Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Diploma PLC - DPLM CFD

  35.69
  0.79%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 07:00

  Mon - Fri: 07:00 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.18
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025288 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025288%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.00337 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.00337%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Diploma PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 35.43
  Άνοιγμα* 35.35
  Μεταβολή 1 έτους* 32.4%
  Εύρος ημέρας* 35.23 - 36.15
  Εύρος 52 εβδ. 25.24-36.42
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 231.11K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.76M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.39B
  Αναλογία P/E 36.18
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 134.09M
  Έσοδα 1.20B
  EPS 0.90
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.72572
  Beta 0.89
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 13, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 35.43 -0.76 -2.10% 36.19 36.55 35.19
  Apr 11, 2024 35.95 0.36 1.01% 35.59 36.29 35.35
  Apr 10, 2024 36.13 0.18 0.50% 35.95 36.25 35.61
  Apr 9, 2024 35.91 -0.32 -0.88% 36.23 36.39 35.75
  Apr 8, 2024 36.17 0.44 1.23% 35.73 36.59 35.65
  Apr 5, 2024 35.63 0.46 1.31% 35.17 35.73 35.15
  Apr 4, 2024 35.55 -0.36 -1.00% 35.91 36.17 35.55
  Apr 3, 2024 36.05 0.00 0.00% 36.05 36.59 35.75
  Apr 2, 2024 36.53 -0.77 -2.06% 37.30 37.48 36.37
  Mar 28, 2024 37.16 0.59 1.61% 36.57 37.50 36.57
  Mar 27, 2024 37.46 1.43 3.97% 36.03 38.50 36.03
  Mar 26, 2024 34.03 1.12 3.40% 32.91 34.19 32.91
  Mar 25, 2024 33.99 -0.06 -0.18% 34.05 34.35 33.69
  Mar 22, 2024 34.49 0.10 0.29% 34.39 34.69 34.15
  Mar 21, 2024 34.35 0.52 1.54% 33.83 34.37 33.67
  Mar 20, 2024 33.45 0.12 0.36% 33.33 33.85 33.17
  Mar 19, 2024 32.99 -0.50 -1.49% 33.49 33.51 32.99
  Mar 18, 2024 33.69 -0.22 -0.65% 33.91 34.05 33.47
  Mar 15, 2024 33.67 0.08 0.24% 33.59 34.03 33.53
  Mar 14, 2024 33.63 0.12 0.36% 33.51 33.97 33.47

  Diploma PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1012.8 787.4 538.4 544.7 485.1
  Έσοδα 1012.8 787.4 538.4 544.7 485.1
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 638.3 499 344 347.7 312.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 374.5 288.4 194.4 197 172.9
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 868.5 683.1 468.6 460.6 411.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 183.3 184.1 124.6 112.9 99.7
  Λειτουργικά Έσοδα 144.3 104.3 69.8 84.1 73.2
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -13.6 -6.8 -2.6 -0.2 -0.3
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  Άλλο, Καθαρό -1.2 -0.9 -0.5 -0.4 -0.2
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 129.5 96.6 66.7 83.5 72.7
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 95.4 69.7 49.8 62.4 54.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.7 0.1 -0.5 -0.5 -0.6
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 94.7 69.8 49.3 61.9 53.8
  Καθαρά Κέρδη 94.7 69.8 49.3 61.9 53.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 94.7 69.8 49.3 61.9 53.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 94.7 69.8 49.3 61.9 53.8
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 94.7 69.8 49.3 61.9 53.8
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 124.533 124.468 113.397 113.18 113.14
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.76044 0.56079 0.43475 0.54692 0.47552
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.538 0.426 0.3 0.29 0.255
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.78706 0.61702 0.47444 0.54338 0.46491
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Depreciation / Amortization 42.4
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.5
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 582.8 564.3 448.5 422.2 365.2
  Έσοδα 582.8 564.3 448.5 422.2 365.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 353.7 284.6 267.7 231.3
  Ακαθάριστο Εισόδημα 210.6 163.9 154.5 133.9
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 490.3 478.2 390.3 364.2 318.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 102 124.5 105.7 96.5 87.6
  Λειτουργικά Έσοδα 92.5 86.1 58.2 58 46.3
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -13.2 -8.4 -5.2 -3.5 -3.3
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0
  Άλλο, Καθαρό -0.6 -0.5 -0.7 -0.4 -0.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 78.7 77.2 52.3 54.1 42.5
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 59.7 59.5 35.9 37.7 32
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.4 -0.4 -0.3 0.4 -0.3
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 59.3 59.1 35.6 38.1 31.7
  Καθαρά Κέρδη 59.3 59.1 35.6 38.1 31.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 59.3 59.1 35.6 38.1 31.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 59.3 59.1 35.6 38.1 31.7
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 59.3 59.1 35.6 38.1 31.7
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 125.927 124.545 124.521 124.473 124.464
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.47091 0.47453 0.2859 0.30609 0.25469
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.165 0.388 0.15 0.301 0.125
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.44788 0.47453 0.41985 0.24675 0.38003
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Depreciation / Amortization 38.7
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -8.1
  Other Operating Expenses, Total 357.7
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 488.2 429 293.7 385.2 220.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 62.4 41.7 24.8 206.8 27
  Μετρητά 38.8 21 49 21.5
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.9 3.8 157.8 5.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 193.1 161.5 112 72.5 84.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 193.1 151.7 108.4 69.8 80.8
  Συνολικό Απόθεμα 232.7 217.4 139.8 100.6 102.6
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8.4 5.8 5.3 3.5
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1589.3 1379 983.4 694.6 501.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 130.7 112 80.3 59.5 26.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 189.6 131 102.2 60.9
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -77.6 -50.7 -42.7 -34.2
  Υπεραξία, Καθαρό 439.1 372.3 260.7 159 155
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 524.3 459.1 348.3 90.2 98.8
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7 6.6 0.4 0.7 0.5
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 236.5 263.5 176.4 110.5 107.9
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 96.4 74.5 45 54
  Δεδουλευμένα Έξοδα 67.3 43.5 34.1 30.8
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 15.3 43.2 27.7 7.2
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 29.3 56.6 30.7 24.2 23.1
  Σύνολο Οφειλών 693.7 717 447.1 167.6 180.4
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 382 396.5 226.8 26.5 42.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 316.8 340.1 188.2 0 42.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 58.6 38.4 22.3 8.6 8.8
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6.4 6.2 4.7 3.7 3.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.2 12.4 16.9 18.3 18.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 895.6 662 536.3 527 321.3
  Κοινή Μετοχή 6.8 6.3 6.3 6.3 5.7
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 424.4 375.1 329.1 304.1 279.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 44.2 92 12.3 28 36.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1589.3 1379 983.4 694.6 501.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 134.034 124.616 124.564 124.564 113.24
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 11.3 0 3.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 65.2 56.4 38.6 26.5
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 420.2 188.6 188.6 188.6
  Μετρητά & Ισοδύναμα 62.4
  Payable/Accrued 191.9
  Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 488.2 462.1 429 435.9 293.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 62.4 72.1 41.7 132.5 24.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 62.4 72.1 41.7 132.5 24.8
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 193.1 173.7 169.9 135.4 117.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 193.1 173.7 169.9 135.4 117.8
  Συνολικό Απόθεμα 232.7 216.3 217.4 165.1 139.8
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1589.3 1405.4 1379 1142 983.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 130.7 103.9 112 90.2 80.3
  Υπεραξία, Καθαρό 439.1 374.6 372.3 269.9 260.7
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 524.3 455.6 459.1 345.7 348.3
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7 9.2 6.6 0.3 0.4
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 236.5 247.6 263.5 184.2 176.4
  Payable/Accrued 191.9 180.2 189.5 138 127
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 15.3 41.4 43.2 31.5 27.7
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 29.3 26 30.8 14.7 21.7
  Σύνολο Οφειλών 693.7 548.7 717 594.3 447.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 382 246.3 396.5 370.8 226.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 316.8 197 340.1 320.6 188.2
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 65.2 49.3 56.4 50.2 38.6
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 58.6 37.1 38.4 18.9 22.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6.4 6.3 6.2 3.4 4.7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.2 11.4 12.4 17 16.9
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 895.6 856.7 662 547.7 536.3
  Κοινή Μετοχή 6.8 6.8 6.3 6.3 6.3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 424.4 387.7 375.1 327 329.1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 44.2 42 92 25.8 12.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1589.3 1405.4 1379 1142 983.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 134.034 134.034 124.616 124.564 124.564
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 420.2 420.2 188.6 188.6 188.6
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 2.9 11.3
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 144.3 104.3 69.8 84.1 73.2
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 125 116.1 85.4 70.3 65.3
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 23.9 20.7 12.7 5.4 4.8
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 41.1 33.5 16.4 12.2 11.4
  Cash Taxes Paid 40.6 24.2 21.5 21.9 19
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 15 5.6 1.5 0.1 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -84.3 -42.4 -13.5 -31.4 -24.1
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -171.9 -448.4 -17.7 -89.2 -21
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -15.4 -6.2 -9.4 -10.9 -6.6
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -156.5 -442.2 -8.3 -78.3 -14.4
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 64.4 139.7 114.2 8.1 -31.2
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.5 -0.2 -0.9 -2 -3.2
  Total Cash Dividends Paid -56.2 -52.9 -23.2 -29.8 -26.8
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2.8 -0.6 188 -1.2 -1.2
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 123.9 193.4 -49.7 41.1 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.6 10.6 -2.1 1.8 0.6
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 16.9 -182 179.8 -9 13.7
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line 92.5 144.3 58.2 104.3 46.3
  Cash From Operating Activities 64.6 125 41.4 116.1 40.7
  Cash From Operating Activities 13.4 23.9 10.9 20.7 10.1
  Non-Cash Items 15 41.1 22.2 33.5 13.6
  Cash Taxes Paid 22.2 40.6 19.9 24.2 12.5
  Cash Interest Paid 11.3 15 2.7 5.6 2.3
  Changes in Working Capital -56.3 -84.3 -49.9 -42.4 -29.3
  Cash From Investing Activities -81.4 -171.9 -19.5 -448.4 -405.8
  Capital Expenditures -10.2 -15.4 -5.7 -6.2 -2.6
  Other Investing Cash Flow Items, Total -71.2 -156.5 -13.8 -442.2 -403.2
  Cash From Financing Activities 48.8 64.4 85.2 139.7 176.1
  Financing Cash Flow Items -3.9 -0.5 -0.2 -0.2 -0.2
  Total Cash Dividends Paid -48.3 -56.2 -37.5 -52.9 -37.3
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 234.2 -2.8 -2.8 -0.6 -0.6
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -133.2 123.9 125.7 193.4 214.2
  Foreign Exchange Effects -1.6 -0.6 0.6 10.6 8
  Net Change in Cash 30.4 16.9 107.7 -182 -181

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Diploma Company profile

  Σχετικά με την Diploma PLC

  Η Diploma PLC ασχολείται με την παροχή εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών σε μια σειρά τελικών τμημάτων στους τρεις τομείς της: Controls, Seals και Life Sciences. Οι επιχειρήσεις του τομέα Controls προμηθεύουν εξειδικευμένες καλωδιώσεις, καλώδια, συνδέσμους, συνδετήρες, κόλλες και συσκευές ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε μια σειρά από τεχνικά απαιτητικές εφαρμογές. Οι επιχειρήσεις του Τομέα Σφραγίδων προμηθεύουν μια σειρά από σφραγίδες, παρεμβύσματα, κυλίνδρους, εξαρτήματα και κιτ που χρησιμοποιούνται σε βαρέα κινητά μηχανήματα και εξειδικευμένο βιομηχανικό εξοπλισμό. Οι επιχειρήσεις του Τομέα Επιστημών της Ζωής προμηθεύουν μια σειρά από αναλώσιμα, όργανα και συναφείς υπηρεσίες στις βιομηχανίες υγείας και περιβάλλοντος. Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις εταιρείες HB Sealing Products, Inc., HB Sealing Products Limited, HB Sealing Products Limited, Clarendon Specialty Fasteners Limited, Clarendon Specialty Fasteners, Inc., IS-Rayfast Limited, Somagen Diagnostics Inc., AMT Electrosurgery Inc. και Vantage Endoscopy Inc.

  Industry: Industrial Machinery & Equipment Wholesale

  10-11 Charterhouse Square
  LONDON
  EC1M 6EE
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου