Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι ελάχιστο περιθώριο;

  Εισαγωγή στο ελάχιστο περιθώριο

  Απαιτήσεις περιθωρίου είναι το ελάχιστο υποχρεωτικό ποσό που πρέπει να διατηρεί στο λογαριασμό του ένας επενδυτής όταν αγοράζει τίτλους δανειζόμενος χρήματα από έναν χρηματομεσίτη. Λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας που διασφαλίζει για τον χρηματομεσίτη το ότι ο επενδυτής θα είναι σε θέση να αποπληρώσει το χρέος του.

  Πού συναντήσατε τον όρο «ελάχιστο περιθώριο»;

  Αμέσως μόλις ένας επενδυτής αρχίσει να δανείζεται χρήματα από έναν χρηματομεσίτη, θα ισχύει για αυτόν ένα υποχρεωτικό ελάχιστο περιθώριο που συνήθως ορίζεται στο 25% της συνολικής αξίας των τίτλων για τους οποίους δανείζεται.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα ελάχιστα περιθώρια

  Το ελάχιστο περιθώριο προστατεύει τα χρήματα που δανείζει ένας χρηματομεσίτης στους επενδυτές. Αν ένας επενδυτής αφήσει τα ίδια κεφάλαια στον λογαριασμό του να πέσουν κάτω από το ελάχιστο περιθώριο, ο χρηματομεσίτης θα χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που του δίνει ο μηχανισμός κάλυψης διαφορών αποτίμησης και θα κλείσει τυχόν ανοικτές θέσεις στην αγορά μέχρις ότου ο εν λόγω επενδυτής αυξήσει τα ίδια κεφάλαια. Τα ίδια κεφάλαια μπορούν να έχουν τη μορφή μετρητών ή μετοχών.

  Επειδή οι τιμές των τίτλων μπορεί να πέσουν και επειδή το ελάχιστο περιθώριο είναι ποσοστό της αξίας, δεν είναι σταθερό ποσό.

  Οι χρηματοοικονομικοί κανονισμοί και οι πολιτικές του χρηματομεσίτη σας ορίζουν ποιο θα είναι το ελάχιστο περιθώριο σε κάθε μεμονωμένο λογαριασμό.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου