Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Durect - DRRX CFD

6.0814
6.83%
0.1672
Χαμηλό: 5.5728
Υψηλό: 6.2609
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.1672
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.01
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.6926
Άνοιγμα* 5.7922
Μεταβολή 1 έτους* 751.79%
Εύρος ημέρας* 5.5728 - 6.2609
Εύρος 52 εβδ. 0.36-1.13
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 174.55K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.67M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 109.37M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 227.86M
Έσοδα 23.27M
EPS -0.14
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.23
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 6, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 6, 2023 5.6926 -0.0398 -0.69% 5.7324 6.1713 5.5828
Feb 3, 2023 6.3705 0.1793 2.90% 6.1912 6.4404 6.1210
Feb 2, 2023 6.3606 0.2595 4.25% 6.1011 6.4305 5.8519
Feb 1, 2023 6.2011 -0.2692 -4.16% 6.4703 6.5301 6.0912
Jan 31, 2023 6.4403 0.0700 1.10% 6.3703 6.5301 6.3703
Jan 30, 2023 6.3904 0.0300 0.47% 6.3604 6.4704 6.3604
Jan 27, 2023 6.4603 0.1200 1.89% 6.3403 6.6996 6.2406
Jan 26, 2023 6.3705 -0.0595 -0.93% 6.4300 6.5301 6.3307
Jan 25, 2023 6.4902 -0.0395 -0.60% 6.5297 6.7993 6.3104
Jan 24, 2023 6.6895 0.4389 7.02% 6.2506 6.9888 6.0114
Jan 23, 2023 6.3105 0.0297 0.47% 6.2808 6.6099 5.8619
Jan 20, 2023 6.3108 0.1300 2.10% 6.1808 6.6697 5.7721
Jan 19, 2023 6.2111 -0.4283 -6.45% 6.6394 7.1979 6.1309
Jan 18, 2023 6.7595 -2.2429 -24.91% 9.0024 9.4115 6.2806
Jan 17, 2023 8.6337 1.1566 15.47% 7.4771 8.9629 7.4771
Jan 13, 2023 7.4573 0.5783 8.41% 6.8790 7.5867 6.8788
Jan 12, 2023 6.7993 -0.0299 -0.44% 6.8292 6.8791 6.5397
Jan 11, 2023 6.8790 0.0499 0.73% 6.8291 6.9290 6.4799
Jan 10, 2023 6.5800 0.9175 16.20% 5.6625 7.2181 5.6425
Jan 9, 2023 5.9320 0.0999 1.71% 5.8321 5.9818 5.5329

Durect Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 14.025 49.17 15.275 25.074 30.111 13.977
Έσοδα 14.025 49.17 15.275 25.074 30.111 13.977
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.29 6.633 1.64 1.263 1.406 1.955
Ακαθάριστο Εισόδημα 8.735 42.537 13.635 23.811 28.705 12.022
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 46.389 51.407 38.915 45.018 42.726 48.25
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.825 13.165 12.262 14.115 13.611 14.449
Έρευνα & Ανάπτυξη 29.274 31.609 25.013 29.64 27.709 31.846
Λειτουργικά Έσοδα -32.364 -2.237 -23.64 -19.944 -12.615 -34.273
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.145 -1.458 -1.703 -1.427 -1.72 -1.992
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -34.509 -3.695 -25.343 -21.371 -14.335 -36.265
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -34.509 -3.695 -25.343 -21.371 -14.335 -36.265
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -34.509 -3.695 -25.343 -21.371 -14.335 -36.265
Καθαρά Κέρδη -34.509 -3.695 -25.322 -20.578 -0.582 -36.265
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -34.509 -3.695 -25.343 -21.371 -14.335 -36.265
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -34.509 -3.695 -25.322 -20.578 -0.582 -36.265
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -34.509 -3.695 -25.322 -20.578 -0.582 -36.265
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 133.163 145.273 159.834 178.042 199.457 225.047
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.25915 -0.02543 -0.15856 -0.12003 -0.07187 -0.16114
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.25915 -0.02543 -0.15856 -0.12003 -0.07187 -0.16114
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0.021 0.793 13.753 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 2.212 2.303 2.165 7.297 1.915
Έσοδα 2.212 2.303 2.165 7.297 1.915
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.352 0.359 0.364 0.88 0.335
Ακαθάριστο Εισόδημα 1.86 1.944 1.801 6.417 1.58
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11.858 10.96 11.623 13.809 12.281
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.531 3.168 3.236 4.514 3.735
Έρευνα & Ανάπτυξη 7.975 7.433 8.023 8.415 8.211
Λειτουργικά Έσοδα -9.646 -8.657 -9.458 -6.512 -10.366
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.488 -0.489 -0.519 -0.496 -0.476
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -10.134 -9.146 -9.977 -7.008 -10.842
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -10.134 -9.146 -9.977 -7.008 -10.842
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -10.134 -9.146 -9.977 -7.008 -10.842
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 0
Καθαρά Κέρδη -10.134 -9.146 -9.977 -7.008 -10.842
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -10.134 -9.146 -9.977 -7.008 -10.842
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -10.134 -9.146 -9.977 -7.008 -10.842
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -10.134 -9.146 -9.977 -7.008 -10.842
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 217.537 227.428 227.499 227.615 227.688
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.04659 -0.04021 -0.04386 -0.03079 -0.04762
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04659 -0.04021 -0.04386 -0.03079 -0.04762
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 32.426 45.358 41.74 71.829 63.061 81.737
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.004 36.759 34.315 64.674 40.733 69.81
Μετρητά & Ισοδύναμα 5.404 29.375 31.644 34.924 21.312 49.844
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19.6 7.384 2.671 29.75 19.421 19.966
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.154 2.376 1.757 2.313 0.94 6.477
Accounts Receivable - Trade, Net 1.154 2.376 1.757 2.313 0.94 6.477
Total Inventory 3.782 3.163 3.421 3.383 1.864 1.87
Prepaid Expenses 2.486 3.06 2.247 1.459 4.545 3.58
Total Assets 40.508 53.113 49.999 86.02 75.641 91.99
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.297 0.929 0.605 6.535 5 3.673
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 22.673 22.736 22.646 28.867 24.109 22.616
Accumulated Depreciation, Total -21.376 -21.807 -22.041 -22.332 -19.109 -18.943
Goodwill, Net 6.399 6.399 6.399 6.399 6.169 6.169
Other Long Term Assets, Total 0.386 0.427 1.255 1.257 0.411 0.411
Total Current Liabilities 28.75 15.828 7.662 36.768 10.703 10.056
Accounts Payable 2.086 1.52 1.589 2.109 1.678 1.311
Accrued Expenses 5.06 5.511 4.668 8.327 7.596 8.55
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 19.853 7.281 0 0.884 0
Other Current Liabilities, Total 1.751 1.516 1.405 26.332 0.545 0.195
Total Liabilities 32.17 31.625 29.999 63.16 35.526 34.208
Total Long Term Debt 0 12.634 20.533 20.262 19.936 20.632
Long Term Debt 0 12.634 20.533 20.262 19.936 20.632
Other Liabilities, Total 3.42 3.163 1.804 6.13 4.887 3.52
Total Equity 8.338 21.488 20 22.86 40.115 57.782
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.014 0.015 0.016 0.019 0.02 0.023
Additional Paid-In Capital 448.404 465.246 488.608 512.046 529.884 583.818
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -440.077 -443.772 -468.624 -489.202 -489.784 -526.049
Other Equity, Total -0.003 -0.001 0 -0.003 -0.005 -0.01
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 40.508 53.113 49.999 86.02 75.641 91.99
Total Common Shares Outstanding 141.297 150.837 162.06 195.257 203.533 227.68
Other Current Assets, Total 14.979 0
Long Term Investments 1 0
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 104.811 95.356 87.25 81.737 70.635
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 97.083 88.43 80.796 69.81 64.201
Μετρητά & Ισοδύναμα 57.545 56.073 55.412 49.844 49.44
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 39.538 32.357 25.384 19.966 14.761
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.993 0.816 0.946 6.477 0.96
Accounts Receivable - Trade, Net 0.993 0.816 0.946 6.477 0.96
Total Inventory 1.955 1.918 2.27 1.87 2.076
Prepaid Expenses 4.78 4.192 3.238 3.58 3.398
Other Current Assets, Total 0 0 0
Total Assets 116.055 106.267 97.962 91.99 80.531
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.664 4.331 4.132 3.673 3.316
Goodwill, Net 6.169 6.169 6.169 6.169 6.169
Long Term Investments 0 0 0 0
Other Long Term Assets, Total 0.411 0.411 0.411 0.411 0.411
Total Current Liabilities 11.704 8.218 9.565 10.056 9.023
Accounts Payable 2.15 1.086 1.894 1.311 2.269
Accrued Expenses 5.902 6.935 7.576 8.55 6.357
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.895 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.757 0.197 0.095 0.195 0.397
Total Liabilities 34.332 32.804 33.935 34.208 32.924
Total Long Term Debt 18.062 20.36 20.496 20.632 20.765
Long Term Debt 18.062 20.36 20.496 20.632 20.765
Other Liabilities, Total 4.566 4.226 3.874 3.52 3.136
Total Equity 81.723 73.463 64.027 57.782 47.607
Common Stock 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023
Additional Paid-In Capital 581.632 582.505 583.043 583.818 584.504
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -499.918 -509.064 -519.041 -526.049 -536.891
Other Equity, Total -0.014 -0.001 0.002 -0.01 -0.029
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 116.055 106.267 97.962 91.99 80.531
Total Common Shares Outstanding 227.406 227.496 227.506 227.68 227.694
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 22.616
Accumulated Depreciation, Total -18.943
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -34.509 -3.695 -25.322 -20.578 -0.582 -36.265
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -27.293 -1.343 -19.75 11.101 -38.704 -37.311
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.416 0.437 0.254 0.291 0.297 0.288
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.239 4.385 3.522 3.034 -10.402 3.03
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.611 1.703 1.886 1.942 1.678 1.617
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3.561 -2.47 1.796 28.354 -28.017 -4.364
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 6.037 12.69 4.537 -27.324 9.432 15.311
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.147 -0.069 -0.093 -0.155 -0.208 -0.194
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 6.184 12.759 4.63 -27.169 9.64 15.505
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 23.077 12.624 17.482 19.503 15.66 50.532
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.173 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 24.155 12.638 18.505 20.339 15.664 51.247
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.905 -0.014 -1.023 -0.836 -0.004 -0.715
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1.821 23.971 2.269 3.28 -13.612 28.532
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -10.134 -19.28 -29.257 -36.265 -10.842
Cash From Operating Activities -10.709 -18.841 -26.2 -37.311 -5.559
Cash From Operating Activities 0.03 0.06 0.092 0.288 0.034
Non-Cash Items 0.77 1.539 2.303 3.03 0.791
Changes in Working Capital -1.375 -1.16 0.662 -4.364 4.458
Cash From Investing Activities -4.106 3.104 9.919 15.311 5.147
Capital Expenditures -0.003 -0.02 -0.184 -0.194 -0.033
Other Investing Cash Flow Items, Total -4.103 3.124 10.103 15.505 5.18
Cash From Financing Activities 51.048 50.498 50.381 50.532 0.008
Issuance (Retirement) of Stock, Net 51.049 51.212 51.096 51.247 0.008
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.001 -0.714 -0.715 -0.715 0
Net Change in Cash 36.233 34.761 34.1 28.532 -0.404

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Durect Company profile

Σχετικά με την Durect

Η DURECT Corporation είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην προώθηση ερευνητικών θεραπειών που σώζουν ζωές. Τα υποψήφια προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν το DUR-928 από το στόμα για μεταβολικές/λιπιδικές διαταραχές και το DUR-928, ενέσιμο για οξείς τραυματισμούς οργάνων. Τα άλλα εμπορικά υποψήφια προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα POSIMIR, PERSERIS και Methydur κάψουλες παρατεταμένης αποδέσμευσης. Η Εταιρεία διεξάγει μια μελέτη Φάσης IIb (AHFIRM) της λαρσουκοστερόλης (DUR-928) σε άτομα με σοβαρή ηπατίτιδα που σχετίζεται με το αλκοόλ (Αλκοολική Ηπατίτιδα (ΑΗ)) για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με λαρσουκοστερόλη. Η λαρσουκοστερόλη (DUR-928) είναι το κύριο υποψήφιο προϊόν, μια ενδογενής θειωμένη οξυστερόλη και ένας επιγενετικός ρυθμιστής. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην τεχνολογία χορήγησης φαρμάκων γύρω από τα συστήματα SABER και CLOUD Bioerodible Injectable Depot Systems. Το SABER χρησιμοποιεί ένα συστατικό βάσης υψηλού ιξώδους, όπως η οξική ισοβουτυρική σακχαρόζη (SAIB), για να παρέχει ελεγχόμενη απελευθέρωση ενός φαρμάκου.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

10260 Bubb Rd
95014

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

77.68 Price
+4.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0221%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,317.15 Price
+1.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

XRP/USD

0.41 Price
+1.930% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00456

Natural Gas

2.62 Price
+3.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1070%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0755%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου