Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Eledon Pharmaceuticals, Inc. - ELDN CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 1.90-4.15
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 40.40K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 457.00K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 32.47M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 13.76M
Έσοδα N/A
EPS -2.66
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.13
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 30, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Eledon Pharmaceuticals, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 36.867 18.465 16.051 14.06 13.121
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.132 10.052 6.056 7.243 11.099
Έρευνα & Ανάπτυξη 23.735 6.131 8.128 6.817 2.022
Λειτουργικά Έσοδα -36.867 -18.465 -16.051 -14.06 -13.121
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -36.86 -23.215 -16.011 -14.065 -13.116
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -34.506 -22.811 -16.011 -14.065 -13.116
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -34.506 -22.811 -16.011 -14.065 -13.116
Καθαρά Κέρδη -34.506 -22.811 -16.011 -14.065 -13.116
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -34.506 -22.811 -16.011 -14.065 -13.116
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -34.506 -22.811 -16.011 -14.065 -13.116
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -34.506 -22.811 -16.011 -14.065 -13.116
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.8196 1.45143 0.65558 0.50034 0.25989
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.32841 -15.7162 -24.4227 -28.111 -50.4679
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.32841 -14.6943 -21.5748 -28.111 -50.4679
Άλλο, Καθαρό 0.007 -4.75 0.04 -0.005 0.005
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.282 1.867
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.598 9.283 9.859 9.385 10.506
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.146 3.54 3.224 3.203 2.848
Έρευνα & Ανάπτυξη 7.452 5.743 6.635 6.182 7.658
Λειτουργικά Έσοδα -10.598 -9.283 -9.859 -9.385 -10.506
Άλλο, Καθαρό 0.127 0.036 -0.005 0 0.003
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -10.471 -9.247 -9.864 -9.385 -10.503
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -10.471 -9.247 -9.864 -8.806 -9.817
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -10.471 -9.247 -9.864 -8.806 -9.817
Καθαρά Κέρδη -10.471 -9.247 -9.864 -8.806 -9.817
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -10.471 -9.247 -9.864 -8.806 -9.817
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -10.471 -9.247 -9.864 -8.806 -9.817
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -10.471 -9.247 -9.864 -8.806 -9.817
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.2659 14.2659 14.3307 14.8159 14.8159
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.73399 -0.64819 -0.68831 -0.59436 -0.6626
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.73399 -0.64819 -0.68831 -0.59436 -0.6626
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 88.346 115.63 9.971 14.276 19
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 84.833 114.195 8.791 12.972 17.233
Μετρητά & Ισοδύναμα 84.833 114.195 8.791 12.972 17.233
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Prepaid Expenses 3.479 1.287 0.881 0.674 1.697
Other Current Assets, Total 0.034 0.038 0.054 0.63 0.07
Total Assets 170.548 197.185 10.931 17.026 20.892
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.768 0.138 0.321 0.014 0.025
Property/Plant/Equipment, Total - Gross
Accumulated Depreciation, Total
Other Long Term Assets, Total 0.4 0.383 0.639 0.869 0
Total Current Liabilities 4.401 2.483 1.322 2.534 1.44
Accounts Payable 1.813 1.366 0.329 0.689 0.418
Accrued Expenses 2.588 1.117 0.993 1.845 1.022
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 6.553 6.589 1.466 2.534 1.44
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt
Total Equity 163.995 190.596 9.465 14.492 19.452
Redeemable Preferred Stock 0 0 0
Common Stock 0.014 0.015 0.013 0.009 0.007
Additional Paid-In Capital 278.88 270.974 67.034 56.054 46.951
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -114.899 -80.393 -57.582 -41.571 -27.506
Other Equity, Total
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 170.548 197.185 10.931 17.026 20.892
Total Common Shares Outstanding 14.3068 15.1604 0.72047 0.52349 0.39505
Goodwill, Net 48.648 48.648 0 1.867 1.867
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0.11 0.245
Other Liabilities, Total 0.4 0 0.144
Intangibles, Net 32.386 32.386
Deferred Income Tax 1.752 4.106
Total Preferred Shares Outstanding 0.11427 0.10807
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 79.325 88.346 95.558 102.582 110.241
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 76.677 84.833 94.041 101.133 108.579
Μετρητά & Ισοδύναμα 76.677 84.833 94.041 101.133 108.579
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0 0.087 0.197
Prepaid Expenses 2.631 3.479 1.506 1.351 1.439
Other Current Assets, Total 0.017 0.034 0.011 0.011 0.026
Total Assets 161.378 170.548 177.17 184.305 191.682
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.675 0.768 0.222 0.267 0.092
Goodwill, Net 48.648 48.648 48.648 48.648 48.648
Intangibles, Net 32.386 32.386 32.386 32.386 32.386
Other Long Term Assets, Total 0.344 0.4 0.356 0.422 0.315
Total Current Liabilities 2.958 4.401 4.046 2.677 4.206
Accounts Payable 1.026 1.813 1.598 0.857 1.514
Accrued Expenses 1.932 2.588 2.448 1.82 2.692
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 5.06 6.553 6.422 5.784 7.811
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 1.752 1.752 2.331 3.017 3.605
Total Equity 156.318 163.995 170.748 178.521 183.871
Common Stock 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Additional Paid-In Capital 281.067 278.88 276.827 274.783 272.749
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -124.763 -114.899 -106.093 -96.276 -88.892
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 161.378 170.548 177.17 184.305 191.682
Total Common Shares Outstanding 13.7568 14.3068 14.3068 14.3066 14.3066
Total Preferred Shares Outstanding 0.12417 0.11427 0.11427 0.11427 0.11427
Other Liabilities, Total 0.35 0.4 0.045 0.09
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -34.506 -22.811 -16.011 -14.065 -13.116
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -28.913 -15.212 -13.857 -11.893 -14.941
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0 0.005 0.009 0.011 0.022
Μη Χρηματικά Στοιχεία 8.099 8.178 3.348 1.543 0.628
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.152 -0.18 -1.203 0.618 -2.475
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0 11.035 0 23.258
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 11.035 0 23.258
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.449 109.581 9.676 7.562 7.869
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.45 -0.025
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.001 109.606 9.676 7.562 7.869
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -29.362 105.404 -4.181 -4.331 16.186
Deferred Taxes -2.354 -0.404
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -9.864 -34.506 -25.7 -15.883 -8.499
Cash From Operating Activities -8.156 -28.913 -19.705 -12.612 -5.166
Cash From Operating Activities 0 0 0 0
Deferred Taxes 0 -2.354 -1.775 -1.089 -0.501
Non-Cash Items 2.279 8.099 5.985 3.898 1.82
Changes in Working Capital -0.571 -0.152 1.785 0.462 2.014
Cash From Financing Activities 0 -0.449 -0.449 -0.45 -0.45
Financing Cash Flow Items 0 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.001 0.001 0 0
Net Change in Cash -8.156 -29.362 -20.154 -13.062 -5.616
Cash From Investing Activities 0 0
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BVF Partners L.P. Hedge Fund 16.9132 2326710 0 2022-12-31 LOW
ALS Therapy Development Institute Corporation 9.6359 1325585 0 2022-03-31 LOW
Cormorant Asset Management, LP Hedge Fund 8.853 1217882 -5618 2022-12-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9398 679557 314 2022-12-31 LOW
Woodline Partners LP Hedge Fund 3.7558 516675 0 2022-12-31 HIGH
Medical Strategy GmbH Investment Advisor 3.4338 472383 0 2022-09-30 LOW
Ensign Peak Advisors, Inc. Foundation 3.2202 443001 355715 2022-12-31 LOW
CM Management, LLC Investment Advisor 1.7068 234800 -10200 2022-12-31 MED
Ikarian Capital LLC Hedge Fund 1.6125 221830 0 2022-12-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9388 129151 -314 2022-12-31 LOW
ACCI Capital Investments SGIIC, SA Investment Advisor 0.4361 60000 0 2022-12-31 LOW
JMAC Enterprises LLC Investment Advisor 0.3964 54538 0 2022-12-31 LOW
Ingalls & Snyder LLC (Asset Management) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3696 50849 -300 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.3569 49095 532 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.3434 47237 -24700 2022-12-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3249 44692 0 2022-12-31 LOW
SVB Financial Group Holding Company 0.2952 40613 40613 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2185 30053 0 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.2157 29673 -2200 2022-12-31 HIGH
Boothbay Fund Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.1603 22050 0 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Eledon Pharmaceuticals, Inc. Company profile

Σχετικά με την Eledon Pharmaceuticals, Inc.

Η Eledon Pharmaceuticals, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη φαρμάκων για άτομα που ζουν με αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο απαιτεί μεταμόσχευση οργάνου ή κυττάρων, ή που ζουν με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Το κύριο υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας, το AT-1501, είναι ένα εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) που έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει το CD40 Ligand (CD40L) που ονομάζεται επίσης CD154), ένα μόριο που εκφράζεται στην επιφάνεια των κυττάρων Τ του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος. Ο κεντρικός ρόλος της σηματοδότησης του CD40 ή του CD40L στη δημιουργία προφλεγμονωδών αποκρίσεων το καθιστά υποψήφιο για θεραπευτική παρέμβαση σε αυτοάνοσα νοσήματα, επαγωγή και διατήρηση ανοχής μεταμοσχεύσεων και νευροφλεγμονή. Ο αποκλεισμός της ενεργοποίησης της οδού CD40L αποτρέπει την οξεία και μακροχρόνια απόρριψη αλλομοσχεύματος σε πολλά είδη ζώων και βελτιώνει την εξέλιξη της νόσου και την παθολογία σε προκλινικά μοντέλα αυτοανοσίας και ALS.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

19900 MacArthur Blvd Ste 550
92612-8426

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,968.86 Price
-0.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

69.60 Price
+0.360% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.47 Price
+5.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00451

BTC/USD

27,892.95 Price
+0.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου