Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές DigitalOcean Holdings, Inc. - DOCN CFD

  30.85
  0.52%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Monday at 21:00

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.14
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  DigitalOcean Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 30.78
  Άνοιγμα* 30.4
  Μεταβολή 1 έτους* -1.3%
  Εύρος ημέρας* 30.4 - 31.15
  Εύρος 52 εβδ. 19.39-51.69
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.52M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 34.71M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.44B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 86.01M
  Έσοδα 675.01M
  EPS -0.09
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 30.78 0.88 2.94% 29.90 30.92 29.51
  Nov 30, 2023 29.57 -0.86 -2.83% 30.43 30.92 29.26
  Nov 29, 2023 30.44 0.14 0.46% 30.30 31.41 30.30
  Nov 28, 2023 30.05 1.86 6.60% 28.19 30.06 28.18
  Nov 27, 2023 28.57 0.17 0.60% 28.40 28.98 28.21
  Nov 24, 2023 28.93 0.81 2.88% 28.12 29.28 28.11
  Nov 22, 2023 28.81 0.27 0.95% 28.54 28.94 28.24
  Nov 21, 2023 28.34 -1.08 -3.67% 29.42 29.59 28.21
  Nov 20, 2023 28.47 0.06 0.21% 28.41 28.93 28.18
  Nov 17, 2023 28.83 1.70 6.27% 27.13 28.91 27.11
  Nov 16, 2023 27.24 0.53 1.98% 26.71 27.33 25.94
  Nov 15, 2023 27.21 0.72 2.72% 26.49 27.53 26.30
  Nov 14, 2023 26.61 0.20 0.76% 26.41 27.19 26.08
  Nov 13, 2023 25.53 0.81 3.28% 24.72 25.69 24.44
  Nov 10, 2023 25.14 1.06 4.40% 24.08 25.22 23.87
  Nov 9, 2023 24.45 -0.47 -1.89% 24.92 25.33 24.12
  Nov 8, 2023 25.04 -0.88 -3.40% 25.92 25.99 24.75
  Nov 7, 2023 26.19 0.52 2.03% 25.67 27.22 25.10
  Nov 6, 2023 23.75 -1.04 -4.20% 24.79 24.93 23.54
  Nov 3, 2023 24.60 -0.35 -1.40% 24.95 26.17 24.17

  DigitalOcean Holdings, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, February 14, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 DigitalOcean Holdings Inc Earnings Release
  Q4 2023 DigitalOcean Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 576.322 428.561 318.38 254.823 203.136
  Έσοδα 576.322 428.561 318.38 254.823 203.136
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 211.927 170.595 145.532 122.259 97.042
  Ακαθάριστο Εισόδημα 364.395 257.966 172.848 132.564 106.094
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 602.948 443.182 334.43 284.728 230.98
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 246.729 153.468 113.669 102.496 88.454
  Έρευνα & Ανάπτυξη 143.885 115.684 74.97 59.973 44.934
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.407 3.435 0.259 0 0.55
  Λειτουργικά Έσοδα -26.626 -14.621 -16.05 -29.905 -27.844
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.396 -3.744 -13.61 -9.356 -6.312
  Άλλο, Καθαρό 10.615 0.164 -12.997 -0.336 -0.622
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -24.407 -18.201 -42.657 -39.597 -34.778
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -24.283 -19.503 -43.568 -40.39 -35.999
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -24.283 -19.503 -43.568 -40.39 -35.999
  Καθαρά Κέρδη -24.283 -19.503 -43.568 -40.39 -35.999
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -24.283 -19.503 -43.568 -40.39 -35.999
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -24.283 -19.503 -43.568 -40.39 -35.999
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -24.283 -19.503 -43.568 -40.39 -35.999
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 100.806 93.224 88.8033 88.8033 88.8033
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.24089 -0.20921 -0.49061 -0.45483 -0.40538
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.13176 -0.18 -0.47977 -0.45083 -0.3949
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 169.814 165.134 162.998 152.115 133.882
  Έσοδα 169.814 165.134 162.998 152.115 133.882
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 67.354 71.879 63.388 54.536 47.814
  Ακαθάριστο Εισόδημα 102.46 93.255 99.61 97.579 86.068
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 171.315 198.19 178.093 142.723 141.827
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 64.958 67.17 75.26 57.944 57.057
  Έρευνα & Ανάπτυξη 38.569 38.272 39.445 30.243 36.956
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.434 20.869 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -1.501 -33.056 -15.095 9.392 -7.945
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.112 -2.189 -2.115 -2.127 -2.095
  Άλλο, Καθαρό 7.594 7.394 4.409 3.274 2.112
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3.981 -27.851 -12.801 10.539 -7.928
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.665 -16.37 -10.066 10.097 -6.759
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.665 -16.37 -10.066 10.097 -6.759
  Καθαρά Κέρδη 0.665 -16.37 -10.066 10.097 -6.759
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.665 -16.37 -10.066 10.097 -6.759
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.665 -16.37 -10.066 10.097 -6.759
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.665 -16.37 -10.066 10.097 -6.759
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 96.247 90.667 96.822 104.931 102.502
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00691 -0.18055 -0.10396 0.09623 -0.06594
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.07228 0.05052 -0.02915 0.14265 -0.06025
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 945.991 1770.06 147.953 60.624 50.518
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 864.234 1713.39 100.311 32.906 29.983
  Μετρητά & Ισοδύναμα 140.772 1713.39 100.311 32.906 29.983
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 53.833 39.619 38.272 23.982 16.407
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 53.833 39.619 26.799 20.747 16.407
  Προπληρωθέντα Εξοδα 27.924 17.05 6.968 2.803 4.128
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1815.63 2101 430.252 302.485 245.055
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 426.871 249.643 238.956 205.916 175.441
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 805.444 564.136 512.749 415.728 326.669
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -378.573 -314.493 -273.793 -209.812 -151.228
  Υπεραξία, Καθαρό 315.168 32.17 2.674 2.674 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 118.928 42.915 34.649 29.835 15.097
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.673 6.211 6.02 3.436 3.999
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 165.516 58.239 84.785 72.537 63.517
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 21.138 12.657 12.433 27.236 13.735
  Δεδουλευμένα Έξοδα 91.419 31.907 27.025 15.762 11.97
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 17.468 15.157 24.143
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 52.959 13.675 27.859 14.382 13.669
  Σύνολο Οφειλών 1768.06 1522.8 329.272 251.501 178.655
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1470.27 1462.68 242.215 175.903 111.791
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1470.27 1462.68 242.215 173.04 107.99
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 2.863 3.801
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 20.757 0.421 0.211 0.177 0.087
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 111.519 1.462 2.061 2.884 3.26
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 47.569 578.197 100.98 50.984 66.4
  Redeemable Preferred Stock 0 173.074 123.264 123.264
  Κοινή Μετοχή 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 263.957 769.705 99.783 55.896 30.863
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -214.342 -186.538 -167.035 -123.467 -83.077
  Treasury Stock - Common 0 -4.598 -4.598 -4.598 -4.598
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.048 -0.374 -0.245 -0.112 -0.053
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1815.63 2101 430.252 302.485 245.055
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 96.7325 107.208 88.8033 88.8033 88.8033
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.402 0.933
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 723.462
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 471.459 642.069 698.612 945.991 908.356
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 384.081 550.507 612.553 864.234 824.654
  Μετρητά & Ισοδύναμα 79.361 120.045 20.872 140.772 24.115
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 60.237 57.077 54.972 53.833 59.753
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 60.237 57.077 54.972 53.833 52.425
  Προπληρωθέντα Εξοδα 27.141 34.485 31.087 27.924 23.949
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1425.14 1497.9 1584.4 1815.63 1623.69
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 451.1 437.445 463.473 426.871 270.985
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 882.229 843.978 849.273 805.444 651.072
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -431.129 -406.533 -385.8 -378.573 -380.087
  Υπεραξία, Καθαρό 348.322 296.579 296.579 315.168 315.161
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 145.886 113.848 117.638 118.928 122.543
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.37 7.962 8.094 8.673 6.642
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 184.289 167.311 186.154 165.516 98.808
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14.306 9.595 11.005 21.138 11.762
  Δεδουλευμένα Έξοδα 100.901 99.59 111.278 91.419 36.645
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 69.082 58.126 63.871 52.959 50.401
  Σύνολο Οφειλών 1783.91 1765.48 1802.05 1768.06 1593.47
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1475.91 1474.03 1472.15 1470.27 1468.39
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1475.91 1474.03 1472.15 1470.27 1468.39
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 6.64 5.279 3.771 20.757 22.107
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 117.068 118.863 139.977 111.519 4.162
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -358.773 -267.579 -217.654 47.569 30.217
  Redeemable Preferred Stock 0
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0 0 28.781 263.957 235.278
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -357.753 -266.633 -245.758 -214.342 -200.755
  Treasury Stock - Common 0 0 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.022 -0.948 -0.679 -2.048 -4.308
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1425.14 1497.9 1584.4 1815.63 1623.69
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 86.1945 88.6289 89.9836 96.7325 96.2297
  Κοινή Μετοχή 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 304.72 430.462 591.681 723.462 800.539
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -24.283 -19.503 -43.568 -40.39 -35.999
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 195.152 133.109 58.458 39.902 37.954
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 102.232 88.372 75.574 63.081 52.415
  Deferred Taxes -4.383 0.017 0.071 -0.008 -0.059
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 147.193 72.081 56.011 30.522 15.639
  Cash Taxes Paid 4.567 0.921 0.605 0.306 0.445
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.475 2.344 12.398 8.829 4.622
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -25.607 -7.858 -29.63 -13.303 5.958
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1148.16 -113.605 -115.633 -87.383 -61.254
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -125.617 -109.099 -115.806 -84.499 -61.254
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1022.54 -4.506 0.173 -2.884 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -610.363 1593.38 124.026 49.804 -14.248
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -29.798 721.197 -1.403 0 -2.007
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -580.565 -326.661 63.715 5.819 5.201
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 1198.84 61.714 43.985 -17.442
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1563.62 1612.89 66.651 2.323 -37.548
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.249 0.005 -0.2
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -34.937 -24.283 -14.217 -24.314 -18.568
  Cash From Operating Activities 36.215 195.152 130.008 75.653 30.401
  Cash From Operating Activities 28.913 102.232 73.9 48.274 23.933
  Non-Cash Items 44.731 147.193 95.721 66.391 33.395
  Cash Taxes Paid 0.393 4.567 1.669 1.108 1.003
  Cash Interest Paid 0.126 0.475 0.349 0.221 0.092
  Changes in Working Capital -6.642 -25.607 -25.643 -14.698 -8.359
  Cash From Investing Activities 107.956 -1148.16 -1199.74 -1159.18 -1121.02
  Capital Expenditures -27.608 -125.617 -94.625 -62.686 -29.321
  Other Investing Cash Flow Items, Total 135.564 -1022.54 -1105.12 -1096.5 -1091.7
  Cash From Financing Activities -264.23 -610.363 -610.541 -557.782 -157.879
  Financing Cash Flow Items -3.864 -29.798 -26.138 -21.487 -13.305
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -260.366 -580.565 -584.403 -536.295 -144.574
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
  Net Change in Cash -120.088 -1563.62 -1680.28 -1641.31 -1248.55
  Deferred Taxes 4.15 -4.383 0.247 0
  Foreign Exchange Effects -0.029 -0.249 -0.049
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Access Industries, Inc. Corporation 29.1121 25865449 0 2023-05-09 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.9537 6178189 2689 2023-06-30 LOW
  IA Venture Partners, LLC Venture Capital 5.0003 4442688 -2961794 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.4496 3953380 -30116 2023-06-30 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.8524 3422743 948674 2023-06-30 LOW
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 1.7163 1524863 -206907 2023-06-30 MED
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.6967 1507520 1472708 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4912 1324855 -40584 2023-06-30 LOW
  Hood River Capital Management LLC Investment Advisor 1.4737 1309317 878091 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3094 1163333 -51235 2023-06-30 LOW
  Van Berkom & Associates Inc. Investment Advisor 1.2864 1142901 -252898 2023-06-30 LOW
  Andreessen Horowitz Venture Capital 1.1847 1052556 1052556 2022-12-31 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.0913 969640 -160572 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.078 957753 -74717 2023-06-30 HIGH
  Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 0.9823 872784 4692 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8873 788354 -78016 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.8868 787861 585346 2023-06-30 LOW
  Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7895 701472 -47144 2023-06-30 LOW
  Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.7424 659619 -43149 2023-09-30 LOW
  Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.687 610422 610422 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  DigitalOcean Holdings, Inc. Company profile

  Σχετικά με την DigitalOcean Holdings, Inc.

  Η DigitalOcean Holdings, Inc. είναι πάροχος πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους. Η εταιρεία προσφέρει εργαλεία υποδομής και πλατφόρμας για προγραμματιστές, νεοσύστατες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η πλατφόρμα cloud για προγραμματιστές της Εταιρείας έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί το cloud computing, επιτρέποντας στους προγραμματιστές και τις ομάδες προγραμματιστών να αναπτύσσουν και να κλιμακώνουν εφαρμογές, να συνεργάζονται ικανά και να προοδεύουν τις επιχειρηματικές επιδόσεις. Η Εταιρεία προσφέρει λύσεις υποδομής για υπολογιστές, αποθήκευση και δικτύωση. Η πλατφόρμα της Εταιρείας χρησιμοποιείται από μηχανικούς λογισμικού, ερευνητές, επιστήμονες δεδομένων, διαχειριστές συστημάτων, φοιτητές και ερασιτέχνες. Η πλατφόρμα της χρησιμοποιείται σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, όπως διαδικτυακές και κινητές εφαρμογές, φιλοξενία ιστότοπων, ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσα ενημέρωσης και τυχερά παιχνίδια, προσωπικά διαδικτυακά έργα και διαχειριζόμενες υπηρεσίες. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν Droplets, Spaces, Managed Kubernetes, Managed Databases και App Platform. Η εταιρεία προσφέρει Compute, Storage, Networking, εργαλεία για προγραμματιστές και Managed Databases.

  Industry: Cloud Computing Services

  101 Avenue Of The Americas
  10th Floor
  NEW YORK
  NEW YORK 10013
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0200%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0019%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου