Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές El Al Israel Airlines Ltd. - ELALF CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 3.15-4.97
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.97M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.86M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 953.11M
Αναλογία P/E 3.76
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 192.20M
Έσοδα 8.22B
EPS 1.32
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.68
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

El Al Israel Airlines Ltd. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Sunday, June 4, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

IL

Γεγονός

El Al Israel Airlines Ltd
El Al Israel Airlines Ltd

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, June 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

IL

Γεγονός

El Al Israel Airlines Ltd Extraordinary Shareholders Meeting
El Al Israel Airlines Ltd Extraordinary Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1985.78 857.167 623.075 2178 2141.99
Έσοδα 1985.78 857.167 623.075 2178 2141.99
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1676.41 960.477 800.403 1833.6 1843.87
Ακαθάριστο Εισόδημα 309.366 -103.31 -177.328 344.394 298.123
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1872.93 1177.61 987.375 2173.51 2177.45
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 270.246 171.924 142.998 333.24 333.652
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -11.248 24.311 -14.475 -13.199 -14.541
Other Operating Expenses, Total -72.757 4.621 38.742 0.701 0.54
Λειτουργικά Έσοδα 112.843 -320.441 -364.3 4.489 -35.453
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -100.373 -84.976 -194.913 -79.16 -30.428
Άλλο, Καθαρό -26.894 -17.752 -2.344 -1.891 -1.867
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14.424 -423.169 -561.557 -76.562 -67.748
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
Καθαρά Κέρδη 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 312.676 168.99 89.3126 61.9649 61.9649
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.34995 -2.44419 -5.94582 -0.96185 -0.84188
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.32657 -2.35068 -6.05117 -1.10031 -0.99441
Depreciation / Amortization 10.282 16.275 19.707 19.163 13.925
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 561.136 625.918 516.045 282.679 264.784
Έσοδα 561.136 625.918 516.045 282.679 264.784
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 444.852 488.507 449.728 293.324 282.899
Ακαθάριστο Εισόδημα 116.284 137.411 66.317 -10.645 -18.115
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 515.099 523.277 506.678 327.88 342.169
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 77.995 76.629 67.937 57.967 57.312
Other Operating Expenses, Total -7.748 -41.859 -10.987 -23.411 1.958
Λειτουργικά Έσοδα 46.037 102.641 9.367 -45.201 -77.385
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -38.676 -34.432 -26.058 -28.101 -33.087
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7.364 68.207 -16.693 -73.303 -110.472
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 8.467 66.819 100.499 -66.365 -110.103
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 8.467 66.819 100.499 -66.365 -110.103
Καθαρά Κέρδη 8.467 66.819 100.499 -66.365 -110.103
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8.467 66.819 100.499 -66.364 -110.103
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8.467 66.819 100.499 -66.364 -110.103
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8.467 66.819 100.499 -66.364 -110.103
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 299.476 325.593 327.203 168.804 171.543
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02827 0.20522 0.30715 -0.39314 -0.64184
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02827 0.20522 0.30715 -0.39314 -0.64184
Άλλο, Καθαρό 0.003 -0.002 -0.002 -0.001
Total Adjustments to Net Income 0.001
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 594.176 252.738 185.657 485.812 416.591
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 298.25 110.695 93.917 264.291 206.253
Cash 112.813 90.223 68.25 48.126 45.936
Μετρητά & Ισοδύναμα 170.348 0.303 0.001 181.134 147.161
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15.089 20.169 25.666 35.031 13.156
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 249.477 108.78 65.899 184.931 170.332
Accounts Receivable - Trade, Net 249.477 108.78 65.899 139.895 117.287
Total Inventory 14.982 15.297 12.271 15.971 16.215
Prepaid Expenses 25.158 17.716 13.57 15.913 22.896
Other Current Assets, Total 6.309 0.25 0 4.706 0.895
Total Assets 3188.4 2832.23 3006.76 3495.94 2109.02
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2356.77 2497.15 2718.51 2825.01 1568.36
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3772.93 3826.74 3892.41 3961.65 3050.86
Accumulated Depreciation, Total -1416.16 -1329.6 -1173.9 -1136.64 -1482.49
Intangibles, Net
Long Term Investments 90.14 82.343 102.594 99.685 48.264
Other Long Term Assets, Total 147.316 -0.001 85.424 75.801
Total Current Liabilities 1436.16 1939.1 1975.33 1082.92 1014.59
Accounts Payable 179.895 105.023 129.104 172.296 159.089
Accrued Expenses 118.564 105.659 155.722 132.404 113.651
Notes Payable/Short Term Debt 70 49.998 -0.001 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 365.026 1269.7 1324.24 311.26 293.164
Other Current Liabilities, Total 702.671 408.722 366.267 466.957 448.691
Total Liabilities 3509.28 3381.72 3263.65 3328.2 1880.42
Total Long Term Debt 1657.86 869.724 895.573 1924.31 658.321
Long Term Debt 890.616 4.839 0 996.434 658.321
Deferred Income Tax 0 0.241 54.523 71.746
Other Liabilities, Total 441.271 572.182 391.709 265.535 134.92
Total Equity -320.877 -549.489 -256.886 167.737 228.6
Common Stock 406.953 406.186 375.141 155.012 155.012
Additional Paid-In Capital 0 35.554 35.554
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1065.74 -1175.57 -586.474 -20.673 62.353
Other Equity, Total 337.907 219.893 -45.553 -2.156 -24.319
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3188.4 2832.23 3006.76 3495.94 2109.02
Total Common Shares Outstanding 171.438 168.804 156.134 61.9649 61.9649
Minority Interest -26.01 0.71 0.789 0.915 0.838
Capital Lease Obligations 767.245 864.885 895.573 927.875
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 594.176 648.847 690.128 481.747 252.738
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 298.25 336.719 365.649 141.807 110.695
Μετρητά & Ισοδύναμα 283.161 316.324 339.692 120.796 90.526
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15.089 20.395 25.957 21.011 20.169
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 249.477 265.533 273.724 295.503 108.78
Accounts Receivable - Trade, Net 249.477 265.533 273.724 295.503 108.78
Total Inventory 14.982 14.308 20.742 17.9 15.297
Prepaid Expenses 25.158 27.747 27.439 24.057 17.716
Other Current Assets, Total 6.309 4.54 2.574 2.48 0.25
Total Assets 3188.4 3253.55 3307.83 3025.32 2832.23
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2356.77 2366.78 2406.17 2451.16 2497.15
Long Term Investments 90.14 89.282 73.006 77.884 82.343
Other Long Term Assets, Total 147.316 148.641 138.528 14.528
Total Current Liabilities 1436.16 1463.64 2283.07 2172.32 1939.1
Accounts Payable 179.895 164.023 151.157 123.04 105.023
Accrued Expenses 113.218 89.222 94.281 108.449 103.136
Notes Payable/Short Term Debt 293.293 287.108 1147.94 1171.93 1178.53
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 141.733 173.361 149.276 158.636 141.161
Other Current Liabilities, Total 708.017 749.923 740.418 610.27 411.245
Total Liabilities 3509.28 3581.84 3787.01 3615.42 3381.72
Total Long Term Debt 1657.86 1705.35 932.589 866.417 869.724
Capital Lease Obligations 767.245 787.96 810.398 833.443 864.885
Deferred Income Tax 0
Minority Interest -26.01 -26.782 0.667 0.662 0.71
Other Liabilities, Total 441.271 439.635 570.684 576.019 572.182
Total Equity -320.877 -328.291 -479.181 -590.101 -549.489
Common Stock 406.953 406.953 406.498 406.189 406.186
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1065.74 -1073.43 -1140.96 -1233.22 -1175.57
Other Equity, Total 337.907 338.186 255.28 236.934 219.893
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3188.4 3253.55 3307.83 3025.32 2832.23
Total Common Shares Outstanding 171.438 171.438 169.829 169.829 168.804
Long Term Debt 890.616 917.393 122.191 32.974 4.839
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 312.888 -0.557 -138.82 293.851 91.229
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 209.98 229.579 241.432 256.513 152.852
Deferred Taxes -124.847 -10.548 -32.115 -17.529 -15.967
Μη Χρηματικά Στοιχεία -26.705 267.287 132.508 67.232 -28.422
Cash Taxes Paid 0.256 0.13 0.035 0.436 0.945
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 85.076 52.033 55.877 77.105 25.079
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 145.039 -73.831 50.392 47.236 34.933
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -59.493 7.942 -96.99 -433.625 -486.972
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -66.126 -20.551 -118.854 -441.805 -526.175
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 6.633 28.493 21.864 8.18 39.203
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -56.098 15.17 73.201 174.415 352.349
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.226 2.195 -10.716 -21.474 -11.514
Total Cash Dividends Paid 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -68.712 -71.666 -62.414 195.889 361.363
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4.662 -0.28 1.6 1.522 -2.856
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 192.635 22.275 -161.009 36.163 -46.25
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 15.84 84.641 146.331 0 2.5
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Net income/Starting Line 109.421 100.954 34.135 -66.364 -413.044
Cash From Operating Activities 312.888 241.253 184.368 21.58 -0.557
Cash From Operating Activities 209.98 155.636 102.107 50.486 229.579
Deferred Taxes -124.847 -123.678 -124.614 -6.958 -10.548
Non-Cash Items -26.705 -42.343 -3.008 13.987 267.287
Cash Taxes Paid 0.256 0.147 0.112 0.025 0.13
Cash Interest Paid 85.076 60.243 34.794 17.131 52.033
Changes in Working Capital 145.039 150.684 175.748 30.429 -73.831
Cash From Investing Activities -59.493 -30.788 -9.432 -0.325 7.942
Capital Expenditures -66.126 -24.221 -13.516 -4.16 -20.551
Other Investing Cash Flow Items, Total 6.633 -6.567 4.084 3.835 28.493
Cash From Financing Activities -56.098 21.18 78.457 8.892 15.17
Issuance (Retirement) of Stock, Net 15.84 15.863 0.743 0 84.641
Issuance (Retirement) of Debt, Net -68.712 8.541 79.339 8.891 -71.666
Foreign Exchange Effects -4.662 -5.847 -4.227 0.123 -0.28
Net Change in Cash 192.635 225.798 249.166 30.27 22.275
Financing Cash Flow Items -3.226 -3.224 -1.625 0.001 2.195
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Rozenberg (Eli Zachary) Individual Investor 34.7908 66953250 0 2022-12-28
State of Israel Government Agency 11.6563 22432011 0 2022-12-28 HIGH
Knafaim Holdings Ltd Holding Company 6.1179 11773588 -3981578 2022-12-28 HIGH
Eliav (Yizhak) Individual Investor 0.0221 42587 42587 2023-03-02
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0158 30319 1454 2023-04-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0051 9902 9902 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

El Al Israel Airlines Ltd. Company profile

Σχετικά με την El Al Israel Airlines Ltd.

El Al Israel Airlines Ltd. (El Al) είναι μια διεθνής αεροπορική εταιρεία. Η εταιρεία εκτελεί εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις μεταξύ του Ισραήλ και του εξωτερικού. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες εμπορικών πτήσεων, πτήσεις τσάρτερ και εμπορευματικές μεταφορές. Περαιτέρω δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας σε δικά της και μισθωμένα αεροσκάφη, υπηρεσίες ελέγχου, όπως στα γκισέ άφιξης και αναχώρησης, διαχείριση φορτίου, υπηρεσίες ασφαλείας και υπηρεσίες συντήρησης για τους δικούς της αερομεταφορείς, καθώς και για άλλες εταιρείες. Η El Al προσφέρει επίσης μια κάρτα E-Club, η οποία προσφέρει διάφορες προσφορές και μπόνους για τα μέλη της. Ο στόλος της εταιρείας περιλαμβάνει δύο Boeing 737-700 και 14 737-800, πέντε Boeing 747-400, επτά Boeing 767, πέντε Boeing 757 και έξι Boeing 777-200. Οι θυγατρικές της El Al περιλαμβάνουν τις Sun D'or, Taman, Catit, Superstar Holidays, ACI (50%), Borenstein Caterers, Airtour (50%), Cyber (49%) και Holiday Lines (20%).

Industry: Airlines (NEC)

ת"ד 41, נתב"ג
LOD
70100
IL

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,977.54 Price
+0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

70.31 Price
+3.870% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0016%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

26,844.75 Price
-1.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,457.30 Price
+1.490% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου