Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  41.67
  1.78%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 40.94
  Άνοιγμα* 40.8
  Μεταβολή 1 έτους* -10.05%
  Εύρος ημέρας* 40.6 - 41.81
  Εύρος 52 εβδ. 35.92-73.60
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.37M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 128.50M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 24.54B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 542.66M
  Έσοδα 9.90B
  EPS -4.84
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.94561
  Beta 1.28
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 41.67 0.91 2.23% 40.76 41.83 40.49
  Nov 30, 2023 40.94 0.36 0.89% 40.58 40.97 39.97
  Nov 29, 2023 40.57 -0.68 -1.65% 41.25 41.37 40.54
  Nov 28, 2023 41.06 0.22 0.54% 40.84 41.50 40.83
  Nov 27, 2023 41.29 0.00 0.00% 41.29 41.52 40.69
  Nov 24, 2023 41.41 -0.18 -0.43% 41.59 41.71 41.22
  Nov 22, 2023 41.58 1.05 2.59% 40.53 41.80 40.53
  Nov 21, 2023 40.33 1.00 2.54% 39.33 40.38 38.83
  Nov 20, 2023 39.40 -0.51 -1.28% 39.91 40.06 39.14
  Nov 17, 2023 40.10 0.00 0.00% 40.10 40.47 39.76
  Nov 16, 2023 40.12 -0.29 -0.72% 40.41 40.64 39.59
  Nov 15, 2023 40.56 0.30 0.75% 40.26 41.36 40.26
  Nov 14, 2023 40.28 0.98 2.49% 39.30 40.45 39.30
  Nov 13, 2023 38.67 -0.83 -2.10% 39.50 39.73 38.55
  Nov 10, 2023 39.81 0.02 0.05% 39.79 39.89 39.29
  Nov 9, 2023 39.88 -0.17 -0.42% 40.05 40.83 39.70
  Nov 8, 2023 39.89 2.74 7.38% 37.15 39.94 37.12
  Nov 7, 2023 40.72 0.30 0.74% 40.42 40.77 39.93
  Nov 6, 2023 40.29 -0.26 -0.64% 40.55 40.90 39.97
  Nov 3, 2023 40.46 1.00 2.53% 39.46 40.66 39.41

  eBay Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 9795 10420 8894 8636 8650
  Έσοδα 9795 10420 8894 8636 8650
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2680 2650 1797 2136 2023
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7115 7770 7097 6500 6627
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7445 7497 6258 6827 6898
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3099 3079 3062 3334 3486
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1330 1325 1028 976 1051
  Depreciation / Amortization 4 9 27 28 22
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 332 434 344 91 69
  Other Operating Expenses, Total 262 247
  Λειτουργικά Έσοδα 2350 2923 2636 1809 1752
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3948 -2615 741 -59 513
  Άλλο, Καθαρό -3 90 -32 -1 -16
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1601 398 3345 1749 2249
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1274 252 2487 1516 1699
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1274 252 2487 1516 1699
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 5 13356 3182 270 831
  Καθαρά Κέρδη -1269 13608 5669 1786 2530
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1274 252 2485 1516 1699
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1269 13608 5667 1786 2530
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1269 13608 5667 1786 2530
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 558 663 718 856 991
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.28315 0.38009 3.461 1.77103 1.71443
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.89642 0.79456 3.81722 1.86317 1.76703
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.88 0.72 0.64 0.56
  Total Adjustments to Net Income -2
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 2540 2510 2510 2380 2422
  Έσοδα 2540 2510 2510 2380 2422
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 718 700 681 647 663
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1822 1810 1829 1733 1759
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2022 1952 1945 1812 1897
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 817 766 842 750 803
  Έρευνα & Ανάπτυξη 392 352 340 345 344
  Depreciation / Amortization 5 8 1 1 1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 90 126 81 69 86
  Λειτουργικά Έσοδα 518 558 565 568 525
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -233 172 264 -622 -1252
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 285 730 829 -54 -727
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 172 569 671 -70 -536
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 172 569 671 -70 -536
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1 -2 1 1 5
  Καθαρά Κέρδη 171 567 672 -69 -531
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 172 569 671 -70 -536
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 171 567 672 -69 -531
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 171 567 672 -69 -531
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 537 541 543 548 556
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.3203 1.05176 1.23573 -0.12774 -0.96403
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.22 0.22 0.22
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.42144 1.23329 1.35647 -0.04589 -0.86349
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9290 9111 7190 4706 7126
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7435 7301 3683 2804 4898
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2154 1379 1428 975 2202
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5281 5922 2255 1829 2696
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 975 779 412 1332 1382
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 90 98 412 700 712
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 760 1031 3095 570 846
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20850 26626 19310 18174 22819
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1751 1525 1867 2138 1597
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6866 6388 6716 7097 6344
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5115 -4863 -4849 -4959 -4747
  Υπεραξία, Καθαρό 4262 4178 4675 5153 5160
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 8 12 67 92
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1784 7966 833 1316 3778
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3763 3838 4733 4794 5066
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4271 4622 4002 4066 4454
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 261 262 332 270 286
  Payable/Accrued 768 707 1052 736 681
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1832 1848 1858 1643 1616
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 5 11 4
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1150 1355 13 1011 1542
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 260 450 742 395 325
  Σύνολο Οφειλών 15697 16848 15749 15304 16538
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7721 7720 7745 6738 7685
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 7721 7720 7740 6722 7685
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2245 3116 2359 2646 2925
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1460 1390 1643 1854 1474
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5153 9778 3561 2870 6281
  Κοινή Μετοχή 2 2 2 2 2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 17279 16659 16497 16126 15716
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 34315 36090 22961 17754 16459
  Treasury Stock - Common -46702 -43371 -36515 -31396 -26394
  Unrealized Gain (Loss) -98 -7 5 5 -56
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 357 405 611 379 554
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20850 26626 19310 18174 22819
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 539 594 684 796 915
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 5 16
  Προπληρωθέντα Εξοδα 120
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10314 8717 8598 9290 5289
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8692 7110 6829 7435 3466
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2550 2268 2082 2154 2037
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6142 4842 4747 5281 1429
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1095 995 903 975 843
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 74 77 80 90 84
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 403 487 751 760 875
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 21184 19956 20004 20850 19097
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1647 1697 1721 1751 1721
  Υπεραξία, Καθαρό 4238 4244 4287 4262 4058
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 122 127
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1348 1495 1652 1784 4386
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3515 3676 3746 3763 3643
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4782 3555 3206 4271 3974
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 303 294 280 261 224
  Payable/Accrued 986 833 792 768 649
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1930 1753 1784 1832 1734
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 750 0 0 1150 1150
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 813 675 350 260 217
  Σύνολο Οφειλών 15285 14688 14617 15697 14244
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 6973 7721 7721 7721 6579
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 6973 7721 7721 7721 6579
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2264 2137 2226 2245 2231
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1266 1275 1464 1460 1460
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5899 5268 5387 5153 4853
  Κοινή Μετοχή 2 2 2 2 2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 17639 17529 17364 17279 17147
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 35941 34775 34744 34315 33766
  Treasury Stock - Common -47862 -47205 -46954 -46702 -46402
  Unrealized Gain (Loss) -66 -79 -79 -98 -106
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 245 246 310 357 446
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 21184 19956 20004 20850 19097
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 520 533 536 539 544
  Προπληρωθέντα Εξοδα 124 125 115 120 105
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1269 13608 5667 1786 2530
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2254 2657 2419 3114 2658
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 442 502 609 681 696
  Deferred Taxes -780 -680 408 117 -153
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 4238 -10639 -4097 730 162
  Cash Taxes Paid 540 929 520 333 597
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 244 253 272 305 314
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -377 -134 -168 -200 -577
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 2461 3663 3794 2787 2894
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -449 -444 -494 -554 -651
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2910 4107 4288 3341 3545
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3792 -6532 -5692 -7091 -5398
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -35 -426 -192 -201 -255
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3056 -6962 -5047 -4867 -4393
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -212 1322 -6 -1550 -750
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -57 24 77 -33 -75
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 866 -188 598 -1223 79
  Total Cash Dividends Paid -489 -466 -447 -473
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 567 -1269 -1941 -1872 -1341
  Cash From Operating Activities 841 2254 1570 841 613
  Cash From Operating Activities 107 442 335 231 118
  Deferred Taxes 33 -780 -807 -695 -376
  Non-Cash Items 12 4238 4349 3575 2484
  Cash Taxes Paid 29 540 456 282 35
  Cash Interest Paid 60 244 194 134 80
  Cash From Investing Activities 701 2461 3755 3764 1772
  Capital Expenditures -132 -449 -296 -194 -83
  Other Investing Cash Flow Items, Total 833 2910 4051 3958 1855
  Cash From Financing Activities -1388 -3792 -4536 -4182 -1952
  Financing Cash Flow Items 138 -35 -38 -90 -5
  Total Cash Dividends Paid -134 -489 -370 -250 -129
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -242 -3056 -2773 -2487 -1068
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1150 -212 -1355 -1355 -750
  Foreign Exchange Effects 5 -57 -89 -57 -18
  Net Change in Cash 159 866 700 366 415
  Changes in Working Capital 122 -377 -366 -398 -272
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.387 60596728 -474780 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0932 27103626 -286020 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.3631 23218672 150475 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.209 11755188 88588 2023-06-30 LOW
  Nordea Funds Oy Investment Advisor 2.0443 10878804 -186412 2023-06-30 LOW
  Independent Franchise Partners LLP Investment Advisor 1.981 10541896 18880 2023-06-30 LOW
  Comprehensive Financial Management LLC Investment Advisor 1.8855 10034010 0 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.7036 9066014 3789 2023-09-30 LOW
  Mirova US LLC Investment Advisor 1.6601 8834501 202778 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.3943 7420000 -2181196 2023-06-30 LOW
  Lindsell Train Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2911 6870871 -521000 2023-06-30 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2499 6651520 791988 2023-06-30 LOW
  LSV Asset Management Investment Advisor 1.0865 5781767 -365950 2023-06-30 LOW
  Manulife Investment Management (North America) Limited Investment Advisor 1.0311 5486959 -385841 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0181 5417745 113142 2023-06-30 LOW
  Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Investment Advisor 0.9953 5296456 -123720 2023-06-30 LOW
  Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9133 4859961 845610 2023-06-30 LOW
  Beutel, Goodman & Company Ltd. Investment Advisor 0.9047 4814242 108330 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8685 4621605 419861 2023-06-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8477 4511020 107544 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: E-commerce & Auction Services

  2025 Hamilton Avenue
  SAN JOSE
  CALIFORNIA 95125
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου