Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Edison International - EIX CFD

66.57
0.23%
0.36
Χαμηλό: 65.69
Υψηλό: 67.37
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.36
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Edison International ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 66.42
Άνοιγμα* 65.69
Μεταβολή 1 έτους* -5.67%
Εύρος ημέρας* 65.69 - 67.37
Εύρος 52 εβδ. 54.45-74.92
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.75M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 36.31M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 25.54B
Αναλογία P/E 30.59
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 382.98M
Έσοδα 17.22B
EPS 2.18
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.42412
Beta 0.83
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 66.57 0.30 0.45% 66.27 67.39 65.68
Jun 1, 2023 66.42 -0.27 -0.40% 66.69 67.04 65.84
May 31, 2023 67.41 1.93 2.95% 65.48 67.54 65.39
May 30, 2023 65.49 0.34 0.52% 65.15 66.73 65.15
May 26, 2023 65.37 0.27 0.41% 65.10 65.55 64.33
May 25, 2023 65.46 -0.84 -1.27% 66.30 66.30 64.95
May 24, 2023 66.48 -0.42 -0.63% 66.90 67.27 66.13
May 23, 2023 67.14 -0.22 -0.33% 67.36 68.24 66.94
May 22, 2023 67.56 -0.84 -1.23% 68.40 68.55 67.24
May 19, 2023 68.13 -0.76 -1.10% 68.89 69.49 67.90
May 18, 2023 68.59 -0.56 -0.81% 69.15 69.24 68.04
May 17, 2023 69.66 -0.33 -0.47% 69.99 70.54 69.41
May 16, 2023 70.18 -1.86 -2.58% 72.04 72.04 70.14
May 15, 2023 71.88 -1.71 -2.32% 73.59 74.02 71.75
May 12, 2023 73.59 0.06 0.08% 73.53 74.19 72.81
May 11, 2023 72.89 -0.77 -1.05% 73.66 74.15 72.77
May 10, 2023 73.91 0.37 0.50% 73.54 74.29 73.33
May 9, 2023 73.36 0.68 0.94% 72.68 73.64 72.55
May 8, 2023 73.31 0.56 0.77% 72.75 73.89 72.75
May 5, 2023 73.27 1.80 2.52% 71.47 73.64 71.46

Edison International Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, July 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Edison International Earnings Release
Q2 2023 Edison International Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, October 30, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Edison International Earnings Release
Q3 2023 Edison International Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 17220 14905 13578 12347 12657
Έσοδα 17220 14905 13578 12347 12657
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6375 5540 4932 4839 5406
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15737 13428 12361 10572 13209
Depreciation / Amortization 2561 2218 1967 1730 1871
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1581 1562 1548 591 2747
Other Operating Expenses, Total 501 465 438 394 388
Λειτουργικά Έσοδα 1483 1477 1217 1775 -552
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1089 -918 -882 -804 -710
Άλλο, Καθαρό 131 112 110 55 69
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 662 789 566 1127 -1089
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 824 925 871 1405 -350
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 14
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 824 925 871 1405 -336
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 34
Καθαρά Κέρδη 824 925 871 1405 -302
Total Adjustments to Net Income -212 -166 -132 -121 -121
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 612 759 739 1284 -457
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 612 759 739 1284 -423
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 612 759 739 1284 -423
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 383 380 374 341 326
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.59791 1.99737 1.97594 3.7654 -1.40184
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.8 2.65 2.55 2.45 2.42
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.28107 4.66921 4.66631 4.89194 4.07531
Operations & Maintenance 4724 3645 3609 3018 2797
Allowance for Funds Used During Const. 137 118 121 101 104
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -5 -2 -133
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 3966 4016 5228 4008 3968
Έσοδα 3966 4016 5228 4008 3968
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1318 1549 2485 1304 1037
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3346 3252 5272 3504 3709
Depreciation / Amortization 656 639 738 601 583
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 148 45 942 118 478
Other Operating Expenses, Total 140 127 128 120 124
Λειτουργικά Έσοδα 620 764 -44 504 259
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -301 -306 -275 -256 -243
Άλλο, Καθαρό 23 39 28 21 35
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 378 543 -261 299 81
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 365 470 -74 292 136
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 365 470 -74 292 136
Καθαρά Κέρδη 365 470 -74 292 136
Total Adjustments to Net Income -55 -55 -54 -51 -52
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 310 415 -128 241 84
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 310 415 -128 241 84
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 310 415 -128 241 84
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 384 386 382 381 382
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.80729 1.07513 -0.33508 0.63255 0.2199
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.7375 0.7 0.7 0.7 0.7
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.17945 1.17604 1.2678 0.93501 1.03325
Operations & Maintenance 1084 897 979 1361 1487
Allowance for Funds Used During Const. 36 46 30 30 30
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -5
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7070 5491 5061 3560 3359
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 914 390 87 68 144
Μετρητά & Ισοδύναμα 914 390 87 68 144
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1695 1398 1906 906 921
Accounts Receivable - Trade, Net 1695 1398 1130 788 730
Total Inventory 474 420 405 364 282
Other Current Assets, Total 3739 3025 2382 2008 1864
Total Assets 78041 74745 69372 64382 56715
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1654 2135 1274 780 79
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1760 2233 1368 860 161
Accumulated Depreciation, Total -106 -98 -94 -80 -82
Long Term Investments 4003 4921 4886 4626 4183
Other Long Term Assets, Total 11573 11504 10423 11218 7825
Total Current Liabilities 10347 8609 10277 5523 5395
Accounts Payable 2359 2002 1980 1752 1511
Notes Payable/Short Term Debt 2015 2354 2398 550 720
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2614 1077 1029 479 79
Other Current Liabilities, Total 2853 2594 4655 2662 3085
Total Liabilities 62420 58857 55324 51079 46256
Total Long Term Debt 27025 24170 19632 17864 14632
Long Term Debt 27025 24170 19632 17864 14632
Deferred Income Tax 6149 5740 5368 5078 4576
Minority Interest 1901 1901 1901 2193 2193
Other Liabilities, Total 16998 18437 18146 20421 19460
Total Equity 15621 15888 14048 13303 10459
Redeemable Preferred Stock
Common Stock 6200 6071 5962 4990 2545
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7454 7894 8155 8382 7964
Other Equity, Total -11 -54 -69 -69 -50
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 78041 74745 69372 64382 56715
Total Common Shares Outstanding 382.208 380.378 378.907 361.985 325.811
Prepaid Expenses 248 258 281 214 148
Accrued Expenses 506 582 215 80
Note Receivable - Long Term 467 197 75
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 1978 1977
Total Preferred Shares Outstanding 2 2
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7210 7070 6441 5653 5273
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 836 914 232 122 231
Μετρητά & Ισοδύναμα 836 914 232 122 231
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1451 1695 2259 1547 1312
Accounts Receivable - Trade, Net 1451 1695 2259 1547 1312
Total Inventory 500 474 439 438 434
Prepaid Expenses 311 248 278 50 258
Other Current Assets, Total 4112 3739 3233 3496 3038
Total Assets 78854 78041 76709 75045 74720
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1561 1654 1743 1961 2056
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1669 1760 1852 2067 2263
Accumulated Depreciation, Total -108 -106 -109 -106 -207
Long Term Investments 4157 4003 3900 4097 4581
Note Receivable - Long Term 458 467 478 235 237
Other Long Term Assets, Total 11513 11573 11761 11614 11780
Total Current Liabilities 8366 10347 10820 9262 8342
Accounts Payable 1795 2359 2348 2080 1973
Accrued Expenses 420 506 541 607 594
Notes Payable/Short Term Debt 1645 2015 3011 1985 2049
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2214 2614 2175 2175 1117
Other Current Liabilities, Total 2292 2853 2745 2415 2609
Total Liabilities 63206 62420 61317 59271 58989
Total Long Term Debt 29442 27025 25145 25143 24967
Long Term Debt 29442 27025 25145 25143 24967
Deferred Income Tax 6280 6149 5976 5889 5780
Minority Interest 1901 1901 1901 1901 1901
Other Liabilities, Total 17217 16998 17475 17076 17999
Total Equity 15648 15621 15392 15774 15731
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 1978 1978 1977 1977 1977
Common Stock 6223 6200 6167 6129 6090
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7456 7454 7295 7716 7716
Other Equity, Total -9 -11 -47 -48 -52
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 78854 78041 76709 75045 74720
Total Common Shares Outstanding 382.659 382.208 381.873 381.397 380.901
Total Preferred Shares Outstanding 2 2 2 2 2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 824 925 871 1405 -350
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3216 11 1263 -307 3177
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2633 2288 2029 1803 1940
Deferred Taxes -177 43 -296 -284 -527
Μη Χρηματικά Στοιχεία -12 -145 -290 -2299 -100
Cash Taxes Paid -49 -88 -34 -85 -135
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1001 887 836 705 595
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -52 -3100 -1051 -932 2214
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5574 -5151 -4971 -4678 -4239
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5778 -5505 -5484 -4877 -4509
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 204 354 513 199 270
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2881 5445 3727 4903 82
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -9 -61 -95 -185 -167
Total Cash Dividends Paid -1149 -1023 -928 -810 -788
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 13 2009 604 2456 65
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 4026 4520 4146 3442 972
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 523 305 19 -82 -980
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 365 824 354 428 136
Cash From Operating Activities -90 3216 2112 1238 792
Cash From Operating Activities 676 2633 1977 1216 624
Deferred Taxes 12 -177 -237 -48 -55
Non-Cash Items -94 -12 98 84 0
Cash Taxes Paid 0 -49 -49 -60 -60
Cash Interest Paid 326 1001 788 438 275
Changes in Working Capital -1049 -52 -80 -442 87
Cash From Investing Activities -1305 -5574 -4105 -2628 -1157
Capital Expenditures -1324 -5778 -4206 -2708 -1207
Other Investing Cash Flow Items, Total 19 204 101 80 50
Cash From Financing Activities 1316 2881 1832 1119 205
Financing Cash Flow Items -5 -9 -83 -4 -15
Total Cash Dividends Paid -329 -1149 -886 -570 -308
Issuance (Retirement) of Stock, Net 10 13 91 6 4
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1640 4026 2710 1687 524
Net Change in Cash -79 523 -161 -271 -160
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 12.4238 47581068 -445106 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 7.4102 28379674 -900664 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.4715 24784695 -1651360 2023-03-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 4.9133 18817074 160729 2023-03-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 4.4239 16942615 -1598387 2023-03-31 LOW
Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.654 13994142 374257 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.2301 12370586 2364003 2023-03-31 LOW
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6357 10094390 -343562 2023-03-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.5003 9575555 2763270 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0671 7916612 -197039 2023-03-31 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 1.7874 6845286 -118209 2023-03-31 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.5281 5852425 516491 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3653 5228807 144423 2023-03-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3444 5148818 -268230 2023-03-31 LOW
ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd Investment Advisor 1.2912 4944938 2699449 2023-03-31 MED
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.2763 4888059 376994 2023-03-31 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 1.2265 4697110 3887557 2023-03-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.0245 3923659 17091 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9148 3503531 -41829 2022-12-31 LOW
Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 0.897 3435447 0 2023-04-30 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Edison Company profile

Σχετικά με την Edison International

Η Edison International είναι η εταιρεία χαρτοφυλακίου της Southern California Edison Company (SCE) και της Edison Energy Group, Inc (Edison Energy Group). Η εταιρεία, μέσω των θυγατρικών της, παράγει και διανέμει ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η SCE είναι μια δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας που ασχολείται κυρίως με την προμήθεια και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε μια περιοχή περίπου 50.000 τετραγωνικών μιλίων της νότιας Καλιφόρνιας. Η SCE εξυπηρετεί περίπου 15 εκατομμύρια πελάτες στη Νότια, Κεντρική και Παράκτια Καλιφόρνια. Η Edison Energy Group είναι έμμεση θυγατρική της Edison International και εταιρεία χαρτοφυλακίου για την Edison Energy, LLC (Edison Energy), η οποία δραστηριοποιείται στην ανταγωνιστική επιχείρηση παροχής ενεργειακών λύσεων βάσει δεδομένων σε εμπορικούς, θεσμικούς και βιομηχανικούς πελάτες.

Industry: Electric Utilities (NEC)

PO Box 800
2244 Walnut Grove Ave
ROSEMEAD
CALIFORNIA 91770
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,218.40 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

XRP/USD

0.52 Price
-1.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00403

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου