Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Dorman - DORM CFD

81.94
1.47%
0.32
Χαμηλό: 81.52
Υψηλό: 83.7
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.32
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 83.16
Άνοιγμα* 81.52
Μεταβολή 1 έτους* -16.82%
Εύρος ημέρας* 81.52 - 83.7
Εύρος 52 εβδ. 73.32-119.04
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 144.25K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.12M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.58B
Αναλογία P/E 21.27
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 31.45M
Έσοδα 1.73B
EPS 3.85
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.58
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 22, 2023 81.94 1.00 1.24% 80.94 83.97 80.94
Mar 21, 2023 83.16 0.32 0.39% 82.84 83.53 81.99
Mar 20, 2023 81.77 0.83 1.03% 80.94 84.07 80.94
Mar 17, 2023 81.82 0.88 1.09% 80.94 83.31 80.94
Mar 16, 2023 83.80 2.86 3.53% 80.94 84.29 80.94
Mar 15, 2023 82.40 1.46 1.80% 80.94 82.43 80.48
Mar 14, 2023 82.93 0.98 1.20% 81.95 83.95 81.95
Mar 13, 2023 81.82 0.88 1.09% 80.94 83.45 80.94
Mar 10, 2023 83.32 0.38 0.46% 82.94 84.03 81.82
Mar 9, 2023 84.63 1.28 1.54% 83.35 85.19 82.94
Mar 8, 2023 84.61 1.67 2.01% 82.94 84.79 82.94
Mar 7, 2023 84.23 0.86 1.03% 83.37 84.70 82.94
Mar 6, 2023 84.82 -3.75 -4.23% 88.57 89.76 83.72
Mar 3, 2023 90.40 -0.83 -0.91% 91.23 91.64 88.16
Mar 2, 2023 91.21 1.77 1.98% 89.44 91.57 88.19
Mar 1, 2023 90.34 -2.62 -2.82% 92.96 93.59 88.90
Feb 28, 2023 92.72 0.04 0.04% 92.68 93.58 88.66
Feb 27, 2023 93.05 4.80 5.44% 88.25 93.73 88.23
Feb 24, 2023 92.20 3.55 4.00% 88.65 92.20 88.65
Feb 23, 2023 92.20 -1.08 -1.16% 93.28 93.28 90.65

Dorman Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 1345.25 1092.75 991.329 973.705 903.221
Έσοδα 1345.25 1092.75 991.329 973.705 903.221
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 882.333 709.632 651.504 600.424 544.572
Ακαθάριστο Εισόδημα 462.916 383.116 339.825 373.281 358.649
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1173.7 959.375 885.501 802.562 726.981
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 268.265 229.043 212.697 181.738 162.409
Έρευνα & Ανάπτυξη 23.1 20.7 21 20.1 20
Λειτουργικά Έσοδα 171.551 133.373 105.828 171.143 176.24
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.162 0.348
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 169.766 135.736 105.807 171.135 176.588
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 131.532 106.87 83.762 133.602 110.999
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 131.532 106.87 83.762 133.602 110.999
Καθαρά Κέρδη 131.532 106.87 83.762 133.602 106.599
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 131.532 106.87 83.762 133.602 110.999
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 131.532 106.87 83.762 133.602 106.599
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 131.532 106.87 83.762 133.602 106.599
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.961 32.373 32.688 33.207 34.052
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.11539 3.30121 2.56247 4.02331 3.25969
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.11539 3.30121 2.56247 4.02331 3.25969
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -4.4
Other Operating Expenses, Total 0.3 0.3
Άλλο, Καθαρό 0.377 2.363 -0.021 -0.008
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 401.579 398.176 348.426 310.635 288.012
Έσοδα 401.579 398.176 348.426 310.635 288.012
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 268.339 266.759 231.572 200.51 183.492
Ακαθάριστο Εισόδημα 133.24 131.417 116.854 110.125 104.52
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 354.867 353.075 304.235 270.027 246.361
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 86.528 86.316 72.663 69.517 62.869
Λειτουργικά Έσοδα 46.712 45.101 44.191 40.608 41.651
Άλλο, Καθαρό 0.084 0.043 0.095 0.09 -0.036
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 45.565 43.9 43.553 40.698 41.615
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 35.207 34.08 33.104 31.618 32.73
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 35.207 34.08 33.104 31.618 32.73
Καθαρά Κέρδη 35.207 34.08 33.104 31.618 32.73
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 35.207 34.08 33.104 31.618 32.73
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 35.207 34.08 33.104 31.618 32.73
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 35.207 34.08 33.104 31.618 32.73
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.601 31.727 31.842 32.089 32.184
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.11411 1.07416 1.03963 0.98532 1.01696
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.11411 1.07416 1.03963 0.98532 1.01696
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.231 -1.244 -0.733
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1076.58 922.931 754.59 720.277 532.849
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 58.782 155.576 68.353 43.458 71.691
Μετρητά & Ισοδύναμα 58.782 155.576 68.353 43.458 71.691
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 472.764 460.878 391.81 400.663 241.88
Accounts Receivable - Trade, Net 472.764 460.878 391.81 400.663 241.88
Total Inventory 531.988 298.719 280.813 270.504 212.149
Prepaid Expenses 13.048 7.758 13.614 5.652 7.129
Total Assets 1673.12 1220.66 1041.07 978.106 765.924
Property/Plant/Equipment, Total - Net 173.893 130.011 134.035 98.647 92.692
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 362.59 298.921 282.079 212.261
Accumulated Depreciation, Total -188.697 -168.91 -148.044 -119.569
Intangibles, Net 178.809 25.207 21.305 25.164 22.158
Other Long Term Assets, Total 46.503 51.432 56.684 61.412 52.226
Total Current Liabilities 665.048 322.645 220.502 232.139 110.781
Accounts Payable 177.389 117.878 90.437 109.096 80.218
Accrued Expenses 248.299 204.767 130.065 123.043 30.563
Notes Payable/Short Term Debt 239.36 0 0 0 0
Total Liabilities 740.383 367.102 267.488 250.483 131.117
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 57.359 40.638 43.027 13.55 13.732
Total Equity 932.736 853.559 773.584 727.623 634.807
Common Stock 0.316 0.322 0.326 0.33 0.336
Additional Paid-In Capital 77.451 64.085 52.605 47.861 44.812
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 856.409 789.152 720.653 679.432 589.659
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1673.12 1220.66 1041.07 978.106 765.924
Total Common Shares Outstanding 31.6075 32.1687 32.5582 33.0049 33.5715
Goodwill, Net 197.332 91.08 74.458 72.606 65.999
Deferred Income Tax 17.976 3.819 3.959 4.794 6.604
Other Equity, Total -1.44
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1088.2 1076.58 1013.14 974.609 966.637
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 53.427 58.782 57.263 155.539 166.603
Μετρητά & Ισοδύναμα 53.427 58.782 57.263 155.539 166.603
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 456.07 472.764 463.113 446.242 452.52
Accounts Receivable - Trade, Net 456.07 472.764 463.113 446.242 452.52
Total Inventory 565.2 531.988 475.462 356.759 337.697
Prepaid Expenses 13.507 13.048 17.297 16.069 9.817
Total Assets 1724.3 1673.12 1615.85 1269.48 1264.27
Property/Plant/Equipment, Total - Net 214.374 173.893 174.007 126.459 130.251
Goodwill, Net 198.11 197.332 200.026 91.08 91.08
Intangibles, Net 176.088 178.809 182.827 23.513 24.36
Other Long Term Assets, Total 47.525 46.503 45.853 53.816 51.941
Total Current Liabilities 652.618 665.048 622.76 332.528 335.417
Accounts Payable 165.84 177.389 149.925 126.463 118.529
Accrued Expenses 257.418 248.299 223.475 206.065 216.888
Notes Payable/Short Term Debt 229.36 239.36 249.36 0 0
Total Liabilities 764.901 740.383 711.324 376.492 380.458
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 17.952 17.976 31.328 3.552 3.748
Other Liabilities, Total 94.331 57.359 57.236 40.412 41.293
Total Equity 959.4 932.736 904.524 892.985 883.811
Common Stock 0.315 0.316 0.317 0.319 0.321
Additional Paid-In Capital 78.906 77.451 73.325 71.947 67.596
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 879.923 856.409 830.882 820.719 815.894
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1724.3 1673.12 1615.85 1269.48 1264.27
Total Common Shares Outstanding 31.4799 31.6075 31.6587 31.8919 32.1155
Other Equity, Total 0.256 -1.44
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 131.532 106.87 83.762 133.602 106.599
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 100.338 151.966 95.306 78.112 94.241
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 35.193 32.307 25.915 28.391 22.224
Deferred Taxes -11.97 -9.599 1.058 -0.058 4.676
Μη Χρηματικά Στοιχεία 5.991 5.404 3.116 2.89 3.461
Cash Taxes Paid 46.225 28.341 28.923 30.453 74.647
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.782 0.753 0.338 0.25 0.291
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -60.408 16.984 -18.545 -86.713 -42.719
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -365.323 -30.258 -29.56 -59.146 -94.437
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -19.84 -15.45 -29.56 -26.106 -24.45
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -345.483 -14.808 0 -33.04 -69.987
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 168.235 -34.485 -40.851 -46.938 -77.271
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -10.931 3.007 0.365 -1.787 -1.173
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -60.194 -37.492 -41.216 -45.151 -76.098
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -96.794 87.223 24.895 -28.233 -77.43
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.044 0 0 -0.261 0.037
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 239.36 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 35.207 131.532 97.452 64.348 32.73
Cash From Operating Activities 23.214 100.338 77.601 39.087 21.02
Cash From Operating Activities 9.743 35.193 24.931 16.85 7.267
Deferred Taxes -11.97 -0.414 -0.213 0
Non-Cash Items 2.181 5.991 3.855 4.522 2.129
Cash Taxes Paid 0.712 46.225 37.5 26.436 0.167
Cash Interest Paid 0.999 1.782 0.567 0.14 0.077
Changes in Working Capital -23.917 -60.408 -48.223 -46.42 -21.106
Cash From Investing Activities -6.652 -365.323 -360.757 -10.153 -6.207
Capital Expenditures -7.247 -19.84 -15.274 -10.153 -6.207
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.595 -345.483 -345.483 0
Cash From Financing Activities -21.963 168.235 184.855 -28.971 -3.786
Financing Cash Flow Items -1.211 -10.931 -11.142 1.141 -0.932
Issuance (Retirement) of Stock, Net -10.752 -60.194 -53.363 -30.112 -2.854
Issuance (Retirement) of Debt, Net -10 239.36 249.36 0 0
Net Change in Cash -5.355 -96.794 -98.313 -0.037 11.027
Foreign Exchange Effects 0.046 -0.044 -0.012
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 12.8656 4045685 64293 2022-12-31 LOW
Berman (Steven L) Individual Investor 9.646 3033255 1043 2023-03-07 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.5568 3005200 11939 2022-12-31 LOW
Berman (Marc H) Individual Investor 6.2032 1950643 -4624 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 3.1034 975874 136197 2022-12-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.9004 912064 -32796 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6187 823473 5077 2022-12-31 LOW
Calvert Research and Management Investment Advisor 2.6048 819099 813141 2022-12-31 LOW
Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.9008 597708 -86127 2022-12-31 LOW
Atlanta Capital Management Company, L.L.C. Investment Advisor 1.8501 581772 -10026 2022-12-31 LOW
Geneva Capital Management LLC Investment Advisor 1.8409 578893 64944 2022-12-31 LOW
GW&K Investment Management, LLC Investment Advisor 1.7451 548749 -13133 2022-12-31 LOW
abrdn Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6984 534086 2783 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6387 515305 20536 2022-12-31 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.494 469813 -11236 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.3303 418318 17970 2022-12-31 LOW
SouthernSun Asset Management, LLC Investment Advisor 1.3053 410468 44829 2022-12-31 LOW
Columbia Wanger Asset Management, LLC Investment Advisor 1.1669 366952 1316 2022-12-31 MED
Snyder Capital Management, L.P. Investment Advisor 1.036 325793 -1178 2022-12-31 LOW
Pembroke Management Ltd. Investment Advisor 0.9696 304890 -3972 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Dorman Company profile

Σχετικά με την Dorman

Η Dorman Products, Inc. είναι προμηθευτής ανταλλακτικών και συνδετήρων για επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά φορτηγά και βαρέα φορτηγά στη μεταγενέστερη αγορά αυτοκινήτων. Είναι προμηθευτής αποκλειστικών ανταλλακτικών αρχικού εξοπλισμού (OE) των αντιπροσώπων, τα οποία περιλαμβάνουν συλλέκτες εισαγωγής, συλλέκτες εξαγωγής, ρυθμιστές παραθύρων, συγκροτήματα ανεμιστήρων ψυγείου, αισθητήρες παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, ψύκτες ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR) και πολλά άλλα. Οι κατηγορίες προϊόντων της περιλαμβάνουν το σύστημα μετάδοσης κίνησης, το πλαίσιο, το αμάξωμα και το υλικό. Εμπορεύεται τα προϊόντα της με το εμπορικό σήμα DORMAN και διάφορα υπο-σήματα. Επιπλέον, σε όλες τις επιμέρους μάρκες της, προσφέρει ένα υποσύνολο προϊόντων που έχουν την επωνυμία DORMAN OE FIX προϊόντα. Τα διάφορα εμπορικά της σήματα είναι DORMAN OE Solutions, DORMAN OE FIX, DORMAN HD Solutions, DORMAN HELP και DORMAN Conduct-Tite. Τα προϊόντα της πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω λιανοπωλητών αυτοκινήτων aftermarket, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διανομέων αποθηκών, καθώς και ειδικών αγορών και ναυπηγείων διάσωσης.

Industry: Engine & Powertrain Systems

3400 E Walnut St
COLMAR
PENNSYLVANIA 18915
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,974.70 Price
+1.740% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,457.10 Price
-2.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.43 Price
-13.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00346

Oil - Crude

70.18 Price
+0.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου