Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Diploma PLC - DPLM CFD

27.18
0.52%
0.18
Χαμηλό: 26.4
Υψηλό: 27.2
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.18
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021808 %
Charges from borrowed part ($-0.87)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021808%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00011 %
Charges from borrowed part ($-0.00)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00011%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Diploma PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 27.04
Άνοιγμα* 26.74
Μεταβολή 1 έτους* -3.26%
Εύρος ημέρας* 26.4 - 27.2
Εύρος 52 εβδ. 20.90-30.22
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 324.17K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.38M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.62B
Αναλογία P/E 35.56
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 134.03M
Έσοδα 1.01B
EPS 0.76
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.98965
Beta 0.90
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 15, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 21, 2023 27.04 0.46 1.73% 26.58 27.47 26.58
Mar 20, 2023 26.96 0.18 0.67% 26.78 27.28 26.68
Mar 17, 2023 27.18 1.40 5.43% 25.78 27.78 25.78
Mar 16, 2023 26.18 0.48 1.87% 25.70 26.28 25.56
Mar 15, 2023 25.70 -1.04 -3.89% 26.74 26.80 25.66
Mar 14, 2023 26.72 0.20 0.75% 26.52 26.92 25.98
Mar 13, 2023 26.52 -0.62 -2.28% 27.14 27.30 26.28
Mar 10, 2023 27.32 0.02 0.07% 27.30 27.78 27.28
Mar 9, 2023 27.98 -0.12 -0.43% 28.10 28.10 27.44
Mar 8, 2023 28.12 -0.06 -0.21% 28.18 28.26 27.80
Mar 7, 2023 28.16 0.32 1.15% 27.84 28.52 27.84
Mar 6, 2023 28.22 -0.04 -0.14% 28.26 28.38 28.04
Mar 3, 2023 28.40 0.16 0.57% 28.24 28.54 28.18
Mar 2, 2023 28.16 0.40 1.44% 27.76 28.24 27.74
Mar 1, 2023 27.96 0.26 0.94% 27.70 28.24 27.62
Feb 28, 2023 27.84 0.28 1.02% 27.56 28.08 27.50
Feb 27, 2023 27.86 0.34 1.24% 27.52 27.92 27.50
Feb 24, 2023 27.46 -0.18 -0.65% 27.64 27.82 27.32
Feb 23, 2023 27.60 0.04 0.15% 27.56 27.94 27.12
Feb 22, 2023 27.56 0.00 0.00% 27.56 27.88 25.92

Diploma PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 787.4 538.4 544.7 485.1 451.9
Έσοδα 787.4 538.4 544.7 485.1 451.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 499 344 347.7 312.2 290.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 288.4 194.4 197 172.9 161.1
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 683.1 468.6 460.6 411.9 383.4
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 184.1 124.6 112.9 99.7 92.6
Λειτουργικά Έσοδα 104.3 69.8 84.1 73.2 68.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.8 -2.6 -0.2 -0.3 -1.1
Gain (Loss) on Sale of Assets 0
Άλλο, Καθαρό -0.9 -0.5 -0.4 -0.2 -0.6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 96.6 66.7 83.5 72.7 66.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 69.7 49.8 62.4 54.4 48.2
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.1 -0.5 -0.5 -0.6 -0.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 69.8 49.3 61.9 53.8 47.5
Καθαρά Κέρδη 69.8 49.3 61.9 53.8 47.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 69.8 49.3 61.9 53.8 47.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 69.8 49.3 61.9 53.8 47.5
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 69.8 49.3 61.9 53.8 47.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 124.468 113.397 113.18 113.14 113.133
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.56079 0.43475 0.54692 0.47552 0.41986
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.426 0.3 0.29 0.255 0.23
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.61702 0.47444 0.54338 0.46491 0.43842
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020 Mar 2020
Συνολικά έσοδα 448.5 422.2 365.2 254.8 283.6
Έσοδα 448.5 422.2 365.2 254.8 283.6
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 284.6 267.7 231.3 163.7 180.3
Ακαθάριστο Εισόδημα 163.9 154.5 133.9 91.1 103.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 390.3 364.2 318.9 227.2 241.4
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 105.7 96.5 87.6 63.5 61.1
Λειτουργικά Έσοδα 58.2 58 46.3 27.6 42.2
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.2 -3.5 -3.3 -1 -1.6
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -1.1 1.1
Άλλο, Καθαρό -0.7 -0.4 -0.5 -0.4 -0.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 52.3 54.1 42.5 25.1 41.6
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 35.9 37.7 32 18.5 31.3
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.3 0.4 -0.3 -0.3 -0.2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 35.6 38.1 31.7 18.2 31.1
Καθαρά Κέρδη 35.6 38.1 31.7 18.2 31.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 35.6 38.1 31.7 18.2 31.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 35.6 38.1 31.7 18.2 31.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 35.6 38.1 31.7 18.2 31.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 124.521 124.473 124.464 113.617 113.177
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.2859 0.30609 0.25469 0.16019 0.27479
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.15 0.301 0.125 0.3 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.41985 0.24675 0.38003 0.15315 0.32162
Ρύθμιση Αραίωσης 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 293.7 385.2 220.7 196.5 164.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24.8 206.8 27 36 22.3
Cash 21 49 21.5 14.6 18.3
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.8 157.8 5.5 21.4 4
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 112 72.5 84.5 74.3 65.7
Accounts Receivable - Trade, Net 108.4 69.8 80.8 70.8 63.4
Total Inventory 139.8 100.6 102.6 82.9 73.2
Prepaid Expenses 5.8 5.3 3.5 3.3 3.2
Total Assets 983.4 694.6 501.7 404.4 365.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 80.3 59.5 26.7 23 22.6
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 131 102.2 60.9 53.3 50.9
Accumulated Depreciation, Total -50.7 -42.7 -34.2 -30.3 -28.3
Goodwill, Net 260.7 159 155 128.5 122.8
Intangibles, Net 348.3 90.2 98.8 55.4 54.7
Long Term Investments 0 0.7 0.7
Other Long Term Assets, Total 0.4 0.7 0.5 0.3 0.2
Total Current Liabilities 176.4 110.5 107.9 90.9 76.2
Accounts Payable 74.5 45 54 48.3 42.5
Accrued Expenses 43.5 34.1 30.8 28.6 23.9
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 27.7 7.2 0
Other Current Liabilities, Total 30.7 24.2 23.1 14 9.8
Total Liabilities 447.1 167.6 180.4 113.2 103.4
Total Long Term Debt 226.8 26.5 42.1 0 0
Long Term Debt 188.2 0 42.1
Deferred Income Tax 22.3 8.6 8.8 8.7 8.4
Minority Interest 4.7 3.7 3.3 3.1 4.8
Other Liabilities, Total 16.9 18.3 18.3 10.5 14
Total Equity 536.3 527 321.3 291.2 262
Common Stock 6.3 6.3 5.7 5.7 5.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 329.1 304.1 279.4 255.2 227.3
Other Equity, Total 12.3 28 36.2 30.3 29
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 983.4 694.6 501.7 404.4 365.4
Total Common Shares Outstanding 124.564 124.564 113.24 113.24 113.24
Other Current Assets, Total 11.3 0 3.1
Capital Lease Obligations 38.6 26.5
Additional Paid-In Capital 188.6 188.6
Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020 Mar 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 435.9 293.7 261.9 385.2 232.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 132.5 24.8 25.8 206.8 25.9
Μετρητά & Ισοδύναμα 132.5 24.8 25.8 206.8 25.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 135.4 117.8 115 77.8 98.8
Accounts Receivable - Trade, Net 135.4 117.8 115 77.8 98.8
Total Inventory 165.1 139.8 121.1 100.6 108
Total Assets 1142 983.4 916.3 694.6 551.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 90.2 80.3 86.1 59.5 61.2
Goodwill, Net 269.9 260.7 243.5 159 159.1
Intangibles, Net 345.7 348.3 324.1 90.2 98.4
Long Term Investments 0
Other Long Term Assets, Total 0.3 0.4 0.7 0.7 0.5
Total Current Liabilities 184.2 176.4 148.9 110.5 114.8
Payable/Accrued 138 127 109.1 87.1 88.5
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 31.5 27.7 24.8 7.2 6.3
Other Current Liabilities, Total 14.7 21.7 15 16.2 20
Total Liabilities 594.3 447.1 420.1 167.6 231.7
Total Long Term Debt 370.8 226.8 237 26.5 84.1
Long Term Debt 320.6 188.2 202 0 55.8
Capital Lease Obligations 50.2 38.6 35 26.5 28.3
Deferred Income Tax 18.9 22.3 16.9 8.6 11
Minority Interest 3.4 4.7 4.1 3.7 3.3
Other Liabilities, Total 17 16.9 13.2 18.3 18.5
Total Equity 547.7 536.3 496.2 527 320.2
Common Stock 6.3 6.3 6.3 6.3 5.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 327 329.1 298.6 304.1 285.2
Other Equity, Total 25.8 12.3 2.7 28 29.3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1142 983.4 916.3 694.6 551.9
Total Common Shares Outstanding 124.564 124.564 124.564 124.564 113.24
Additional Paid-In Capital 188.6 188.6 188.6 188.6
Other Current Assets, Total 2.9 11.3
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 104.3 69.8 84.1 73.2 68.5
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 116.1 85.4 70.3 65.3 59.6
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 20.7 12.7 5.4 4.8 4.7
Μη Χρηματικά Στοιχεία 33.5 16.4 12.2 11.4 10.1
Cash Taxes Paid 24.2 21.5 21.9 19 19.3
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5.6 1.5 0.1 0 0.4
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -42.4 -13.5 -31.4 -24.1 -23.7
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -448.4 -17.7 -89.2 -21 -23.3
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6.2 -9.4 -10.9 -6.6 -3.3
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -442.2 -8.3 -78.3 -14.4 -20
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 139.7 114.2 8.1 -31.2 -34.4
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.2 -0.9 -2 -3.2 -0.9
Total Cash Dividends Paid -52.9 -23.2 -29.8 -26.8 -23.5
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.6 188 -1.2 -1.2
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 193.4 -49.7 41.1 0 -10
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 10.6 -2.1 1.8 0.6 -0.2
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -182 179.8 -9 13.7 1.7
Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020 Mar 2020
Net income/Starting Line 58.2 104.3 46.3 69.8 42.2
Cash From Operating Activities 41.4 116.1 40.7 85.4 29.2
Cash From Operating Activities 10.9 20.7 10.1 12.7 6
Non-Cash Items 22.2 33.5 13.6 16.4 7.9
Cash Taxes Paid 19.9 24.2 12.5 21.5 13.1
Cash Interest Paid 2.7 5.6 2.3 1.5 0.7
Changes in Working Capital -49.9 -42.4 -29.3 -13.5 -26.9
Cash From Investing Activities -19.5 -448.4 -405.8 -17.7 -14.9
Capital Expenditures -5.7 -6.2 -2.6 -9.4 -6.4
Other Investing Cash Flow Items, Total -13.8 -442.2 -403.2 -8.3 -8.5
Cash From Financing Activities 85.2 139.7 176.1 114.2 -15.5
Financing Cash Flow Items -3 -0.2 -0.2 -0.9 -0.7
Total Cash Dividends Paid -37.5 -52.9 -37.3 -23.2 -23.2
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -0.6 -0.6 188 -2
Issuance (Retirement) of Debt, Net 125.7 193.4 214.2 -49.7 10.4
Foreign Exchange Effects 0.6 10.6 8 -2.1 0.1
Net Change in Cash 107.7 -182 -181 179.8 -1.1
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Capital Research Global Investors Investment Advisor 13.0504 16271132 0 2022-11-21 LOW
Mawer Investment Management Ltd. Investment Advisor 9.786 12201085 0 2022-11-21 LOW
Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9454 6165894 0 2022-11-21 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4168 4260072 0 2022-11-21 LOW
Mondrian Investment Partners Ltd. Investment Advisor 3.1371 3911294 0 2022-11-21 LOW
Fundsmith LLP Investment Advisor 2.2703 2830574 -3141 2022-11-22 LOW
Aegon Asset Management Ltd Investment Advisor 2.087 2602081 0 2023-02-01 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.8234 2273460 0 2023-02-01 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 1.7911 2233175 -95809 2022-11-23 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 1.7576 2191321 -3831 2023-02-01 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6228 2023268 56230 2023-02-01 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.6066 2003114 -19471 2022-11-23 LOW
Troy Asset Management Limited Investment Advisor 1.5402 1920302 -226137 2023-02-01 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 1.399 1744250 -399400 2022-11-23 LOW
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Bank and Trust 1.3812 1722096 -1112 2022-11-22 LOW
William Blair Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2044 1501614 0 2023-02-01 LOW
Montanaro Asset Management Limited Investment Advisor 1.167 1455000 -108000 2022-11-22 LOW
Evenlode Investment Management Limited Investment Advisor 1.0677 1331196 363141 2022-11-22 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.9157 1141653 0 2023-02-01 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8724 1087683 -221023 2022-11-23 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Diploma Company profile

Σχετικά με την Diploma PLC

Η Diploma PLC ασχολείται με την παροχή εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών σε μια σειρά τελικών τμημάτων στους τρεις τομείς της: Controls, Seals και Life Sciences. Οι επιχειρήσεις του τομέα Controls προμηθεύουν εξειδικευμένες καλωδιώσεις, καλώδια, συνδέσμους, συνδετήρες, κόλλες και συσκευές ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε μια σειρά από τεχνικά απαιτητικές εφαρμογές. Οι επιχειρήσεις του Τομέα Σφραγίδων προμηθεύουν μια σειρά από σφραγίδες, παρεμβύσματα, κυλίνδρους, εξαρτήματα και κιτ που χρησιμοποιούνται σε βαρέα κινητά μηχανήματα και εξειδικευμένο βιομηχανικό εξοπλισμό. Οι επιχειρήσεις του Τομέα Επιστημών της Ζωής προμηθεύουν μια σειρά από αναλώσιμα, όργανα και συναφείς υπηρεσίες στις βιομηχανίες υγείας και περιβάλλοντος. Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις εταιρείες HB Sealing Products, Inc., HB Sealing Products Limited, HB Sealing Products Limited, Clarendon Specialty Fasteners Limited, Clarendon Specialty Fasteners, Inc., IS-Rayfast Limited, Somagen Diagnostics Inc., AMT Electrosurgery Inc. και Vantage Endoscopy Inc.

Industry: Industrial Machinery & Equipment Wholesale

12 Charterhouse Square
LONDON
EC1M 6AX
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,959.30 Price
+0.900% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

70.87 Price
+1.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,485.75 Price
+1.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,833.40 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου