Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Dynatronics - DYNT CFD

  0.7024
  2.09%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0546
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-1.05)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $5,000.00
  Money from leverage ~ $4,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $5,000.00
  Money from leverage ~ $4,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 20%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.688
  Άνοιγμα* 0.6905
  Μεταβολή 1 έτους* 30.28%
  Εύρος ημέρας* 0.6905 - 0.7024
  Εύρος 52 εβδ. 0.72-3.19
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1,850.00
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 188.60K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.04M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.04M
  Έσοδα 43.36M
  EPS -2.36
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.30
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Sep 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 25, 2023 0.6880 -0.0110 -1.57% 0.6990 0.7280 0.6680
  Sep 22, 2023 0.6992 0.0002 0.03% 0.6990 0.7335 0.6980
  Sep 21, 2023 0.6990 0.0000 0.00% 0.6990 0.7180 0.6980
  Sep 20, 2023 0.6929 -0.0131 -1.86% 0.7060 0.7280 0.6929
  Sep 19, 2023 0.7312 0.0332 4.76% 0.6980 0.7402 0.6980
  Sep 18, 2023 0.7280 0.0288 4.12% 0.6992 0.7281 0.6992
  Sep 15, 2023 0.7331 0.0202 2.83% 0.7129 0.7521 0.7129
  Sep 14, 2023 0.7229 0.0149 2.10% 0.7080 0.7307 0.7080
  Sep 13, 2023 0.7280 -0.0001 -0.01% 0.7281 0.7281 0.7080
  Sep 12, 2023 0.7281 -0.0199 -2.66% 0.7480 0.7578 0.7280
  Sep 11, 2023 0.7505 0.0025 0.33% 0.7480 0.7580 0.7480
  Sep 8, 2023 0.7386 0.0025 0.34% 0.7361 0.7459 0.7361
  Sep 7, 2023 0.7386 0.0025 0.34% 0.7361 0.7386 0.7361
  Sep 6, 2023 0.7386 -0.0058 -0.78% 0.7444 0.7444 0.7361
  Sep 5, 2023 0.7386 0.0025 0.34% 0.7361 0.7427 0.7361
  Sep 1, 2023 0.7444 0.0083 1.13% 0.7361 0.7444 0.7361
  Aug 31, 2023 0.7386 0.0000 0.00% 0.7386 0.7462 0.7161
  Aug 30, 2023 0.7387 0.0026 0.35% 0.7361 0.7432 0.7361
  Aug 29, 2023 0.7461 0.0000 0.00% 0.7461 0.7488 0.7461
  Aug 28, 2023 0.7488 -0.0073 -0.97% 0.7561 0.7561 0.7488

  Dynatronics Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, November 8, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Dynatronics Corp Earnings Release
  Q1 2024 Dynatronics Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, November 17, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Dynatronics Corp Annual Shareholders Meeting
  Dynatronics Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, February 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Dynatronics Corp Earnings Release
  Q2 2024 Dynatronics Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 44.3385 47.7986 53.409 62.5651 64.4149
  Έσοδα 44.3385 47.7986 53.409 62.5651 64.4149
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 33.6651 34.913 38.3112 43.3915 43.9942
  Ακαθάριστο Εισόδημα 10.6734 12.8856 15.0979 19.1736 20.4207
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 49.0946 48.0411 56.4022 63.3612 65.6658
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.2403 16.4402 17.7999 19.9153 20.4776
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.01 0.095 0.05444 1.19401
  Λειτουργικά Έσοδα -4.75612 -0.24248 -2.99316 -0.79609 -1.25089
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.14799 -0.21563 -0.43561 -0.13719 -0.42846
  Άλλο, Καθαρό 0.911 2.44937 -0.00678 0.01704 0.00679
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.99312 1.99127 -3.43555 -0.91625 -1.67257
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.99312 2.00125 -3.42548 -0.92172 -1.60226
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.99312 2.00125 -3.42548 -0.92172 -1.60226
  Καθαρά Κέρδη -3.99312 2.00125 -3.42548 -0.92172 -1.60226
  Total Adjustments to Net Income -0.73338 -0.79201 -0.89139 -0.79435 -1.89674
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.7265 1.20924 -4.31687 -1.71607 -3.499
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.7265 1.20924 -4.31687 -1.71607 -3.499
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.7265 1.20924 -4.31687 -1.71607 -3.499
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3.57066 3.09227 2.05255 1.64924 1.32449
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.32371 0.39105 -2.10317 -1.04052 -2.64178
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.32371 -0.34843 -2.10317 -1.04052 -2.64178
  Depreciation / Amortization 0.1892 0.19587 0.1961
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -3.51798
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Συνολικά έσοδα 9.23604 10.8826 12.0532 11.1915 10.3162
  Έσοδα 9.23604 10.8826 12.0532 11.1915 10.3162
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7.02763 7.82037 8.41036 8.57415 8.00515
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2.20841 3.06219 3.64284 2.61734 2.3111
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.4566 11.6821 12.5282 12.6789 11.7518
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.429 3.86171 4.11783 4.10474 3.74665
  Λειτουργικά Έσοδα -1.22059 -0.79952 -0.47499 -1.4874 -1.43554
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.02439 -0.03794 -0.03146 -0.03517 -0.03514
  Άλλο, Καθαρό -0.00054 0.00062 0.00052 -0.04307 -0.00087
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.24552 -0.83684 -0.50593 -1.56564 -1.47155
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.24549 -0.84087 -0.50593 -1.56564 -1.47155
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.24549 -0.84087 -0.50593 -1.56564 -1.47155
  Καθαρά Κέρδη -1.24549 -0.84087 -0.50593 -1.56564 -1.47155
  Total Adjustments to Net Income -0.17487 -0.17313 -0.17058 -0.18207 -0.18208
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.42037 -1.014 -0.6765 -1.74771 -1.65363
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.42037 -1.014 -0.6765 -1.74771 -1.65363
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.42037 -1.014 -0.6765 -1.74771 -1.65363
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3.92958 0.75887 3.70753 3.6372 3.58786
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.36146 -1.3362 -0.18247 -0.48051 -0.4609
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.36146 -1.3362 -0.18247 -0.48051 -0.4609
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19.226 20.9059 16.0747 19.9137 21.4218
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.55011 6.10245 2.21567 0.15552 1.69612
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0.55011 6.10245 2.21567 0.15552 1.69612
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.86254 6.8449 4.89386 7.49809 7.95917
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5.41604 5.64302 4.89386 7.49531 7.81085
  Συνολικό Απόθεμα 12.0713 6.5261 8.37184 11.5275 10.9879
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.59082 1.28122 0.4927 0.63206 0.77865
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 35.434 39.14 37.5963 39.632 42.0539
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4.47695 5.78472 8.2889 5.67742 5.8509
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4.24073 4.92888 5.68299 6.40737 7.13176
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.37374 0.40392 0.43311 0.51684 0.53287
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 9.93535 8.47269 7.6787 14.2753 14.5852
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.16896 3.73793 3.01395 3.98955 3.41296
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.06837 4.00552 2.8255 2.41221 2.75971
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 1.01293 6.54064 6.28604
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.32645 0.34889 0.42482 0.4577 0.39073
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.37157 0.38035 0.4015 0.87519 1.73581
  Σύνολο Οφειλών 13.7354 13.6265 17.7004 18.8762 20.6772
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.93853 2.26618 6.09375 3.04467 3.27589
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.00536 3.49622 0.12943 0.30335
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.93853 2.26082 2.59753 2.91524 2.97254
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.86156 2.88761 3.92799 1.55629 2.81602
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 21.6986 25.5135 19.8959 20.7557 21.3768
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 7.98079 7.98079 8.7708 11.6418 11.6418
  Κοινή Μετοχή 33.533 32.6215 27.4744 21.3201 20.2251
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -19.8152 -15.0887 -16.3493 -12.2062 -10.4901
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 35.434 39.14 37.5963 39.632 42.0539
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3.63966 3.47293 2.76077 1.68356 1.61788
  Υπεραξία, Καθαρό 7.11661 7.11661 7.11661 7.11661 7.11661
  Total Preferred Shares Outstanding 3.351 3.351 3.681 4.899 4.899
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8.50176 9.68651 14.7831 11.201 10.4935
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.02481 -3.90178 -6.49418 -5.52354 -4.64261
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.15121 0.1512 0.10064 0.10051
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15.7331 17.582 19.3396 19.226 20.7692
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.51697 0.53428 0.80361 0.55011 2.32164
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0.51697 0.53428 0.80361 0.55011 2.32164
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.81101 5.67301 5.98986 5.86254 5.68508
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.36695 5.23084 5.52931 5.41604 5.12654
  Συνολικό Απόθεμα 9.70311 10.7459 11.898 12.0713 11.6312
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.54937 0.4776 0.49697 0.59082 0.98011
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.15263 0.15122 0.15121 0.15121 0.15121
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 33.4395 34.9867 34.9822 35.434 37.5012
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6.46686 6.00298 4.07859 4.47695 4.83304
  Υπεραξία, Καθαρό 7.11661 7.11661 7.11661 7.11661 7.11661
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.77285 3.92742 4.082 4.24073 4.39945
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.35014 0.35764 0.36533 0.37374 0.38291
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8.5892 9.29497 10.176 9.93535 10.2222
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.16672 6.04623 6.92956 6.16896 6.69917
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.85797 2.66548 2.57306 3.06837 2.80503
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.28468 0.29425 0.30179 0.32645 0.34699
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.27983 0.289 0.37157 0.37157 0.37101
  Σύνολο Οφειλών 14.2241 14.5486 13.7291 13.7354 14.2691
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.80501 1.87582 1.87223 1.93853 2.00757
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.80501 1.87582 1.87223 1.93853 2.00757
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3.82986 3.37778 1.68094 1.86156 2.03931
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19.2155 20.4381 21.253 21.6986 23.2321
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 7.98079 7.98079 7.98079 7.98079 7.98079
  Κοινή Μετοχή 34.1608 33.9631 33.764 33.533 33.3216
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -22.9261 -21.5057 -20.4917 -19.8152 -18.0702
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 33.4395 34.9867 34.9822 35.434 37.5012
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3.89053 0.75932 3.71625 3.63966 3.58928
  Total Preferred Shares Outstanding 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -3.99312 2.00125 -3.42548 -0.92172 -1.60226
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -4.88443 0.38296 3.08971 0.32568 0.7618
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.73365 0.85267 1.01351 0.88701 0.67357
  Amortization 0.70133 0.77805 0.7549 0.76502 0.71293
  Deferred Taxes
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.34657 -3.95849 0.69054 -0.82326 0.16037
  Cash Taxes Paid
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.148 0.18469 0.45418 0.51563 0.41246
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.97972 0.70948 4.05624 0.41862 0.8172
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.31781 1.5312 -0.29236 -0.22411 -9.29377
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.31781 -0.14687 -0.29236 -0.22411 -0.24291
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 1.67807 0 -9.05086
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.35009 2.02318 -0.73708 -1.54165 9.97338
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 3.4622 2.28694 0 6.60012
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.35009 -1.43902 -2.52402 -0.16214 3.77288
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5.55233 3.93734 2.06027 -1.44009 1.44141
  Total Cash Dividends Paid 0 -0.10488
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.5 -1.37951 -0.29474
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -2.59229 -1.34679 -0.50593 -3.99312 -2.42748
  Cash From Operating Activities 0.40429 0.29166 0.36425 -4.88443 -3.25893
  Cash From Operating Activities 0.5401 0.36856 0.18449 0.73365 0.5439
  Amortization 0.46788 0.3133 0.15963 0.70133 0.54094
  Non-Cash Items -0.14426 -0.11495 -0.01527 -0.34657 -0.33916
  Cash Interest Paid 0.13505 0.09379 0.00023 0.148 0.11282
  Changes in Working Capital 2.13285 1.07155 0.54133 -1.97972 -1.57713
  Cash From Investing Activities -0.17709 -0.12647 -0.01979 -0.31781 -0.26136
  Capital Expenditures -0.17709 -0.12647 -0.01979 -0.31781 -0.26136
  Cash From Financing Activities -0.25892 -0.18102 -0.09097 -0.35009 -0.26051
  Financing Cash Flow Items
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.25892 -0.18102 -0.09097 -0.35009 -0.26051
  Net Change in Cash -0.03172 -0.01582 0.2535 -5.55233 -3.7808
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Dynatronics Company profile

  Σχετικά με την Dynatronics

  Η Dynatronics Corporation είναι μια εταιρεία ιατρικών συσκευών που επικεντρώνεται στην παροχή προϊόντων αποκατάστασης. Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και πωλεί μια σειρά προϊόντων για κλινική χρήση στη φυσικοθεραπεία, την αποκατάσταση, τη διαχείριση του πόνου και την αθλητική προπόνηση. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν τα περιτυλίγματα ψυχρής συσκευασίας BODYICE, το DELUXE BODYICE, τον αφρό DYNAFLEX, την κλωστή δαντέλα DYNAFLEX, τα καφέ ηλεκτρόδια DYNAFLEX, το τζελ υπερήχων DYNAGEL, τα προσαρμοσμένα πετσετέ καλύμματα DYNAHEAT (με γέμιση αφρού), τις υγρές θερμές συσκευασίες DYNAHEAT, τον υπέρηχο DYNATRON 125, τα καλώδια μολύβδου DYNATRON SOLARIS plus και τον αισθητήρα DYNATRON SOLARIS PLUS THERMOSTIM. Μέσω των καναλιών διανομής της, η Εταιρεία εμπορεύεται και πωλεί σε ορθοπεδικούς, φυσικοθεραπευτές, χειροπρακτικούς, αθλητικούς γυμναστές, ιατρούς αθλητικής ιατρικής, κλινικές, νοσοκομεία και καταναλωτές. Τα προϊόντα της Εταιρείας διατίθενται στην αγορά υπό ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Bird & Cronin, Solaris, Hausmann, Physician's Choice και PROTEAM μεταξύ άλλων.

  Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

  Bldg D
  7030 Park Centre Drive
  SALT LAKE CITY
  UTAH 84121
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0445%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0664%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου