Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Dmc Global - BOOM CFD

21.70
2.77%
0.22
Χαμηλό: 21.49
Υψηλό: 22.13
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.22
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 20.91
Άνοιγμα* 21.74
Μεταβολή 1 έτους* -37.51%
Εύρος ημέρας* 21.49 - 22.13
Εύρος 52 εβδ. 13.95-35.70
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 177.39K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.12M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 412.53M
Αναλογία P/E 28.82
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 19.63M
Έσοδα 654.09M
EPS 0.73
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.69
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 17, 2023 20.99 0.02 0.10% 20.97 21.38 20.47
Mar 16, 2023 21.56 1.09 5.32% 20.47 21.97 20.15
Mar 15, 2023 20.92 0.39 1.90% 20.53 21.18 20.27
Mar 14, 2023 21.96 0.74 3.49% 21.22 22.66 21.17
Mar 13, 2023 21.14 -1.08 -4.86% 22.22 22.45 20.85
Mar 10, 2023 23.20 -0.77 -3.21% 23.97 23.99 22.59
Mar 9, 2023 24.16 -0.85 -3.40% 25.01 25.39 24.10
Mar 8, 2023 24.99 -1.22 -4.65% 26.21 26.62 24.77
Mar 7, 2023 26.41 1.13 4.47% 25.28 26.65 25.28
Mar 6, 2023 26.07 -0.83 -3.09% 26.90 26.90 25.61
Mar 3, 2023 27.05 0.42 1.58% 26.63 27.63 26.53
Mar 2, 2023 26.93 1.45 5.69% 25.48 27.10 25.48
Mar 1, 2023 26.29 -0.19 -0.72% 26.48 26.89 25.47
Feb 28, 2023 26.70 0.77 2.97% 25.93 27.94 25.69
Feb 27, 2023 25.91 0.68 2.70% 25.23 26.17 24.96
Feb 24, 2023 25.10 1.13 4.71% 23.97 25.76 23.45
Feb 23, 2023 26.01 1.09 4.37% 24.92 26.01 24.92
Feb 22, 2023 24.87 1.41 6.01% 23.46 25.34 23.46
Feb 21, 2023 23.87 -1.55 -6.10% 25.42 25.72 23.81
Feb 17, 2023 25.79 0.32 1.26% 25.47 25.89 25.10

Dmc Global Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 158.575 192.803 326.429 397.55 229.161 260.115
Έσοδα 158.575 192.803 326.429 397.55 229.161 260.115
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 119.895 133.412 215.734 252.627 172.308 200.635
Ακαθάριστο Εισόδημα 38.68 59.391 110.695 144.923 56.853 59.48
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 163.849 205.063 289.005 339.125 230.157 262.517
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 38.741 45.724 61.213 65.451 53.013 58.783
Depreciation / Amortization 4.011 4.06 2.944 1.544 1.449 1.391
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.202 21.867 9.114 19.503 3.387 1.708
Λειτουργικά Έσοδα -5.274 -12.26 37.424 58.425 -0.996 -2.402
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.067 -1.648 -1.615 -1.554 -0.731 -0.304
Άλλο, Καθαρό 0.633 -1.376 -1.202 -0.169 -0.233 0.152
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.708 -15.284 34.607 56.702 -1.96 -2.554
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -6.505 -17.907 31.077 34.041 -1.412 -1.01
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -6.505 -17.907 31.077 34.041 -1.412 -0.202
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -0.946 -0.604
Καθαρά Κέρδη -6.505 -18.853 30.473 34.041 -1.412 -0.202
Total Adjustments to Net Income 0 0 -0.693 -0.667 0 -4.424
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.505 -17.907 30.384 33.374 -1.412 -4.626
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.505 -18.853 29.78 33.374 -1.412 -4.626
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.505 -18.853 29.784 33.374 -1.412 -4.626
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.1261 14.3469 14.6206 14.6553 14.7903 17.6107
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.46049 -1.24815 2.07843 2.27726 -0.09547 -0.26268
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.08 0.08 0.08 0.185
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.40519 -0.25744 2.63821 3.07619 0.05338 -0.19964
Ρύθμιση Αραίωσης 0.004
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.808
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 55.658 65.438 67.175 71.844 138.716
Έσοδα 55.658 65.438 67.175 71.844 138.716
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 42.745 48.467 50.513 58.91 101.81
Ακαθάριστο Εισόδημα 12.913 16.971 16.662 12.934 36.906
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 56.368 62.77 66.038 77.341 142.626
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.172 14.015 15.314 16.282 27.808
Depreciation / Amortization 0.324 0.288 0.211 0.568 12.976
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.127 0 0 1.581 0.032
Λειτουργικά Έσοδα -0.71 2.668 1.137 -5.497 -3.91
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.135 -0.081 -0.014 -0.074 -1.024
Άλλο, Καθαρό 0.394 0.108 -0.198 -0.152 -0.209
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.451 2.695 0.925 -5.723 -5.143
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.432 1.724 0.403 -3.569 -4.28
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.432 1.724 0.403 -2.761 -3.288
Καθαρά Κέρδη 0.432 1.724 0.403 -2.761 -3.288
Total Adjustments to Net Income -0.005 -0.017 -0.003 -4.399 -5.717
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.427 1.707 0.4 -7.16 -9.005
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.427 1.707 0.4 -7.16 -9.005
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.427 1.707 0.4 -7.16 -9.005
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 15.4639 17.5684 18.7283 18.7249 19.3011
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02761 0.09716 0.02136 -0.38238 -0.46655
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.03295 0.09716 0.02136 -0.3275 -0.46548
Other Operating Expenses, Total 0
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.808 0.992
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 73.359 99.956 132.216 144.353 143.31 239.196
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.419 8.983 13.375 20.353 53.923 30.81
Μετρητά & Ισοδύναμα 6.419 8.983 13.375 20.353 28.187 30.81
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 32.959 49.468 59.709 60.855 31.366 71.932
Accounts Receivable - Trade, Net 32.959 49.468 59.709 60.855 31.366 71.932
Total Inventory 28.833 35.742 51.074 53.728 52.573 124.214
Prepaid Expenses 5.148 5.763 8.058 9.417 5.448 12.24
Total Assets 162.555 173.083 240.418 277.421 279.645 864.412
Property/Plant/Equipment, Total - Net 57.133 59.872 95.14 118.657 120.144 174.297
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 109.427 121.339 160.725 185.164 191.011 243.241
Accumulated Depreciation, Total -52.294 -61.467 -65.585 -66.507 -70.867 -68.944
Goodwill, Net 16.097 0 141.266
Intangibles, Net 15.827 12.861 8.589 5.88 3.665 255.576
Other Long Term Assets, Total 0.139 0.394 4.473 8.531 12.526 54.077
Total Current Liabilities 30.747 45.627 64.565 71.423 47.108 105.814
Accounts Payable 13.26 19.826 24.243 34.758 17.574 40.276
Accrued Expenses 14.03 16.679 26.217 19.287 14.202 29.477
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 3.457 9.122 10.98 14.253 12.207 21.061
Total Liabilities 50.146 67.303 106.132 105.28 82.731 503.887
Total Long Term Debt 15.732 17.984 38.23 11.147 8.139 132.425
Long Term Debt 15.732 17.984 38.23 11.147 8.139 132.425
Deferred Income Tax 1.448 0.573 0.379 3.786 2.254 2.202
Other Liabilities, Total 2.219 3.119 2.958 18.924 25.23 66.25
Total Equity 112.409 105.78 134.286 172.141 196.914 360.525
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.725 0.741 0.749 0.756 0.796 0.996
Additional Paid-In Capital 73.116 76.146 80.077 85.639 117.387 294.515
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 80.107 60.074 89.291 119.002 115.657 111.031
Treasury Stock - Common -0.025 -0.362 -0.817 -7.453 -13.964 -19.479
Other Equity, Total -41.514 -30.819 -35.014 -25.803 -22.962 -26.538
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 162.555 173.083 240.418 277.421 279.645 864.412
Total Common Shares Outstanding 14.4964 14.782 14.9058 14.6527 15.3893 19.3504
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3.125 3.125 3.125 15
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.736 0
Minority Interest 197.196
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 168.188 297.376 293.445 239.196 255.816
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 66.78 181.294 181.952 30.81 15.376
Μετρητά & Ισοδύναμα 45.837 36.363 37.02 30.81 15.376
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20.943 144.931 144.932 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 35.609 43.027 39.347 71.932 79.782
Accounts Receivable - Trade, Net 35.609 43.027 39.347 71.932 79.782
Total Inventory 57.944 62.478 62.172 124.214 143.304
Prepaid Expenses 7.855 10.577 9.974 12.24 17.354
Total Assets 304.817 434.346 436.375 864.412 863.924
Property/Plant/Equipment, Total - Net 117.389 115.982 116.335 174.297 171.413
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 178.752 172.409 172.039 191.022 192.161
Accumulated Depreciation, Total -71.952 -66.82 -66.902 -68.944 -71.682
Intangibles, Net 2.927 2.391 1.829 255.576 242.568
Other Long Term Assets, Total 16.313 18.597 24.766 54.077 53.893
Total Current Liabilities 58.373 59.21 59.988 105.814 121.188
Accounts Payable 27.336 25.122 24.436 40.276 48.114
Accrued Expenses 15.857 15.204 17.692 29.477 30.288
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 15 15
Other Current Liabilities, Total 15.18 18.884 17.86 21.061 27.786
Total Liabilities 86.387 88.309 91.475 503.887 512.429
Total Long Term Debt 0 0 0 132.425 128.71
Long Term Debt 0 0 0 132.425 128.71
Deferred Income Tax 1.211 1.153 1.373 2.202 0.937
Other Liabilities, Total 26.803 27.946 30.114 66.25 64.398
Total Equity 218.43 346.037 344.9 360.525 351.495
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.82 0.965 0.965 0.996 1.004
Additional Paid-In Capital 144.094 269.375 270.993 294.515 296.774
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 116.089 117.813 118.216 111.031 102.026
Treasury Stock - Common -17.644 -17.66 -19.471 -19.479 -20.567
Other Equity, Total -24.929 -24.456 -25.803 -26.538 -27.742
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 304.817 434.346 436.375 864.412 863.924
Total Common Shares Outstanding 15.8335 18.725 18.7248 19.3504 19.4971
Goodwill, Net 141.266 140.234
Minority Interest 197.196 197.196
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -6.505 -18.853 30.473 34.041 -1.412 -1.01
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 18.198 6.747 27.638 64.594 30.362 -12.812
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6.756 6.506 6.576 8.316 9.632 11.303
Amortization 4.011 4.06 2.944 1.544 1.449 1.391
Deferred Taxes -0.284 -0.556 -3.653 4.289 -2.313 -1.846
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.139 26.303 4.407 25.415 9.516 6.745
Cash Taxes Paid 0.354 0.124 1.284 20.995 0.497 7.533
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.575 1.15 1.383 1.445 0.402 0.051
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 10.081 -10.713 -13.109 -9.011 13.49 -29.395
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5.702 -6.184 -45.095 -25.947 -39.557 -267.806
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5.719 -6.186 -45.095 -27.21 -13.853 -8.659
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.017 0.002 0 1.263 -25.704 -259.147
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -12.107 0.647 21.858 -30.562 17.317 282.585
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.138 -0.314 0 -0.09 -2.337
Total Cash Dividends Paid -1.15 -1.174 -1.189 -2.762 -3.749 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.296 -0.041 -0.011 -0.546 24.281 146.672
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -11.253 2 23.372 -27.254 -3.125 138.25
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.261 1.354 -0.009 -1.107 -0.288 0.656
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.128 2.564 4.392 6.978 7.834 2.623
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 0.432 2.156 2.559 -1.01 -4.28
Cash From Operating Activities 2.176 -6.021 -1.906 -12.812 -4.584
Cash From Operating Activities 2.698 5.53 8.4 11.303 3.359
Amortization 0.324 0.612 0.823 1.391 12.976
Deferred Taxes -2.334 -2.616 -2.046 -1.846 -2.714
Non-Cash Items 1.503 3.291 4.901 6.745 2.789
Changes in Working Capital -0.447 -14.994 -16.543 -29.395 -16.714
Cash From Investing Activities 3.715 -121.433 -124.514 -267.806 -1.536
Capital Expenditures -1.365 -3.252 -6.348 -8.659 -1.536
Other Investing Cash Flow Items, Total 5.08 -118.181 -118.166 -259.147 0
Cash From Financing Activities 11.077 134.775 134.75 282.585 -9.335
Total Cash Dividends Paid 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 22.827 146.525 146.5 146.672 -1.088
Issuance (Retirement) of Debt, Net -11.75 -11.75 -11.75 138.25 -3.75
Foreign Exchange Effects 0.682 0.855 0.503 0.656 0.021
Net Change in Cash 17.65 8.176 8.833 2.623 -15.434
Financing Cash Flow Items 0 0 -2.337 -4.497

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
500000+

Έμποροι

92000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Dmc Global Company profile

Σχετικά με την Dmc Global

Η DMC Global Inc. είναι μια διαφοροποιημένη εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο επιχειρήσεων με μικρό ενεργητικό που παρέχουν διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες στους αντίστοιχους κλάδους τους. Βοηθά τις εταιρείες χαρτοφυλακίου να αναπτύξουν τις βασικές τους δραστηριότητες, να δρομολογήσουν νέες πρωτοβουλίες, να αναβαθμίσουν τεχνολογίες και συστήματα για την υποστήριξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανάπτυξής τους και να προβούν σε εξαγορές που βελτιώνουν την ανταγωνιστική τους θέση και επεκτείνουν τις αγορές τους. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται από την Arcadia Inc., έναν προμηθευτή αρχιτεκτονικών κτιριακών προϊόντων, την DynaEnergetics, η οποία εξυπηρετεί την παγκόσμια ενεργειακή βιομηχανία, και την NobelClad, η οποία απευθύνεται στον παγκόσμιο τομέα βιομηχανικών διαδικασιών και μεταφορών. Ασχολείται με την κατασκευή και την παροχή μιας σειράς προϊόντων στους τομείς των σύνθετων υλικών και των συστημάτων διάτρησης φρεατίων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η DynaEnergetics και η NobelClad λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω ενός διεθνούς δικτύου εγκαταστάσεων παραγωγής, διανομής και πωλήσεων.

Industry: Oil Related Services and Equipment (NEC)

11800 Ridge Parkwaysuite 300
BOULDER
COLORADO 80021
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.38 Price
-1.720% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00328

Oil - Crude

66.64 Price
+0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0200%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0019%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,983.90 Price
+0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,547.10 Price
+0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου