Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Digital 9 Infrastructure PLC - DGI9 CFD

  0.1752
  6.96%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0038
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025261 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025261%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003343 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003343%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.1883
  Άνοιγμα* 0.1752
  Μεταβολή 1 έτους* -77.82%
  Εύρος ημέρας* 0.1752 - 0.1752
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 0.1752 0.0000 0.00% 0.1752 0.1752 0.1752
  Feb 28, 2024 0.1883 0.0000 0.00% 0.1883 0.1883 0.1883
  Feb 27, 2024 0.1991 -0.0024 -1.19% 0.2015 0.2015 0.1991
  Feb 22, 2024 0.1901 0.0000 0.00% 0.1901 0.1901 0.1901
  Feb 21, 2024 0.1901 0.0091 5.03% 0.1810 0.1905 0.1810
  Feb 20, 2024 0.1810 -0.0047 -2.53% 0.1857 0.1857 0.1810
  Feb 19, 2024 0.1857 0.0000 0.00% 0.1857 0.1857 0.1857
  Feb 16, 2024 0.1905 0.0050 2.70% 0.1855 0.1905 0.1855
  Feb 15, 2024 0.1869 0.0093 5.24% 0.1776 0.1873 0.1764
  Feb 14, 2024 0.1760 -0.0006 -0.34% 0.1766 0.1766 0.1760
  Feb 13, 2024 0.1720 -0.0016 -0.92% 0.1736 0.1736 0.1720
  Feb 12, 2024 0.1720 -0.0070 -3.91% 0.1790 0.1790 0.1720
  Feb 9, 2024 0.1482 -0.0240 -13.94% 0.1722 0.1722 0.1466
  Feb 8, 2024 0.1919 0.0000 0.00% 0.1919 0.1919 0.1919
  Feb 7, 2024 0.2350 0.0005 0.21% 0.2345 0.2400 0.2345
  Feb 6, 2024 0.2320 0.0000 0.00% 0.2320 0.2325 0.2320
  Feb 2, 2024 0.2430 0.0000 0.00% 0.2430 0.2430 0.2430
  Feb 1, 2024 0.2430 -0.0030 -1.22% 0.2460 0.2504 0.2415
  Jan 31, 2024 0.2460 0.0000 0.00% 0.2460 0.2460 0.2459
  Jan 30, 2024 0.2439 -0.0180 -6.87% 0.2619 0.2619 0.2430

  Digital 9 Infrastructure PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, May 17, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  08:30

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Digital 9 Infrastructure PLC Annual Shareholders Meeting
  Digital 9 Infrastructure PLC Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 102.13 48.439 24.7584 23.5049 17.7428
  Έσοδα 102.13 48.439 24.7584 23.5049 17.7428
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.74729 5.08565 6.7959
  Ακαθάριστο Εισόδημα 19.0111 18.4192 10.9469
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.059 10.128 20.1852 20.5312 18.807
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.323 1.66 14.6642 15.489 14.1813
  Other Operating Expenses, Total 7.736 2.952 0.00082 -0.043453 -2.1702
  Λειτουργικά Έσοδα 92.071 38.311 4.57324 2.97367 -1.06419
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.002 -0.002 -11.5044 -8.05932 -14.9364
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 92.069 38.309 -6.93118 -5.08565 -16.0006
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 92.069 38.309 -6.93774 -5.07582 -16.008
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 92.069 38.309 -6.93774 -5.07582 -16.008
  Καθαρά Κέρδη 92.069 38.309 -6.93774 -5.07582 -16.008
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 92.069 38.309 -6.93774 -5.07582 -16.008
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 92.069 38.309 -6.93774 -5.07582 -16.008
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 92.069 38.309 -6.93774 -5.07582 -16.008
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 829.962 392.462 267.012 267.012 267.012
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.11093 0.09761 -0.025982 -0.019013 -0.059949
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.11093 0.11167 -0.026539 -0.019013 -0.059949
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 5.516 -0.227104
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.06 0.045
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021
  Συνολικά έσοδα 0 70.719 31.411 25.358
  Έσοδα 70.719 31.411 25.358
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 57.367 6.025 4.034 3.738
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.641 0.682 1.237
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0.029
  Other Operating Expenses, Total 3.819 4.384 3.352 2.472
  Λειτουργικά Έσοδα -57.367 64.694 27.377 21.62
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 -0.001 -0.001 -0.001
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -57.367 64.693 27.376 21.619
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -57.367 64.693 27.376 21.619
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -57.367 64.693 27.376 21.619
  Καθαρά Κέρδη -57.367 64.693 27.376 21.619
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -57.367 64.693 27.376 21.619
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -57.367 64.693 27.376 21.619
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -57.367 64.693 27.376 21.619
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 865.175 849.294 810.63 318.258
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.06631 0.07617 0.03377 0.06793
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.015 0.03 0.03 0.03
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.06631 0.07617 0.03377 0.06802
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 53.548
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 31.418 11.539 40.4737 38.2232 25.9218
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 30.001 11.311 17.6912 11.975 3.71401
  Μετρητά & Ισοδύναμα 30.001 11.311 17.6912 11.975 3.71401
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.417 0.228 3.51232 5.42262 1.64712
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1.417 0.228 3.51232 5.42262 1.64712
  Προπληρωθέντα Εξοδα 19.2702 20.8255 20.5607
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 952.389 757.768 254.141 242.571 211.528
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 211.942 204.348 185.606
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 224.183 238.357 210.455
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -12.2407 -34.009 -24.8486
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.769 1.912 114.691 19.9589 11.9914
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.216 2.43911 0.906776 1.40936
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.553 9.37849 2.56373 2.08821
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 87.8573 1.36098 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 15.0159 15.1274 8.49385
  Σύνολο Οφειλών 2.769 1.912 288.074 269.635 233.519
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 37.8468 115.959 86.2536
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 22.1545 100.789 86.2536
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 135.536 133.717 135.274
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 949.62 755.856 -33.9328 -27.0639 -21.9906
  Κοινή Μετοχή 819.242 717.547 0.495201 0.450109 0.450109
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 43.531 43.531 43.531
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 130.378 38.309 -77.959 -71.0442 -65.9708
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 952.389 757.768 254.141 242.571 211.528
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 865.175 722.481 267.012 267.012 267.012
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.00082 -0.00082
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 15.6923 15.1701
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 920.971 746.229 1.72501
  Payable/Accrued 1.912
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 30.29 31.418 29.945
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 29.489 30.001 29.868
  Μετρητά & Ισοδύναμα 29.489 30.001 29.868
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.801 1.417 0.077
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.801 1.417 0.077
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 869.741 952.389 854.59
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 839.451 920.971 824.645
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3.443 2.769 2.34
  Payable/Accrued 3.443 2.769 2.34
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 3.443 2.769 2.34
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 866.298 949.62 852.25
  Κοινή Μετοχή 793.287 819.242 786.565
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 73.011 130.378 65.685
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 869.741 952.389 854.59
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 865.175 865.175 810.63
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 92.069 38.309 -6.83357 -5.00929 -15.7603
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5.477 -5.523 24.2438 22.1021 35.695
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10.4837 10.3739 8.76849
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -97.228 -45.502 11.5085 7.9262 14.6895
  Cash Taxes Paid -0.025034 -0.009691 0.007268
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.318 1.67 9.08505 8.81129 27.9973
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -77.514 -667.739 -17.2269 -11.8332 -4.05153
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -17.2269 -11.8332 -4.05153
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 101.681 684.573 -1.38739 -2.13115 -35.0812
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.246 -14.602 -1.4318 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 155.201 717.012 0.044416
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.13115 -35.0812
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 18.69 11.311 5.6295 8.13778 -3.43778
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -77.514 -667.739 0 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9.5074
  Total Cash Dividends Paid -50.274 -17.837
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021
  Net income/Starting Line 92.069 27.376
  Cash From Operating Activities -5.477 -2.038
  Non-Cash Items -97.228 -30.007
  Changes in Working Capital -0.318 0.593
  Cash From Investing Activities -77.514 -48.409
  Other Investing Cash Flow Items, Total -77.514 -48.409
  Cash From Financing Activities 101.681 69.004
  Financing Cash Flow Items -3.246 -1.879
  Total Cash Dividends Paid -50.274 -24.318
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 155.201 95.201
  Net Change in Cash 18.69 18.557
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 12.3674 106999579 0 2023-03-08 LOW
  Rathbone Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 9.8435 85163713 -9848409 2023-03-27 LOW
  RBC Brewin Dolphin Investment Advisor/Hedge Fund 5.0113 43356694 0 2023-03-08 LOW
  Canaccord Genuity Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 4.7751 41313204 0 2023-03-08 LOW
  Insight Investment Management (Global) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 3.3884 29315482 0 2023-03-08 MED
  J. M. Finn & Co. Investment Advisor 3.0596 26471050 0 2023-03-08 LOW
  Foresight Group LLP Venture Capital 2.5564 22117511 -2235133 2023-09-30 LOW
  Waverton Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8883 16337159 4466400 2023-09-30 LOW
  CG Asset Management Limited Investment Advisor 1.7888 15476436 0 2023-09-30 LOW
  RM Capital Markets, Ltd. Investment Advisor 1.6696 14445000 0 2023-09-30 LOW
  Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6586 14350000 0 2023-03-08 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5459 13374654 0 2023-08-31 LOW
  Premier Asset Management Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 1.4836 12835757 1300000 2023-07-31 LOW
  Cazenove Capital Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.3543 11717000 11717000 2023-06-30 HIGH
  Gravis Capital Management Limited Investment Advisor 1.2 10381908 0 2023-09-30 LOW
  South Yorkshire Pensions Authority Pension Fund 1.1558 10000000 0 2023-03-08 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0727 9280364 68657 2023-09-30 LOW
  Momentum Global Investment Management Limited Investment Advisor 1.0381 8981405 3472500 2023-09-30 LOW
  Hawksmoor Investment Management Limited Investment Advisor 0.6958 6019653 0 2023-05-31 LOW
  SG Kleinwort Hambros Bank Limited Bank and Trust 0.6417 5552111 -100000 2023-09-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Investment Management & Fund Operators (NEC)

  1 King William Street
  LONDON
  EC4N 7AF
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου