharmaceuticals, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0 0
Έσοδα 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 38.123 13.121 14.06 16.051 18.465 36.867
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.099 11.099 7.243 6.056 10.052 13.132
Έρευνα & Ανάπτυξη 25.024 2.022 6.817 8.128 6.131 23.735
Λειτουργικά Έσοδα -38.123 -13.121 -14.06 -16.051 -18.465 -36.867
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.164
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -37.959 -13.116 -14.065 -16.011 -23.215 -36.86
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -37.959 -13.116 -14.065 -16.011 -22.811 -34.506
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -37.959 -13.116 -14.065 -16.011 -22.811 -34.506
Καθαρά Κέρδη -37.959 -13.116 -14.065 -16.011 -22.811 -34.506
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -37.959 -13.116 -14.065 -16.011 -22.811 -34.506
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -37.959 -13.116 -14.065 -16.011 -22.811 -34.506
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -37.959 -13.116 -14.065 -16.011 -22.811 -34.506
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.13973 0.25989 0.50034 0.65558 1.45143 14.8196
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -271.657 -50.4679 -28.111 -24.4227 -15.7162 -2.32841
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -271.657 -50.4679 -28.111 -21.5748 -14.6943 -2.32841
Άλλο, Καθαρό 0.005 -0.005 0.04 -4.75 0.007
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.867 2.282 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9.005 7.971 10.506 9.385 9.859
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.352 3.729 2.848 3.203 3.224
Έρευνα & Ανάπτυξη 5.653 4.242 7.658 6.182 6.635
Λειτουργικά Έσοδα -9.005 -7.971 -10.506 -9.385 -9.859
Άλλο, Καθαρό 0.005 -0.001 0.003 0 -0.005
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9 -7.972 -10.503 -9.385 -9.864
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.499 -7.384 -9.817 -8.806 -9.864
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.499 -7.384 -9.817 -8.806 -9.864
Καθαρά Κέρδη -8.499 -7.384 -9.817 -8.806 -9.864
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.499 -7.384 -9.817 -8.806 -9.864
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.499 -7.384 -9.817 -8.806 -9.864
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.499 -7.384 -9.817 -8.806 -9.864
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.831 14.8157 14.8159 14.8159 14.3307
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.57305 -0.49839 -0.6626 -0.59436 -0.68831
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.57305 -0.49839 -0.6626 -0.59436 -0.68831
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29.543 19 14.276 9.971 115.63 88.346
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27.398 17.233 12.972 8.791 114.195 84.833
Μετρητά & Ισοδύναμα 23.223 17.233 12.972 8.791 114.195 84.833
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.175
Prepaid Expenses 1.995 1.697 0.674 0.881 1.287 3.479
Other Current Assets, Total 0.15 0.07 0.63 0.054 0.038 0.034
Total Assets 29.761 20.892 17.026 10.931 197.185 170.548
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.098 0.025 0.014 0.321 0.138 0.768
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.228
Accumulated Depreciation, Total -0.13
Other Long Term Assets, Total 0.12 0 0.869 0.639 0.383 0.4
Total Current Liabilities 2.819 1.44 2.534 1.322 2.483 4.401
Accounts Payable 0.43 0.418 0.689 0.329 1.366 1.813
Accrued Expenses 2.389 1.022 1.845 0.993 1.117 2.588
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Total Liabilities 2.903 1.44 2.534 1.466 6.589 6.553
Total Long Term Debt 0.084 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0.084
Total Equity 26.858 19.452 14.492 9.465 190.596 163.995
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0
Common Stock 0.023 0.007 0.009 0.013 0.015 0.014
Additional Paid-In Capital 196.233 46.951 56.054 67.034 270.974 278.88
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -169.397 -27.506 -41.571 -57.582 -80.393 -114.899
Other Equity, Total -0.001
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 29.761 20.892 17.026 10.931 197.185 170.548
Total Common Shares Outstanding 0.13977 0.39505 0.52349 0.72047 15.1604 14.3068
Goodwill, Net 1.867 1.867 0 48.648 48.648
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.245 0.11 0
Other Liabilities, Total 0.144 0 0.4
Intangibles, Net 32.386 32.386
Deferred Income Tax 4.106 1.752
Total Preferred Shares Outstanding 0.10807 0.11427
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 110.241 102.582 95.558 88.346 79.325
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 108.579 101.133 94.041 84.833 76.677
Μετρητά & Ισοδύναμα 108.579 101.133 94.041 84.833 76.677
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.197 0.087 0 0
Prepaid Expenses 1.439 1.351 1.506 3.479 2.631
Other Current Assets, Total 0.026 0.011 0.011 0.034 0.017
Total Assets 191.682 184.305 177.17 170.548 161.378
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.092 0.267 0.222 0.768 0.675
Goodwill, Net 48.648 48.648 48.648 48.648 48.648
Intangibles, Net 32.386 32.386 32.386 32.386 32.386
Other Long Term Assets, Total 0.315 0.422 0.356 0.4 0.344
Total Current Liabilities 4.206 2.677 4.046 4.401 2.958
Accounts Payable 1.514 0.857 1.598 1.813 1.026
Accrued Expenses 2.692 1.82 2.448 2.588 1.932
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 7.811 5.784 6.422 6.553 5.06
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 3.605 3.017 2.331 1.752 1.752
Total Equity 183.871 178.521 170.748 163.995 156.318
Common Stock 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Additional Paid-In Capital 272.749 274.783 276.827 278.88 281.067
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -88.892 -96.276 -106.093 -114.899 -124.763
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 191.682 184.305 177.17 170.548 161.378
Total Common Shares Outstanding 14.3066 14.3066 14.3068 14.3068 13.7568
Total Preferred Shares Outstanding 0.11427 0.11427 0.11427 0.11427 0.12417
Other Liabilities, Total 0.09 0.045 0.4 0.35
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -37.959 -13.116 -14.065 -16.011 -22.811 -34.506
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -36.52 -14.941 -11.893 -13.857 -15.212 -28.913
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.171 0.022 0.011 0.009 0.005 0
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.352 0.628 1.543 3.348 8.178 8.099
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.084 -2.475 0.618 -1.203 -0.18 -0.152
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 35.683 23.258 0 11.035 0
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.017
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 35.7 23.258 0 11.035 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.037 7.869 7.562 9.676 109.581 -0.449
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.025 -0.45
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.037 7.869 7.562 9.676 109.606 0.001
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.8 16.186 -4.331 -4.181 105.404 -29.362
Deferred Taxes -0.404 -2.354
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -8.499 -15.883 -25.7 -34.506 -9.864
Cash From Operating Activities -5.166 -12.612 -19.705 -28.913 -8.156
Cash From Operating Activities 0 0 0 0
Deferred Taxes -0.501 -1.089 -1.775 -2.354 0
Non-Cash Items 1.82 3.898 5.985 8.099 2.279
Changes in Working Capital 2.014 0.462 1.785 -0.152 -0.571
Cash From Financing Activities -0.45 -0.45 -0.449 -0.449 0
Financing Cash Flow Items -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0.001 0.001
Net Change in Cash -5.616 -13.062 -20.154 -29.362 -8.156
Cash From Investing Activities 0 0
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BVF Partners L.P. Hedge Fund 16.9132 2326710 0 2022-09-30 LOW
ALS Therapy Development Institute Corporation 9.6359 1325585 0 2022-03-31 LOW
Cormorant Asset Management, LP Hedge Fund 8.8938 1223500 -81595 2022-09-30 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9375 679243 0 2022-09-30 LOW
Woodline Partners LP Hedge Fund 3.7558 516675 0 2022-09-30 HIGH
Medical Strategy GmbH Investment Advisor 3.4338 472383 0 2022-09-30 LOW
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 2.7259 375000 -53360 2022-09-30 HIGH
CM Management, LLC Investment Advisor 1.7809 245000 20000 2022-09-30 MED
Ikarian Capital LLC Hedge Fund 1.6125 221830 -140707 2022-09-30 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9411 129465 679 2022-09-30 LOW
Ensign Peak Advisors, Inc. Foundation 0.6345 87286 10186 2022-09-30 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.5229 71937 -4200 2022-09-30 HIGH
Eversept Partners, LP Hedge Fund 0.4924 67743 8678 2022-09-30 MED
ACCI Capital Investments SGIIC, SA Investment Advisor 0.4361 60000 10000 2022-09-30 LOW
JMAC Enterprises LLC Investment Advisor 0.3964 54538 0 2022-12-31 LOW
Ingalls & Snyder LLC (Asset Management) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3696 50849 -300 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.353 48563 1074 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3249 44692 0 2022-09-30 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.2317 31873 -300 2022-09-30 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2185 30053 0 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Eledon Pharmaceuticals, Inc. Company profile

Σχετικά με την Eledon Pharmaceuticals, Inc.

Η Eledon Pharmaceuticals, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη φαρμάκων για άτομα που ζουν με αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο απαιτεί μεταμόσχευση οργάνου ή κυττάρων, ή που ζουν με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Το κύριο υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας, το AT-1501, είναι ένα εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) που έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει το CD40 Ligand (CD40L) που ονομάζεται επίσης CD154), ένα μόριο που εκφράζεται στην επιφάνεια των κυττάρων Τ του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος. Ο κεντρικός ρόλος της σηματοδότησης του CD40 ή του CD40L στη δημιουργία προφλεγμονωδών αποκρίσεων το καθιστά υποψήφιο για θεραπευτική παρέμβαση σε αυτοάνοσα νοσήματα, επαγωγή και διατήρηση ανοχής μεταμοσχεύσεων και νευροφλεγμονή. Ο αποκλεισμός της ενεργοποίησης της οδού CD40L αποτρέπει την οξεία και μακροχρόνια απόρριψη αλλομοσχεύματος σε πολλά είδη ζώων και βελτιώνει την εξέλιξη της νόσου και την παθολογία σε προκλινικά μοντέλα αυτοανοσίας και ALS.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

19900 MacArthur Blvd Ste 550
IRVINE
CALIFORNIA 92612-8426
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-1.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00330

US100

12,563.90 Price
+0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.40 Price
-2.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1218%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0861%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

78.44 Price
-0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0021%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου